The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Asteroïde veegt Antwerpen van de kaart, Oosterweel niet in gevaar

Even werd gevreesd dat Oosterweel er niet zou komen, aangezien Antwerpen door een inslag van een asteroïde volledig is verwoest. Vlaams minister-president Jan Jambon tempert de paniek: ‘We gaan de werken geen vertraging laten oplopen door een domme asteroïde.’

© Wikimedia Commons

‘De asteroïde-inslag die Antwerpen met de grond gelijk heeft gemaakt, zorgt voor veel angst en onzekerheid. Maar ik kan de mensen geruststellen. De Vlaamse regering zal alles in het werk stellen om de werken aan de Oosterweelverbinding zonder vertraging te laten verlopen,’ verzekert Jan Jambon.

‘Oosterweel is nu harder dan ooit nodig,’ aldus Jambon. ‘De Antwerpse industrie staat op instorten. De asteroïde heeft 95% van de Antwerpenaren uitgeroeid. Het bedrijfsleven wordt getroffen door een nijpend tekort aan personeel. Werknemers moeten van steeds verder worden aangevoerd. Een vlotte verbinding naar de haven en de industrie is dus net nu zo cruciaal.’

‘Voor tegenstanders van Oosterweel is deze asteroïde-inslag het ideale scenario’, beseft Jambon. ‘Zij willen koste wat het kost dat Oosterweel er niet komt. Elk excuus blijkt goed om Oosterweel op de lange baan te schuiven. Kennen zij dan echt geen schaamte?’

Het is volgens wetenschappers niet opmerkelijk dat Jambon als een van de weinigen de asteroïde heeft overleefd. ‘Dinosaurussen kunnen nu eenmaal tegen een stootje.’

Tsjernobyl biedt kinderen uit Zwijndrecht gezondheidsvakantie aan

Inwoners van Tsjernobyl tonen zich bereid om tientallen kinderen uit Zwijndrecht deze zomervakantie op te vangen: ‘Een volledige vakantie ver weg van kankerverwekkende stoffen zal hen goed doen.’

De 72-jarige Anna vertelt waarom ze het belangrijk vindt deze zomer een Zwijndrechts kind op te vangen. ‘Toen ik las dat het drinkwater er is vervuild en dat de kinderen in Zwijndrecht geen groentjes uit de tuin mogen eten, brak mijn hart in duizend stukken.’

‘Het is voor mij ook een pijnlijke confrontatie met de realiteit,’ geeft Anna toe. ‘Niet iedereen krijgt de kans in gezonde omstandigheden op te groeien. Ik heb het geluk hier al mijn hele leven te kunnen wonen. Het minste wat ik kan doen is dat geluk met anderen te delen.’

‘De lichtzinnige wijze waarop men met kankerverwekkende stoffen omgaat, de cijfers die worden opgesmukt, de hele doofpotoperatie.’ De ogen van Anna worden vochtig. Ze zwijgt even en zegt dan hoofdschuddend driemaal na elkaar: ‘Dit wil je niet meemaken.’

Anna is er zeker van dat de Zwijndrechtse kinderen in Tsjernobyl zullen openbloeien. ‘Ik beloof het je op de ziel van mijn drie overleden kinderen. Ze zullen stralen.’

Vlaams Belang: ‘Geef voortvluchtige gewapende militairen anoniem een vaccin’

Vlaams Belang slaat alarm. De vaccinatiegraad onder voortvluchtige gewapende militairen is volgens de partij erg laag. Voorzitter Tom Van Grieken stelt daarom voor om voortvluchtige gewapende militairen de kans te geven zich anoniem te laten vaccineren.

Van Grieken heeft begrip voor de voortvluchtige gewapende militairen die zich niet laten vaccineren. ‘Ik zou in hun situatie ook aarzelen. Rustig met een raketwerper een vaccinatiecentrum binnenstrompelen, zit er in het Vlaanderen van vandaag nog altijd niet in. Er zullen altijd mensen zijn die denken de politie te moeten bellen en die heibel wil je niet. Vooroordelen maken mensenlevens kapot, zoals zo vaak.’

