The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: april, 2018

Tom Meeuws: ‘Ik was de Reus’

‘Ik wil in het reine komen met mezelf nu de verkiezingen in aantocht zijn,’ bekent Tom Meeuws (sp.a). ‘Ik ga hier open en transparant over zijn: ik was de Reus.’

‘Jinnih vroeg me of er nog lijken uit de kast zouden vallen. Ik dacht diep na, maar vond niets. Tot ik op het radionieuws hoorde dat Bonkoffsky de Reus van de Bende van Nijvel niet was, duh. En dat terwijl zijn familie blijft geloven van wel.’

‘Ik was het grondig zat dat anderen mijn levenswerk poogden op te eisen,’ geeft Meeuws toe. ‘Ik belde Jinnih en zei dat ik misschien iets relevants over het hoofd heb gezien. Ze reageerde opgelucht: ‘Oef, als het dat maar is. Kom, we geven een persconferentie.’

‘Wie rijdt er een vlekkeloos parcours tijdens zijn jeugd? Er zijn te veel fantasten die de titel van Reus claimden om goedkoop aandacht te scoren. Ik ben geen fantast, hoogstens politicus,’ beklemtoont Meeuws nog.

Meeuws behoudt zijn tweede plaats op de lijst in Antwerpen. Logisch vindt politicoloog Carl Devos. ‘Dat sp.a het raadsel achter een politiek gevoelig dossier als de Bende van Nijvel oplost, is een klap voor de andere partijen. Sp.a toont transparantie en daadkracht, wat haar in Antwerpen weer helemaal op de kaart zet.’

Het federaal parket is niet zinnens een onderzoek te openen tegen Meeuws. ‘Wat moet de Bende van Nijvel ons interesseren?’

Subsidies voor slapen in de strijd tegen stress

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kan in navolging van collega Joke Schauvliege niet achterblijven in de strijd tegen stress. Per uur dat u slaapt krijgt u €25 aan subsidies.

‘Mensen slapen te weinig omdat ze druk druk zijn. Gevolg: ze krijgen stress. Door die stress gaan ze nog minder slapen. En bovendien, goede slapers zijn minder vatbaar voor stress.’

Voor minister Muyters is het zonneklaar dat een goede nachtrust van primordiaal belang is, willen we de stress uit ons leven bannen. ’25 euro maal 2.7 miljoen werkende Vlamingen maal gemiddeld 8 uur slaap per nacht, dat is, dat is, dat is inderdaad heel veel geld.’

‘Het kostenplaatje loopt aardig op, maar ik reken op niet geringe terugverdieneffecten. Werknemers zijn alerter en productiever. Er zijn minder langdurig zieken en wie in het weekend minder dan 8 uur per nacht slaapt, moet 25 euro terugstorten per uur te weinig slaap.

Wie controleert dit allemaal? ‘We leiden werklozen op tot slaaptellers. Zij zien toe of er werkelijk geslapen wordt. Ook kunnen zij onverwacht controleren op slaapmedicatie. Omdat ze hun nachtrust verstoord zien, wat niet onoverkomelijk is daar ze overdag niks te doen hebben, vangen ze een vergoeding van 25 euro voor hun nachtarbeid. We sparen kosten noch moeite.’

Een risico: mensen jagen zich op om in slaap te vallen om toch maar subsidies te krijgen met als gevolg futloosheid en stress. ‘Zij kunnen naar een slaapcoach die hen leert slapen onder druk.’

Muyters gaf alvast het goede voorbeeld. ‘Ik heb afgelopen nacht 27 uur geslapen. Doe dat maal 25 en je krijgt 675 euro. Zie, zo’n slechte rekenaar ben ik nu ook weer niet.’

Deze mummie blijft geloven in ontmaskering Bende van Nijvel

Deze mummie (circa 2500 v.C. – nu) doet een emotionele oproep. ‘Geef de moed niet op. De leden van de Bende van Nijvel kunnen nog ontmaskerd worden, hoewel we ruim 30 jaar na de feiten zijn. Wat is anderhalf mensenleven ook?’

