The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Categorie: Uncategorized

Geëngageerde hooligan wil racisme bespreekbaar maken

In de Mars tegen Marrakech komende zondag lopen heel wat hooligans mee. Onder wie Dennis (37): ‘Het is 2018 en ik moet me nog altijd verantwoorden voor het feit dat ik een racist ben. Ik wil kunnen zijn wie ik ben.’

‘Veel racisten blijven hangen in een permanente ontkenningsfase. Ze zijn geen racist, maar. Uiteraard zijn dat racisten, alleen voelen ze de schroom om ervoor uit te komen.’

‘Alleen maar omdat weldenkend links en de politiek-correcte elite racisten weigeren te accepteren. Racist is nog altijd een pejoratieve term, terwijl de bevolking allang klaar is voor racisten,’ meent Dennis. ‘Waarom ook die afkeer? Zolang je blank bent en onze taal spreekt, doen we niets. Je hoeft de dt-regel zelfs niet te snappen. En zo niet heb je alle vernederingen verdiend.’

‘De behandeling van racisten is mensonwaardig. Het is niet omdat we minderwaardige wezens discrimineren dat wij onverdraagzaam zijn. Maar wat gebeurt er? Wij worden een keer per week opgesloten in een voetbalstadion om daar onszelf te zijn. Het vrije Westen. Zo zie je maar dat er nog veel werk is om racisme definitief uit de taboesfeer te halen.’

‘Zondag stap ik daarom mee in de betoging laagdrempelig communicatieve spreekkoren roepend.’ Al merkt hij een evolutie ten goede. ‘Op mijn werk zijn racistische uitingen geen probleem.’ (Dennis werkt op de communicatiedienst van N-VA, nvdr)

Advertenties

N-VA: ‘Regeringsgekibbel Marrakech-pact stuitend’

Oppositiepartij N-VA kijkt met grote ogen naar de afhandeling van het Marrakech-pact binnen de beslotenheid van de regering. ‘Een weerzinwekkend schouwspel,’ vindt Bart De Wever. ‘Een niet-bindend pact dat de internationale samenwerking bevordert. Daar kan je toch niet tegen zijn?’

Al enkele weken domineert het Marrakech-pact de nieuwsbulletins. ‘De mensen zijn dat spuugzat,’ weet De Wever. ‘Zij zien ook wel dat er belangrijkere problemen zijn zoals klimaat, ongelijkheid en armoedebestrijding, eerlijke fiscaliteit en een gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen. Maar de regering hierover de voorbije vier jaar gehoord?’

De Wever herhaalt de chronologie. ‘De bevoegde staatssecretaris was altijd te vinden voor dit migratiepact en keert na twee jaar plots op zijn stappen terug omdat verlichte naties als Oostenrijk en Hongarije tegenpruttelden. Waar zit dan je ruggengraat?’

De Wever herhaalt ook de feiten. ‘We spreken over een niet-bindend pact. Ik herhaal dit graag. Voorts blijft onze wetgeving intact en migratiebeleid een nationale bevoegdheid. Waarom daar zo moeilijk over doen? Dit heeft niets met het algemeen belang te maken, maar alles met roekeloze zelfprofilering en beoogd electoraal profijt. Een regeringscrisis is dan crapuleus.’

Partijgenoot Theo Francken treedt De Wever bij. ‘Dagelijks slapen er in Brussel mensen, zelfs kinderen, op straat omdat de regering amper vijftig asielaanvragen per dag wenst te behandelen. Een schande is het. En de regeringspartijen maar bakkeleien over een niet-bindend pact. Van prioriteiten gesproken.’

N-VA bepleit afschaffing mensenrechten: ‘Resultaten HLN-poll overduidelijk’

88% van de HLN-pollbeantwoorders geeft aan de mensenrechten af te willen schaffen. ‘Het zou als politicus van een grove minachting jegens de burgers getuigen om dit niet mis te verstane signaal te negeren,’ oordeelt N-VA bij monde van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

‘De democratie heeft gesproken,’ vindt Francken die de daad bij het woord voegt. ‘Door mensen die er recht op hebben basisvoorzieningen en onderdak te ontzeggen, treed ik de mensenrechten met de voeten. Maar dat is de wil van het volk. Niets aan te doen.’

‘Artikel 5, je mag niemand folteren. Artikel 7, iedereen moet volgens de wet op dezelfde manier behandeld worden. Artikel 9, niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. Artikel 13, eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Enzovoort.’

‘Mensen zijn niet dom,’ weet Francken. ‘Ze pikken deze linkse dictaten niet langer. Ze zien ook dat mensenrechten toevallig altijd vluchtelingen en minderheidsgroeperingen goed uitkomen en misbruikt worden om mensen correct te behandelen, terwijl ze zelf aan den lijve ondervinden dat de hetero blanke man niets meer mag.’

