The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: maart, 2014

‘Rechtvaardige Rechters’ hing 80 jaar in kerk Vremde

Vremde | Houd allemaal maar op met zoeken. Het paneel van De Rechtvaardige Rechters is gevonden, en wel vorig jaar al. Het hing bijna 80 jaar aan de muur in de kerk van Vremde eenzaam te wezen, maar werd in die tijd door niemand herkend als De Rechtvaardige Rechters.

RechtvaardigeRechters

De toen nieuwbakken Poolse poetsvrouw deed de schokkende ontdekking en doet exclusief op The Vremde Mirror haar verhaal. ‘Het was vrijdagvoormiddag en ik mocht voor de eerste keer de kerk van Vremde gaan opblinken. Na een halfuurtje schrobben en schuren, zag ik ineens een schilderij aan de muur hangen. In eerste instantie vond ik het zo lelijk dat ik het in de vuilbak wilde kieperen. Maar daarna dacht ik, ik ken dat van ergens. En doordat ik onraad rook, is de bal aan het rollen gegaan.’

‘Dat schilderij? Och, niet meer dan een gift van een vooraanstaande Vremdse familie nu al bijna 80 jaar geleden om aan de binnenkant van de kerk wat kleur te geven,’ vertelt burgemeester Boer Gust. ‘Eigenlijk een misbaksel en de kleuren pasten ook niet echt bij het interieur van onze kerk, maar het is de geste die telt. Nu bleek dat na de ontdekking van onze pas aangeworven poetsvrouw een belangrijk vermist onderdeel te zijn van het Lam Gods, als ik goed geïnformeerd ben een schilderij bestaande uit allemaal kleinere schilderijen. Met nieuw personeel niks als last.’

‘Daarom ook dat de kerk van Vremde nu gesloten is,’ geeft Boer Gust toe. ‘Weliswaar onder het voorwendsel dat de kerk op instorten staat, maar in feite om het onderzoek van het Gentse parket in alle rust te kunnen laten verlopen. Het was onze betrachting om niet te veel ruchtbaarheid te geven aan de zaak om de naam van Vremde niet zwart te maken. Voor de zekerheid hebben we de rest van de schilderijen, kandelaars en doopvonten in onze kerk maar even in een waterput verstopt tot het onderzoek voorbij is.’

 

Meer graasgebied door overkapping Smeendijk

Vremde | Jaren bakkeleit de plaatselijke politiek nu al over de moeilijk te ontwarren mobiliteitsknoop in Vremde. Met ellenlange files die steeds langer worden als gevolg. Aan deze saga lijkt nu een einde te komen. Smeendijk wordt overkapt, zodat er een snellere doorstroming van het verkeer mogelijk zal zijn.

Een automobiel zet zich op Smeendijk aan de kant om een ander gemotoriseerde vierwieler door te laten. Het komt vaker en vaker voor.

Een automobiel zet zich op Smeendijk aan de kant om een andere gemotoriseerde vierwieler door te laten. Deze schrijnende toestanden komen alsmaar vaker voor.

Menig Vremdeling zal het al wel eens meegemaakt hebben. Hij wil met zijn automobiel naar Lier en komt te Smeendijk wel zo’n halve kilometer achter een tractor te hangen. Gedisciplineerd als de Vremdeling is, laat hij zijn treurige lot gelaten over zich neerdalen. Maar dat is niet alles. Een breed tuig als een tractor verspert de weg voor het verkeer komende uit de tegenovergestelde richting dat zich noodgedwongen voor enkele tellen in de berm dient te parkeren. Niet alleen onnodig tijdsverlies, maar bovenal nefast voor de Vremdse economie.

Trieste records worden er gebroken. Met vorige week dinsdag als absolute dieptepunt toen er maar liefst vier voertuigen achter elkaar reden op Smeendijk. Boer Gust wordt al schertsend de fileburgemeester genoemd. Een situatie die met andere woorden niet meer leefbaar is. Wil Vremde haar voorsprong op de andere economieën behouden, moet er iets gebeuren.

