The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: oktober, 2014

Dode mensen met uitsterven bedreigd

Aan de vooravond van Allerheiligen trekt de belangenvereniging voor overledenen Mortoria aan de alarmbel: dode mensen zijn met uitsterven bedreigd. Mortoria eist nu dat de politiek ingrijpt en quota invoert om meer dode mensen in leidinggevende functies van bestuurlijke en politieke organen te krijgen.

chrysanten

Allochtonen, vrouwen, homo’s, mensen met een bakfiets, filatelisten met hoogtevrees, ze hebben allemaal wel hun eigen belangenorganisaties die te pas en te onpas hun belangen behartigen. Er is zelfs een Unie voor Zagende Ondernemers. Je verzint het met andere woorden zo gek nog niet, of het bestaat.

Een groep die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, zijn de doden. ‘Men negeert ze stelselmatig,’ vindt Do T. Van Asch, voorzitter van belangenvereniging Mortoria. ‘Het is gemakkelijk ook, men stopt ze in de grond en klaar. Het zijn altijd maar levende mensen die de plak zwaaien, het beleid uittekenen en als maatstaf worden genomen. Onlogisch en een aberratie in ons denkvermogen. Over de gehele geschiedenis bekeken, is een mens wel meer dood dan levend.’

Van Asch moet tegen vele vooroordelen vechten: ‘De clichés zijn hardnekkig: dode mensen rotten weg na een tijdje, ze zijn communicatief niet meer even vaardig als toen ze levend waren en bovenal zijn ze economisch even irrelevant als de gemiddelde mens met een universitair diploma Filosofie. Dat klopt niet, dode mensen zijn nog steeds economisch relevanter dan mensen met een universitair diploma Filosofie.’

Mortoria is zolang de maatschappij geen zelfcorrigerend gedrag vertoont om die reden voorstander van quota, die ervoor moeten zorgen dat de dode medemens op een constructieve wijze zijn steentje kan bijdragen aan de opbouw van een warme maatschappij. ‘We leven in 2014, een dood iemand verdient een waardige en prominente plaats in de samenleving,’ vindt Van Asch. ‘Zie maar naar de politiek. In de Vlaamse Regering wordt de zielloze medemens alleen maar door Geert Bourgeois vertegenwoordigd. Een schande.’

In politieke kringen is men zich van geen kwaad bewust. ‘Er vallen elk jaar bij de opmaak van de begroting genoeg lijken uit de kast,’ klinkt het daar.

Vremde verwelkomt eerste Boekverbrandingsbeurs

Vremde | Overmorgen start in de parochiezaal van Vremde de eerste Boekverbrandingsbeurs. Mensen kunnen er tegen een schappelijk prijsje hun boeken laten verbranden om vervolgens wat ervan overblijft te laten signeren door hun favoriete auteur. Slogan van de eerste Boekverbrandingsbeurs: ‘Terwijl u een boek leest, had u de economie kunnen redden.’

Terwijl de economie moet gered worden, zijn er nog mensen die zich bezigen met het lezen van boeken. De organisatie van een Boekverbrandingsbeurs is een belangrijke stap om wanpraktijken als deze, die in het warme Vlaanderen anno 2014 onacceptabel zijn, te bezweren.

Het moet gezegd dat het niet gemakkelijk is om in tijden van economische crisis een evenement als een Boekverbrandingsbeurs te organiseren. Omdat de Vlaamse Regering de economie wil stimuleren en het lezen van boeken mensen afhoudt van hun dagelijkse economisch relevante activiteiten, subsidieert ze de eerste Boekverbrandingsbeurs. Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft maar liefst een slordige €500.000 aan subsidies uitgetrokken. ‘De cultuursector heeft deze keer absoluut niet te klagen als het over cultuursubsidies gaat. Prachtige initiatieven die analfabetisme en intellectuele achterstelling in de hand werken, verdienen een financieel duwtje in de rug. Zo houden we het volk dom en kunnen politici blijven doen waar ze zin in hebben.’

