China wil preventief mensen uitroeien

door The Vremde Mirror

In een opvallend kalme en waardige toon maakte de Chinese president Xi Jinping op de Chinese staatstelevisie bekend dat hij preventief mensen wil fusilleren om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

© Wikimedia Commons

‘We moeten alles in het werk stellen om de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen,’ stelt Xi Jinping. ‘We zullen maatregelen moeten treffen die burgers pijn doen. We zullen levens moeten opofferen. Met pijn in het hart, maar zonder gewetenswroeging omdat de omstandigheden ons ertoe nopen.’

De Chinese president doelt op het uitroeien van risicogroepen. ‘Dan denk ik aan die bevolkingsgroepen op wie we geen vat hebben. Politieke tegenstanders, je hebt geen idee waar ze zitten en waar ze bezig mee zijn. Journalisten, die door het hele land reizen en contact hebben met eender wie. En tot slot gevangenen: in kleine gemeenschappen als gevangenissen verspreidt het virus zich razendsnel.’

‘Het is de hoogste prioriteit om het coronavirus snel en efficiënt te bestrijden,’ benadrukt Xi Jinping. ‘China zal de strijd winnen tegen deze zieke lieden en weer een gezond land worden. Wees gerust, ik word hier niet blij van. Het liefst zag ik hen jarenlang creperen onder de martelingen van onze beulen, maar het gaat nu echt niet anders.’