Eerdere maatregelen zoals een tractorsuggestiestrook bleken ontoereikend te zijn om het alsmaar grotere verkeersinfarct op te lossen. Niet een groot viaduct over Smeendijk zal de oplossing bieden, dit voorstel lag nochtans lange tijd in polepositie. Ook geen weg die parallel loopt met Smeendijk om zo het verkeer aldaar te ontlasten zal soelaas bieden. Wel zal Smeendijk overkapt worden.

Een megawijs idee vindt burgemeester Boer Gust. ‘Dit alternatief zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer te Vremde. Het verkeer wordt verdeeld in tunnels voor tractor- en automobielverkeer. Zowel in de richting van Vremde als vanuit Vremde. Een revolutionair concept, gezien er in Vremde alleen maar tweevaksbanen zijn.’

Om het tekort aan in de lucht vrijgekomen CO2 ten gevolge van de overkapping op te vangen, zullen er bovenop Smeendijk koeien grazen.

‘De economie wordt er beter van,’ gaat Boer Gust verder. ‘Hoezee! Maar vooral komt er nu op Smeendijk extra graasgebied bij waardoor de melkproductie van de Vremdse koe ongekend hoge toppen zal scheren. Waarom koeien en geen tweede brandnetelpark met botulistische eenden zult u denken? Wel, om het tekort aan in de lucht vrijgekomen CO2 ten gevolge van de overkapping op te vangen, zullen er bovenop Smeendijk koeien grazen. Het behalen van de Kyotonorm moet nog een beetje een uitdaging blijven en een geloofwaardige economie stoot nu ook eenmaal CO2 uit dat het een lieve lust is. Volgens een kostelijke studie zou dit alternatief ook goed zijn voor de gezondheid van de burgers. Een leuke bijkomstigheid.’

Wat is volgens u ‘De Beste Vremdse uitvinding’?

Vremde | Ter vorming van de natie moet af en toe het eigen verleden verheerlijkt worden waarbij er in de verf dient gezet te worden hoe geniaal, roemrijk, smaakvol, kortom om ter superlatiefst onze voorouders wel waren. En aan die voorouders dienen diegene die in het heden de pech hebben zo ongeveer in het gebied te wonen waar die voorouders hebben gewoond zich te spiegelen. Een mens zou voor minder met minderwaardigheidscomplexen opgezadeld worden. Allemaal niet meer dus dan een beetje verbondenheid creëren op de kap van de geschiedenis door er een hedendaagse interpretatie op los te laten. Zo gaat dat nu eenmaal.

Nu dat eenmaal zo gaat, kunnen wij niet achterblijven. Ook de onder permanente constructie zijnde Vremdse natie verdient bij nader inzien een stevig fundament. De band tussen de Vremdeling dient verder aangesterkt te worden in deze postmoderne* tijden waarin hechte gemeenschappen verder afbrokkelen. Sociologen of literatuurwetenschappers die te veel aan paddo’s hebben gezeten, zouden bijgevolg de kerk van Vremde als metafoor kunnen zien voor deze hechte gemeenschappen, want aan het afbrokkelen. Gelukkig is het produceren van dergelijke veel te ver gezochte ideeën ons vreemd.

Om de Vremdse natie een smoel te geven niets beter dan de inventiviteiten van onze – uiteraard roemrijke – voorouders eens goed in de verf te zetten! Al een hele week is Twitter nu in de ban van De Beste Vremdse Uitvinding. Onder #DBVU twitteren mensen hun vingers kapot wat nu juist de beste Vremdse uitvinding zou kunnen zijn. Daarom hieronder een bijna exhaustieve lijst van de uitvindingen, die nog steeds in het heden een onuitwisbare invloed hebben op mens en maatschappij, gepleegd door een Vremdeling.

1. Het Internet

Geilen op foto's van stinkende panda's, de corebusiness van het hedendaagse internet.

Geilen op foto’s van naar panda stinkende panda’s, de corebusiness van het hedendaagse internet.