‘Jef Vermassen wordt al een dagje ouder en zal niet eeuwig de media op het verkeerde been zetten. En als Bonkoffsky de reus niet is, wordt de groep potentiële reuzen kleiner. Dat heeft ons een halfjaar gekost. België telde in die tijd ongeveer 8 miljoen inwoners. Een halfjaar per mens betekent nog 4 miljoen jaar minus een halfjaar. Schiet best lekker op.’

Deze mummie blijft om die redenen hoopvol. ‘Ik heb de tijd nog meegemaakt dat de Bende van Nijvel een beloftevol maar onbekend popgroepje was. En kijk nu. Het kan in een paar millennia snel keren.’

‘Preventief achterhuizen slopen tegen transmigranten’

Tegen eind dit jaar moet ieder achterhuis op Vlaams grondgebied worden gesloopt. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Aanleiding: achterhuizen zouden als onderduikplaats voor mensen zonder papieren dienst doen.

Niet zomaar een onschuldige boekenkast

‘Er zijn talloze historische aanwijzingen dat mensen op de vlucht zich durven verstoppen in achterhuizen, dus waarom zou het nu anders zijn?’ aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). ‘Laten we realistisch blijven. Als we de migratieproblematiek fatsoenlijk willen aanpakken, is het absurd om achterhuizen te vrijwaren.’

Maar mensen gaan hun eigen achterhuis toch niet zomaar afbreken? ‘Daarvoor hebben we een kliklijn. Buren kunnen daar elkaars achterhuis anoniem aangeven en de overheid zorgt vervolgens voor de sloopwerken. Veel efficiënter dan in ieder achterhuis een paar keer per jaar een razzia uit te voeren en de vondst te deporteren. We moeten leren uit het verleden.’

Vlaams minister van Leefmilieu en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) is tevreden. ‘Er worden bomen gekapt, terwijl vrachtwagens van transportbedrijven mogen blijven rijden. Dat lijkt me een faire deal.’

Vlaams minister van Inburgering en Wonen Liesbeth Homans (N-VA) kijkt al hoopvol vooruit: ‘Als deze actie resultaat oplevert, branden we tegen 2025 heel Vlaanderen plat. Zo kunnen we iedereen op Vlaamse grond aan strenge identiteitscontroles onderwerpen en wie geen papieren bezit vliegt eruit. Dat zal ze leren!!!!’

Diskwalificatie top 3 Antwerp Ten Miles: selfie vergeten achteraf

Opschudding na afloop van de Antwerp Ten Miles. De volledige top 3 vergat een selfie te nemen en wordt conform het wedstrijdreglement uit de uitslag geschrapt.

Het wedstrijdreglement is duidelijk: ‘Wie binnen de 5 minuten na aankomst geen selfie neemt van het eigen bezwete gezicht, bij voorkeur met medaille, nam eigenlijk niet deel aan de Antwerp Ten Miles en wordt derhalve uit de uitslag geschrapt.’

De oorspronkelijke top 3 roept – laat ons hierover eerlijk zijn – ridicule excuses in voor dit niet lichte vergrijp. Citeren we de meest lachwekkende smoes: ‘We dachten dat de Antwerp Ten Miles een loopwedstrijd betrof.’

Cédric (28) schuift zo op van de 12.347ste naar de 12.344ste plaats. ‘Een magere troost. Zonder hen krijg je een heel ander wedstrijdbeeld. Wie weet wat er anders voor mij mogelijk was geweest. Dat ga ik door deze bedriegers dus nooit weten. Ja, ik voel me bestolen.’

Ook Emma (22) was niet op de hoogte van het reglement. ‘Moest er eerst gelopen worden?’

Israëlisch leger: ‘Schieten alleen op Palestijnen die leven’

Het Israëlische leger is een heus imago-offensief gestart. ‘Geweld is niet ons doel. Zien we een levende Palestijn, zijn we genoodzaakt om militair in te grijpen. Dat spreekt voor zich. Maar anders? We zijn geen barbaren.’