‘Wie zich spontaan aanmeldt bij een vaccinatiecentrum en aanduidt een voortvluchtige gewapende militair te zijn, moet onmiddellijk een vaccin kunnen krijgen zonder zich te laten registreren,’ aldus Van Grieken. ‘Een belangrijke vereiste is wel dat je gewapend bent. Je kunt ook altijd worden gevraagd een schietoefening te doen. Kwestie van misbruik geen kans te geven.’

Criticasters vinden dat een bepaalde bevolkingsgroep wordt voorgetrokken. Van Grieken bijt van zich af. ‘Is het dan beter dat voortvluchtige gewapende militairen niet worden gevaccineerd? Moeilijk bereikbare groepen moet je extra kansen geven en laten voelen dat ze erbij horen. Alleen zo bouwen we aan een warme en inclusieve samenleving.’

Hoofdredacteur The Vremde Mirror voorwaardelijk vrij na uit de hand gelopen laboratorisch experiment

Hoofdredacteur van The Vremde Mirror Hervé von Kwakkelstein is na meer dan een jaar gevangenschap vrijgelaten onder voorwaarden. Het zag ernaar uit dat hij nog jaren in de cel zou zitten, wat veranderde toen zijn advocaat vorige week opwierp dat zijn cliënt in een verleden lid was van Reuzegom.

De feiten hoeven eigenlijk niet meer te worden herhaald. Von Kwakkelstein bouwde in zijn laboratorium in opdracht van Bill Gates een biologisch wapen dat zich via 5G het makkelijkst verspreidt. Tot daar geen probleem. Echter, hij leefde hierbij de rigoureus gecontroleerde Vlaamse milieunormen niet na door kankerverwekkende chemicaliën te gebruiken bij het productieproces. De rest van de geschiedenis kent u.

Onze redactie kon Von Kwakkelstein dankzij haar netwerk vangen voor een exclusieve reactie. ‘Er verschijnt veel onzin over het biologisch wapen. Ik heb de standaarden gehanteerd die multinationals ook hanteren. Dat zegt toch genoeg? Zij gaan om wat economisch rendement het milieu heus niet vervuilen met manifeste gezondheidsschade tot gevolg. Hoe absurd kun je het verzinnen? Maar ja, complotdenkers zullen er altijd zijn.’

Eerder deze week raakte al bekend dat drie redacteurs van The Vremde Mirror bijna gelijktijdig ontwaakten uit een langdurig coma na een smaakvergiftiging ten gevolge van acuut contact met Gert Late Night en een tweet van Siegfried Bracke in hetzelfde leven.

Of The Vremde Mirror een comeback maakt, is een raadsel. Von Kwakkelstein predikt na het woelige jaar realisme: ‘Ik besef dat mijn geloofwaardigheid een stevige deuk heeft gekregen, maar zeg nooit nooit. Al denk ik niet dat er op The Vremde Mirror snel een stuk zal verschijnen.’

U was een goed publiek

Het doek valt.

De voltallige eenmansredactie is wijs en eindelijk tot de conclusie gekomen dat het leven te kort is om economen-die-van-alles-verstand-hebben en filosofen-met-deskundige-commentaren-inzake-amai-straf-ook-al-alles en media-die-heisa-om-de-heisa-verwarren-met-relevantie nog een blik waardig te gunnen.

Daarmee vallen onze gulste en nimmer aflatende inspiratiebronnen weg.

We hebben er altijd een zaak van gemaakt om naar boven te schoppen, een uitzondering maakten we voor politici en opiniemakers. We hebben de draak gestoken met voormalig rectoren van de KU Leuven, kerkjuristen en Rik Torfs. En we kunnen niet anders dan dankbaar zijn voor hun tweets die we soms maar letterlijk hadden te vertalen.

Inmiddels kunnen we de krant dagelijks zo goed als helemaal overschrijven, gemakkelijk is dat zeker, maar daarmee is veel plezier ook vergaan.

We beseffen goed dat we nooit betekenisvolle invloed hebben gehad, tenzij door een wrange glimlach op uw gezicht te toveren. Hadden we toegankelijkere of andere humor moeten brengen? We geloven van niet. De vrijheid en onafhankelijkheid om onze zin te doen en trouw te blijven aan de eigen idealen en opvattingen weegt niet op tegen een beetje meer lezers. Niet meer dan vanzelfsprekend.