Zoals eerder bericht op dit kwaliteitsmedium is de oudste internetverbinding, volgens minutieuze archeologische schattingen zo’n 2000 à 2500 jaar oud, recentelijk aangetroffen in Vremde. Dat internet bleek toen zo’n primitieve vorm van communicatie te zijn dat men het in Vremde al vrij snel over een andere boeg heeft gegooid. Aldaar wisselt men nu ideeën en geniale wijsheden roddels uit via het gesproken woord, een revolutionair communicatiesysteem dat men elders in de wereld zonder al te veel succes tracht na te bootsen en daardoor de pech kent nog steeds op het internet te zijn aangewezen.

2. De fax

Hip, trendy, stijlvol. Het faxtoestel had het allemaal om 's werelds meest geliefde communicatievorm te worden.

Hip, trendy, stijlvol. Het faxtoestel had het allemaal om ’s werelds meest geliefde communicatievorm te worden.

Ter vervanging van het internet, sloeg men zo rond het jaar 100 na Christus in Vremde aan het faxen. Een hype die maar een tiental jaar heeft geduurd. En in de vroege middeleeuwen is overgewaaid naar naburige gebieden.

3. De onzichtbare fietssuggestiestrook

Fietssuggestiestrook in de kleur van het asfalt. Bemerk ook het karaktervolle karakter van de weg.

Fietssuggestiestrook in de kleur van het asfalt. Bemerk ook het karaktervolle karakter van de weg.

Burgemeester Koen ‘T Sijen uit Boechout vertelt trots hoe deze verwezenlijking tot stand is gekomen. ‘We hadden in Boechout nog wat restjes verf over. Deze dan maar aan Vremde geschonken om het centrum van Vremde op te fleuren met fietssuggestiestroken. We hebben de verf wel goed moeten uitstrijken, want normaal gezien krijg je met die hoeveelheid nauwelijks een A4’tje vol geklad. Ik ben verheugd dat deze inventiviteit nu geapprecieerd wordt en elders ter wereld navolging krijgt.’

4. De roddel

Reconstructiefoto van de eerste roddel in de wereldgeschiedenis.

Reconstructiefoto van de eerste roddel in de wereldgeschiedenis.

De eerste roddel uit de wereldgeschiedenis zou zijn gelanceerd geworden in Vremde. Een zekere Vieke klampte in 4265 voor Christus een achteloze passant aan en vertelde deze ongelukkige een ongetwijfeld smakelijk detail dat haar was opgevallen toen ze toevallig door haar glazen voordeur keek. Het weerloze slachtoffer probeerde zich evenwel zonder succes snel uit de voeten te maken en is na twee weken later bevrijd te zijn geworden verrassend genoeg nooit meer in Vremde gesignaleerd.

5. Boechout

Om reputatieschade te vermijden, hebben

Om de man zijn reputatie niet te schaden, hebben we hem met behulp van een zwart balkje onherkenbaar gemaakt.

Boechout zou zijn uitgevonden door een Vremdeling. Eén van de zwartste bladzijden in de geschiedenis van Vremde. Een traumatische gebeurtenis die er tot op heden ook ten stelligste ontkend wordt.

6. De moderne kunst

Kunst met grote K.

Kunst met grote K.

Vremde mag de uitvinding van de hedendaagse kunst op haar naam schrijven. De revival van de moderne kunst begon in Park Bisenweijke en verspreidde zich van daar naar aanpalende regionen. Moderne kunst is vooral in trek bij mensen met geld te veel en een paar vijzen los. De moderne kunst in Park Bisenweijke blijkt vooral erg in trek te zijn bij meeuwen en duiven.

7. Gotische glascontainers

Het beeld spreekt voor zich.

Het beeld spreekt voor zich.

We kunnen er gewoonweg niet omheen. De in het centrum van Vremde gelegen majestueuze en zoals eerder al verteld gotische glascontainers met moderne elementen zijn een Vremdse uitvinding. Om dit monument niet te beschadigen gooit de Vremdeling zijn glas niet in de containers, maar ernaast.

