The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: november, 2015

Sinterklaas gearresteerd bij huiszoeking Molenbeek

In Molenbeek zijn er opnieuw huiszoekingen uitgevoerd naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Hierbij is Sinterklaas gearresteerd. Het Snelle Respons Team (SRT) knalde drie van zijn zwarte handlangers neer uit voorzorg. Zij overleden schier onmiddellijk aan hun verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) spreekt van een groot verlies voor de terroristen.

'Een grote vangst in de strijd tegen terrorisme,' aldus Jambon.

‘Een grote vangst in de strijd tegen terrorisme,’ aldus Jambon.

Het is een verheugde Jan Jambon die zich tot de pers wendt. ‘Op 14 november werd Sinterklaas voor het eerst gesignaleerd in ons land. Sinds zijn aankomst is hij voortvluchtig met enkele van zijn handlangers. Ondanks een klopjacht van politie en leger konden we hem maar niet vatten.’

‘Zijn er fouten gemaakt?’ vraagt Jambon zich af. ‘Dat is te vroeg om over te oordelen. Maar wat we zeker weten, is dat we hier met een vernuftig brein te maken hebben. Naar verluidt is hij langs het water België binnen geraakt, terwijl hij dankzij het Verdrag van Schengen ook gewoon over land kon gaan. Zulk onverwacht manoeuvre konden we onmogelijk voorzien.’

‘Toen we op de hoogte waren van zijn aanwezigheid in België gingen we meteen over tot actie,’ vervolgt Jambon. ‘Een tamelijk urgente vraag is waarom Sinterklaas na een omweg over het water en net nu in België onderduikt. Heeft hij soms iets te verstoppen? Er waren eerder geen voortekenen dat hij zou komen. Dat hij de dag na de aanslagen in Parijs zich in ons land verbergt, doet alleen maar het ergste vermoeden over zijn betrokkenheid.’

‘België is aan veel ellende en gruwel ontsnapt,’ onderstreept Jambon. ‘Via informanten bereikten ons talrijke aanwijzingen dat Sinterklaas rond 6 december op velerlei plaatsen zou toeslaan, maar dankzij het adequate optreden van onze inlichtingendiensten hebben we dat nu toch maar mooi vermeden.’

België stuurt drie Ministers van Klimaatministers naar Klimaattop

België pakt op de Klimaattop in Parijs uit met een onvervalste primeur. Voor het eerst zal een land een Minister van Klimaatministers afvaardigen. En omdat ons land de Klimaattop zeer ernstig neemt, stuurt het meteen drie van die ministers.

Door uit te pakken met een Minister van Klimaatministers wil België laten blijken dat het niet lacht met de opwarming van de aarde, zelfs geen klein beetje.

Een Minister van Klimaatministers vervult niet zomaar een kleine rol, maar moet van alle markten thuis zijn. Deze heeft gevoel voor taal, kan het verschil tussen voltooid verleden tijd en toekomende tijd in kindertaal uitleggen. Hij moet ook geduldig zijn, maar weet in tegenstelling tot de klimaatministers zelf dat de Klimaattop in Parijs niet te vergelijken valt met een excursie naar de Condroz.

Het is met andere woorden een zware bevoegdheid met een aanzienlijk takenpakket. Daarnaast moet de Minister van Klimaatministers de ministers op dezelfde lijn krijgen over moeilijke thema’s en gordiaanse knopen doorhakken. Gaan de klimaatministers met de auto of met het vliegtuig naar Parijs?

Michel Vaillant, prins Laurent en Wouter Deprez leken de grootste kanshebbers om Minister van Klimaatministers te worden. Maar over wie het nu zou worden, was er lange tijd onenigheid. Daarom stuurt België ze alle drie naar Parijs.

Behalve drie Ministers van Klimaatministers stuurt België naar Parijs ook een resem klimaatministers. Die zijn allemaal een bevoegdheid van Michel Vaillant. Uitgezonderd Joke Schauvliege, over wie Wouter Deprez en prins Laurent zich ontfermen.

15°C wordt 12°C, 6°C wordt π°C

Klimaatexperts hebben in aanloop van de Klimaattop in Parijs een historisch voorakkoord bereikt. Er is afgesproken dat 15°C vanaf volgend jaar 12°C wordt, 6°C wordt dan weer π°C. De experts stippen aan dat er dan nog nauwelijks sprake is van een aarde die opwarmt. Regeringsleiders reageren verheugd.

infografiekklimaattop

Aanvankelijk heerste er veel scepticisme over de Klimaattop in Parijs die in het teken zou staan van schijnmaatregelen, slappe compromissen en lijdzame lankmoedigheid.

