Paniekniveau uit voorzorg verhoogd

door The Vremde Mirror

Door het paniekniveau tot 666 te verhogen, het allerhoogste niveau, wil Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) verhinderen dat er in de toekomst nog meer paniek ontstaat. Hij hoopt zo ook dat de bevolking in constante staat van paniek verkeert en weer zonder kopzorgen aan het werk kan.

‘Uit paniek voor verhoogde paniek door nog meer mogelijke paniek is het aangeraden om permanent in de allerhoogste staat van paniek te zijn,’ verheldert Jambon. ‘Alert zijn is niet genoeg. Willen we hierin lukken, zijn paranoia, vooroordelen en een diep wantrouwen in elkaar een morele plicht.’

‘De media, mijn voorzitter en zelfverklaarde opiniemakers op Twitter en Facebook doen nu al hun uiterste best,’ erkent Jambon. ‘Maar het is de bedoeling dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de sfeer te verzieken. Alleen zo krijgt blinde paniek een eerlijke kans om al onze handelingen, keuzes en denkpatronen over te nemen.’

Voor een klein deel van de bevolking zal dit een kleine aanpassingsperiode vergen eer dit een automatisme wordt, beseft ook Jambon. ‘Niet iedereen kan binnenblijven met gesloten rolluiken, de homepage van HLN.be F5’end.’

Daarom heeft Jambon nog enkele tips. ‘Zie je een verdachte nummerplaat met drie medeklinkers en een Belgisch kenteken, blokkeer desnoods eigenhandig de Antwerpse Ring tot de hulpdiensten er zijn. Je brooddoos gevuld met stro op het perron vergeten? Bel de politie. Vergeet niet je naam niet te melden en mompel iets over een verdacht pakket. Bel ook de politie wanneer je een man ziet met donkere huidskleur. Het kan zijn dat hij net onder de zonnebank heeft gelegen, maar je weet natuurlijk maar nooit.’

Sommige stemmen vinden dat de terroristen nu hebben gewonnen. ‘Gevaarlijke paniekzaaierij,’ fulmineert Jambon.