Twitter furieus op Jezus: geboren in zonevreemde stal

door The Vremde Mirror

Altijd gerechtigheid nastrevend, zo kenden we Jezus tot voor kort. Maar uit een ruimtelijk uitvoeringsplan dat viraal is gegaan, valt op te maken dat de stal waarin hij het levenslicht zag zonevreemd is. Tot groot ongenoegen van Twitter: ‘Denkt zeker omdat hij de Zoon van God is dat hij zich alles kan veroorloven.’

Een twitteraar formuleert het als volgt: ‘Wat blijft er nog over van Jezus’ verhaal zonder stal? Waren Maria en Jozef echt in geen enkele herberg welkom of zorgde een stal voor een populairder plaatje op Instagram? En is hij wel echt de Zoon van God? Stop deze aandachtsgeile opportunist. Please retweet.’

Ook Joke (47), daarnaast Vlaams minister, stelt zich vragen. ‘Hoe geloofwaardig is een Zoon van God die geen ruimtelijke uitvoeringsplannen kan lezen? Of die interpreteert totdat ze hem gunstig gezind zijn?’

De geboorte van Jezus blijkt nu pas niet reglementair, omdat de media 2000 jaar geleden nog niet zo geëvolueerd waren dat ze blindelings heel Twitter kopieerden en plakten. De roep om een wedergeboorte van Jezus klinkt dan ook luid.

Had de alwetende God dan niets in de gaten? ‘Ik ken niet alle gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen uit mijn hoofd. Ik weet niet alles. Ik kan het weten. Of zal ik eens wat over jou vertellen?’

Volgens Hendrik Bogaert (CD&V) is het een valstrik van de moslims destijds om Jezus al bij zijn geboorte in diskrediet te brengen. Filip Dewinter (Vlaams Belang) vindt dit te kort door de bocht.