The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: januari, 2020

Rudi Vranckx neemt in seizoen 2 ‘Tussen oorlog en leven’ oorlogsslachtoffers mee naar Knokke

In het nieuwe seizoen van Tussen Oorlog en Leven neemt Rudi Vranckx mensen die het zwaar te verduren hebben door toedoen van oorlog mee naar mondaine oorden in West-Europa. ‘Zo zien zij ook eens hoe mooi en comfortabel het leven kan zijn.’

Vranckx denkt dat het tweede seizoen van Tussen oorlog en leven nog meer zal beklijven dan seizoen 1. ‘In het eerste seizoen heb ik laten zien dat je BV’s als toerist naar door oorlog totaal verwoeste buurten moet sturen om de helft van Vlaanderen het besef bij te brengen dat je voor hetzelfde geld aldaar moet opgroeien en dat een beetje mededogen met anderen dan jezelf niet verkeerd is.’

‘In seizoen 2 wil ik nog meer emoties zien. Daarom laat ik een Jemeniet, een Somaliër, een Afghaan, een Irakees, een Syriër en een Noord-Koreaan een week genieten van het leven in respectievelijk Knokke, Monaco, Davos, Saint-Tropez, Biarritz en Brasschaat.’

‘Ik ben benieuwd hoe deze ontheemden, sommigen klaar om te vluchten naar veiligere oorden, die week zullen beleven. Plots worden zij uit hun miserie weggerukt en kunnen zij een week genieten van alle luxe en comfort dat de wereld te bieden heeft. Van de ene op de andere dag alles hebben en na een week terug naar af. Ik kan je verzekeren: dat levert heftige televisie op.’

Rudi’s gasten worden na deze week persoonlijk begeleid door Theo Francken naar hun land van herkomst.

Delphine Boël ontkent dat Albert II haar vader is

Koning Albert II beweert dat kunstenares Delphine Boël zijn dochter is. DNA-onderzoek geeft hem nu gelijk. Tot groot ongeloof van Boël: ‘Van zo’n man wil je toch niet het kind zijn?’

© Wikimedia Commons

Koning Albert II reageert niet verrast. ‘Ik heb het altijd al geweten dat Delphine mijn dochter is. Op den duur begon ik dat zelf ook te ontkennen. Niemand die mij geloofde! Het had veel voeten in de aarde om te bewijzen dat Delphine mijn dochter is, maar DNA liegt niet.’

Delphine Boël zegt verbouwereerd te zijn. ‘Ik kan dit niet geloven. Na al die jaren komt uit dat ik zijn dochter ben. Waarom niet eerder? Wat zit hierachter? Moet ik nu pappie zeggen?’

Boël laat het hier niet bij. ‘Dit is onherstelbare reputatieschade. Ik overweeg daarom gerechtelijke stappen. Albert II heeft een dochter van wie hij het bestaan ontkent. Zo laf en leugenachtig. En dat zou mijn vader zijn? Wat zou het dan over mij zeggen indien ik zijn dochter ben?’

China wil preventief mensen uitroeien

In een opvallend kalme en waardige toon maakte de Chinese president Xi Jinping op de Chinese staatstelevisie bekend dat hij preventief mensen wil fusilleren om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

© Wikimedia Commons

‘We moeten alles in het werk stellen om de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen,’ stelt Xi Jinping. ‘We zullen maatregelen moeten treffen die burgers pijn doen. We zullen levens moeten opofferen. Met pijn in het hart, maar zonder gewetenswroeging omdat de omstandigheden ons ertoe nopen.’

De Chinese president doelt op het uitroeien van risicogroepen. ‘Dan denk ik aan die bevolkingsgroepen op wie we geen vat hebben. Politieke tegenstanders, je hebt geen idee waar ze zitten en waar ze bezig mee zijn. Journalisten, die door het hele land reizen en contact hebben met eender wie. En tot slot gevangenen: in kleine gemeenschappen als gevangenissen verspreidt het virus zich razendsnel.’

