The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: december, 2017

Wetenschappers ontdekken: ‘Je kunt eind december zinnen bouwen die niet verwijzen naar nieuwe jaar’

Lange tijd waren wetenschappers ervan overtuigd dat de mens aan het einde van het jaar niet in staat is een gesproken of geschreven zin te bouwen zonder het naderende nieuwe jaar erbij te betrekken. De mens kan dat wel, althans in theorie.

‘Een linguïstische doorbraak van jewelste en dat nog net voor het nieuwe jaar begint,’ zo kopt The New York Times. Om maar te zeggen dat de ontdekking van Vlaamse linguïsten verbonden aan de UA niet zomaar een fait divers is en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

‘Het was aanvankelijk louter bedoeld als frivool gedachte-experiment om het jaar mee af te ronden. Maar al snel bleek dat we met 2018 voor de deur nog iets op het spoor waren. Ik hoef in deze zin niet te verwijzen naar het nieuwe jaar, maar toch doe ik het. Het is met andere woorden geen verplichting iets te zeggen over het nieuwe jaar,’ legt Reinhild Vandekerckhove, docent taalkunde aan de UA, uit.

Vandekerckhove duidt het fenomeen: ‘Onze voorouders verwezen al aan het eind van het jaar naar het nieuwe jaar als knipoog, maar we zijn mettertijd het vermogen kwijtgeraakt zinnen te maken zonder vermelding van het jaareinde. We dachten lang dat de oorzaak een verandering in het spraakorgaan was, maar het blijkt nu toch cultureel bepaald en ik ga je al zoenen voor het nieuwe jaar.’

De taalwetenschappers aan de UA denken dat hun theorie ook in de praktijk klopt: ‘We hopen dit snel te bewijzen, maar dat zal iets voor volgend jaar zijn.’

Herbeleef nu de kersttafelmonoloog van nonkel Theo

Het gaat niet goed met nonkel Theo. Al een tijdje niet. Hij gedraagt zich als een klein kind, ijlt soms ook. Op het werk vlot het evenmin. Collega’s moeten hem bijsturen met zachte hand. Ontslag willen ze nonkel Theo niet aandoen, of beter gezegd zichzelf niet. Redenen genoeg, maar wie vertelt het hem? Volgens nonkel Theo gaat het goed met hem, maar verkeerd met de wereld. Ten bewijze volgende pakkende kersttafelmonoloog.

‘Mag ik even, mensen? Ja? Even iets over mezelf. Er wordt beweerd dat ik in mijn professionele leven niet het goede nastreef, maar datgene wat heilzaam is voor mijn populariteit, desnoods ten koste van mensenlevens. Laat deze kwatongen raaskallen.’

‘Ik wil eigenlijk stilstaan bij iets anders. Bij de kern van het kerstverhaal als het ware. Er zijn nog nooit zoveel mensen het land uitgezet, ik ken de cijfers toevallig, als het moet gedeporteerd naar staten waar foltering hun deel is. Dat is iets om trots op te zijn.’

‘Een persoonlijke noot terzijde. Laatst gehoord: mijn retoriek zou te hardvochtig zijn. En ik zou uit eigenbelang de impact van mijn woorden ontkennen. Ik wijk niet van mijn communicatielijn af. Als dat het verwijt is, tja.’

‘Laten we dit kerstfeest hierdoor niet vergallen. Er is ook veel mooi nieuws. De publieke opinie wordt steeds vijandiger ten opzichte van zeg maar gelukszoekers en opportunisten die een oorlogje of een hongertje aangrijpen om hier de sociale zekerheid te beroven.’

‘Nog iets over mezelf. Ik kruip zogezegd altijd in de slachtofferrol. Voor eens en altijd: is niet waar. Ik ben hier het slachtoffer van een lastercampagne.’

‘Maar ik moet de kern van het kerstverhaal nog onthullen. Wij, beste mensen, zijn de herbergiers uit het kerstverhaal die hun economische voorspoed consequent verdedigen en niet bezwijken voor het medelijden dat vluchtelingen oproepen. Moesten maar elders geboren zijn. Oh, een hondje.’

‘Wat mensen ook over me beweren: ik ben vol van mezelf, ik vertel graag over mezelf en ik heb een ziekelijke drang naar bevestiging. Belachelijk. Like als je me gewoon leuk vindt. Hartje als je me heel leuk vindt.’

‘Doe dus je plicht en wees onverbiddelijk. Het is niet eenvoudig met mensenhandelaars als Artsen Zonder Grenzen. En je kunt tegenwoordig ook niks meer zeggen.’

Iemand onderbreekt nonkel Theo en vraagt: ‘Is dat zo?’

‘Excuseer? Typisch links om de waarheid te negeren. Bewezen: je kunt tegenwoordig niks meer zeggen. RT deze boodschap.’ En bozig beent nonkel Theo weg, waarna het 5 minuten doodstil blijft. Tot iemand aan tafel zijn mond durft te openen: ‘Denkt zeker dat hij minister is.’

Twitter furieus op Jezus: geboren in zonevreemde stal

Altijd gerechtigheid nastrevend, zo kenden we Jezus tot voor kort. Maar uit een ruimtelijk uitvoeringsplan dat viraal is gegaan, valt op te maken dat de stal waarin hij het levenslicht zag zonevreemd is. Tot groot ongenoegen van Twitter: ‘Denkt zeker omdat hij de Zoon van God is dat hij zich alles kan veroorloven.’

Een twitteraar formuleert het als volgt: ‘Wat blijft er nog over van Jezus’ verhaal zonder stal? Waren Maria en Jozef echt in geen enkele herberg welkom of zorgde een stal voor een populairder plaatje op Instagram? En is hij wel echt de Zoon van God? Stop deze aandachtsgeile opportunist. Please retweet.’

