The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: februari, 2017

N-VA wil Unia voor hetero blanke middenklasse mannen

Het gelijkekansencentrum Unia is de kop van Jut in N-VA-kringen. ‘Hetero blanke middenklasse mannen vallen altijd uit de boot,’ klaagt Liesbeth Homans. ‘Ook voor racisten springt Unia maar zelden in de bres. Gelijke kansen?’

lhomans

‘Allochtonen beschikken niet over dezelfde kansen als hetero blanke middenklasse mannen, dat weten we inmiddels wel,’ zucht de Vlaamse minister van dingen waarover ze beter zwijgt zoals inburgering, gelijke kansen en armoedebestrijding.

‘Maar dat wil ook zeggen dat hetero blanke middenklasse mannen niet dezelfde kansen bezitten als allochtonen. Hoor je hen jammeren? En hoor je het Unia daar ooit over? Die selectiviteit typeert de organisatie,’ fulmineert Homans.

Kurt (43) is een schrijnend geval van een hetero blanke middenklasse man. Zijn getuigenis is niet voor gevoelige zielen. ‘Op mijn 21ste een bedrijfswagen en een eigen villa in de stadsrand die twee jaar geleden is afbetaald, elke winter op skivakantie, ik kom kortom niks tekort.’

‘Op steun van het Unia hoeft Kurt niet te rekenen,’ vult Homans aan. ‘Discriminatie. Ook andere meerderheidsgroepen zoals politici met een mandaat in de Raad van Bestuur van Telenet en de zonen van Jacques Borlée komen in de verslagen van Unia niet voor. Eerlijk?’

De adviesraadraadraad: welk bedrijf kan nog zonder?

Lang werd er meewarig over gedaan. Een beetje slagkrachtig bedrijf besteedt heden ten dage de vraag wie in de adviesraadraad moet zetelen uit aan een adviesraadraadraad.

brackje

In de adviesraadraad van een bedrijf zetelen, je kunt het onmogelijk aan gelijk wie overlaten. De adviesraadraad adviseert adviesraden over adviezen, maar adviseert ook adviseurs om in de adviesraden te adviseren.

De adviesraadraadraad adviseert niet alleen wie er in de adviesraadraad zetelt, maar adviseert ook de adviesraadraad over de te adviseren adviezen aan de adviesraad.

Adviesraadraadraden krijgen vaak de kritiek hoofdzakelijk beroep te doen op politici. ‘Onterecht,’ aldus Siegfried Bracke. ‘Neem nu lid van de adviesraadraadraad van Telenet Siegfried B., die S. Bracke adviseerde als lid voor de adviesraadraad, die op zijn beurt mij aanbeval als lid van de adviesraad. Politici beschikken nu eenmaal over een uitgebreid netwerk. Daar profiteren bedrijven graag van.’

Fake nieuws: trap er niet in

Fake nieuws. Hoe je hiertegen wapenen? Wij gingen ten rade bij Franky van het Hoaxie Komitee die zich op zijn blog verdiept in de materie: ‘Check eerst je bron voor je het nieuws gelooft. Hecht er geen belang aan, indien die van dubieuze aard is.’

franky

‘Het is een beetje mijn missie om mensen te waarschuwen voor vals nieuws,’ vertelt Franky (zie foto). ‘Ook al valt de bron niet nader te identificeren, geloven mensen het meest onmogelijke eerst.’

‘In mijn krant is er reeds enige tijd een misogyne racist met de denkbeelden van een kleutergoudvis president van Amerika. Natuurlijk niet echt. Maar omdat het in de krant staat, denken mensen dat het waar is. Als het nieuws te smeuïg is om waar te zijn, dan is het vrijwel altijd onwaar. Onthoud die gulden stelregel.’

‘Ik heb een artikel geschreven waarin ik dit ontkracht. Van meer dan 4800 woorden. En zelfs integraal kunnen publiceren op internet. Dat zegt wel iets. Informeer je op de juiste plekken,’ stipt Franky aan, volgens wie hierachter één duidelijk motief schuilt. ‘Het is een van bovenuit gestuurd afleidingsmanoeuvre. Zo heeft niemand het over de maanlanding die fake was.’

‘Dit ware geen noemenswaardig euvel, mochten echte problematieken als het monster van Loch Ness, autisme bij kinderen door vaccins !!!!!! en chemtrails niet verzwegen worden. Media berichten evenmin dat mensen hun privacy op Facebook te grabbel wordt gegooid, terwijl ze deze status gewoon dienen te copypasten en te delen. Doneer alstublieft op herkenhetcomplot.skynetblogs.be.’