‘Het is de hoogste prioriteit om het coronavirus snel en efficiënt te bestrijden,’ benadrukt Xi Jinping. ‘China zal de strijd winnen tegen deze zieke lieden en weer een gezond land worden. Wees gerust, ik word hier niet blij van. Het liefst zag ik hen jarenlang creperen onder de martelingen van onze beulen, maar het gaat nu echt niet anders.’

Coens: ‘Niet in een regering stappen zonder CD&V’

Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V klonk voorzitter Joachim Coens erg strijdvaardig. ‘Wij stappen niet in een regering zonder CD&V.’

© Wikimedia Commons

Op nieuwjaarsrecepties spreekt men de eigen achterban toe, die men wil motiveren om altijd-dezelfde-flyers in brievenbussen te droppen. Men hanteert een scherpere toon, men hoeft niet te wetenschappelijk correct doen. Zo gaat dat.

Coens maakte het wel echt bont in zijn speech die hij opende met het inzicht dat hij een stabiele regering wil. De CD&V’ers waren hier nog niet van bekomen of hij lanceerde alweer een drietrapsraket. ‘We moeten naar de mensen luisteren, de politiek moet de problemen van de mensen oplossen, de zorgen van de mensen zijn onze zorgen.’

Coens zweepte het publiek nog wat op met oneliners als ‘We zullen dinsdag aan het staatshoofd meegeven wat onze bevindingen zijn. Het is belangrijk om vooruitgang te boeken.’ Het euforisch gevoel dat er op dat moment in de zaal heerste, valt in geen taal te beschrijven. Begrijpe wie begrijpen kan dat CD&V het zo slecht doet in de peilingen.

Maar er was ook plaats voor bezinning. Stil werd het toen Coens de getuigenis van een vrouw aanhaalde die hem aanklampte en zei: ‘Meneer Coens, ik wil een politiek die niet staart naar de eigen navel, maar luistert met het hart én naar de mensen.’

En zo ging het maar door. Niet te verwonderen dat er uit de zaal menigvuldig applaus opsteeg. Onder meer toen Coens pleitte voor een positief project dat de de mensen dicht bij elkaar brengt. Coens bracht zijn achterban pas echt in trance toen hij zich een tweede maal ferm uitsprak over de regeringsvorming. ‘Wij stappen niet in een regering zonder CD&V.’

Maakt hij die beloftes waar? Onmogelijk zo te zeggen. Spreekt ontegenzeggelijk in zijn voordeel dat hij in het slot van zijn speech opriep om op zijn rekening drank en hoeren te laten aanrukken, hetgeen ook terstond gebeurde.

Vrouw die euthanasie wil krijgt doodsbedreigingen

Frauke (40) wil euthanasie. Sinds ze haar wens enkele dagen geleden openbaar maakte, ontving ze al tientallen doodsbedreigingen.

© Wikimedia Commons

Waarom Frauke euthanasie wil, wat haar medische achtergrond is en hoeveel slaag ze in haar jeugd kreeg, behoort natuurlijk tot de privésfeer.

Des te nieuwswaardiger is dat Frauke van 35 onbekenden inmiddels per brief of per mail doodsbedreigingen ontving. Daarin staan weinig subtiele hints als ‘Val dood!’, ‘Sterf dan toch!’ of ‘Ik blijf je het leven zuur maken tot je helemaal kapot gaat!’. Frauke bevestigt aan onze redactie dat deze mensen onmogelijk de reden van haar doodswens kennen.

Een van de briefschrijvers die Frauke liever dood dan levend ziet is Wilhelm (51): ‘Ik ken haar niet, maar ik vind dat ze moet blijven leven. Vandaar die doodsbedreiging.’

N-VA bewerkte programma Vlaams Belang en gebruikte het voor eigen campagne

Opschudding alom na de onthulling dat N-VA het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang heeft bewerkt en voor haar eigen campagne heeft gebruikt. Het programma van Vlaams Belang dat oorspronkelijk al uit Duitsland afkomstig is.