Eerder bleek uit een poll dat 62% van de HLN-lezers openstaat voor de terugkeer van Adolf Hitler. De overige 38% ziet naar eigen zeggen liever geen socialist aan de macht komen.

Analyse: 5 citaten van Tom Lenaerts die het publieke debat deden schudden en beven

De belangrijke hedendaagse filosoof Tom Lenaerts baarde opzien en oogstte kritiek met zijn politieke analyse in het maatschappijkritische en op redekunstig vlak toonaangevend debatprogramma Van Gils & gasten. Opdat zijn retorisch uitdagende hoogstandjes ook voor niet-kijkers van Van Gils & gasten te bevatten zijn, voerden wij een diepgravende analyse uit.

‘Zijn jullie niet beschaamd?’

Een exclamatie van ongenoegen in vraagvorm. Lenaerts bedoelt eigenlijk: jullie horen beschaamd te zijn. Laf? Welnee, Lenaerts is filosoof, niet te verwarren met opiniemaker, dus hij weet dat hij niets weet en derhalve laat hij zich niet verleiden tot waardeoordelen die hij beschouwt als vluchtigheden van ons schriele bestaan.

‘Het is een circus.’

Hier hanteert Lenaerts bijzonder ondoorzichtig figuurlijk taalgebruik. Lenaerts bedoelt niet werkelijk dat politici door een brandende hoelahoep springen of op een slappe koord dansen. Lenaerts lijkt een waardeoordeel te vellen. Maar is dat wel zo? Is een circus een minder eerbaar oord dan het gemiddelde oord? Dat laat hij verdorie in het midden.

‘Waar zijn jullie mee bezig, boys?’ 

Wederom een vraag waarop Lenaerts helemaal geen antwoord wenst. Hij zegt eigenlijk: het gaat nergens over. Jullie zijn futiel, wij zijn allemaal futiel en al onze betrachtingen zijn zinloos. Dus modder wat aan, maar houd het plezant of laat ons gerust, want finaal gaan we allemaal dood.

‘Ik scheer iedereen over dezelfde kam.’

Wie niet beter weet kwalificeert dit als simplistische en gemakzuchtige toogpraat. Zo van: alle politici zijn dezelfde onmachtige figuren. Fout natuurlijk. De briljante filosoof merkt in alle aardse onbeduidendheid geen onderscheid. Ook niet tussen extreemrechtse en andere politici. En suggereert dus: alle politici zijn dezelfde onmachtige figuren.

‘Los het op.’

Een subtiele referentie aan het beroemde citaat (‘Ik los het op’) van de invloedrijke Hongaarse dominee Pandy. Wat Lenaerts bedoelt is ons ook onduidelijk. Daarom zijn wij wie we zijn en geen gezaghebbende filosofen die de onvrede van de kijker van Van Gils & gasten haarscherp weten te kanaliseren.

Conclusie: Lenaerts wordt terecht geprezen om zijn vernuftige ideeën, critici weten zich gewoonweg geen raad met de gelaagdheid in zijn discours en deze conclusie klopt.

Francken stelt boek voor: ‘7 tips voor de organisatie van een geslaagde asielcrisis’

Staatssecretaris van Mensen In Nood Aan Hun Lot Overlaten Theo Francken (N-VA) stelt straks zijn nieuwste boek voor getiteld ‘7 tips voor de organisatie van een geslaagde asielcrisis’. Deze zeven tips worden door Francken zelf hieronder kort toegelicht.

1. Wees een asshole

‘Als je dat niet bent, wordt de organisatie van een asielcrisis heel moeilijk. Dat geef ik toe. Gelukkig geef ik in mijn boek ook tips op basis van jarenlange ervaring hoe je kunt uitgroeien tot een gevreesde asshole.’

2. Wees een lul

‘Dit wordt vaak vergeten. Maar is zeker essentieel. Ik ken weinig mensen die geen lul waren en toch succesvol een asielcrisis op poten hebben gezet. Mijn devies: begin er niet aan als je geen lul bent.’

3. Wees een hufter

‘Zeg dat je een niet-naïef maar realistisch asielbeleid voert en gooi minderjarigen botweg en zonder verdere uitleg op straat. Tweet vervolgens dat asielzoekers een verpaupering van het straatbeeld veroorzaken. En dat de asielcrisis niet te bedwingen valt. Schandelijk natuurlijk, maar daarom ben je ook een hufter.’

4. Wees een klootzak

‘Ogenschijnlijk niet de belangrijkste tip. Maar het kan geen kwaad een klootzak te zijn.’

