Broechemsesteenweg krijgt verkeersplateau van 2,6 km

door The Vremde Mirror

Vremde | Wanneer mensen in hun automobiel zitten, staan ze ofwel in de file ofwel rijden ze te snel. Het eerste gebeurt niet zo vaak op de Broechemsesteenweg, het tweede al iets vaker. Dat zal binnen de kortste keren voltooid verleden tijd zijn, nu de Broechemsesteenweg in zijn geheel door één verkeersplateau zal bedekt worden.

Nu de Broechemsesteenweg omgevormd wordt tot één groot verkeersplateau is er voor onafhankelijke verkeersdrempels geen plaats meer.

Nu de Broechemsesteenweg omgevormd wordt tot één groot verkeersplateau is er voor onafhankelijke verkeersdrempels als deze geen plaats meer.

Met zijn ontzaglijke lengte van 2600 meter is de Broechemsesteenweg een monster dat automobilisten graag zo snel mogelijk overbrugd hebben. Deze afstand tegen 80 km/uur afleggen of tegen 50 km/uur kan algauw een minuut tijdswinst opleveren. Een minuut! Daar kun je één minuut iets anders mee doen zoals teletekstpagina’s 581 en 582 lezen, voor het rode licht staan of deze zin dertien à veertien keer herlezen.

En binnen deze tijdspanne kan u binnenkort ook gepeperde boetes betalen die u op de Broechemsesteenweg heeft verzameld. Schepen van Verkeer Rudi Goyvaerts (Pro) legt uit: ‘De komende maanden gaan we verspreid over verschillende fases de Broechemsesteenweg omvormen tot één grote verkeersdrempel, die begint aan het kruispunt met de Boomkensstraat en de Wommelgemsesteenweg en eindigt aan de rotonde waar ook de Ranstsesteenweg en de Van den Nestlaan op uitkomen.’

‘Automobilisten denken wanneer ze een verkeersdrempel oprijden deze algauw weer af te rijden om vervolgens het gaspedaal weer in te kunnen duwen,’ vervolgt Goyvaerts. ‘Dat zal nu geenszins het geval zijn, waardoor er een soort verrassingseffect wordt gecreëerd dat automobilisten over een lengte van 2600 meter trager moet doen rijden.’

De aanleg van een verkeersdrempel van 2,6 kilometer is natuurlijk een stevige hap uit het budget. Maar daarvoor heeft Goyvaerts een oplossing in petto: ‘We gaan de verkeersborden die aangeven dat er maximaal 50 km/uur of 70 km/uur mag gereden worden niet verwijderen, hoewel de maximumsnelheid op een verkeersplateau wel maar 30 km/uur is. We verwachten dat zo’n verkeersplateau al na twee weken een winstgevende onderneming is.’