De eerste Boekverbrandingsbeurs mag meteen een aantal grote namen verwelkomen: vooral Pieter Aspe, Kristien Hemmerechts en Joy-Anna Thielemans beloven publiekstrekkers te worden. Daarnaast zijn er ook tal van lezingen waarin de historische achtergrond en de economische meerwaarde van boekverbrandingen centraal staan alsook de meest idyllische locaties om je boeken te verbranden. Alsof dit alles nog niet genoeg is, pakt de Boekverbrandingsbeurs ook uit met een pakkende slogan: ‘Terwijl u een boek leest, had u de economie kunnen redden.’

In Vremde zit men al lang te wachten op een Boekverbrandingsbeurs. Zo ook Louisa (81). ‘Vroeger was er van lezen geen sprake en denkt ge dat wij onze plan niet konden trekken? De jeugd van tegenwoordig, dat zit maar te lezen en te lezen, maar echt werken dat kunnen ze niet meer. Je kan eens een boek lezen, maar toch geen twee boeken in één jaar?’

De eerste Boekverbrandingsbeurs loopt van 31 oktober tot en met 11 november in de parochiezaal van Vremde. Voor een toegangsticket moet u een briefje van vijf euro ophoesten dat door een specialist ter zake meteen zal verbrand worden.

Broechemsesteenweg krijgt verkeersplateau van 2,6 km

Vremde | Wanneer mensen in hun automobiel zitten, staan ze ofwel in de file ofwel rijden ze te snel. Het eerste gebeurt niet zo vaak op de Broechemsesteenweg, het tweede al iets vaker. Dat zal binnen de kortste keren voltooid verleden tijd zijn, nu de Broechemsesteenweg in zijn geheel door één verkeersplateau zal bedekt worden.

Nu de Broechemsesteenweg omgevormd wordt tot één groot verkeersplateau is er voor onafhankelijke verkeersdrempels geen plaats meer.

Nu de Broechemsesteenweg omgevormd wordt tot één groot verkeersplateau is er voor onafhankelijke verkeersdrempels als deze geen plaats meer.

Met zijn ontzaglijke lengte van 2600 meter is de Broechemsesteenweg een monster dat automobilisten graag zo snel mogelijk overbrugd hebben. Deze afstand tegen 80 km/uur afleggen of tegen 50 km/uur kan algauw een minuut tijdswinst opleveren. Een minuut! Daar kun je één minuut iets anders mee doen zoals teletekstpagina’s 581 en 582 lezen, voor het rode licht staan of deze zin dertien à veertien keer herlezen.

En binnen deze tijdspanne kan u binnenkort ook gepeperde boetes betalen die u op de Broechemsesteenweg heeft verzameld. Schepen van Verkeer Rudi Goyvaerts (Pro) legt uit: ‘De komende maanden gaan we verspreid over verschillende fases de Broechemsesteenweg omvormen tot één grote verkeersdrempel, die begint aan het kruispunt met de Boomkensstraat en de Wommelgemsesteenweg en eindigt aan de rotonde waar ook de Ranstsesteenweg en de Van den Nestlaan op uitkomen.’

‘Automobilisten denken wanneer ze een verkeersdrempel oprijden deze algauw weer af te rijden om vervolgens het gaspedaal weer in te kunnen duwen,’ vervolgt Goyvaerts. ‘Dat zal nu geenszins het geval zijn, waardoor er een soort verrassingseffect wordt gecreëerd dat automobilisten over een lengte van 2600 meter trager moet doen rijden.’

De aanleg van een verkeersdrempel van 2,6 kilometer is natuurlijk een stevige hap uit het budget. Maar daarvoor heeft Goyvaerts een oplossing in petto: ‘We gaan de verkeersborden die aangeven dat er maximaal 50 km/uur of 70 km/uur mag gereden worden niet verwijderen, hoewel de maximumsnelheid op een verkeersplateau wel maar 30 km/uur is. We verwachten dat zo’n verkeersplateau al na twee weken een winstgevende onderneming is.’

Bouw ondergrondse tractorparkeergarage goedgekeurd

Vremde | De plannen omtrent de vernieuwde dorpskern van Vremde worden alsmaar concreter. Op nadrukkelijke vraag van de buurtbewoners komt er in het dorp van Vremde een ondergrondse tractorparkeergarage. Dit moet de beperkte parkeercapaciteiten in de rest van Vremde opvangen.