Maar wanneer die zin omslaat in tegenzin en het gevoel dat we meedoen aan wat we bestrijden, in de vorm van maatschappijkritiek met als verzachtende omstandigheid, de bovenhand neemt is de tijd daar om eerlijk te wezen. Het aldoor en koste wat het kost de maat nemen van elkaar ten bate van het eigen grote gelijk gespeend van enige kennis en bij ieder rottend lijk een graantje proberen mee te pikken maakt de wereld niet beter. De opportunisten in hun hemd zetten schijnt niet te baten, dan maar doodzwijgen.

Dat we als toeschouwer-rapporteur de goedkopemeningencarrousel (één woord) verlaten betekent niets. U hebt wel invloed. Geef uw geld aan kleine journalistieke initiatieven, steun de vrijbuiters in het medialandschap, lees kritisch en gedifferentieerd en liefst stukken die overmorgen of over een week nauwelijks aan relevantie hebben ingeboet en mijd mediamolochen die niets met u inzitten en nog minder met hun freelancers. En ook: beloon integere politici, ze twitteren zelden dwangmatig.

Dus zeggen wij nu: adieu circus. Onze opdracht is momenteel volbracht. U was een goed publiek. Misschien tot later, misschien vinden we onszelf heruit, misschien ook niet.

The Vremde Mirror

Marc Van Ranst populairste figuur in Noord-Korea, Kim Jong-un helemaal van de kaart

De publieke afwezigheid van Kim Jong-un voedt de speculaties. Volgens een voormalige hoge regeringsfunctionaris is hij al twee weken helemaal van de kaart nadat Marc Van Ranst hem klopte in een populariteitspoll.

Het is de allereerste keer dat Kim Jong-un een gemanipuleerde verkiezing verloor. Hij was nochtans zeker zoals gebruikelijk een score van 100% te laten optekenen en dat lukte ook. Alleen blijkt Marc Van Ranst bij 150% van de respondenten het populairst te zijn.

Jong-un is de avond dat de resultaten van de poll hem bereikten voor het laatst gezien. Hij zou meteen gevlucht zijn naar zijn resortcomplex waar hij een week lang tranen met tuiten heeft gehuild. Vervolgens heeft hij Marc Van Ranst proberen te contacteren, wat een grootheidswaanzin, inderdaad. Die nam zoals te verwachten niet op aangezien Van Ranst alleen in contact treedt met middelbare scholieren die een spreekbeurt houden, met kerkjuristen die vrije meningsuiting hoog in het vaandel dragen maar vinden dat burgers die wetenschapper zijn met niet de gewenste politieke opinie het zwijgen moeten worden opgelegd en zelfs met journalisten. Nu zou Jong-un er zijn aftreden voorbereiden.

Wie zijn opvolger wordt, is onduidelijk. Op het internet circuleren beelden die op de Noord-Koreaanse staatstelevisie zouden uitgezonden zijn. Een man in oranje pull richt zich tot de bevolking en vraagt hen binnen te blijven, afstand te houden van elkaar en niet met langeafstandsraketten te spelen. Of de gewone Noord-Koreaan plots van meer vrijheid kan genieten is dus maar de vraag.

Man wil snelle terugkeer naar business as usual zodat er snel een nieuwe crisis is waarin hij kan onthaasten

Voor David (32) heeft de lockdown wel lang genoeg geduurd. ‘Hoe sneller we naar een business as usual terugkeren, hoe sneller we in een nieuwe crisis belanden waarin er tijd is om te ontstressen.’

‘Het is van groot belang om zo snel mogelijk naar business as usual te gaan,’ benadrukt David. ‘We mogen niet de fout maken lessen te trekken uit de coronacrisis. Een virus tot op heden onbekend, een natuurramp, een verrassing waarvoor wetenschappers al jaren blijken te waarschuwen: hoe sneller er zich een nieuwe crisis aandient, hoe sneller we kunnen onthaasten.’

David haalt fors uit naar de onbezonnen figuren die van de coronacrisis gebruik willen maken om de systeemfouten uit onze economie te halen. ‘Onverantwoord. Ik smeek: doe dit niet. Doe je het wel, vertraag je voor onbepaalde duur de volgende allesomvattende crisis waarin niets zeker is. En waar staan we dan?’

