Mensen uit Vremde opvallend slim

door The Vremde Mirror

Vremde | Uit recent onderzoek is gebleken dat Vremdelingen beduidend slimmer zijn dan andere Vlamingen. Vooral op algemene kennis scoren ze erg hoog.

Het gaat niet goed met de politieke, sociaaleconomische en historische kennis van de Vlaming. Op de Grote Vlaamse Algemene Kennistest uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs scoorde de gemiddelde Vlaming een povere 53/92. De inwoners van Vremde behalen gemiddeld een puike 89/92 en scoren daarmee beduidend beter dan het gemiddelde.

Jef uit Vremde deed ook de test. ‘Sommige vragen waren niet goed genoeg omlijnd. Toen ik de beschrijving van socialisme kreeg, heb ik als antwoord communisme aangeduid. Daarom dat ik maar 91 vragen juist had.’ In Vremde vreest men nu voor een grote toeloop van mensen die hun kennis hopen op te krikken door de Vremdse lucht op te snuiven. ‘We moeten de grenzen sluiten,’ zegt Filip Dewitte (Vremds Belang). ‘Alles moet in het werk worden gesteld om de verdomming van de Vremdse maatschappij tegen te gaan.’ Burgemeester Boer Gust wijst op het feit dat een massale toeloop ook een massa inkomsten kan betekenen.

Onderzoekers Kurt Swerts en Jan Monten staan voor een raadsel. ‘Het zachte Vremdse microklimaat kan een verklaring zijn, maar dat kunnen we wetenschappelijk niet bewijzen.’  De vragen van de test zijn volgens hen nochtans geschikt voor elke Vlaming. ‘Hoe de kerk in Vremde heet, hoeveel straten Vremde telt of in welk jaar Vremde is ontstaan, zou tot het algemene kennispakket van iedere Vlaming moeten behoren. Daaraan kan het grote scoreverschil niet te wijten zijn.’