Zo ziet een gewone ondergrondse parkeergarage eruit. Vremde krijgt nu een ondergrondse tractorparkeergarage. Uniek in Vlaanderen.

Zo ziet een gewone ondergrondse parkeergarage eruit. Vremde krijgt nu een ondergrondse tractorparkeergarage. Uniek in Vlaanderen.

Het waren twee bewogen weken. Met gisteravond als absoluut culminatiepunt, toen de politie zelfs met helikopters een klopjacht moest inzetten op twee guerrillastrijders uit Vremde die met hooivork en riek aan het oprukken waren richting Boechout om daar een spoor van vernieling te zaaien. Hun belangrijkste eisen: de bouw van een ondergrondse tractorparkeergarage in het dorp van Vremde en een sudoku in het gemeenteblad.

‘Aan die laatste eis, kan ik niet tegemoet komen,’ vertelt burgemeester Koen T’Sijen (Pro). ‘Als het gemeenteblad nog volumineuzer wordt, dan zullen de distributiekosten ervan stijgen met een gat in de begroting als gevolg. Ik hoop de inwoners van Vremde te kunnen sussen met de bouw van een ondergrondse tractorparkeergarage. Een kleine hap uit het budget, maar als het een volksopstand en vandalisme tegen gemotoriseerde karretjes van partijgenoten kan voorkomen, is dit geen verloren investering.’

De roep om de bouw van een ondergrondse tractorparkeergarage klonk niet alleen bij enkele guerrillastrijders, maar in het hele dorp alsmaar luider, zo luid dat zelfs het gemeentebestuur is moeten zwichten. ‘Zo krijgt die dorpskernvernieuwing toch nog een positief kantje. Het is al erg genoeg dat er op en top authentiek Vremds erfgoed zal moeten sneuvelen, zoals de losliggende stoeptegels in het dorp die daar al sinds de Frans-Pruisische Oorlog in nog steeds dezelfde staat liggen. Mijn grootvader – en na hem al zijn kleinkinderen – heeft zijn voet eens omgeslagen op zo’n stoeptegel, drie weken werkonbekwaam! Dat is toch altijd pijnlijk wanneer zulk stukje historie zal moeten sneuvelen. Maar ja, de jeugd van tegenwoordig hé, geen historisch besef meer,’ aldus een geprikkelde Jozefine (87).

Waar exact de ondergrondse tractorparkeergarage zal gebouwd worden, is intussen ook al geweten: vlak onder de kerk. Is de vloer van de kerk hiervoor voldoende geïsoleerd? Nee, met het grote voordeel als gevolg dat het ondergrondse geronk van tractoren het gebrabbel en gewauwel (geneuzel zoals u wilt) van de man achter het altaar zal overstijgen zodoende misgangers hier geen last meer van hebben. Een unieke troef die kerken uit dorpen in de nabije omgeving niet kennen.

KVLV: ‘Aparte rijstrook voor elektrische fietsers’

De dappere lieden die het nog aandurven om zich met een gewone fiets op straat te begeven, worden niet alleen zeldzamer maar ze wekken ook alsmaar meer wrevel op bij de modale elektrische fietser. Dat kan zo niet langer, vindt de KVLV. De vrouwenvereniging eist daarom een rijstrook geheel voorbehouden aan elektrische fietsers.

'Kijk, ik kan bijna zonder handen fietsen.' ZOT GEVAARLIJK!

‘Kijk, ik kan bijna zonder handen fietsen.’ ZOT GEVAARLIJK!

Bomma’s met vaart worden steevast opgehouden door wielertoeristen met een bierbuikje die niet harder dan 35 km/uur gaan. Bij wind op kop zijn er ook altijd enkele snoodaards die het in hun hoofd halen om enkele honderden meters te genieten van de slipstream van een elektrische fietser. Het leven van een elektrische fietser is met andere woorden niet gemakkelijk. Hoe hen zonder last van andere weggebruikers en zo comfortabel mogelijk laten zoeven over de Vlaamse wegen is één van de grootste verkeersvraagstukken van de 21ste eeuw. De KVLV is er heilig van overtuigd dat het antwoord op dit vraagstuk een aparte rijstrook voor elektrische fietsers is.