* Het woord ‘postmodern’ wordt hier enkel gebruikt om ernstig genomen te worden door linkse culturo’s, leerkrachten godsdienst en mensen met meer dan vier universitaire diploma’s. Eigenlijk weten we ook niet wat we schrijven.

Meer dan 95% van Millegem kiest voor aanhechting bij Vremde

Vremde – Millegem – Ranst | Millegem is de nieuwe speelbal in een geopolitiek conflict tussen grootmachten Vremde en Ranst. Het gehucht is in het verleden zonder enige legitimering zo goed als helemaal opgeëist door Ranst. Vremde maakte daar toen niet zo’n spel van omdat het toen andere katjes te geselen had; er voor zorgen niet opgeslokt te worden door het intussen helemaal gemarginaliseerde Boechout bijvoorbeeld.

Steeds meer Vremdelingen gaan naar de mis in Millegem, officieel op Ransts grondgebied, nu in Vremde de plaatselijke kerk al een half jaar aan het instorten is. Het steeds zich moeten verplaatsen van Vremde naar Millegem was er voor sommigen te veel aan en zij besloten zich dan maar definitief te vestigen in Millegem. Ranst zag de Vremdisering van Millegem met lede ogen aan en vreesde haar greep op Millegem te verliezen. Daarom stuurde het soldaten naar het desbetreffende gebied om de situatie aldaar onder controle te houden.

Iets wat in Vremde in het verkeerde keelgat schoot. De twist tussen Vremde en Ranst om Millegem werd zo de voorbije weken helemaal op de spits gedreven. Ranst dreigde met een wapenembargo tegen Vremde, Vremde dreigde ermee iets te vinden om ook mee te kunnen dreigen. Dat deed de politici in Ranst zodanig op hun benen beven dat het via diplomatieke wegen de angel uit het conflict probeerde te halen.

Intussen namen de inwonerS van Millegem zelf het heft in handen. Ze organiseerden afgelopen weekend een referendum. De uitslag werd omschreven als bindend en is voor de meeste politieke waarnemers, ondanks het feit dat Millegem vooral wordt bevolkt door etnische Vremdelingen, toch verrassend. 95,5 procent van de bevolking van Millegem heeft ervoor gekozen zich af te scheuren van Ranst en toe te treden tot Vremde. Dat is de uitslag na de telling van alle kiesstations (1/1).

Het was van 1936 geleden, de laatste keer dat er in Millegem een plechtige communie werd gehouden, dat er nog zo uitbundig is feestgevierd op straat.

Na de bekendmaking van de resultaten van de stembusgang kwam heel Millegem de straat op. Ze zwaaiden met de vlag van Vremde en juichten hun nieuwe leiders toe. Het was van 1936 geleden, de laatste keer dat er in Millegem een plechtige communie werd gehouden, dat er nog zo uitbundig is feestgevierd op straat. Ranst weigert de resultaten van het referendum te erkennen en dreigt met sancties. Het afsluiten van alle door landbouwvoertuigen plat gereden wegen vanuit Vremde naar Ranst is een reële mogelijkheid.

‘Slechte verliezers!’ aldus burgemeester van Vremde Boer Gust. ‘Dit is een historische beslissing! Wat iedereen al wist, is nu ook gezegd geworden. Millegem hoort bij Vremde. Bovendien en ik citeer Wikipedia: ‘Het oude grondgebied van het gehucht strekt zich uit over delen van Boechout (Vremde) en Ranst (Ranst).’ Het is Ranst dat zonder naar de stem van het volk te luisteren Millegem heeft geannexeerd. Er is nu naar de stem van het volk geluisterd. Gerechtigheid is geschied. En bovenal, eindelijk hebben we terug een kerk!’

Mysterie: groot landbouwvoertuig spoorloos

Vremde | Een groot mysterie houdt Vremde in haar greep. Afgelopen weekend is er een groot landbouwvoertuig met inzittende op geheel onbevattelijke wijze spoorloos verdwenen. Op zondagochtend vertrok boer Jef, volgens zijn vrouw Christa alleen, met zijn landbouwvoertuig in de Pietingbaan te Vremde. Eindbestemming de andere kant van het dorp: Smeendijk. Nadat hij daar vier uur later nog niet was gearriveerd, begon men onraad te ruiken. Een grootscheepse zoekactie in Vremde, die nu al vier dagen duurt, leverde tot op heden niets op.

