The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: juni, 2013

Stilstaande kerkklok legt dorpsleven lam

Het openbare leven in Vremde ligt nog lammer dan anders. De kerkklok staat er al gedurende enige tijd stil. Het hele dorp is hierdoor helemaal gedesoriënteerd. Fase 1 van het rampenplan is gisteren afgekondigd.

Schokkend beeld van een stilstaande kerkklok

Schokkend beeld van de stilstaande kerkklok

Volgens een uitgelekt rapport van Human Rights Watch moet de Vremdeling in mensonterende omstandigheden leven. Het roept de internationale gemeenschap op om noodhulp naar Vremde te sturen. De schrijnende getuigenissen die uit Vremde binnendruppelen bevestigen de ernst van deze noodkreet alleen maar. Student M.V., die verder anoniem wenst te blijven, waarschuwt collega-studenten: ‘Een kerkklok die stilstaat blijkt geen geldig excuus te zijn om op een examen te laat aan te komen.’

‘Wat baten economische relancemaatregelen als de overheid niet alles in het werk stelt om de mensen op tijd op hun werk te laten arriveren?’ vraagt Cyriel zich af. ‘We proberen het uur nu te achterhalen door de stand van de zon. Maar erg accuraat is dat ook niet.’

Foto van andere kant kerk, even schrijnend.

Foto van andere kant kerk, even schrijnend.

‘Allemaal de schuld van die vuil Walen,’ nuanceert Gerolf. ‘Wederom een kaakslag. Zonder die Walen was er genoeg geld om ons kerkklok te laten werken.’ Ouderdomsdeken José moet toegeven dat ze snel gewend is geraakt aan de moderniteit. ‘Toen ik nog jong was, moesten we ons altijd behelpen met de stand van de zon om te weten hoe laat het is. Sinds de intrede van de kerkklok is dat niet meer nodig. Dat dit een les moge zijn dat we ons niet blind mogen overleveren aan moderne snufjes. De zon werkt immers altijd, een kerkklok niet.’

“Brandstapel veel effectiever dan GAS-boetes”

Vremde | Terwijl over het hele land naar hartenlust GAS-boetes worden uitgeschreven, blijft het in Vremde merkwaardig kalm. Hier zullen geen GAS-boetes worden uitgeschreven. Vremde blijft vasthouden aan de traditionele brandstapel.

Burgemeester Boer Gust licht zijn keuze toe. ‘GAS-boetes zijn mensonterend. Niemand heeft er wat aan. De gemeente moet extra politieagenten in dienst nemen wat een extra hap is uit de meerjarenbegroting. Die politieagenten moeten bovendien ook nog eens kunnen schrijven. Doorgaans onvindbaar waardoor we ook nog eens politieagenten moeten gaan opleiden wat zorgt voor een ferme meerkost. Onze gemeente zou enkel maar verlies lijden en dat door crapuul dat bij het binnengaan van een kerk een kruisteken vergeet te maken, homeopaten of linkshandigen.’

“Iemand zien creperen op een brandstapel is sensationeler dan een GAS-boete zien uitgeschreven worden.”

‘Een brandstapel daarentegen is veel effectiever,’ vervolgt burgemeester Boer Gust zijn verhaal. ‘Het maakt veel meer indruk dan een vodje papier met de naam GAS-boete. En om een brandstapel aan te steken, moeten we geen geletterde politieagent in dienst nemen. En hier heeft de gewone man in de straat ook nog wat aan. Iemand zien creperen op een brandstapel is natuurlijk altijd veel sensationeler dan een GAS-boete zien uitgeschreven worden. Het zorgt bovendien voor een geweldige groepssfeer. De mensen komen ervoor naar buiten, er ontstaat een gezellige sfeer, kortom een brandstapel doet een hechte band ontstaan tussen de bevolking. Iets wat onmogelijk te bewerkstelligen is met GAS-boetes.’