De schrijnende getuigenissen zijn talloos. Maar die van Liliane (71) is veruit het aangrijpendst. ‘Ik moest vorige week tegen een rotvaart van 18 km/uur vol in de remmen voor schoolkinderen die tegen een slakkentempo aan het fietsen waren. Een snelheid die ik met mijn wagen niet eens haal. Bijna moest ik voet aan de grond zetten. Dat wil een mens liever toch geen tweede keer meemaken.’

Elektrische fietsers zijn niet bij iedereen geliefd. Een anonieme getuige die uit angst voor represailles van de KVLV of OKRA anoniem wenst te blijven, is niet te spreken over hun gedrag. ‘Allemaal wel op CD&V stemmen, maar dan geen bochten kunnen nemen. Een inconsequent volkje, dat is het.’

Allemaal wel op CD&V stemmen, maar dan geen bochten kunnen nemen. Een inconsequent volkje, dat is het.

Het plan dat KVLV nu op tafel legt, laat weinig aan de verbeelding over: ‘Laat auto’s rijden waar ze nu rijden en transformeer de huidige voetpaden in een rijstrook voor elektrische fietsers. Het huidige fietspad, in ons plan voorbehouden aan voetgangers en mensen met een gewone fiets, zal dan als bufferstrook dienen tussen het verkeer van auto’s en elektrische fietsers.’

Verkeersdeskundigen trekken de haalbaarheid van het plan in twijfel: ‘Voetgangers die op het fietspad moeten lopen, zoiets leidt automatisch tot gevaarlijke situaties.’ Bij de KVLV betwist men dat: ‘We zien in Antwerpen alle dagen dat het kan.’

Dorpsschool Vremde fuseert met KU Leuven

Vremde – Leuven | De besparingen in het onderwijs worden door iedereen gevoeld. Maar het zwaarst van alle getroffenen is zonder twijfel de Dorpsschool in Vremde. Zij wordt nu ertoe gedwongen om te fuseren met de KU Leuven.

Hyperbeveiligd.

Binnenkort verbonden met de KU Leuven.

‘Hoe kunnen wij nu de kwaliteit van ons onderwijs blijven garanderen als wij ons moeten verlagen tot het niveau van een boerenuniversiteit als de KU Leuven?’ jammert directeur van de Dorpsschool Jozef Schoofs. ‘Een universiteit is een log vehikel met te veel studenten, te veel onderzoekers en al zeker met te veel koffiezuipende proffen. Hierdoor gaat ons koffiezetapparaat nog meer overbelast geraken dan nu al het geval is.’

Ook op organisatorisch vlak zijn de gevolgen niet min. Leerkrachten in het eerste leerjaar zullen uitgewisseld worden met professoren Nederlandse literatuur. Verwacht wordt dat hendiadys, amfibrachys en onomatopoësis de eerste drie woorden zijn die leerlingen in het eerste leerjaar zullen leren schrijven, terwijl universiteitsstudenten de gelaagdheid in de literaire thriller ‘Ik lees maan roos vis’ zullen moeten onderzoeken. En van kleuterjuffen wordt verwacht dat ze nu ook economie geven.

Verwacht wordt dat hendiadys, amfibrachys en onomatopoësis de eerste drie woorden zijn die leerlingen in het eerste leerjaar zullen leren schrijven, terwijl universiteitsstudenten de gelaagdheid in de literaire thriller ‘Ik lees maan roos vis’ zullen moeten onderzoeken.

‘Dat laatste is niet onlogisch,’ geeft Schoofs toe. ‘Er heeft nog nooit iemand die langer dan drie jaar economie heeft gestudeerd een juiste economische voorspelling gedaan, misschien moet het met mensen die het niet gestudeerd hebben wel eens lukken. Maar kan je verwachten van een prof die vastroest in zijn ivoren toren en daar door de in het zwart werkende poetsvrouw om de drie maanden afgestoft wordt dat hij nu balorige snotneuzen en krijsende juffrouwkes in het eerste leerjaar gaat leren schrijven? Of dat hij op een pedagogische manier met kleuters kan omgaan?’

