The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: september, 2013

Wat verandert er vanaf oktober?

Een nieuwe maand, een rist veranderingen. Ook zo bij aanvang van deze oktobermaand in uw teergeliefde Vremde.

Rusthuiswachtlijsten

De moeder van Gerthilde zal volgens de bookmakers drie plaatsen opschuiven op de wachtlijst van het rusthuis waar ze haar laatste dagen wil slijten. Aan dit tempo zal ze haar door dokters voorspelde houdbaarheidsdatum met zeventien jaar moeten verlengen om ooit in het rusthuis te geraken.

Vergrijzing

De moeder van een kozijn langs moederszijde van Jomme van de bakker om de hoek zal op de zevende oktober niet meer 68 zijn, maar 69 worden. Er wordt verwacht dat dit voor de Vremdeling geen extra hinder zal opleveren in zijn dagelijkse doen en laten. Een eventuele uitzondering daar niet nagelaten.

Horeca

Om de horeca ‘witter’ te maken, heeft burgemeester Boer Gust subsidies uitgetrokken voor het plaatselijke bruine café waarmee het een paar potten witte verf kan kopen.

Tractors

De regels voor het berijden van een tractor worden wat strenger. Om de geluidshinder binnen de perken te houden, zullen tractors vanaf nu tot 90 kilometer per uur in de bebouwde kom mogen rijden. ‘Des te sneller ze rijden, des te minder lang het lawijt duurt,’ aldus Burgemeester Boer Gust. Tractordopen zijn ook niet langer toegelaten binnen de bebouwde kom.

Koeien

Koeien die voor 6 uur ’s morgens luider loeien dan 90 decibel, worden officieel erkend als haan.

 

Vremde bouwt gevangenis in Antwerpen

Vremde – Antwerpen | Door de alsmaar toenemende mobiliteit in deze moderne tijden verzeilen er meer en meer buitendorpers – of erger nog – buitenstedelingen in Vremde. Meestal per ongeluk door een verkeerde afslag te hebben genomen. Ter zake doet dat niet, want het kwaad is intussen maar mooi geschied. Deze nieuwaangekomenen brengen niet alleen hun kwalijke gewoontes en tradities mee, zij zorgen ook voor overlast en onrust in de Vremdse gelederen.

De oppositie onder leiding van Filip Dewitte (Vremds Belang) sprak al dreigende taal. ‘Wij en onze achterban plannen een manifestatie door de Vremdse straten als het huidige gemeentebestuur de problematiek van het uitschot uit omliggende gemeenten niet aanpakt. Dat frequent storend gedrag hoort thuis in hun moederdorp of moederstad. Niet in een vredelievend, warm en nimmer rancuneus dorp als Vremde. Vremdelingen baas in eigen dorp!’

Burgemeester Boer Gust is nu gezwicht onder de druk van de oppositie. Al wil hij dat zelf zo niet gezegd hebben. ‘De bouw van een gevangenis in Antwerpen stond al lang op het programma, maar mijn voorganger liep daar om electorale redenen nooit mee te koop. Dat zorgt voor een perceptiebreuk. Want redenen zijn er genoeg om mensen uit Antwerpen te viseren. Ze kunnen niet eens fatsoenlijk klappen en met hun racistische, intolerante en haatdragende gedachten vervuilen zij de Vremdse volksaard die als kern het progressieve gedachtegoed in zich draagt. Vorig jaar hebben de Vremdse ordetroepen maar liefst twaalf Antwerpenaren die voet hebben gezet op Vremdse bodem laten ontsnappen, daarmee vul je een halve cel in Vorst.’

Vorig jaar hebben de Vremdse ordetroepen maar liefst twaalf Antwerpenaren laten ontsnappen, daarmee vul je een halve cel in Vorst

Maar sust Boer Gust: ‘Mijn progressieve tweekoppige achterban hoeft niet te vrezen. We noemen het een eenzijdig uitwisselingsproject waardoor de stigmatisatie langs onze kant toch nog een positieve connotatie krijgt.’

