The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: mei, 2014

Archeologen vinden sporen van supermarkt

Vremde | Afgelopen donderdag berichtten we nog dat Filip Dewinter naarstig op zoek was naar een supermarkt om er de aanwezige personeelsleden en klanten te gijzelen om zo zijn asielaanvraag kracht bij te zetten. Daarmee zorgde hij bij de plaatselijke inboorling vooral voor veel gegniffel en geginnegap. WANT ER IS IN VREMDE HELEMAAL GEEN SUPERMARKT LACHEN GIEREN BRULLEN.

Dat lachen blijkt nu geheel onterecht. Allerhande beschavingsprocessen ten spijt, blijkt ook Vremde niet supermarktloos te zijn. Althans, dat beweren archeologen. Zij hebben sporen ontdekt die erop moeten wijzen dat er in Vremde een supermarkt staat, weliswaar met een foutenmarge van 2500 jaar. In het slechtste geval is dit oord van ongebreideld consumeren daterend uit de tijd van de Romeinen, in het beste geval zal Vremde hier pas over 2500 jaar mee bezoedeld worden.

Archeologen vonden een stuk van één euro. Een veelgebruikt middel om winkelkarretjes te ontgrendelen wat wijst op de potentiële aanwezigheid van een supermarkt.

Archeologen vonden een stuk van één euro. Een veelgebruikt middel om in winkelkarretjes te schuiven wat wijst op de potentiële aanwezigheid van een supermarkt.

 

Het belangrijkste bewijsstuk dat archeologen hebben weten opgraven is bovenstaand muntstuk van één euro, een frequent gebruikt middel om in winkelkarretjes te stoppen. Dit wijst op de potentiële aanwezigheid van een supermarkt. Ondanks de foutenmarge van 2500 jaar denken archeologen dat het een recent fenomeen betreft. Uit historisch onderzoek is gebleken dat met bijna zekerheid gezegd kan worden dat de Romeinen nog niet met euro’s betaalden en dat door de onstabiele markten het onwaarschijnlijk is dat de euro over 25 jaar nog bestaat, laat staan over 2500 jaar.

Onthullend en choquerend dat we u nu even de gelegenheid geven om erbij te gaan zitten en uit te blazen. Maar ook niet te lang, want het Federaal Parket is nu op zoek naar deze supermarkt. Het heeft daarom zoals de traditie het wil een enorm heldere robotfoto verspreid van de vermiste supermarkt. Burgers worden gevraagd waakzaam te zijn als ze op straat komen en verdachte bewegingen of constructies te melden bij de plaatselijke Federale Politie De rijkswacht De veldwachter Supermarkt Focus op het nummer 116 001. Uw discretie wordt verzekerd. 

De politie verspreidde deze niets aan de verbeelding overlatende robotfoto van de vermiste supermarkt.

Het Federale Parket verspreidde deze niets aan de verbeelding overlatende robotfoto van de vermiste supermarkt.

 

Asielaanvraag Filip Dewinter geweigerd

Vremde | Na weinig wikken en nog minder wegen heeft Vremde de asielaanvraag van Filip Dewinter geweigerd. Die laatste weent hierom bittere tranen, weigert terug te keren naar zijn stal van herkomst en dreigt er nu mee naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

Afgelopen zondag werd het Vlaams Belang slachtoffer van een grootschalige kiezersroof. De daders zouden in Vlaams-nationalistische kringen moeten gezocht worden, maar het gerecht is zoals het de traditie betaamt elk spoor bijster. Desalniettemin wordt kopstuk Filip Dewinter nu verantwoordelijk geacht voor het laten lopen van zijn kiesvee. De overgebleven partijgenoten rekenen hem hier nu ten volle voor af. Met enkele messen in de rug ontvluchtte Dewinter Antwerpen, ging op zoek naar veiligere oorden en kwam in het lieflijke en idyllische Vremde terecht alwaar men hem geen verblijfsvergunning wil toekennen.