Het met het vermiste landbouwvoertuig best gelijkende landbouwvoertuig dat op Google te vinden was.

Het op het vermiste landbouwvoertuig best gelijkende landbouwvoertuig dat op Google te vinden is.

De route tussen de Pietingbaan en Smeendijk ligt vol gevaren als verkeersdrempels, enkele verraderlijke bochten en putten in het wegdek. Maar boer Jef is, waarschijnlijk was, een ervaren chauffeur, hij legde deze weg ettelijke keren per week af. Steeds zonder problemen, tot het noodlot dit weekend ongenadig hard heeft toegeslagen. Er wordt nu gevreesd voor zijn leven, net als voor de bruikbaarheid van de goederen die hij vervoerde.

Op dit traject moet boer Jef verdwenen zijn. De kans dat hij via Vremde dorp naar Smeendijk rijdt, is volgens zijn vrouw Christa quasi nihil.

Op dit traject moet boer Jef verdwenen zijn. De kans dat hij via Vremde dorp naar Smeendijk rijdt, is volgens zijn vrouw Christa quasi nihil.

Naar de oorzaak van de verdwijning blijft het gissen. Allerhande speculaties doen nu in het dorp de ronde. Volgens burgemeester Boer Gust en tevens coördinator van de zoekactie bemoeilijken foutieve geruchten de zoekactie alleen maar. Daarom wordt de bevolking opgeroepen om enkel betrouwbare roddels door te vertellen.

Volgens kwatongen zou het vermiste landbouwvoertuig zich op Boechouts grondgebied hebben begeven, met alle kwalijke en te voorziene gevolgen van dien. ‘Dat zou Jef nooit doen,’ snikt Christa. ‘Jef is nen brave. Meestal toch. Maar die gaat echt niet als het niet moet naar Boechout of een ander dorp met zijn tractor.’ De meest realistische hypothese is dat Jef met zijn landbouwvoertuig in de Molenbeek is gesukkeld. Er zijn nu duikers ingezet die de bodem van de Molenbeek moeten onderzoeken om deze mysterieuze verdwijning te ontrafelen.

SIGNALEMENT: Daarom een warme oproep aan onze lezers. Heeft u een blauwe tractor gezien met het kenteken MH 370, aarzel dan niet om contact op te nemen met het parket van Vremdede politie van Vremde, euhm de plaatselijke veldwachter dan maar, de justitieredactie van The Vremde Mirror. Als beloning zal boerin Christa de eerlijke vinder eens dicht tegen haar boezem drukken.

Aan Jef de oproep om zo snel mogelijk iets van zich te laten horen. Zijn lieftallig vrouwtje heeft voor hem thuis al een cadeautje klaarliggen.

deegrol

8 plaatsen in Vremde die u moet gezien hebben

Passanten in Vremde gaan er maar al te vaak van uit dat er in dit oord niks te beleven valt. Zij leven met de gedachte aan het uiteinde van de wereld te zijn beland en hebben als enige bekommernis zo snel mogelijk weer de bewoonde wereld op te zoeken. Zij dwalen, Vremde is een oord vol toeristische bezienswaardigheden. En niet alleen vanwege haar majestueuze rioolputdeksels. Helaas slechts enkele verlichte zielen die zich bewust zijn van deze schatten aan cultureel erfgoed. Daarom een overzicht van Vremdes grootste toeristische troeven.

1. Gotische glascontainers

9dingen3

De mengelmoes van een Kempense en Brabantse gotiek gecombineerd met moderne elementen maken deze twee glascontainers uniek in hun soort. Deze onontdekte pareltjes van volgens een eerste schatting onschatbare waarde zijn zo ongekend dat ze nog altijd niet door de UNESCO zijn erkend als werelderfgoed. Wat ook wel iets zegt over hoe ernstig de UNESCO dient genomen te worden.

