Geen Vremds Belang in stemtest: onverdedigbaar

door The Vremde Mirror

Open brief van Filip Dewitte, voorzitter Vremds Belang; zijn broer; zijn zus; zijn moeder; zijn labrador en zijn parkiet.

In aanloop naar de verkiezingen van 25 mei pakken verschillende media waar The Vremde Mirror zich niet wenst mee te associëren uit met een groots opgezette stemtest. Dit logopedisch onverantwoorde apparaat maakt aan de hand van een dertigtal stereotypes aan de kiezer duidelijk bij welke partij hij ideologisch het dichtste aanleunt. Alle partijen? Helaas niet. Tot onze grote verbazing wordt het Vremds Belang, een partij die gezien de massa ondertekenaars van deze open brief nochtans de wind in de zeilen heeft, uit de Stemtest 2014 geweerd. Vanuit democratisch oogpunt is deze keuze onverdedigbaar.

Moet de stemtest enkel focussen op partijen die vandaag in het parlement vertegenwoordigd zijn?

Dat de stemtest op niks trekt, wisten we al langer. Het Vremds Belang heeft nog nooit mogen meedoen in dit testje. Nu onze zusterpartij het Vlaams Belang marginaler is geworden dan wijzelf, hadden we verwacht dat we nu ook eens zouden mogen meedoen. Niet dus. Waar is de democratie? Is het omdat wij vinden dat Boechoutenaars in Vremde niet welkom zijn? Is het omdat wij vinden dat de toevoer van Wommelgemse gastarbeiders in de Vremdse fruitteelt moet stoppen? Is het omdat wij vinden dat Millegem bij Vremde hoort?

Het Vremds Belang is nochtans een democratische partij. Alle ondertekenaars van deze open brief hebben bij de voorzittersverkiezingen van het Vremds Belang hun stem kunnen uitbrengen, zonder dat daarbij enige manipulatie in het spel was. Filip Dewitte, medeondertekenaar, is zo op legitieme, transparante en democratische wijze verkozen.

Door niet te mogen meespelen in de stemtest lijkt het alsof het Vremds Belang niet bestaat. Het tegengestelde, is zoals uit deze open brief met talrijke ondertekenaars blijkt, waar! Het beïnvloedt frêle democratische keuzes en het valt niet uit te sluiten dat het mede aan de basis ligt van electorale aardverschuivingen. Wie dus niet in de stemtest zit, wordt tot de politieke marginaliteit veroordeeld, met een verschraling van het politieke landschap als gevolg.

Links complot

De discussie welke partijen tot de stemtest toegelaten worden, is geen detail. De bewuste keuze om het Vremds Belang weg te laten lijkt ons eerder gebaseerd op een links complot dan op steekhoudende argumenten. Door te focussen op het bestaan van het Vlaams Belang en haar politiek correcte versie de N-VA, lijkt het alsof er aan rechterzijde geen competente mensen te vinden zijn. Maar die zijn er wel, ze zitten bij het Vremds Belang. Enkel door ons te negeren in de stemtest weet niemand het. Hierdoor worden mensen gedwongen om op de traditionele partijen te stemmen, omdat de rechterflank van het politieke spectrum in stemtesten van een bedroevend niveau is.

Het argument dat het Vremds Belang te klein is, snijdt geen hout. Waarom mag Open VLD dan wel meedoen?

Het argument dat het Vremds Belang te klein is, snijdt geen hout. Waarom mag Open VLD dan wel meedoen? Peilingen tonen aan dat de partij een geloofwaardige kandidaat is om één of meer zetels binnen te halen. Dat is zeker het geval in Vremde, waar onze partij maar liefst één vierde van de kiezers kan bekoren. Moet de stemtest enkel focussen op partijen die vandaag in het Parlement vertegenwoordigd zijn? Wij vinden van niet.

Het zijn de burgers die moeten kunnen oordelen of onze normen en waarden heel goed, uitstekend of perfect zijn. Dat academici toch besluiten een ideologisch waardevolle stroming als de onze bij voorbaat uit te sluiten, leidt tot vragen over de wetenschappelijke waarde van deze stemtest. Het is een dolksteek in ons democratische hart.