‘Wat heb ik misdaan?’ vraagt Dewinter zich af. ‘Het is in de stad waar ik woon te gevaarlijk voor mij geworden om mij op straat te begeven. Vremde zou mij daarom alleen al als politiek vluchteling moeten erkennen.  Het asielbeleid is hier inhumaan, onrechtvaardig en veel te streng. Waar is de solidariteit als een verstotene zelfs al niet meer wordt opgenomen in een samenleving? Als mensen hun heimat ontvluchten, is dat nooit met de volle goesting. Dat moeten de beleidsmakers nu eindelijk eens beginnen beseffen. Zij mogen niet inspelen op de onderbuik van het volk en de verzuring en onverdraagzaamheid extra voeden door goedhartige burgers niet te legaliseren.’

‘Ik heb verschillende troeven in huis,’ probeert Dewinter zich in de etalage te zetten. ‘Ik rijd in een milieuvriendelijke wagen, ik kan zonder fouten schrijven, ik tap al eens een goede mop én ik kan ingezet worden bij de ontwikkeling van computergames. Mijn ervaring als politicus in Antwerpen kan ik gebruiken om bruggen te bouwen tussen de verschillende gemeenschappen. Ik ben met andere woorden een polyvalent manspersoon. Als het echt niet anders kan, wil ik zelfs aardbeien of katoen gaan plukken.’

Zijn komst beroert de gemoederen in Vremde danig. Oppositieleider Filip Dewitte (Vremds Belang): ‘Ik geloof niet in een gematigde Antwerpenaar. Dit volkje doet zich een bepaalde tijd zo voor, maar dat is schone schijn. Ze creëren een rookgordijn om ons te misleiden.’ Vervolgens vroeg hij aan zijn aanhang of ze meer of minder Dewinter wilden, waarna deze met volle overtuiging ‘Minder, minder, minder!’ scandeerde.

Ook de man in de straat is niet happig op een komst van Dewinter. Gerolf (55) is meer dan bevreesd voor de gevolgen. ‘Dewinter wil naar het schijnt zijn hele familie meenemen. Ge weet, zo’n buitendorpers dat kweekt gelijk zot. Voor ge het weet, huwen zijn dochters, krijgen die zeven kinderen en zit ge gevangen in een multiculturele samenleving. Het samenleven met inwijkelingen uit Millegem en Wommelgem verloopt zo al gecompliceerd genoeg.’

Burgemeester Boer Gust deelt deze bezorgdheid. ‘Dewinters regularisatiedossier bevat vele tekortkomingen. Zo komt hij uit Antwerpen, dat doet meteen al de deur dicht. Zo’n Antwerpenaar importeert zijn eigen taal (Noot van de redactie: taal en spraakgebrek worden zelfs door burgemeesters van Vremde al eens verward) of in dit geval een afgeleide van het Antwerps, zijn eigen cultuur en de eigen normen en waarden en voor ge het weet kunt ge naar zijn pijpen dansen. Ik stel vast dat de Antwerpenaar een koekoek is die zijn ei legt in het Vremdse nest. In onze grote tolerantie koesteren we dat ei, en binnen een aantal decennia of jaren zal het ons verbazen dat we uit datzelfde nest zullen worden geduwd door die Antwerpse koekoek.’

Dewinter is nu tevergeefs op zoek naar een stok achter de deur. Hij dreigde er al mee een hongerstaking te houden en zijn lippen toe te naaien (eindelijk), maar door de vrij hermetisch afgesloten toestand van de Vremdse kerk, ging dat feestje niet door. Naar verluidt is hij nu op zoek naar een supermarkt om er werknemers te gijzelen om zijn eisenpakket kracht bij te zetten. In Vremde is men razend benieuwd of deze zoektocht iets zal opleveren.