Klimaatexperts lijken nu een doorbraak geforceerd te hebben. Waarom hemel en aarde bewegen om de uitstoot van CO2 terug te dringen als we de temperatuurschaal kunnen corrigeren?

De kritiek op Graden Celsius zwelt al een tijdje fors aan. De temperatuurschaal zou gedateerd zijn. Niet de tering naar de nering zetten. Er werd in het verleden al met sancties gedreigd, maar Graden Celsius bleef excessief gedrag vertonen. 30°C, 40°C, of meer. Het kon gewoon niet op. Met een stevige inflatie als gevolg waar de hele wereld voor moet boeten.

Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) legt uit. ‘Graden Celsius was aan het radicaliseren. Hij gaf niet meer de echte, maar een veel hogere temperatuur weer en we hadden lange tijd niks in de gaten. We gingen zelfs denken dat de opwarming van de aarde onze schuld is en dat we duurzamer moeten leven. Dat was naïef. We moesten gewoon Graden Celsius meteen herijken.’

‘Een belangrijke les voor de toekomst,’ weet Schauvliege. ‘Door Graden Celsius consequent om te zetten naar de normale waarden voor de tijd van het jaar, blijkt de gemiddelde temperatuur over gans de wereld normaal te zijn voor de tijd van het jaar. En is de opwarming van de aarde geen issue meer.’

Nu het op de aarde merkbaar enkele graden kouder wordt, wordt verwacht dat de ijskappen zullen groeien, de zeespiegel zal zakken en transportbedrijven weer zonder probleem in natuurgebied mogen uitbreiden.

Scheurtjes Doel 3 erkend als werelderfgoed

De UNESCO heeft de scheurtjes in de kernreactor van Doel 3 eindelijk erkend als werelderfgoed. Tegenstanders vrezen nu dat het desolate karakter van het dorpje Doel in gevaar komt door de verwachte toeloop van hoofdzakelijk Japanse toeristen.

Zeer de vraag of Doel de massa Japanse toeristen zal kunnen opvangen.

Zeer de vraag of Doel de massa Japanse toeristen zal kunnen opvangen.

Het is op aandringen van Electrabel dat de scheurtjes in de kernreactor van Doel 3 op de werelderfgoedlijst zijn terechtgekomen. ‘Er is altijd wel druk van buitenaf om de scheurtjes te dichten. Dat kost handenvol geld. Nu kunnen we gewoon laten begaan.’

De federale regering trekt zes miljoen euro uit om de scheurtjes in stand te houden, te restaureren wanneer nodig. ‘Een bedrag dat we met plezier ophoesten,’ vertelt Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). ‘De scheurtjes zijn de metafoor voor de geschiedenis van een heel land. De communautaire breuklijnen, de politieke versplintering, het ondoordachte energiebeleid. Het is niet meer dan logisch dat ze na al die jaren een beschermde status genieten.’

Ook de UNESCO is lovend en ziet nog tal van andere redenen om de scheurtjes van Doel 3 op de werelderfgoedlijst te plaatsen. ‘Doel 3 vertegenwoordigt de best bewaarde scheurtjes in een Europese kernreactor sinds Tsjernobyl. Het is niet alleen erfgoed met een uniek, maar ook met een historisch waardevol karakter dat uitnodigt tot introspectie. De scheurtjes geven blijk van hoe krampachtig mensen soms het verleden niet kunnen loslaten, sterker nog er hun toekomst in zoeken, ondanks alle gevaren en noodlottige consequenties van dien. Die boodschap mag niet verloren gaan.’

De scheurtjes in de kernreactor van Doel 3 zijn elke dag tussen 10u en 17u vrij te bezichtigen. Uitgezonderd op zon- en feestdagen.

Saoedi-Arabië schort handelsrelaties met België op

Saoedi-Arabië zet per direct alle handelsrelaties en investeringen in België stop. De Saoedi’s vrezen voor onherstelbare imagoschade nu gebleken is dat België niet alleen een land is waar vrouwen met de wagen mogen rijden en holebi’s niet gestenigd worden, maar ook een broeihaard voor terrorisme.

Door de handelsrelaties met België op te schorten, hoopt Saoedi-Arabië haar imago op te poetsen.

Door de handelsrelaties met België op te schorten, hoopt Saoedi-Arabië haar imago op te poetsen.

Weinig omfloerste bewoordingen te vinden in de persmededeling van het Saoedische regime. ‘België is een failed state dat gans de regio vergiftigt. Extremisten blazen er verzamelen en daarna de boel in buurlanden op. Toch blijft de internationale gemeenschap ijzingwekkend stil als het gaat over mogelijke sancties.’

