Nog liever Boechouts dan Nederlands aan loket

door The Vremde Mirror

Vremde | De Standaardtaal of een tussentalige variant ervan rukt alsmaar op. En dit ten koste van de dialecten. In Vremde wil men dit kwalijk fenomeen nu een halt toeroepen. Loketbeambten zullen de burger enkel nog in Plat Vremds bedienen.

‘We moeten iedereen duidelijk maken dat het Plat Vremds de voertaal is in Vremde,’ steekt burgemeester Boer Gust van wal. ‘Ons dialect is onze trots. Door ons helemaal over te leveren aan de tussentaal of een standaardtalige variant verliezen we onze Vremdse identiteit. Dit mogen we niet zomaar laten gebeuren. Ambtenaren zullen daarom enkel nog Plat Vremds spreken tegen klanten. Als dat niet lukt, kan het Ransts, Borsbeeks, ja zelfs het Boechouts, soelaas bieden.’

‘Het Plat Vremds komt veel te hard in de verdrukking,’ vindt Boer Gust. ‘Doordat enkele Vremdelingen niet luisteren naar de Vremdse Radio waar Vremdse volksliederen in onberispelijk Plat Vremds worden afgekondigd, verliezen zij voeling met hun moederdialect. Meer nog, deze balorige dorpelingen luisteren clandestien naar kanalen van de Vlaamse Openbare Omroep waar de tussentalige klanken weelderig tieren. Daarnaast ligt Vremde ook op een belangrijke verkeersader tussen Millegem en de rest van de wereld. Die wordt ook gebruikt door mensen die proberen Standaardnederlands te spreken.’

De oppositie wijst burgemeester Boer Gust op de onhaalbaarheid van zijn plannen. ‘Er zullen wel eerst loketten in Vremde moeten worden gebouwd eer deze beleidsmaatregel in de praktijk kan worden omgezet, maar daar is het geld niet voor.’