The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: januari, 2013

Dorpsdichter Vremde ter discussie

Vremde | De Vremdse oppositie en het huidige gemeentebestuur liggen op ramkoers. Burgemeester Boer Gust opperde in de laatste gemeenteraad dat het dorpsdichterschap beter zou worden afgeschaft nu de huidige dorpsdichter het Plat Vremds niet machtig blijkt te zijn.

‘Het is een schande,’ briest burgemeester Boer Gust. ‘Een kaakslag. Een dorpsdichter van Vremde die geen Plat Vremds kan, wie verzint het? Waarom niet ineens een analfabeet? Dat hij zich nog maar als kandidaat heeft durven aanbieden, is alle schaamte voorbij.’

Mart Knoeyaert staat in het middelpunt van een storm zonder dat zelf gewild te hebben. De eerste Vremdse dorpsdichter blijkt noch Plat Vremds te kunnen spreken, noch het te kunnen schrijven. ‘Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb een academische opleiding genoten en spreek vloeiend vier talen, maar inderdaad niet het Plat Vremds. Daarnaast heb ik al tal van litteraire prijzen gewonnen zoals de Gouden Uil en de Libris Literatuurprijs. Helaas telt dat hier niet.’

Knoeyaert krijgt wel de steun van enkele linkse culturo’s in de oppositie die het Plat Vremds voorbijgestreefd vinden. Zij spreken zelfs nog liever Latijn of Chinees. Al zijn zij er zelf ook nog uit welke van de twee juist. Het Vremdse gemeentebestuur is momenteel een gepaste straf aan het uitzoeken voor Knoeyaert. Volgens de laatste geruchten zou Knoeyaert uit de Vremdse gemeenschap worden geëxcommuniceerd en met pek en veren op een trein naar Antwerpen worden gezet. ‘Maakt niet uit naar waar ze me sturen,’ snikt hij wanhopig. ‘Abu Ghraib, Guantanamo of zelfs Wallonië zou ik verdragen, maar niet Antwerpen. Dat kunnen ze een arme dichter niet aandoen.’

Mensen uit Vremde opvallend slim

Vremde | Uit recent onderzoek is gebleken dat Vremdelingen beduidend slimmer zijn dan andere Vlamingen. Vooral op algemene kennis scoren ze erg hoog.

Het gaat niet goed met de politieke, sociaaleconomische en historische kennis van de Vlaming. Op de Grote Vlaamse Algemene Kennistest uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs scoorde de gemiddelde Vlaming een povere 53/92. De inwoners van Vremde behalen gemiddeld een puike 89/92 en scoren daarmee beduidend beter dan het gemiddelde.

Jef uit Vremde deed ook de test. ‘Sommige vragen waren niet goed genoeg omlijnd. Toen ik de beschrijving van socialisme kreeg, heb ik als antwoord communisme aangeduid. Daarom dat ik maar 91 vragen juist had.’ In Vremde vreest men nu voor een grote toeloop van mensen die hun kennis hopen op te krikken door de Vremdse lucht op te snuiven. ‘We moeten de grenzen sluiten,’ zegt Filip Dewitte (Vremds Belang). ‘Alles moet in het werk worden gesteld om de verdomming van de Vremdse maatschappij tegen te gaan.’ Burgemeester Boer Gust wijst op het feit dat een massale toeloop ook een massa inkomsten kan betekenen.

Onderzoekers Kurt Swerts en Jan Monten staan voor een raadsel. ‘Het zachte Vremdse microklimaat kan een verklaring zijn, maar dat kunnen we wetenschappelijk niet bewijzen.’  De vragen van de test zijn volgens hen nochtans geschikt voor elke Vlaming. ‘Hoe de kerk in Vremde heet, hoeveel straten Vremde telt of in welk jaar Vremde is ontstaan, zou tot het algemene kennispakket van iedere Vlaming moeten behoren. Daaraan kan het grote scoreverschil niet te wijten zijn.’

Vlaanderen staat onafhankelijk Vremde niet in de weg

Vremde | Voorzitter van het Vremds Belang Filip Dewitte heeft afgelopen zaterdag in zijn nieuwjaarstoespraak een “Dorps-manifest” voorgesteld en wil daarmee komaf maken met de stelling dat de kwestie-Vlaanderen een onafhankelijk Vremde onmogelijk maakt.

