The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

China wil preventief mensen uitroeien

In een opvallend kalme en waardige toon maakte de Chinese president Xi Jinping op de Chinese staatstelevisie bekend dat hij preventief mensen wil fusilleren om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

© Wikimedia Commons

‘We moeten alles in het werk stellen om de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen,’ stelt Xi Jinping. ‘We zullen maatregelen moeten treffen die burgers pijn doen. We zullen levens moeten opofferen. Met pijn in het hart, maar zonder gewetenswroeging omdat de omstandigheden ons ertoe nopen.’

De Chinese president doelt op het uitroeien van risicogroepen. ‘Dan denk ik aan die bevolkingsgroepen op wie we geen vat hebben. Politieke tegenstanders, je hebt geen idee waar ze zitten en waar ze bezig mee zijn. Journalisten, die door het hele land reizen en contact hebben met eender wie. En tot slot gevangenen: in kleine gemeenschappen als gevangenissen verspreidt het virus zich razendsnel.’

‘Het is de hoogste prioriteit om het coronavirus snel en efficiënt te bestrijden,’ benadrukt Xi Jinping. ‘China zal de strijd winnen tegen deze zieke lieden en weer een gezond land worden. Wees gerust, ik word hier niet blij van. Het liefst zag ik hen jarenlang creperen onder de martelingen van onze beulen, maar het gaat nu echt niet anders.’

Coens: ‘Niet in een regering stappen zonder CD&V’

Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V klonk voorzitter Joachim Coens erg strijdvaardig. ‘Wij stappen niet in een regering zonder CD&V.’

© Wikimedia Commons

Op nieuwjaarsrecepties spreekt men de eigen achterban toe, die men wil motiveren om altijd-dezelfde-flyers in brievenbussen te droppen. Men hanteert een scherpere toon, men hoeft niet te wetenschappelijk correct doen. Zo gaat dat.

Coens maakte het wel echt bont in zijn speech die hij opende met het inzicht dat hij een stabiele regering wil. De CD&V’ers waren hier nog niet van bekomen of hij lanceerde alweer een drietrapsraket. ‘We moeten naar de mensen luisteren, de politiek moet de problemen van de mensen oplossen, de zorgen van de mensen zijn onze zorgen.’

Coens zweepte het publiek nog wat op met oneliners als ‘We zullen dinsdag aan het staatshoofd meegeven wat onze bevindingen zijn. Het is belangrijk om vooruitgang te boeken.’ Het euforisch gevoel dat er op dat moment in de zaal heerste, valt in geen taal te beschrijven. Begrijpe wie begrijpen kan dat CD&V het zo slecht doet in de peilingen.

Maar er was ook plaats voor bezinning. Stil werd het toen Coens de getuigenis van een vrouw aanhaalde die hem aanklampte en zei: ‘Meneer Coens, ik wil een politiek die niet staart naar de eigen navel, maar luistert met het hart én naar de mensen.’

En zo ging het maar door. Niet te verwonderen dat er uit de zaal menigvuldig applaus opsteeg. Onder meer toen Coens pleitte voor een positief project dat de de mensen dicht bij elkaar brengt. Coens bracht zijn achterban pas echt in trance toen hij zich een tweede maal ferm uitsprak over de regeringsvorming. ‘Wij stappen niet in een regering zonder CD&V.’

Maakt hij die beloftes waar? Onmogelijk zo te zeggen. Spreekt ontegenzeggelijk in zijn voordeel dat hij in het slot van zijn speech opriep om op zijn rekening drank en hoeren te laten aanrukken, hetgeen ook terstond gebeurde.