Vlaams Belang heeft er nooit een geheim van gemaakt dat haar programma wortelt in Duitsland en dateert van ten laatste 1933. Die authenticiteit en traditie kunnen heel wat kiezers bekoren. Iets wat N-VA blijkbaar ook is opgevallen. Onder licht gewijzigde vorm gebruikt de partij het programma in haar verkiezingscampagnes en als leidraad in haar dagelijkse werking.

Politicoloog Dave Sinardet legt uit: ‘Je zoekt een verkiezingsprogramma dat een beeld oproept dat bij je past. In dit geval dat van van de pot gerukte vooroordelen tegenover mensen die niet je favoriete huidskleur hebben. Dat programma manipuleer je een beetje en klaar eigenlijk. Of nee, nog één ding. Oefen alvast een ontdane reactie in die je zo kunt gebruiken wanneer een bootje vluchtelingen kapseist en de riolen op sociale media zich openen.’

Jan Segers van Het Laatste Nieuws analyseert: ‘Ik zeg dat niet graag en snel, maar ik denk dat N-VA hier een steekje heeft laten vallen. Campagne voeren met een bewerkt programma van een andere partij is niet netjes en het maakt die andere partij groot. Maar laten we ook niet overdrijven. Gebruikt N-VA het programma van Vlaams Belang of een eigen programma: het verandert niets aan hun inhoudelijke boodschap.’

N-VA zelf ontkent de beschuldigingen formeel: ‘Wij hebben het programma van Vlaams Belang niet bewerkt, maar klakkeloos overgenomen.’

Voka: ‘Alleen een Derde Wereldoorlog als die onze bedrijven zuurstof geeft’

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka staat niet per se weigerachtig tegenover een Derde Wereldoorlog. ‘Als die onze bedrijven ten goede komt, zeggen wij niet zomaar nee,’ zegt voorzitter Wouter De Geest.

‘Wij nemen als Voka een genuanceerde positie in,’ vertelt De Geest. ‘Voka is niet star voor of star tegen een Derde Wereldoorlog. Het zou stom zijn om blind te blijven voor de groei- en investeringskansen die een wereldoorlog biedt. Maar we passen voor een Derde Wereldoorlog die zich niet conformeert aan de noden van de Vlaamse bedrijven.’

‘In de veiligheidsindustrie en de wapenexport vallen er mooie zaakjes te doen. Maar ook een oorlog in eigen regio biedt kansen. Uit het verleden weten we dat arbeiders in tijden van oorlog langer werken voor een lager loon. Maar wel op voorwaarde dat er een sterke bezetter is die continuïteit en economische stabiliteit garandeert.’

De Geest roept politici overal ter wereld op hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘Politici verdoen te veel tijd met spelletjes. Ofwel bouw je stevige bruggen. Ofwel blaas je ze op. Dan weten onze ondernemers waar ze aan toe zijn.’

Goed nieuws. Op Twitter beloofde de Amerikaanse president Donald Trump Voka snel voor duidelijkheid te zorgen.

Man stopt met drinken nadat hij werd aanzien als politicus

Vincent (45) krijgt veel bijval over zijn getuigenis op sociale media. Daar kondigde hij aan dat hij stopt met drinken nadat hij werd verward met een politicus.

© Wikimedia Commons

‘Ik stond er lang niet bij stil dat ik een alcoholprobleem had,’ getuigt Vincent. ‘Oké, ik had soms black-outs en heb levercirrose. Er doet van mij op Facebook ook een filmpje de ronde waarin ik ladderzat mijn vrouw mishandel en ik heb in dronken toestand een peuter doodgereden. Maar dat wordt weggelachen, omdat het gewoon bij alcohol hoort.’

‘Noch mijn omgeving, noch ikzelf stonden er bij stil dat dit misschien kon wijzen op een alcoholprobleem. Ik was geen eenzame drinker, ik dronk vooral voor de gezelligheid. Tot iemand mij op café vroeg of ik een politicus was. Toen wist ik: mijn drankgebruik is uit de hand aan het lopen, dit kan zo niet langer. Sindsdien heb ik geen druppel meer aangeraakt.’