2. Panoramisch uitzicht vanop het hoogste punt in Vremde 

9dingen4

Een must-see voor dagjestoeristen. Vermits u zich hier op zes meter boven de zeespiegel bevindt en de zuurstofdruk hier een flink stuk lager is dan op zeeniveau, is het om niet overvallen te worden door hoogteziekte aangeraden om eerst enkele dagen te acclimatiseren op een plaats 3 à 4 meter boven zeeniveau om zich vervolgens pas op zes meter hoogte te begeven. Het genot van de te bewonderen feeërieke uitzichten zal dan des te groter zijn.

3. Scheve Toren van Vremde

Om niet in financiële problemen te geraken, zal de kerkklok enkel nog maar luiden op 00.00u. (archieffoto)

Duidelijk te zien hoe het dak van de kerk  niet alleen van links naar rechts oploopt, maar ook van rechts naar links naar beneden helt.

Dit sterk staaltje architectuur blijft ondanks onheilspellende voortekenen zoals afbladderende verf toch recht staan. Ingenieurs staan voor een raadsel hoe dit mogelijk is. Om dit geheim in ere te houden, is het gebied om dit stuk erfgoed hermetisch afgesloten.

4. Auschwitz van Vremde

Hyperbeveiligd.

De voorkant van het Auschwitz van Vremde. Hyperbeveiligd.

Om de oorlogstoeristen tegemoet te komen, staat de plaatselijke Dorpsschool in de talrijke toeristische brochures over Vremde niet als dusdanig aangeduid, maar als Auschwitz van Vremde. Een naam die je moet verdienen. De bevelhebbers in dit gesloten kamp doen er dan ook alles aan om die naam alle eer aan te doen. Weliswaar worden de activiteiten in een eigentijds jasje gestoken. De gaskamers zijn vervangen door turnlessen en aan dwangarbeid wordt een extra dimensie gegeven via het organiseren van geestdodende knutsellessen.

5. Van Der Grachtstraat

9dingen6

Gezellig kuieren en onbezorgd fietsen kan in de Van der Grachtstraat. Deze prachtige boulevard in Vremde-centrum vormt het kloppende hart van het fiets- en wandelparadijs dat Vremde is!

6. Unieke combinatie 

Het paaltje maakt voor de ware fijnproever het plaatje helemaal af.

Het paaltje maakt voor de ware fijnproever het plaatje helemaal af.

Ook de meerwaardezoeker komt in Vremde aan zijn trekken. Deze unieke combinatie van verkeersborden komt men in zo’n prachtige setting nergens anders ter wereld tegen. Toch worden er in Vremde zelden oosterse of niet-oosterse toeristen gesignaleerd (die zich willen laten fotograferen naast dit zeldzaam stukje Vremds patrimonium). Stilte voor de storm zo blijkt. Vremde heeft namelijk een patent aangevraagd voor dit concept, want volgens de plaatselijke heemkundige kring is het niet de vraag of maar wanneer Chinezen deze combinatie zullen namaken.

7. Oude grindweg

9dingen5

Wie het ware Vremde wil kennen, moet zeker de Berthoutstraat eens met een bezoekje vereren. Een oude grindweg overgoten met asfalt.

8. Onheilspaal

9dingen9

Toch ook een beetje zwarte magie in Vremde. Wie aan deze paal te lang wacht, kan het overkomen dat hij in een groot log vervoermiddel moet instappen dat de ongelukkige in kwestie naar Boechout vervoert. Menig Vremdeling is nooit meer wedergekeerd na te lang te hebben gesemmeld aan deze paal. De geluksvogels die wel konden terugkeren, vertellen afgrijselijke en mensonterende verhalen over hun belevenissen op dit spookvoertuig. Vremdelingen lopen daarom ook met een grote boog om deze onheilspaal heen.

 

Geen Vremds Belang in stemtest: onverdedigbaar

Open brief van Filip Dewitte, voorzitter Vremds Belang; zijn broer; zijn zus; zijn moeder; zijn labrador en zijn parkiet.