Dit kan zo niet langer beseffen de Saoedi’s. ‘Saoedi-Arabië is daarom het eerste land dat de handelsrelaties met België opschort. Dat doet pijn. België was een loyale partner die ons regelmatig van wapens voorzag. Het meest zullen we de handelsmissies met de plaatselijke amateurtoneelvereniging verkleed als hoogwaardigheidsbekleders missen, dat was altijd zeer geestig.’

Saoedi-Arabië stuurt nog niet aan op een totale vernietiging van deze as van het kwaad, maar sluit het ook niet uit. ‘België is een totaal ongeorganiseerd land met meer regeringen dan inwoners dat desondanks weigerachtig blijft tegenover de structuur van een dictatuur. Een land waar films van Jan Verheyen een half miljoen bezoekers lokken en waar diezelfde bezoekers niet eens onder elektronisch toezicht worden geplaatst. Een land dat met andere woorden ook nog eens lacht met de mensenrechten.’

Om dat te bewijzen legt Saoedi-Arabië tot slot nog één keer de vinger op de wonde. ‘België financiert het internationaal terrorisme door handelsrelaties te onderhouden met dubieuze landen die fundamentalistische boodschappen prediken. We kunnen dit niet langer tolereren.’

Overzicht terreurdreiging Vremde (later meer)

– Graafwerken in het dorp moeten ondergrondse verzetshaarden van IS opsporen
– Alle supermarkten sluiten uit voorzorg de deuren
– Bombardementen van de Molenbeek niet uitgesloten

Molenbeek

– Gaston (18) van Mariette en Jules van twee straten verder begint baardgroei te krijgen. Op een landkaart vindt hij ook nog eens Syrië binnen de halve minuut. Georgette van achter het dorp oppert dat ze er geen tekeningske bij moet maken.
– Ludovic (19) van Georgette van achter het dorp geeft na wekenlang ontkennen toe dat Molenbeek een gemeente is binnen de Brusselse agglomeratie, zelfs deel uitmaakt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer specifiek, gelegen is in het westen. Georgette oppert dat haar Ludovic er niet zo ene is.
– Georgette van achter het dorp durft nog buiten te komen en legt een verklaring af bij de middenstander in het dorp: ‘Ludovic is een toffe jongen.’

– Ter hoogte van de Wommelgemsesteenweg is een massagraf ontdekt. Omdat het hier geen slachtoffers van de KVLV of OKRA betreft, moeten het dus slachtoffers van IS zijn. De zerken en de lagere bezoekersaantallen dan misvieringen in een boerengat met een pastiche-pastoor deden lange tijd vermoeden dat het om een kerkhof ging.
– Afschrikwekkende omheiningen en verscherpte grenscontroles moeten de massale toevoer van schorriemorrie uit nabijgelegen gemeenten doen stoppen.

P1020365

– Er zijn twee mannen met concrete plannen gesignaleerd in het dorp. Maar Antoine en Jules vonden het vanochtend te koud om witte kool te gaan oogsten.
– Onbevestigd: Antoine en Jules hebben een andere activiteit beraamd om hun dag mee te vullen. Vermoedelijk een activiteit die wellicht naar alle waarschijnlijkheid en ook een beetje denkelijk binnen plaatsvindt, maar dat moet mogelijk nog bevestigd worden. Toch is dat verdacht genoeg om dat nu al te melden zodat u tijdig in paniek kan slaan.
– Door het centrum van Vremde rijden er geen bussen.
– Jeanne heeft eenzijdig besloten ramen en deuren te sluiten. Bij Georgette van achter het dorp was er al iemand met griep in de familie. Alle buren volgen het voorbeeld van Jeanne behalve Alphonse die zijn gehoorapparaat kwijt is.
– Het verdachte pakketje dat een alerte juf in de boekentas van Ella (4) vond, is meteen door DOVO tot ontploffing gebracht.

brooddoosnijntje

(later meer)

Terreurdreiging niet afgelast

Hoewel veel evenementen, massabijeenkomsten en sportmanifestaties dit weekend afgelast worden, gaat de terreurdreiging gewoon door. ‘We mogen ons niet alles door IS laten ontnemen,’ stelt Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Goed nieuws voor wie gezellig binnen wil blijven. Hoewel het hele openbare leven in Brussel dit weekend op een betrekkelijk laag pitje staat, gaat de terreurdreiging onverminderd door. Dat hebben de organisatoren beslist.