Volgens het Vremds Belang is de Vlaamse Regering op oorlogspad, want met de Vlaams-Waalse federatie, ook wel eens België genoemd, bereiden ze zich volgens de partij voor op de ultieme confrontatie met Vremde.  ‘Vremde is de hoofdstad van Vlaanderen, maar daar stellen we ons niet mee tevreden’, zegt Dewitte. ‘We streven naar volledige autonomie. Wanneer we ons zouden binden aan de Vlaams-Waalse Federatie zal het Vremdse Rijk gauw ten onder gaan. We willen niet onder toezicht komen te staan van een of andere PS- of FDF-commandante, maar gewoon als onafhankelijke republiek kunnen opereren.’

Met het “Dorps-manifest” wil het Vremds Belang komaf maken met de stelling dat de optie Vremdse onafhankelijkheid onmogelijk is omwille van Vlaanderen. ‘Vlaanderen heeft Vremde nodig, maar Vremde heeft Vlaanderen absoluut niet nodig’, klinkt het. ‘De transfers vanuit Vremde naar Vlaanderen moeten voor eens en altijd ophouden. En indien dat niet gaat, willen we wat in de plaats. Op zijn minst volledige autonomie. Voor wat hoort wat.’

“Vlaanderen heeft Vremde nodig, maar Vremde Vlaanderen absoluut niet.”

De partij ziet verder weinig heil in een samenwerkingsmodel tussen Vremde en Vlaanderen. ‘We zijn geen voorstanders van confederalisme, maar wel voor een Vlaanderen in Vremde, en wel voor een Europa naast Vremde. Beter een goed conflictmodel dan een slecht samenwerkingsmodel. Vlaanderen dus als een soort van parking van Vremde, maar ook als een bufferzone om ons te beschermen tegen Francophone invloeden.’

Vremde enkel nog toegankelijk na betalen tol

Vremde | De pracht en praal van Vremde zal voortaan niet meer kosteloos kunnen worden bewonderd. Het voltallige gemeentebestuur heeft beslist dat er vaste tarieven komen om Vremde te bezoeken.

Wie Vremde vanaf heden wil bezoeken, zal €15,00 moeten neertellen. Kinderen mogen gratis binnen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een tienbeurtenkaart. Die kost slechts €119,99. De toegangsweg naar het dorp wordt voorzien van een bareel die streng bewaakt zal worden.  Bewoners, herkenbaar aan hun klompen en aan hun typische Vremdse accent zullen nog wel gratis binnen mogen. ‘Het is oneerlijk dat iedereen zomaar kosteloos kan profiteren van de gezonde Vremdse lucht en van zijn historische en culturele erfgoed,’ vindt burgemeester Boer Gust. ‘Het heffen van tol is dus de logica zelve.’

Er wordt nu gevreesd dat er via sluipwegen mensen Vremde willen binnen komen. Burgemeester Boer Gust raadt deze wegen fel af. ‘Het ligt er vol mijnen en glasscherven daterende uit een veteoorlog tussen twee boeren die ruzieden over 5m² grond aan het begin van de twintigste eeuw. Dat maakt het heffen van tol niet onverantwoord. Zustergemeente Bokrijk bewijst dat inkom vragen een rendabele bedoening is. We konden gewoon niet achterblijven. We hopen zo overschotten te boeken op onze begroting.’

“Zustergemeente Bokrijk bewijst dat het heffen van tol een rendabele bedoening is.”

Volgens critici is boer Gust een gewiekste reclamejongen die de authenticiteit van zijn dorp in scène zet en naarstig zoekt naar winstgevende businessmodellen. Boer Gust schiet met scherp terug. ‘Wat u in Vremde ziet, is echt. Onze grindwegen zijn van echt grind, de klompen zijn vervaardigd uit ambachtelijk vervaardigd plastiek en de mensen die we op de brandstapel gooien zijn poppen uit echt katoen.’

Samenscholingsverbod aan kerk Vremde

Vremde | Om de alsmaar toenemende overlast aan de kerk van Vremde in te dijken, heeft de Vremdse gemeenteraad unaniem beslist om een samenscholingsverbod af te kondigen. En dat tot zeker het einde van januari.

Vanochtend vlak na de zondagmis van 10 uur liet M.D., een 78 jarige oude knar, na een pittige discussie over de voorbije kaartavond met zijn wandelstok kerkgangster Julia vallen. Het slachtoffer moest met een ernstige heupblessure worden overgebracht naar het ziekenhuis van Lier. De dader M.D. wist in zijn elektrische rolstoel te ontkomen en verschanst zich nu in zijn serviceflat.