Ook Joke (47), daarnaast Vlaams minister, stelt zich vragen. ‘Hoe geloofwaardig is een Zoon van God die geen ruimtelijke uitvoeringsplannen kan lezen? Of die interpreteert totdat ze hem gunstig gezind zijn?’

De geboorte van Jezus blijkt nu pas niet reglementair, omdat de media 2000 jaar geleden nog niet zo geëvolueerd waren dat ze blindelings heel Twitter kopieerden en plakten. De roep om een wedergeboorte van Jezus klinkt dan ook luid.

Had de alwetende God dan niets in de gaten? ‘Ik ken niet alle gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen uit mijn hoofd. Ik weet niet alles. Ik kan het weten. Of zal ik eens wat over jou vertellen?’

Volgens Hendrik Bogaert (CD&V) is het een valstrik van de moslims destijds om Jezus al bij zijn geboorte in diskrediet te brengen. Filip Dewinter (Vlaams Belang) vindt dit te kort door de bocht.

Van Adolf tot Zyklon B: 18 voornamen geïnspireerd door de Holocaust

Verwacht jij binnenkort een baby? En ben je op zoek naar een historisch beladen voornaam? Dan hebben wij wat tips voor u.

Zo ziet jouw kind er later uit als je het Joris noemt.

 1. Adolf

Zie: Dolf.

 1. Alfred

Alfred Rosenberg mag misschien niet de naam hebben van een Goebbels, Himmler of Speer, Adolf Hitler noemde hem wel de kerkvader van het nationaalsocialisme. Qua originaliteit kan het zeker tellen, want zeg nu zelf: welk kind wordt er vernoemd naar een Nazi-ideoloog?

 1. Benito

Benito verwijst naar Benito Raman die vernoemd is naar Benito Mussolini. Ook geen onbelangrijk figuur.

 1. Bernhard

Bernhard is Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld ofte gewoon beter bekend als Prins Bernhard en in die goeie ouwe tijd lid van de NSDAP.

 1. Dolf

Zie: Rudolf.

 1. Eva

Is het een meisje? Dan adviseren wij Eva, omdat het de enige meisjesnaam in dit gezelschap is.

 1. Friedrich

Naar: Friedrich Jeckeln, generaal die enkele massamoorden op zijn geweten heeft. Alvast niet naar: Friedrich Fromm, generaal die betrokken was bij Operatie Walküre. Of naar Friedrich Nietzsche, de vaakst te pas en te onpas geciteerde Duitser.

 1. Fritz

Naar Fritz Sauckel, Fritz Klein, Fritz Todt, Fritz Gerlich of Fritz Reinhardt? De keuze is aan u. Tip: laat jouw kind bij zijn plechtige communie beslissen naar welke Fritz hij is vernoemd. Vroeger kan ook, maar de kans bestaat dat hij nog niet bekwaam is een juiste inschatting te maken. Iets waarvan de spijt later groot kan zijn.

 1. Heinrich

Een gelijksoortig verhaal bij Heinrich. Je hebt Heinrich Hoffmann, de fotograaf van Hitler. Voorts heb je Heinrich Müller (leider van de Gestapo), Heinrich Schwarz (een kampcommandant van Auschwitz), Heinrich Böll (het naoorlogse geweten van Duitsland) en dan is er nog Heinrich Himmler (leider van de SS die zich in alle bescheidenheid de drijvende kracht achter de Holocaust mag noemen). Wil je duidelijk maken naar welke Heinrich jouw Heinrich is vernoemd? Verander van achternaam. Zo gebeurd.

 1. Horst-Wessel

Germaanse namen met een liggend streepje worden de hype van het voorjaar van 2021. Denk er tijdig aan.

 1. Joris

Met de naam Joris wordt je kleine later geheid de heiland in Vlaams-nationalistische extreem-radicale kringen. Zie: Joris van Severen, oprichter van Verdinaso die in de jaren dertig Hitler onder zijn voeten gaf omdat hij naar eigen zeggen te zachtzinnig omsprong met joden. Let op: de kans dat er in Dentergem een straat naar je zoon wordt vernoemd is bestaande.

 1. Koenraad

Gun je je kind alle succes in het leven, maar nu ook niet te veel? Dan is Koenraad de naam die je zoekt. En het lijdt geen twijfel dat deze naam over 50, 100 en 200 jaar even bijdetijds als nu is.

 1. Nacht en Nebel

Een tweeling? Tip: zorg voor 2 namen die allitereren. Andere opties: Blut en Boden, Pétain en Putain, Eben en Emael en Schutz en Staffel.

 1. Reinhardt

Tegen jouw kind gaan meer dt-fouten gemaakt worden dan het zelf zal maken. Ofschoon jij die het een goed idee vindt je kind Reinhardt te noemen je intellect overdraagt op jouw kind.

 1. Roeland

Naar Roeland Raes die als senator van het Vlaams Blok de Holocaust ontkende. Met andere woorden: de lat ligt niet te hoog als je je kind Roeland noemt. Assoneert perfect met volgende achternamen: Roelants, Roelandts en Boudry.

 1. Rudolf

Zie: Adolf.

 1. Theo

Theodor Morell was jarenlang de persoonlijke arts van Adolf Hitler. Theo klinkt alleen wat eigentijdser, vandaar.

 1. Zyklon B

Klinkt als de combinatie van een Scandinavische heavymetalband en een tandpastamerk. Is de oplossing om je kind dat Peeters, Janssens of Maes zal heten desalniettemin op te zadelen met een originele naam. Je durft het niet. Wedden?