Het spektakel vindt hoofdzakelijk in Brussel plaats, maar mits een internetverbinding of televisietoestel in de buurt kan u er evengoed in uw woonkamer van genieten. Het voelt bij momenten zo levensecht aan dat het lijkt alsof Brussel op enkele tientallen kilometers of zelfs minder van uw deur ligt.

Maar ere wie ere toekomt: ook de media spelen hun rol voortreffelijk. Ze pakken uit met dramatische en hijgerige krantenkoppen en spuien aldoor lukraak onbevestigde berichten en breaking news waar niks van blijkt te kloppen, zodat u op den duur niet meer weet wat u nog moet geloven en nillens willens verzeild geraakt in een bloedstollend avontuur voor jong en oud.

‘Er zijn verhitte discussies aan voorafgegaan binnen de Brusselse veiligheidsraad,’ zo geeft Jambon toe. ‘Maar schaffen we alles af en dus ook de terreurdreiging, dan wint IS. We mogen niet in die val trappen, alles blindweg afgelasten en op die manier onszelf destabiliseren, maar moeten het normale leven zoveel mogelijk zijn gang laten gaan. Het is zo dat we weerbaarheid tonen.’

Dat blijkt ook. IS zegt in een videoboodschap onder de indruk te zijn en trekt uit voorzorg haar strijders terug van de voetbalmatch morgen in vierde klasse tussen SW Harelbeke en Dikkelvenne.

Paniekniveau uit voorzorg verhoogd

Door het paniekniveau tot 666 te verhogen, het allerhoogste niveau, wil Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) verhinderen dat er in de toekomst nog meer paniek ontstaat. Hij hoopt zo ook dat de bevolking in constante staat van paniek verkeert en weer zonder kopzorgen aan het werk kan.

‘Uit paniek voor verhoogde paniek door nog meer mogelijke paniek is het aangeraden om permanent in de allerhoogste staat van paniek te zijn,’ verheldert Jambon. ‘Alert zijn is niet genoeg. Willen we hierin lukken, zijn paranoia, vooroordelen en een diep wantrouwen in elkaar een morele plicht.’

‘De media, mijn voorzitter en zelfverklaarde opiniemakers op Twitter en Facebook doen nu al hun uiterste best,’ erkent Jambon. ‘Maar het is de bedoeling dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de sfeer te verzieken. Alleen zo krijgt blinde paniek een eerlijke kans om al onze handelingen, keuzes en denkpatronen over te nemen.’

Voor een klein deel van de bevolking zal dit een kleine aanpassingsperiode vergen eer dit een automatisme wordt, beseft ook Jambon. ‘Niet iedereen kan binnenblijven met gesloten rolluiken, de homepage van HLN.be F5’end.’

Daarom heeft Jambon nog enkele tips. ‘Zie je een verdachte nummerplaat met drie medeklinkers en een Belgisch kenteken, blokkeer desnoods eigenhandig de Antwerpse Ring tot de hulpdiensten er zijn. Je brooddoos gevuld met stro op het perron vergeten? Bel de politie. Vergeet niet je naam niet te melden en mompel iets over een verdacht pakket. Bel ook de politie wanneer je een man ziet met donkere huidskleur. Het kan zijn dat hij net onder de zonnebank heeft gelegen, maar je weet natuurlijk maar nooit.’

Sommige stemmen vinden dat de terroristen nu hebben gewonnen. ‘Gevaarlijke paniekzaaierij,’ fulmineert Jambon.

Eindelijk een opiniestuk over Parijs

Parijs. De naam is synoniem geworden voor de lichtstad. Je hoort het niet vaak, maar Parijs is een betrekkelijk mooie stad. Feeëriek, zeg maar. Geen buitengewoon roekeloze woordkeus, gewoon de waarheid.

Parijs, er valt heel wat te beleven. Een opinie die weinig gedeeld wordt.

Parijs, er valt heel wat te beleven. Weinigen durven het hardop te zeggen.

Bestaat die dan, de waarheid? Om het met de woorden van de Franse filosoof Jacques Derrida te zeggen: il n’y a pas de hors-texte, er is niets buiten de tekst. Dat geeft goed weer hoe het wederom de schuld is van de socialisten.

Het is geen populaire boodschap, maar het is echt aangenaam vertoeven in Parijs. Het is een minderheid die dit vindt, maar wel een hardnekkige minderheid. Weinig nuance, voor sommigen zelfs een controversiële uitspraak die de gemoederen onnodig verhit, want er kon ook staan: het kan aangenaam vertoeven zijn in Parijs. De tijd van de oogkleppen is evenwel voorbij.