Rector van de KU Leuven Rik Torfs ziet dit als een opportuniteit. ‘Het hoger onderwijs is zoals het wilde kapitalisme. Iedereen mag meedoen, en de verliezers zijn op voorhand gekend. Een universiteit moet haar blik verruimen. Door te fuseren met de Dorpsschool van Vremde krijgt ze eindelijk de kans toe te kijken hoe gerenommeerde onderwijsinstellingen te werk gaan.’

Kerkhaan mogelijk besmet met ebola

Vremde | Er vloog gisteren een vliegtuig rakelings over de kerk van Vremde met aan boord inzittenden waarvan het mogelijk is dat er bij aankomst wordt vastgesteld dat ze mogelijk ebola hebben. Om geen risico’s te nemen, wordt de kerkhaan wederom naar beneden gehaald en op zijn minst gedurende één week in quarantaine geplaatst.

Deze onschuldig ogende kerkhaan verliest toch een groot deel van zijn onschuld nu blijkt dat hij mogelijk besmet is met ebola.

Deze onschuldig ogende kerkhaan verliest toch een groot deel van zijn onschuld nu blijkt dat hij mogelijk bijna in contact is gekomen met mensen die mogelijk besmet zijn met ebola.

Het onrustwekkende incident deed zich voor om 14u45 in de namiddag. Een vliegtuig met passagiers in vloog ettelijke seconden boven Vremde.

Volgens verschillende bronnen zaten er in het vliegtuig mensen die zonder al te veel zoeken Liberia op de landkaart kunnen aanduiden. Waarom zou je Liberia op de landkaart weten liggen als je er nog nooit geweest bent? En waarom zou je er dan niet één van de afgelopen weken geweest zijn? En waarom zou je dan, nu je er dan toch bent, er geen ebola hebben opgelopen?

‘Allemaal onrustwekkende vragen waaruit de ernst van de situatie blijkt,’ stelt burgemeester Koen T’Sijen (Pro). ‘Er mogen geen risico’s worden genomen. De kerkhaan kon dat vliegtuig bijna aanraken en wordt daarom naar beneden gehaald en overgeplaatst naar een van de buitenwereld afgesloten gebied, waar ie niemand belangwekkends kan besmetten met ebola. Er is nog plaats genoeg in de Witte Wijk.’

In Vremde wordt vol ongeloof op dit incident gereageerd. ‘Het komt nu allemaal wel heel dichtbij,’ vertelt Marie (64). ‘Dat ze in Afrika hun vieze ziektes zelf eens bijhouden. Alsof wij hier al geen problemen genoeg hebben.’

Wagen overgoten na publicatie opiniebijdrage

Nadat hij een tijd geparkeerd stond in de nabijheid van de kerk, vond ik mijn wagen terug, overgoten met een kleverige laag herfstbladeren! Niet toevallig net nadat The Vremde Mirror mijn opiniebijdrage over Weverstraat 42-44 had gepubliceerd. De vermoedelijke daders moeten dan ook in die richting gezocht worden.

Zijn het economische vluchtelingen die er verblijven? Vrezen zij een nakende uitdrijving na mijn oproep om het pand zijn oorspronkelijke bestemming te geven? Of zijn het de architecten die vrezen weer in de aandacht te komen na mijn euforische beschrijving van dit bouwkundig hoogstandje? Een rustoord bouwen, en dan zien dat het voor triviale zaken wordt gebruikt…: ’t is geen reclame.

Overigens doet dit incident onvermijdelijk terugdenken aan een soortgelijk voorval in Boechout, een week geleden. De modus operandi is in ieder geval opvallend gelijkaardig. De slachtoffers daar waren niet toevallig de schepenen van patrimonium, van ruimtelijke ordening en die van senioren. (De schepen van wonen heeft principieel geen auto wegens lid van Groen.) Het kan allemaal geen toeval zijn.

