Over The Vremde Mirror

– Brengt het nieuws uit Vlaanderens meest onvolprezen boerengat. Maar vanwege mondialisering, grootheidswaanzin en verveling ook ver daarbuiten.

– Adverteerders, sponsors of gulle gevers mogen zich steeds aanbieden.

– De kernredactie: Hervé von Kwakkelstein en zijn 72 maagden.

Twitter: @VremdeMirror

http://www.facebook.com/vremdemirror

thevremdemirror@gmail.com

 

Advertenties