5. Wees een smeerlap

‘Lap de mensenrechten aan je laars, maar demoniseer de lieden die naar hier komen daar ze niet vertrouwd zijn met onze superieure normen en waarden. Zo zie je maar dat de organisatie van een geslaagde asielcrisis helemaal niet zo eenvoudig is als het lijkt.’

6. Wees een schoft

‘Weet je, als je maar lang genoeg haatdragende prietpraat verkoopt op kap van de meest kwetsbaren, komt de samenleving automatisch op een punt dat die hoogst onverschillig reageert op jouw mensonterende praktijken. Ja eigenlijk, waarom nog mensen opvangen als je straffeloos maximaal vijftig asielaanvragen per dag verwerkt?’

7. Wees een opportunist van de verschrikkelijkste soort

‘In tegenstelling tot xenofoben, nazi’s, racisten en N-VA-communicatiespecialisten zijn asielzoekers niet stemgerechtigd, dus bestaan ze wel? Zoals ik reeds zei: wees niet naïef, wel realistisch.’

7 tips voor de organisatie van een geslaagde asielcrisis is een uitgave van Doorbraak.

N-VA: ‘Onze domheid bewijst noodzaak elitescholen’

Theo Francken en Peter De Roover maken zich zorgen. ‘Wat zegt het over de kwaliteit van ons onderwijs dat een ranzige en xenofobe partij de grootste partij in Vlaanderen is?’

Francken is zeker. ‘De kwaliteit van het onderwijs glijdt af naar nooit eerder verkende diepten. Hoe verklaar je anders onze populariteit? Wij zijn een bende botte imbecielen. Ik organiseer mijn eigen asielcrisis en ik word toegejuicht. Anke Van dermeersch is een intellectueel type als je hoort wat wij uitkramen. Wij mogen alles.’

‘Elitescholen kunnen jongeren communicatieve vaardigheden aanleren,’ stelt Francken. ‘Nu zie je alleen nog maar grofgebekt taalgebruik. Zelfs in de politiek. Maar we kunnen niet beter, eerlijk gezegd. Die oorzaak ligt ergens natuurlijk.’

‘En historisch besef,’ vult Peter De Roover aan. ‘Als ik hierover ga nadenken in de mate dat mijn domheid dat toelaat, is het toch niet te vatten dat extreemrechtse nationalistische partijen zo goed scoren? Ik ben er ook zeker van dat wij hetzelfde migratiepact hadden goedgekeurd indien Marrakech niet in Marokko lag, maar in Oostenrijk of Hongarije. Zo stompzinnig zijn we wel.’

De Roover besluit: ‘Wij maken aan de lopende band fouten en zijn geheel onbekwaam. De mensen verdienen beter. Gelukkig hebben ze hetzelfde onderwijs als wij gevolgd, dus zijn ze te dom om dat te snappen.’

75.000 beroepspolitici komen op straat: ‘Wij doen al genoeg voor het klimaat’

Vandaag komen in Brussel 75.000 Belgische politici op straat. Hun chauffeur brengt hen naar Brussel-Noord, waarna ze richting de Wetstraat wandelen. Alvorens de Wetstraat te bereiken, pikt hun chauffeur hen op. Dit leidt tot niet meer verkeersdrukte dan anders. Ze hebben één boodschap: ‘Wij doen al genoeg voor het klimaat.’

© Wikimedia Commons

Gwendolyn Rutten wandelt met een groot spandoek waarop staat ‘Tijd voor actie na de volgende verkiezingen’. ‘Weet je hoe vermoeiend het is om ecologisch verantwoorde pleidooien te voeren voor ongebreidelde massaconsumptie en wild kapitalisme? Je wilt niet weten wat voor schizofrene toestanden en kortzichtige retoriek dat oplevert. Daarom zeg ik: tot de verkiezingen is niemand voor iets verantwoordelijk, niet de mensen, niet wij, gewoon doen en dan zien we wel weer. Of nee, liever niet, want de verkiezingen zijn misschien morgen al.’

Een verrassend gezicht op de betoging is dat van Joke Schauvliege. ‘Ik loop daar niet mee te koop, maar ik ben Vlaams minister van Leefmilieu. Ik schrik er soms ook van. Dat graadje of vier warmer? Met een beetje geduld komen we er wel! Ik kan toch niet alle bedrijven verplichten constant de verwarming aan te zetten?’

Ook Theo Francken wandelt mee. ‘Die opwarming van de aarde? Groene bangmakerij. Het zijn geen vijftig vluchtelingen die wij dagelijks in leven moeten houden hé. Of een zwarte piet die niet meer zwart mag zijn. Of een man in lingerie. Links mag alles.’

Alleen Marie-Christine Marghem ontbreekt. Zij had zich van dag vergist.