Nieuwe partij overgiet programma met ideologisch sausje

Een stunt of een gat in de markt? Enkele misnoegde burgers hebben een politieke partij opgericht overgoten met een ideologisch sausje. Het I&MP (Ideologie & Meer Postjes) mikt bij de komende verkiezingen op het halen van de kiesdrempel.

brackje

Lid van de adviesraad van het I&MP, Siegfried Bracke, legt uit. ‘Het I&MP onderscheidt zich van de mainstream politieke partijen door niet alleen te mikken op postjes en mandaten, maar door dit ook ideologisch te verantwoorden in haar statuten: de basiswaarde van het I&MP is poenscheppen.’

‘Een fris en gedurfd verhaal,’ vindt politicoloog Carl Devos. ‘Politiek ging tot nog toe vooral over postjes en mandaten. En het I&MP breekt met die traditie en overgiet haar programma met een ideologisch sausje. De andere partijen kunnen nu niet anders dan volgen.’

Siegfried Bracke, gerenommeerd consultant in de mijnsector (‘kunt u niet dieper zakken, wacht op het advies van Siegfried Bracke’) en bij uitbreiding te huur om weg te blijven van allerhande soorten vergaderingen mits degelijke vergoeding (‘wenst u geen Siegfried Bracke, vul dan mijn zakken’), hekelt dit opportunisme.

‘Ideologie en poe… politiek zijn twee verschillende werelden. Houd de twee dan ook gescheiden. Al die bezoldigde mandaten en postjes zijn zo al verwarrend genoeg. Het is je reinste populisme om in die context mensen voor te houden dat politiek over waarden en opvattingen gaat. Plat kiezersbedrog,’ concludeert Bracke.

‘Niet alle zakkenvullers zijn politici’

De zakkenvullers komen de jongste dagen in een kwaad daglicht te staan. Dat ziet ook woordvoerster Valerie Scheppers van het Vlaams Verbond voor Zakkenvullers (VVZ). ‘Het is oneerlijk om alle zakkenvullers gelijk te stellen met beroepspolitici.’

gevulde-zak

Scheppers windt er geen doekjes om. ‘Wij, de zakkenvullers, worden onheus bejegend. Alsof we allemaal politici zijn. Ik durf zelfs te zeggen dat er een lastercampagne tegen ons gevoerd wordt.’

‘De aberraties moeten eruit,’ erkent Scheppers. ‘Maar laat ons duidelijk zijn. Politici vormen een uitwas van het systeem. Het is moreel niet correct alle zakkenvullers met hen te vereenzelvigen.’

‘Ik steek mijn hand hiervoor in het vuur: vrijwel alle zakkenvullers voeren hun job in eer en geweten uit, zijn integer en werken binnen het deontologische kader dat de leden van de adviesraad van het Vlaams Verbond voor Zakkenvullers (VVZ) voor €1500 per zin in onze WhatsApp-groep hebben ontwikkeld. Bovendien moedigen we het gebruik van transparante zakken aan.’

‘Maar intussen is de toon toch maar mooi gezet,’ fulmineert de woordvoerster die het perceptieprobleem aankaart. ‘De stiel van zakkenvuller wordt gestigmatiseerd. Onze naam is onherstelbaar bezoedeld. We doen heus niet meer dan gewoon onze zak vullen. Er zijn geen andere bedoelingen dan stinkend rijk worden.’

Toeristische brochure regering promoot Eigen Land

Om tegemoet te komen aan het toenemende onveiligheidsgevoel, dit heette ooit gewoon xenofobie, laat de Belgische regering een toeristische brochure verspreiden over Eigen Land onder alle mensen die eruitzien alsof ze hier niet geboren zijn. De brochure moet hen informeren over het land waaruit ze twee maanden geleden zijn gevlucht.

Een Syrisch benefiet voor deze arme stakker.

Initiatiefnemer is raar maar waar Theo Francken (N-VA). ‘We willen dat eens getroffen door deze inzichten mensen vrijwillig terugkeren naar Eigen Land, of ze hier nu zijn aangekomen na een levensgevaarlijke tocht op de vlucht voor ontmenselijking over zee en door Oost-Europa of hier al decennia gehuisvest zijn.’