‘De ratrace van elke dag maakt het onmogelijk om stil te staan bij wat er werkelijk toe doet. Daarom dat zo snel mogelijk terugkeren naar business as usual van levensbelang is. Hoe trouwer we ons leven wijden aan productie en consumptie, hoe sneller we worden beloond met een nieuwe crisis die ons de tijd gunt om te genieten van de natuur, gezond te koken en aandacht te schenken aan vrienden en familie. Samen kunnen we veel.’

‘Ik kijk al uit naar de volgende coronacrisis. Even wat minder, even niet moeten. Tijd nemen in plaats van je door de tijd te laten wurgen. Jezelf gek verklaren dit niet eerder te hebben gedaan. Maar, zo waarschuwt David, dat kan alleen als we allemaal er alles aan blijven doen om economische groei boven alles te plaatsen.’

Rest van het jaar uitsluitend economisch relevante sociale contacten toegelaten

Vanaf 4 mei versoepelen de coronamaatregelen in ons land. Vanaf dan mogen mensen elkaar weer in levenden lijve zien op voorwaarde dat het om een economisch relevante ontmoeting gaat.

© Wikimedia Commons

Wie tot 4 mei een mens wil zien moet kunnen aantonen dat die ontmoeting economisch noodzakelijk is. Vanaf dan moeten ontmoetingen slechts economisch relevant zijn. En dat tot eind 2020. Dat besliste de veiligheidsraad.

‘We willen het leven van de Belgen zo draaglijker maken,’ aldus premier Sophie Wilmès (MR). ‘Als je kunt aantonen dat een ontmoeting bijdraagt aan onze economie en aan onze welvaart, dan kan die plaatsvinden. Zo niet verandert er eigenlijk niets.’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vult aan: ‘Elk sociaal contact te veel kan de economie helemaal doen crashen. Onnodige sociale interacties zoals familiebezoeken of bijpraten met vrienden verhogen onnodig het risico op een opflakkering van het virus. Dat kunnen we ons echt niet veroorloven.’

Jambon bekritiseert ook de critici. ‘De meeste mensen zien familiebezoeken als een verplichting en nu wil iedereen ineens zijn doodzieke oma zien. Even serieus blijven. Wees gerust, deze maatregel is grondig doorgesproken met Voka, Unizo, Stijn Baert en Isabel Albers. Je kan je vader trouwens elke dag zien, maar dan moet hij aan het hoofd staan van een familiebedrijf waar je zelf aan de slag bent. We zijn geen onmensen.’

Jambon besluit: ‘Wie nood heeft aan een gesprek kan altijd naar een psychiater. Dat is economisch relevant. Dus ik zie werkelijk het probleem niet.’

Nabestaanden coronaslachtoffers bedanken politici voor hun getwitter

Met een ronduit indrukwekkend applaus bedankten nabestaanden van coronaslachtoffers gisteravond om 20.00 politici voor hun getwitter. ‘Ook zij hebben het zwaar. Laten we dat niet vergeten.’

‘Dit applausmoment is het minste dat we kunnen doen,’ aldus een van de nabestaanden. ‘De wereld verandert zo snel en toch grabbelen politici keer op keer de moed bij elkaar om over alles een tweetje te plaatsen waar ze zelf beter uit komen. Maar toch wordt dat zelden geapprecieerd.’

‘Politici zouden natuurlijk wat terughoudender willen zijn, maar dat gaat natuurlijk niet, aangezien er elke dag nieuwe verkiezingen kunnen zijn en je decibelproductie bepaalt of je in De Morgen komt of niet. En als dat de volksgezondheid niet ten goede komt omdat er bijvoorbeeld een wetenschapper moet worden kaltgestellt of omdat er een rapport moet worden gelekt of omdat ze de onweerstaanbare innerlijke drang voelen voor hun beurt te spreken, tja, het is onheus om zo veel verantwoordelijkheidszin van politici te verwachten. Zij hebben het zo al moeilijk genoeg.’