Bart Verhaeghe beroofde bank: ‘In volledige transparantie’

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe verdoezelt niet een bank te hebben beroofd. ‘Ik ben daar altijd eerlijk over geweest hoor. Ik heb een bank overvallen, met een pistool een bediende bedreigd en 550.000 euro gestolen. Meer moet men daar ook niet van maken.’

‘De bankoverval dateert uit de beginperiode van mijn voorzitterschap om de moeilijke onderhandelingen met potentiële sponsors te vermijden,’ vertelt Verhaeghe. ‘Ik heb daar altijd open kaart over willen spelen. Nu goed, ik kreeg nooit de vraag. Dan kan ik niet weten dat dit een interessant feit is. En kan men mij zeker geen achterkamertjespolitiek verwijten.’

‘Het is een tendens,’ merkt Verhaeghe op. ‘Mensen uit de voetbalwereld liggen onder een vergrootglas. Het zijn allemaal zakkenvullers en sjacheraars. Dat er tal van bonafide lieden zijn die een bankoverval plegen zonder bivakmuts en hierover transparant willen communiceren, vergeet men gemakshalve. Moraalridders van de verwerpelijkste soort.’

Verhaeghe zucht. ‘Al die heisa voor een bankoverval. Met de kennis van nu had ik het niet gedaan. 550.000 euro. Waar hebben we het over?’

Boechout krijgt schepen van Doelloosheid, Gemoedsrust en Milde droefgeestigheid

In Boechout is Leontien Borremans (Groen) vanaf begin januari de nieuwe schepen van Doelloosheid, Gemoedsrust en Milde droefgeestigheid. ‘Ons bestaan is zinloos, mensen zijn druktemakers om niets en we leren er maar beter mee leven.’

© Wikimedia Commons

Leontien Borremans legt uit. ‘Mensen zijn altijd maar druk, druk, druk. Op zoek naar het Grote Geluk. En stoten hierbij aldoor op hun eigen betrekkelijkheid. Tijd om eerlijk te zijn als politici: alles is vergeefs. Ongelukkig toeval en algehele willekeur domineren onze nodeloze levens.’

‘Hebben we zogenoemd succes geloven we dat dit louter onze eigen verdienste is. Wie maar wat aanmoddert heeft dat uitsluitend aan zichzelf te wijten. Weerom eerlijk wezen: we zijn de speelbal van het grillige lot. Het lot dat wij als mens tragisch genoeg denken in handen te hebben.’

Borremans valt de hiërarchie gebaseerd op verbeelde gewichtigheid in onze samenleving aan. ‘De mensen die mensen in leven houden krijgen een hongerloontje. De speculanten, makelaars en managers het grote geld en aanzien. We hebben deze leegheid economie genoemd en hangen er derhalve onze zin, ziel en ons bestaansrecht aan vast. Hahahaha! Excuseer, ik vond geen betere uitdrukking.’

‘Een goede levenshouding is cruciaal,’ stelt Borremans. ‘Niet alles is controleerbaar. Het nut van onze handelingen is twijfelachtig. Elke bewijsdrang tot falen gedoemd. Probeer dan tenminste plezier te hebben. We zijn nietig. En wat we ook doen, we doen maar wat. En dat is prima zo.’

Ze krijgt op sociale media kritiek op de relevantie van haar ambt. ‘Waarschijnlijk weer droefgeestige types zonder levensdoel die zichzelf niet in de spiegel durven kijken. Ze kunnen de boom in.’

Francken: ‘We respecteren de mensenrechten al bij gelegenheid, het zal wel goed zijn zeker?’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) blijft zich verzetten tegen het Marrakech-pact. In een exclusief dagelijks interview met VTM zei hij waar mogelijk de mensenrechten niet te schenden. ‘Als engagement kan dat wel tellen.’

‘Links mag alles,’ wist Francken. ‘Eerst de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die een krachtdadig asielbeleid in de ogen van Vlaams Belang, Schild & Vrienden en andere Nazi’s onmogelijk maakt, nu dit pact van Marrakech.’

‘Ik heb ethische problemen met dit pact. Akkoorden sluiten met autoritaire regimes. De landen waarnaar we asielzoekers zonder pardon repatriëren zijn dictatoriaal en schenden de mensenrechten. Anders gezegd, geen mens verdient het om ginds te leven. Noem me principieel, maar met zulke regimes sluit ik geen deals.’

‘Mensenrechten zijn cruciaal’, duidde Francken. ‘Als Afrikaanse landen die respecteren, hoeven wij geen niet-naïef asielbeleid te voeren en geen mensenrechten te schenden. Maar ja, kun je dat van landen verwachten die met de waarden van de Verlichting een loopje nemen?’

Voorts meldde Francken dat het op sommige plaatsen in Oostenrijk reeds sneeuwt en in België niet. ‘We bekijken of dit een regeringscrisis waard is.’