In aanloop naar de verkiezingen van 25 mei pakken verschillende media waar The Vremde Mirror zich niet wenst mee te associëren uit met een groots opgezette stemtest. Dit logopedisch onverantwoorde apparaat maakt aan de hand van een dertigtal stereotypes aan de kiezer duidelijk bij welke partij hij ideologisch het dichtste aanleunt. Alle partijen? Helaas niet. Tot onze grote verbazing wordt het Vremds Belang, een partij die gezien de massa ondertekenaars van deze open brief nochtans de wind in de zeilen heeft, uit de Stemtest 2014 geweerd. Vanuit democratisch oogpunt is deze keuze onverdedigbaar.

Moet de stemtest enkel focussen op partijen die vandaag in het parlement vertegenwoordigd zijn?

Dat de stemtest op niks trekt, wisten we al langer. Het Vremds Belang heeft nog nooit mogen meedoen in dit testje. Nu onze zusterpartij het Vlaams Belang marginaler is geworden dan wijzelf, hadden we verwacht dat we nu ook eens zouden mogen meedoen. Niet dus. Waar is de democratie? Is het omdat wij vinden dat Boechoutenaars in Vremde niet welkom zijn? Is het omdat wij vinden dat de toevoer van Wommelgemse gastarbeiders in de Vremdse fruitteelt moet stoppen? Is het omdat wij vinden dat Millegem bij Vremde hoort?

Het Vremds Belang is nochtans een democratische partij. Alle ondertekenaars van deze open brief hebben bij de voorzittersverkiezingen van het Vremds Belang hun stem kunnen uitbrengen, zonder dat daarbij enige manipulatie in het spel was. Filip Dewitte, medeondertekenaar, is zo op legitieme, transparante en democratische wijze verkozen.

Door niet te mogen meespelen in de stemtest lijkt het alsof het Vremds Belang niet bestaat. Het tegengestelde, is zoals uit deze open brief met talrijke ondertekenaars blijkt, waar! Het beïnvloedt frêle democratische keuzes en het valt niet uit te sluiten dat het mede aan de basis ligt van electorale aardverschuivingen. Wie dus niet in de stemtest zit, wordt tot de politieke marginaliteit veroordeeld, met een verschraling van het politieke landschap als gevolg.

Links complot

De discussie welke partijen tot de stemtest toegelaten worden, is geen detail. De bewuste keuze om het Vremds Belang weg te laten lijkt ons eerder gebaseerd op een links complot dan op steekhoudende argumenten. Door te focussen op het bestaan van het Vlaams Belang en haar politiek correcte versie de N-VA, lijkt het alsof er aan rechterzijde geen competente mensen te vinden zijn. Maar die zijn er wel, ze zitten bij het Vremds Belang. Enkel door ons te negeren in de stemtest weet niemand het. Hierdoor worden mensen gedwongen om op de traditionele partijen te stemmen, omdat de rechterflank van het politieke spectrum in stemtesten van een bedroevend niveau is.

Het argument dat het Vremds Belang te klein is, snijdt geen hout. Waarom mag Open VLD dan wel meedoen?

Het argument dat het Vremds Belang te klein is, snijdt geen hout. Waarom mag Open VLD dan wel meedoen? Peilingen tonen aan dat de partij een geloofwaardige kandidaat is om één of meer zetels binnen te halen. Dat is zeker het geval in Vremde, waar onze partij maar liefst één vierde van de kiezers kan bekoren. Moet de stemtest enkel focussen op partijen die vandaag in het Parlement vertegenwoordigd zijn? Wij vinden van niet.

Het zijn de burgers die moeten kunnen oordelen of onze normen en waarden heel goed, uitstekend of perfect zijn. Dat academici toch besluiten een ideologisch waardevolle stroming als de onze bij voorbaat uit te sluiten, leidt tot vragen over de wetenschappelijke waarde van deze stemtest. Het is een dolksteek in ons democratische hart.