PFWC Vremde landskampioen petflesgooien

Vremde | Voor het eerst in haar geschiedenis is Petfleswerpclub (PFWC) Vremde landskampioen geworden in het petflesgooien. Op de laatste speeldag versloeg het met gemak Kerksken met 7-2 en stelde zo haar eerste landstitel veilig.

Het petfleswerpen kent een rijke traditie in Vremde. De sport wordt al sinds de middeleeuwen in de Vremdse straten beoefend. Bij het petfleswerpen moeten de ploegen die tegen elkaar spelen om beurten naar een fietsend kind met een petfles gooien. De bedoeling daarbij is om het kind vanop 10, 20 of 50 meter afstand te raken. Gebeurt dat, dan krijgen ze een punt.

Het elftal Vremdse petflesgooiers bouwde in haar match tegen Kerksken al snel een voorsprong uit. Na vijf worpen stond het al 5-1. De concentratie verslapte daarna wat, maar de zege kwam niet meer in het gevaar. Einduitslag 7-2. Weeral een historisch moment in de Vremdse sportgeschiedenis, nadat KV Vremde in oktober vorig jaar al landskampioen werd in het klootschieten.

De voorzitter van PFWC Vremde Marc Smetermee is door het dolle heen. Na enkele clichés over hoe blij hij is met deze landstitel had hij nog iets te zeggen ook: ‘We zetten met deze landstitel onze eis voor een eigen stadion in Vremde zonder atletiekpiste en enkel voor het petflesgooien ook kracht bij. De supporters zitten met een atletiekpiste veel te ver van de petfleswerpers. Erg sfeerbedervend! De Vremdse politici kunnen gewoonweg niet meer om het petfleswerpen heen.’

Petfleswerpen kent een rijke traditie in Vremde. De sport wordt al sinds de middeleeuwen in de Vremdse straten beoefend.

Burgemeester Boer Gust heeft daar voorlopig nog geen oren naar. ‘Petflesgooien is nog steeds geen olympische sport. Bovendien krijgt het petflesgooien al genoeg subsidies en andere fiscale voordelen. Een heuse petfleswerptempel op poten zetten, is in crisistijden onverantwoord. Daarom moet er in een stadion ook plaats zijn voor andere sporten als klootschieten, 110 meter horden voor mieren en kind-met-badwaterwerpen.’

Nog liever Boechouts dan Nederlands aan loket

Vremde | De Standaardtaal of een tussentalige variant ervan rukt alsmaar op. En dit ten koste van de dialecten. In Vremde wil men dit kwalijk fenomeen nu een halt toeroepen. Loketbeambten zullen de burger enkel nog in Plat Vremds bedienen.

‘We moeten iedereen duidelijk maken dat het Plat Vremds de voertaal is in Vremde,’ steekt burgemeester Boer Gust van wal. ‘Ons dialect is onze trots. Door ons helemaal over te leveren aan de tussentaal of een standaardtalige variant verliezen we onze Vremdse identiteit. Dit mogen we niet zomaar laten gebeuren. Ambtenaren zullen daarom enkel nog Plat Vremds spreken tegen klanten. Als dat niet lukt, kan het Ransts, Borsbeeks, ja zelfs het Boechouts, soelaas bieden.’

‘Het Plat Vremds komt veel te hard in de verdrukking,’ vindt Boer Gust. ‘Doordat enkele Vremdelingen niet luisteren naar de Vremdse Radio waar Vremdse volksliederen in onberispelijk Plat Vremds worden afgekondigd, verliezen zij voeling met hun moederdialect. Meer nog, deze balorige dorpelingen luisteren clandestien naar kanalen van de Vlaamse Openbare Omroep waar de tussentalige klanken weelderig tieren. Daarnaast ligt Vremde ook op een belangrijke verkeersader tussen Millegem en de rest van de wereld. Die wordt ook gebruikt door mensen die proberen Standaardnederlands te spreken.’

De oppositie wijst burgemeester Boer Gust op de onhaalbaarheid van zijn plannen. ‘Er zullen wel eerst loketten in Vremde moeten worden gebouwd eer deze beleidsmaatregel in de praktijk kan worden omgezet, maar daar is het geld niet voor.’

Wat verandert er vanaf september?

Niets.