Francken vat de kernpunten van de toeristische brochure samen. ‘In Eigen Land is het altijd mooi weer, in Eigen Land is er plaats genoeg, in Eigen Land word je gefusilleerd met wapens van Belgische makelij, in Eigen Land heb je drie huizen en in Eigen Land word je niet per definitie als een terrorist behandeld.’

Je mag het volgens Mia Doornaert zo niet zeggen, ‘maar,’ zo zegt ze, ‘het is al langer geweten dat vreemdelingen te weinig rekening houden met het westerse perspectief: ze begrijpen niet dat westerlingen niet begrijpen dat je op de vlucht slaat voor dictators en terreur om in een politiek gematigd klimaat onderdak te vinden. Zo wereldvreemd.’

Francken heeft nog een bericht voor de haters. ‘Mensen die over ons land klagen dat ze zonder proces eruit worden gezet, kunnen altijd naar Eigen Land gaan als het daar dan toch beter is.’

Assad hekelt in kritisch interview regimepers in Syrië

In een kritisch interview met VRT-journalist Jens Franssen trekt Bashar al-Assad ten strijde tegen de regimepers in zijn land. ‘Journalisten papegaaien de machthebbers maar wat na. Over de wreedheden geen woord.’

assadinterview

Na eerst vier vragen over Tom Boonen, volgde onherroepelijk de vraag of de media in Syrië voldoende aandacht hebben voor Tom Boonen, daaromtrent heerste er enige tijd controverse.

‘Ach, de media,’ ontwijkt Assad sluw de vraag. ‘Ze zeggen het lesje op dat het Syrische regime hen dicteert. De oppositie wordt monddood gemaakt, opgesloten en afgeslacht. Het Syrische bewind maakt misbruik van de chaos in het land om zelf steviger in het zadel te zitten. De media zouden uit de hand eten van ranzige figuren om een exclusief interview te bekomen. Opgelet, dat is niet alleen in Syrië zo, maar ik zie dat elders ook gebeuren.’

‘Dat zijn grove beschuldigingen,’ merkt Jens Franssen pienter op.

‘Ik heb daar bewijsmateriaal voor,’ repliceert Assad. ‘Heb je de rapporten van Amnesty International al eens gelezen? In Syrië heerst er een dictatuur en de media laten zich gewillig misbruiken als propaganda-instrument. Je kunt ze werkelijk alles op de mouw spelden. Dan ben je in mijn ogen medeplichtig aan de gruweldaden.’

‘Ben je niet bang na deze onverbiddelijke woorden ten aanzien van het Syrische bewind en de pers?’ wil Jens Franssen nog weten.

‘Mijn goede vriend Vladimir uit al jaren dezelfde mediakritiek en leeft ook nog altijd,’ concludeert Assad diplomatisch.

Nazi-vergelijkingen op school afschaffen: goed idee of politiek correct gehannes?

De roep om nazi-vergelijkingen in de wiskundelessen af te schaffen klinkt steeds luider. Niet meer van deze tijd, luidt het daar. Aanhangers van nazi-vergelijkingen zien hierin een zoveelste aanval op een degelijke Vlaamse traditie.

naziverg

Educatief onverantwoord volgens de ene. Niets mis mee aldus de andere.

De vraag stellen alleen al was lange tijd taboe: nazi-vergelijkingen, het moet toch ook anders kunnen? Voor voorstanders van nazi-vergelijkingen het onweerlegbare bewijs dat de samenleving islamiseert.

Theo Francken (N-VA) vindt het idee de nazi-vergelijkingen af te schaffen zwakzinnig. ‘Stop met hysterisch te doen over zulke zaken. Zonder nazi-vergelijkingen gaat ons wiskundeonderwijs naar de knoppen. We moeten dit in een juiste context plaatsen. Het is niet zo dat het Arabische cijfersysteem geen kans krijgt in ons onderwijs. Misschien moeten we dat nu ook maar eens herbekijken.’

Schooltje ’t Canvas is alvast niet van plan te buigen naar de wensen van de politiek-correcte kerk. Directeur Frank Hanssen is formeel: ‘We doen het hier al zo sinds mei 1940. Ik zie geen reden om halsoverkop op een andere manier wiskunde te doceren.’

De grootste slachtoffers van een verdwijning zouden Kristof (13) en Mike (15) zijn. Deze übermenschen haalden op hun laatste test nazi-vergelijkingen 19,33/20.