‘Daarom roep ik iedereen op tijd de subtiele signalen van een alcoholprobleem op te vangen. Dat is niet gemakkelijk en het vergt moed om een gezonder leven te leiden ten koste van de alcoholindustrie. Maar wil je het zover laten komen dat mensen denken dat je een politicus bent?’

Vincent (45) zegt zichzelf nu op andere manieren te belonen. ‘Ik heb het loon van mijn werknemers verlaagd om mezelf een hoger salaris toe te kennen. Want voor een politicus aanzien worden, dat nooit meer!’

Moeten we opiniestukken schrijven over het redden van koala’s?

Het is een debat dat onze maatschappij doormidden klieft. De ene vindt dat het schrijven van opiniestukken over koala’s onze morele plicht is, de ander vindt het goddeloos hier engagement aan te verspillen. Wij laten voor- en tegenstanders aan het woord.

© Wikimedia Commons

‘Er is niets mis met het schrijven van opiniestukken over het redden van koala’s,’ stelt Rik, een van de koalaopiniestukkenschrijvers die onder vuur ligt. ‘Het is onze plicht om ons te ontfermen over deze schattige beestjes, zonder dat we daarbij vragen hoeven te stellen over de verzopen vluchtelingen op de Middellandse Zee. Dat is misschien niet consequent, maar ik ben rechts, dus dan mag ik dat.’

‘Het gaat natuurlijk om meer dan de koala’s. Opiniestukkenschrijvers moeten de vrijheid krijgen om over alles te schrijven waar ze maar zin in hebben. Ze zijn jegens niemand schatplichtig, behalve jegens hun overtuiging lekker te rellen. Ook al hebben ze over een onderwerp niets zinnigs te zeggen. Als dat niet meer kan, begeven we ons op een hellend vlak,’ waarschuwt Rik.

Filosoof Maarten Boudry is niet akkoord. ‘We moeten ons de vraag stellen of het nuttig is opiniestukken te schrijven over beesten die zo lui zijn als koala’s. Je kunt maar een beperkt aantal opiniestukken op een dag schrijven. Ikzelf niet meer dan 120. Dan is het onverantwoord om je energie en tijd te verdoen aan het schrijven van opiniestukken over koala’s,’ aldus Maarten Boudry in een opiniestuk in De Standaard. 

2 miljoen kijkers voor ‘Iets met Tom Waes’

Een nieuw kijkcijferkanon op één. Het programma Iets met Tom Waes wist gisteravond meer dan twee miljoen mensen te boeien. De nabeschouwing van Iets met Tom Waes lokte 1,4 miljoen kijkers.

Het succes van Iets met Tom Waes is volgens de VRT te danken aan het briljante concept van Iets met Tom Waes: in Iets met Tom Waes zien we Tom Waes.

De kranten onderschrijven die lezing van de feiten. Het Nieuwsblad schrijft dat de titel van Iets met Tom Waes de belofte waarmaakt: ‘Het programma draait rond Tom Waes zonder dat duidelijk wordt waartoe dit moet leiden. Maar ook zonder dat het gevaarlijk of ongemakkelijk wordt. De mix van deze vrijblijvende spanning en Tom Waes weet de Vlaming al van oudsher te raken.’

Het Laatste Nieuws vindt Iets met Tom Waes buitengewoon geslaagd. ‘Het doel was Tom Waes in beeld krijgen en dat is helemaal gelukt.’ De krant onthoudt die ene passage waarbij Tom Waes overdreven zucht terwijl hij met grote ogen in de camera kijkt, vol spontaan ongeloof ‘Dit kan toch niet, mannekes toch, wat is me dat hier?’ zegt in een taal die alleen in Antwerpen met veel genade wordt begrepen. ‘Dat is exact hoe de Vlaamse televisiekijker zijn zondagavond wil beleven.’

Ook De Standaard is lovend. ‘De perfecte balans van zouteloosheid, nietszeggendheid en oppervlakkigheid in Iets met Tom Waes kom je in weinig buitenlandse producties tegen. Vijf sterren.’