Premier van Israël Benjamin Netanyahu legt uit: ‘Het Israëlische leger wordt dikwijls voorgesteld als een rancuneuze en gewetenloze oorlogsmachine. Een vertekend beeld waar we graag komaf mee maken.’

‘De richtlijnen voor onze soldaten zijn strikt en niet voor interpretatie vatbaar. Ze volgen die nauwgezet op. Is een Palestijn in leven? Schieten maar. Is een Palestijn overleden? Dan niet. Dat heeft alles met respect te maken voor diegene die we juist zonder goede reden hebben gebombardeerd of neergeknald.’

Netanyahu beschuldigt de Palestijnen ervan een vies spel te spelen. ‘Telkens we een Palestijn doden, kruipen ze in een slachtofferrol en doen ze heel verontwaardigd, terwijl we met buitenproportionele vergeldingsacties en niet zo heel precieze luchtaanvallen hen duidelijk waarschuwen dat we ze willen uitmoorden tot de laatste man en dat ze beter de eer aan zichzelf houden. Maar nee, ze gebruiken dit als goedkoop motief om met stenen te gooien. Onaanvaardbaar.’

‘Voor sommigen zal onze toegift nog niet voldoende zijn,’ beseft Netanyahu. ‘Wij stellen ons redelijk op. Nu is het aan de anderen.’

Een oproep die onmiddellijk gehoor vindt bij de Amerikaanse president Trump die zich richt tot de Palestijnen. ‘Israël doet water bij de wijn. Nu is het aan jullie.’

Man die Hitlergroet brengt berust: ‘Mensen gaan mij altijd een neonazi of fascist noemen’

Wilfried (53) die driemaal per dag de Hitlergroet brengt, berust in zijn lot. ‘Mensen gaan me altijd een neonazi of fascist noemen. Wat kan ik hieraan veranderen?’

Achterlijk en kortzichtig. Wilfried heeft er geen andere woorden voor. ‘Op basis van een groet word ik geridiculiseerd en uitgespuugd. Ziehier de weldenkende en progressieve goegemeente.’

‘De meeste mensen zien in iemand die de Hitlergroet brengt alleen maar een neonazi of een fascist. En ja, geraak dan nog maar eens van die stempel verlost. Het is makkelijker om je mens- en wereldbeeld te baseren op vooroordelen en stereotypes dan je in de mens te verdiepen. Wanneer gaan mensen dit inzien?’ zucht Wilfried.

‘Het kan nochtans anders,’ weet hij. ‘Beoordeel me niet op wat ik doe of zeg, maar op mijn huidskleur en de kleur van mijn ogen. Mijn huid is blank en mijn ogen zijn blauw.’

De Wever: ‘Tendens om moslimgemeenschap te kijk te zetten’

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) betreurt het dat de moslimgemeenschap almaar vaker te kijk wordt gezet. ‘Daar schijnt een ferme voedingsbodem voor te zijn. Als burgervader van alle Antwerpenaren raakt dit mij diep.’

‘Er gaat geen dag voorbij of de moslimgemeenschap krijgt wel ergens de schuld van. Een explosieve situatie, als u het mij vraagt, een harmonieus samenlevingsmodel wordt zo haast onmogelijk.’

De Wever neemt zijn eigen stad als voorbeeld: ‘Er zijn veel moslims in Antwerpen en we moeten hun aanwezigheid koesteren. De islam kent een rijke cultuur met bijzondere gebruiken en gewoonten. En ja, de meer fundamentalistische stromingen leven die regels heel strikt na. Is het aan mij om hierop commentaar te leveren? Helemaal niet.’

‘De moslimgemeenschap is heel divers,’ duidt De Wever. ‘Het is wenselijk dat moslims in de publieke ruimte de principes van de verlichting onderschrijven. Maar om nu te zeggen dat ze geen respect hebben voor vrouwen, dan doe je ze oneer aan.’

‘Toch merk ik een tendens, ook in de politiek, om alle moslims op één hoop te gooien. Moreel verwerpelijk, gevaarlijk en totaal onjuist,’ stelt De Wever. ‘Waar men anders zeer behoedzaam is met commentaar en zich opvallend mild opstelt, tackelt men met beide voeten vooruit als er een moslim in het spel is.’