Dit heeft niks met geloof te maken, maar alles met de gloed van de zachte, avondlijke herfstzon die de leuke mensen van Parijs verwarmt. Er wordt weleens gezegd dat diezelfde zon de mensen van Parijs verwarmt. Een griezelig discours dat suggereert dat er ook minder leuke mensen wonen.

Genoeg is genoeg. Parijs is een verborgen parel. Geen komma’s of kanttekeningen. Het weer is er gevarieerd. Op de plaatjes meestal een onbewolkte lucht, een ondergaande zon. Soms ook bewolkt, opvallend zelden regen. Het eten lekker. De voetbalmatchen en muziekconcerten knallers.

Geen provocatie of radicale stellingname, maar Parijs heeft alle kwaliteiten om een toeristische trekpleister te zijn. Je kan naar Disneyland gaan, je kan kuieren over de Champs Elysées of je kan iets anders doen.

Om met een persoonlijke anekdote te eindigen: mijn tip is toch de Eiffeltoren. Hij staat een beetje verdoken opgesteld, maar verdient wat mij betreft toch een meer zichtbare rol in het Parijse straatbeeld. Dan benut Parijs haar potentieel pas ten volle.

U heeft (g)een Franse vlag als profielfoto op Facebook. Wat zijn de consequenties?

Het bloedvergieten in Parijs heeft verregaande consequenties voor mens en maatschappij. IS zaait paniek en verwarring, Vlaanderen blijft achter met vragen. Dat weekendje Disneyland volgende week afzeggen? Kan ik nu eindelijk racistische bagger ventileren zonder op de vingers getikt te worden door de politiek correcte elite? Maar het hartverscheurende dilemma blijft natuurlijk: een Franse vlag als profielfoto op Facebook of niet?

Een Franse vlag of niet als Facebookprofielfoto? IS zaait paniek en verwarring.

Een Franse vlag of niet als profielfoto? IS zaait paniek en verwarring.

Door de band genomen zijn er drie soorten mensen die nog eens te verdelen vallen in verschillende subcategorieën. Mensen die hun Facebookprofielfoto veranderen, mensen die dat dom vinden en mensen die zich afvragen of er een optie is om op Facebook hun aan tuberculose gestorven kanarie te eren. Voor het algemeen gemak lichten we de eerste twee categorieën toe.

1. U verandert uw profielfoto in een Franse vlag

U bent een wereldverbeteraar. Nooit nog aanslagen van IS, gans van haar melk door dit staaltje unieke verbondenheid niet ingegeven door groepsdruk. Voel ook die virtuele tastbare solidariteit, de heerlijke aroma’s van een kudde koeien. Persoonlijke, ontroerende anekdotes over Parijs borrelen op. U heeft weet van een universum waar er mensen nog zonder Franse vlag als profielfoto op Facebook rondlopen. Wezens zonder empathie, u sluit niet uit dat het weer van die vervelende, harteloze hipsters zijn.

Tip om dit stevige signaal tegen IS en voor verbondenheid te verstevigen: uw nieuwe profielfoto voorzien van een lange Facebookrant tegen vluchtelingen, antiracisme en socialisten, voor gesloten grenzen en bewapening van wijkagenten met Kalasjnikovs, stoere zeemanspraat van doodsbange politici toejuichend. Niet doen.

2. U leest nog liever een column van Mia Doornaert dan uw profielfoto in een Franse vlag te veranderen

En Libanon dan? En Irak? Daar misschien al eens gedacht? Mooi zo. Dit komt lekker intellectueel over. Vergeet ook de aanslag in Kenia in april niet te vermelden waarbij bijna 150 doden vielen, wrijf mensen met een Franse vlag als profielfoto hun selectiviteit onder de neus. Wat hebben de doden in Parijs meer dan de doden in Mosul of Kobani? Toch niet dat de Eiffeltoren er staat? Elk mensenleven is immers evenveel waard, dit vertelt u wanneer u weer bij uw zinnen bent.

Een andere mogelijkheid is om met enkele ironische zinsneden uw morele superioriteit ten aanzien van mensen met een Franse vlag als profielfoto in de verf te zetten. Het liefst nippend aan een werk van Picasso in een hippe koffiebar, terwijl u grienend een snedige tweet de wereld instuurt. Neerkijkend op de massa. Ontreddering en verdriet verwerken met een Franse vlag als profielfoto, zo erg. Nog even zelf een kaars branden. U ziet, een slachtpartij in Parijs is een uitstekende aangelegenheid om aan zelfprofilering te doen. U weet wat uw prioriteiten zijn.