 

Opiniepeiling: Sp.a haalt kiesdrempel niet

Alle nieuwsbulletins openden er gisteravond mee. De opiniepeiling uitgevoerd in opdracht van The Vremde Mirror deed het politieke landschap op haar grondvesten daveren. Wij vroegen Ivan De Vadder om de resultaten te komen duiden, helaas was hij te hard van zijn melk nu blijkt dat zijn opiniepeilingen nog waardelozer zijn dan Andy Schleck op een tijdritfiets.

Schokkende opiniepeiling die het politieke landschap op haar grondvesten doet daveren twee dagen voor de verkiezingen.

Schokkende opiniepeiling die het politieke landschap twee dagen voor de verkiezingen op haar grondvesten doet daveren.

Dus zijn we genoodzaakt om zelf deze onthutsende cijfers van duiding te voorzien. Wat kwatongen ook moge beweren – doorgaans betreft het hier opiniepeilers die jaloers zijn dat hun opiniepeiling te voorspelbare cijfers oplevert en daarom blijven peilen tot er eens een verrassing uit de bus komt – deze opiniepeiling is statistisch significant. Omdat The Vremde Mirror een medium is met ambitie en gezonde grootheidswaanzin, heeft onze politieke redactie het grootschalig aangepakt. We hebben de vraag op wie u gaat stemmen voorgelegd aan heel het internet. Zestien respondenten (komt overeen met een kwart van de inwoners van Vremde) gaven een antwoord, de rest gaf niet thuis.

Diepgravende analyse

Maar u wil natuurlijk weten wat de implicaties zijn van de resultaten van onze opiniepeiling op het politieke landschap. Twee dagen voor de verkiezingen duikt er met The Vremde Mirror (in de volksmond beter gekend als ‘de goei’) een nieuwe speler op. Deze partij strandt op 31,3% van de stemmen. Exact evenveel als de N-VA. Zij kunnen samen een meerderheid vormen. Het is maar de vraag of het programma van De Goei verenigbaar is dat met dat van N-VA. Indien dit verbond niet lukt, zullen er pacten gesloten moeten worden met Groen of partijen die nog slechts in de marge opereren zoals CD&V, PVDA+ of Open VLD. Zelfs Blanco is een mogelijkheid, al weet niemand zeker wat deze politieke groepering echt wil.

Dat The Vremde Mirror, ook wel De Goei genaamd, zo hoog scoort, doet over het hele land politiek analisten verstommen van verbazing. Maar dat is omdat zij te veel in hun ivoren toren blijven zitten en te weinig de vinger aan de pols houden bij de man of vrouw in de straat. Er is wel degelijk een goed voelbare grondstroom aanwezig die het Vremdse gedachtegoed genegen is. Vroeger uitte zich dat alleen maar in sympathie, maar belachelijk zelden in een stem. The Vremde Mirror werd tot op heden in geen enkele opiniepeiling getraceerd, maar haar pleidooi voor meer Vremde in de samenleving wordt nu duidelijk bij een groot deel van het kiespubliek geapprecieerd waardoor ze vanuit het niets de kaap van de 30% rondt. Cynici zullen een stem voor The Vremde Mirror beschouwen als een proteststem, omdat ze vooral de traditionele partijen kaal plukt. Dat is natuurlijk niet zo, zij is met een duidelijk omlijnd programma naar de kiezer getrokken en verkondigde haar programma met slogans die aanspreken.

De verkiezingsslogan van The Vremde Mirror sloeg duidelijk aan.

De verkiezingsslogan van The Vremde Mirror sloeg duidelijk aan.