‘Daarom steken we hen een hart onder de riem en we kunnen voorts alleen maar hopen dat politici veel profijt hebben van hun dagelijks getwitter. Zo is de dood van ons mémé toch niet voor niets geweest.’

Deze twee topeconomen zijn heel goed in zeggen waarom u een klaploper bent

Maak kennis met Noël Geerts (36) en Bart Stijnen (52), twee topeconomen die bekend zijn omdat ze over meer zaken een opinie hebben dan er zaken zijn. Ze hebben gelukkig meer in hun mars dan dat alleen.

Plaats van interview – © Flickr

Ontvingen wij op een gezegend moment in onze geschiedenis een berichtje. ‘We willen recht van antwoord,’ schreven twee topeconomen die wij uitsluitend van televisie kennen zodoende wij dit bericht meteen wisten. Echter bleven deze twee heren aandringen dat we uit beleefdheid besloten hun grieven te aanhoren. Het blijven natuurlijk mensen.

Hun belangrijkste klacht is dat The Vremde Mirror geregeld economen te kijk zet. En dat kunnen wij niet ontkennen, evenmin zoals een bakker zal ontkennen broden aan de man te brengen. Ze voegden er haastig aan toe dat ze zichzelf echt kunnen relativeren, dat je met alles en iedereen moet kunnen lachen, maar de spot drijven met economen, nee, dat is niet netjes.

Aangezien het onze basisfilosofie is niet naar beneden te stampen, hadden ze daar wel een punt. En dus stonden wij een interview toe bij wijze van herstelbetaling.

Geerts wilde duidelijk geen tijd verliezen, je bent topeconoom of je bent het niet, en stak meteen van wal. ‘The Vremde Mirror doet alsof economen niets anders kunnen dan hun goedkope mening verkondigen. Dat is veel te kort door de bocht.’

Stijnen vulde aan: ‘Zo ben ik heel goed in mensen vertellen waarom ze te veel vakantie hebben en te weinig werken voor het geld dat ze krijgen. Zowel in geschreven vorm als gesproken vorm.’

Stijnen illustreerde dat meteen, en het klopt, hij sprak met zo weinig nederigheid dat wie hem in de rede zou vallen niet anders dan een communistisch despoot kan zijn.

‘Ik versta de kunst om toch als redelijk gezien te worden en tegelijk de belangen van de rijke toplaag te behartigen. Dat is niet gemakkelijk, soms kost het mij veel moeite mijn primaire driften te onderdrukken. Weinig mensen snappen dat, maar mensen middels neerbuigende tweets vertellen dat ze klaplopers zijn en ze dat doen geloven hoewel ze tegen de armoedegrens aanhikken, dat is de essentie van het econoom-zijn,’ weet Geerts.

‘We maken geen onderscheid,’ vult Stijnen aan. ‘Leraren, mensen in de zorg, Walen, vakbonden et cetera, allemaal zijn het ergens wel profiteurs. Je wilt niet weten hoeveel jobs er zijn, zeker in de publieke sector, waarvan je je afvraagt wat hun maatschappelijke meerwaarde is.’

‘Opgelet, we applaudisseren wel voor de mensen in de zorg. We zijn geen onmensen,’ benadrukt Geerts.

‘Alleen mensen met een eigen bedrijf, een bankrekening in een belastingparadijs of al wie een bedrijfswagen heeft sparen we. Er zijn aan alles grenzen behalve de groei.’

‘Mensen staan er zelden bij stil hoeveel moed het vergt om vanuit deze ivoren toren te tweeten dat mensen vakantiedagen en geld moeten inleveren. Ik denk dat dit komt omdat we het zo eenvoudig doen lijken,’ aldus Geerts.

Stijnen beaamt: ‘We zijn er gewoon te goed in. U ziet dat wij van vele markten thuis zijn. Ik hoop dat we hebben laten zien waarom The Vremde Mirror te ver is gegaan met ons te kijk te zetten en dat The Vremde Mirror hieruit leert.’

‘Men verdenkt ons soms ervan dat wij een ideologie hebben,’ besluit Geerts. ‘Dat is lasterlijk. Rijke mensen die rijker worden ten koste van de gewone burgers is geen ideologie. Dat is de natuur. Kunt u dat alstublieft zo neerschrijven? De waarheid heeft haar rechten.’