‘De meeste moslims doen nochtans hun best om zich te integreren in onze samenleving, gaan naar vrije scholen, trekken zich niet terug in eigen wijken, bestelen geen oude zieke mannen en wandelen niet op het fietspad.’

N-VA biedt Meeuws en Peeters plaats op lijst aan

Wat al langer in de lucht hing, bevestigt nu ook kandidaat-burgemeester voor N-VA in Antwerpen Bart De Wever. ‘Ja, wij bieden Kris Peeters en Tom Meeuws een verkiesbare plaats op onze lijst aan.’

De Wever licht toe. ‘Tom en Kris weten als geen ander mensen over de streep te trekken om voor N-VA te kiezen. Meer nog dan onze mandatarissen. Hun inzet en creativiteit is ongezien. Hoe gênant zou het zijn mochten ze opkomen voor een andere partij.’

‘Er zijn mensen binnen de partij die Tom beter kennen dan ik, maar ik verwacht veel van hem. Sinds ik hem ken, stelt Tom alles in het werk om N-VA groot te maken. Loyaal en onvoorwaardelijk. Soms dat we dachten: Tom, zo ver moet je nu ook niet gaan.’

‘Maar wat dan gezegd van Kris? Ik ken Kris al jaren. Als je hem hoort of ziet, denk je: ‘Stop Kris, je maakt alles kapot. Je zit niet in de oppositie.’ Maar uiteindelijk blijkt hij altijd via een omweg ons in de kaart te spelen. Als we in Antwerpen winnen, hebben we dat grotendeels aan hem te danken.’

De Wever dist een kenmerkend voorval op. ‘Weet je nog hoe Tom ons openlijk afbrak? En hoe hij zichzelf oh zo pijnlijk in de voet schoot? Dat was gewoon briljant, sindsdien kunnen we de verkiezingen niet meer verliezen. Of we moeten Annick De Ridder tijdig vergeten te lozen.’

Tom Meeuws aanvaardde het aanbod van De Wever onmiddellijk. Kris Peeters houdt de boot vooralsnog af. ‘Dan moet ik naar Antwerpen verhuizen. En wat heb ik daar nu te zoeken?’

Relschopper afgeleid door voetbal: ‘Kostbare tijd verloren’

Relschopper Mario (48) beleefde zondag niet zijn gelukkigste namiddag. ‘Ik was in een stadion om rel te schoppen en raakte afgeleid door de voetbalmatch die er tegelijkertijd plaatsvond. Uiteraard niet de bedoeling, maar het gebeurde.’

Mario doet het hele relaas. ‘Ik was een tribune aan het afbreken, toen ik afgeleid raakte door mensen die naar het voetbal keken. Me dan laten meeslepen. Had ik toen gewoon keet geschopt, wil ik nog weleens zien wat er nu van het stadion overeind stond.’

‘Zeker een kwartier heb ik me vergaapt aan de dwaasheid van mannen die achter een bal hollen. En toen ik om me heen keek, bleek ik verre van alleen te zijn. Mensen gaven aanwijzingen, becommentarieerden het spel en schreeuwden hun geluk of ongeluk uit.’

‘Ik geef toe: ik had die mensen een ticketje coma moeten bezorgen. Maar helemaal onaanvaardbaar dat ze hierom naar een stadion komen. Je kunt er heerlijk onomwonden mensen uitschelden, bevolkingsgroepen discrimineren en de beroepscategorie van menig moeder suggereren. Ga je inhoudelijke feedback geven.’

‘Ik zie steeds vaker hoe enkelingen de grimmige sfeer voor de rest komen verpesten. Een stadionbezoek gaat al lang niet meer alleen over geweld en vandalisme. Er moet van alles te beleven vallen en liefst ook voor vrouw en kinderen, anders blijft men thuis. Dat kan niet de bedoeling zijn.’

Mario schudt meewarig het hoofd: ‘Mannen die tegen een bal trappen. Een beetje ernstig blijven, alstublieft. Waar mensen zich toch mee bezighouden. Sommigen hebben echt geen leven.’