Voorlopig plaats ik mijn wagen in het stookkot van mijn buurman, veilig verborgen achter 3 mobilhomes en 2 caravans.

Triphone Vendredisoir (zeer verontrust)

Neanderthalers communiceerden met elkaar via teletekst

Een Brits historisch onderzoek weet het wel zeker: de belangrijkste vorm van communicatie bij de neanderthalers was teletekst. Dat staat nu te lezen op teletekstpagina 199.

teletekst3

Leven doen de neanderthalers niet meer. Maar archeologen en historici zijn helemaal gefascineerd door het volkje dat zo’n 32.000 à 34.000 jaar (een ongekende precisie zoals alleen historici die aan de dag weten te leggen) geleden voor het laatst van zich liet horen op Europese bodem. Uit archeologische vondsten in Millegem blijkt nu dat de neanderthalers niet met behulp van muurtekeningen, rooksignalen of rudimentaire vormen van verbale communicatie met elkaar in contact stonden, maar door middel van teletekst.

De oudheid van de in Millegem gevonden restanten wordt door archeologen geschat op zo’n 40.000 à 50.000 jaar (een ongekende precisie zoals alleen archeologen die aan de dag weten te leggen), maar zijn desondanks in uitermate goede staat, wat cultuurhistorici, teletekstpaginaverzamelaars en andere mensen met te veel vrije tijd die op de kap van de hardwerkende Vlaming zich bezigen met dergelijke futiliteiten* in staat stellen om meer te weten te komen over de cultuur, tradities en leefpatronen van de neanderthalers.

Het feit dat teletekst al door neanderthalers werd gebruikt en in de huidige westerse cultuur van langsom meer in vraag wordt gesteld, wijst erop dat onze communicatie alsmaar primitiever wordt, waarschuwen sociologen.

De concrete betekenis van de enkele tienduizenden jaren oude teletekstpagina’s wordt nu door deskundologen verder onderzocht. Wel kunnen ze over drie ontcijferde pagina’s al meer informatie kwijt:

– pagina 504: het betreft hier een kostbaar stuk teletekstpagina met uitslagen uit de verre voorloper van de Belgische voetbalcompetitie. Club Brugge wint met 1-0 van Tubantia Borgerhout dankzij een doelpunt van ene Timmy Simons en wordt zo voor het laatst in de clubgeschiedenis landskampioen.

– pagina 804: een zekere Jos Ghysen viert na meer dan 40 jaar werken zijn pensioen.

– pagina 805: vrouwelijke neanderthalers zijn over gans de wereld al meer dan 40 jaar slachtoffer van seksueel misbruik op het werk. Dat blijkt uit een grootschalige neanderthalerenquête.

* Karel Van Eetvelt schrijft tijdens zijn uren stiekem voor The Vremde Mirror, maar aan niemand verder vertellen.

Opinie: vijf minuten politieke moed en een likje verf

De vergrijzing is iets dat moet gestimuleerd worden, schreef The Vremde Mirror onlangs. Ha, zo! Wordt het dan niet tijd om het pand Weverstraat 42-44 de bestemming te geven waarvoor het door de architecten werd bedoeld?

Dit gebouw, bij de Vremdenaar beter bekend als “Het Gesticht”, is met zijn pseudo-kazernistische trekken en zijn rollatorvriendelijke binnentuin een voorbeeld van een Vlaams neo-Geklooster, en zelfs ondanks enkele immo-immoralistische ornamenten een typisch voorbeeld van gesubsidieerde bejaardenconcentratie. Geef dit pand toch de bestemming die het verdient!

Om haar eigen belasting op leegstand te omzeilen, duwt het Gemeentebestuur er nu wat economische vluchtelingen in. Maar dat komt en dat gaat, en alle vijf botten staat er een stuk leeg. Als asielcentrum heeft het trouwens ook te weinig plaats om blitse bolides discreet te parkeren.

Waarom toch laat men dit gebouw zo verkommeren? Vijf minuten politieke moed, een likje verf (-van een beter merk dan nu-), en de vergrijzing krijgt ook in Vremde zijn eigen plaats.

Triphone Vendredisoir