Na dit opstootje was de maat voor burgemeester Boer Gust vol. De gemeenteraad werd door hem voor een spoedzitting bijeengeroepen. ‘Er komt zeker tot het eind van de maand een samenscholingsverbod voor de kerk van Vremde. Deze baldadigheden zitten me erg hoog.’ De oppositie onder leiding van Filip Dewitte (Vremds Belang) vindt deze maatregel niet ver genoeg gaan. ‘Er moet geen samenscholingsverbod komen voor deze bejaarden, wel een ophokkingsplicht!’ Hierna barstte er een luid applaus los vanop de banken van het Vremds Belang voor hun grote leider.

Filip Dewitte (Vremds Belang): “Er moet geen samenscholingsverbod komen voor deze bejaarden, wel een ophokkingsplicht!” 

De autochtone bejaarden voelen zich het kind van de rekening. ‘Het zijn altijd dezelfden die de sfeer hier verpesten en verzieken,’ reageert José (77) onthutst. ‘De inwijkelingen die hier in serviceflats komen wonen, denken dat wat in de stad kan ook zomaar kan op ons platteland. Ze rijden hier rond met patserige elektrische rolstoelen waardoor de autochtone Vremdeling niet meer durft buiten te komen. Het is nu al zover gekomen dat we niet meer in groep mogen keuvelen na de zondagmis. Een schande.’

Filip Dewitte (Vremds Belang): “Heel wat bejaarden worden geboren met het mes tussen de pampers en gaan ook zo hun graf in. Dit uitschot hoort niet in Vremde thuis.”

‘Er moet een duidelijk lik-op-stukbeleid komen,’ stelt voorzitter van het Vremds Belang Filip Dewitte. ‘Vremdelingen zijn hier zeer welkom. Vreemdelingen in beperkte mate ook, en op voorwaarde dat ze zich integreren in onze maatschappij.’ Volgens Dewitte heeft het huidige gemeentebestuur grondig gefaald. ‘Door de recente aanleg van een paardentram naar Vremde importeer je het crapuul van de naburige dorpen. We moeten onze grenzen sluiten. Vele bejaarden van naburige dorpen worden niet alleen met het mes tussen de pampers geboren, maar gaan er ook hun graf mee in. Dit uitschot hoort niet in Vremde thuis.’

 

The Vremde Mirror wint proces Vremdse kerk

Vremde – Tribunaal van Den Haag | Juicht ende jubelt! The Vremde Mirror is terug. Na een veel te lange tijd uit de roulatie te zijn geweest, mag de voltallige redactie haar pen weer bovenhalen.

The Vremde Mirror heeft het proces dat de Vremdse Kerk tegen haar heeft gespannen, gewonnen. En dat na een slopende procedureslag van toch wel drie weken. Kosten noch middelen werden daarvoor gespaard. De beste Pro Deoadvocaten werden door uw lievelingskwaliteitsmedium ingehuurd om de Vremdse Kerk een toontje lager te doen zingen. Het Tribunaal van Den Haag velde het verlossende oordeel: ‘De Vremdse Kerk heeft geen poot om op te staan. Zij kan The Vremde Mirror niet beletten weer ter perse te gaan.’ Bij dezen, hier zijn we weer! Vreugdedansjes zijn toegelaten.

Ondanks het positieve nieuws dat The Vremde Mirror Vlaanderen weer van kwaliteitsnieuws mag voorzien, zijn de gevolgen van haar enkele weken afwezigheid niet te overzien. De Vlaamse Media zijn helemaal de weg kwijt. Zo werd er nauwelijks aan journalistiek gedaan rond eindejaar, maar werden de gazetten gevuld met compilaties van het voorbije jaar. Men placht dat ook wel eens met een mooi woord eindejaarslijstjes te noemen. Een zeer kwalijk verschijnsel dat de geloofwaardigheid van de journalistiek in het gevaar brengt. Ook werd de Vlaamse krantenlezer weer voorzien van veel waan van de dag. En dat kon allemaal zomaar gebeuren omdat de Vlaamse gazetten niet hoefden te concurreren tegen The Vremde Mirror, toch wel de standaard als het op duiding aankomt.

De opgelopen financiële schade voor The Vremde Mirror is niet min. Naar schatting moet de Vremdse Kerk 2456 jaar lang elke week twee missen houden om dat bedrag terug te betalen aan the Vremde Mirror. De juridische cel van The Vremde Mirror bekijkt of ze eventueel nog verdere stappen zal ondernemen tegen de Vremdse Kerk om de geleden financiële schade te compenseren. Al is clementie ook een mooi woord.