Wanneer we deze cijfers zorgvuldig analyseren en via microscopisch onderzoek ook de partijen op de tweede lijn opmerken, zien we dat het halen van de kiesdrempel voor het gros van de politieke partijen een gezonde ambitie mag heten. Alleen Groen (12,5%) hoeft niet met kiesdrempelvrees te kampen. CD&V stelt lichtjes teleur met haar 6,2% en laat bij monde van Kris Peeters weten dit niet niet onleuk te vinden. De communisten van PVDA+ behalen dezelfde score, maar dat is nog steeds 124 procentpunten minder dan de doorsnee communistische partij in een doorsnee communistisch regime. Open VLD op haar beurt dan weer haalt verrassend genoeg de kiesdrempel. Iets wat in liberale kringen al uitbundig is gevierd geworden met intern gebakkelei, restauratiepremies en een diavoorstelling van een naakt in zee zwemmende Fientje Moerman. Tot slot haalt ook Blanco de kiesdrempel nipt. Hun zetels in het parlement zullen bezet worden door luchtdeeltjes die op dat moment daar toevallig rondzweven.

Maar niet elke partij kan zo’n grote winnaar zijn als The Vremde Mirror of Open VLD. Volgens deze opiniepeiling haalt Sp.a de kiesdrempel niet. Voorzitter Bruno Tobback zou al poolshoogte genomen hebben bij Peter Mertens en vervolgens bij Gwendolyn Rutten om overmorgen als kartel naar de kiezer te trekken om zo alsnog in een regering te sukkelen. Uit angst ook onder de kiesdrempel te zakken, wimpelde Mertens dat voorstel af. Gwendolyn Rutten was dolenthousiast.

Opiniepeiling The Vremde Mirror

Over exact een week is het zover. Dan vinden de verkiezingen plaats. Omdat de resultaten van de huidige opiniepeilingen bijzonder dubieus zijn en de methodologische manier van werken op niet veel trekt, voert The Vremde Mirror in opdracht van zichzelf nu nog in allerijl een opiniepeiling uit om de democratie en de geloofwaardigheid van de opiniepeilingen te redden. Aan foutenmarges doen wij niet mee en de resultaten van deze peiling zijn bindend op verkiezingsdag zelf.

Verkiezingen in Vremde op zaterdag 24 mei

Vremde | Terwijl de landelijke politieke partijen met elkaar om ter overhoopst liggen, voltrekt er zich in Vremde een electorale aardverschuiving. Om de zondagsrust te beschermen, zal de Vremdse kiezer al op zaterdag 24 mei haar strenge, maar rechtvaardige oordeel vellen.

potlood

Diaken Jan Keersmaekers licht toe: ‘Het is onbetamelijk dat mensen zich op zondag niet ten volle kunnen toeleggen op hun rust, maar zich moeten inlaten met wereldlijke zaken als politiek. In samenspraak met de grote verkiezingsregulator Ivan De Vadder hebben we daarom besloten om de verkiezingen al op zaterdag te houden.’

Primeur: voor het eerst in de geschiedenis zal Vremde hierdoor Herstappe en Mesen van de troon stoten als gemeente van wie de verkiezingsresultaten het eerst wereldkundig worden gemaakt.

Praktisch: naar het verkiezingslokaal dient u uw tegen dan met koffievlekken besmeurde oproepingsbrief, het meest recente artikel verschenen op The Vremde Mirror als bewijs van bekwaamheid en een zakje koffiekoeken voor de bijzitters mee te nemen.

Tip: kiezers die een gesigneerde foto van Ivan De Vadder kunnen tonen aan de bijzitters mogen niet één, maar drie keer stemmen. Vrouwen onder de 30 jaar die hun tetten tonen, mogen zo veel hun stem uitbrengen als ze willen* en winnen een diner met Ivan De Vadder.

Belangrijk: mensen die van plan zijn om op het Vlaams Belang te stemmen, kunnen op voorhand bij de plaatselijke bakker of beenhouwer een gratis doktersbriefje halen en zijn op 24 mei in elk geval gewettigd afwezig.

Noot achteraf: hang dit artikel aan de ruiten van uw raam zodat ook de Vremdeling zonder internet tijdig geïnformeerd wordt!

*Zolang de voorraad van potloden strekt