The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: februari, 2014

Sabam eist geld voor luiden kerkklokken

Vremde | Om het halfuur doen de kerkkloken in Vremde van bimbam. En om de Vremdeling niet de tel te doen kwijtraken, bimbammen ze om het uur even veel keer als het uur dat het dan daadwerkelijk is. Een vernuftig systeem waardoor de Vremdeling niet meer moet rekenen op de zon om zich in de tijd te oriënteren. Voor hoe lang nog is maar zeer de vraag. Auteursrechtenmaatschappij Sabam eist vanaf nu ook geld voor het luiden van kerkklokken. ‘Het is niet omdat deze muzikale compositie geen auteur heeft, dat we niet één van onze ambtenaren als auteur kunnen aanduiden,’ klinkt het bij Sabam.

Om niet in financiële problemen te geraken, zal de kerkklok enkel nog maar luiden op 00.00u. (archieffoto)

Om niet in financiële problemen te geraken, zal de kerkklok enkel nog maar luiden om 00.00u. (archieffoto)

Een hap uit de begroting van een arme gemeente als Vremde. Met als gevolg dat niet alleen een mooie traditie, maar ook een economische noodzakelijkheid op de helling staat. Het prijskaartje is niet gering. Volgens een eerste raming lopen de kosten om 12.00u tot wel 12x hoger op dan om 01.00u en zijn ze zo’n 5x hoger dan om 05.00u. En dat elke dag. Een financiële nachtmerrie. Er werd al gedacht aan de invoer van een nieuwe tijdsrekening, eentje zonder dagen of één met dagen van één uur. Maar er is voor deze plannen maar weinig weerklank in naburige dorpen. Geheel volgens het principe van de eerste raming zal Vremde daarom 24.00u afschaffen en vervangen door 00.00u om dan enkel nog maar de kerkklokken te doen weerklinken.

Enkele buurtbewoners laten alvast weten blij te zijn met Sabams beslissing, omdat ze nu eindelijk verlost te zijn van de geluidsoverlast veroorzaakt door de Vremdse kerkklok. Buurtbewoonster Greet Cnuddi: ‘Hebben wij dan geen recht op slaap, omdat we in de minderheid zijn?’

Annexatie Boechout kwestie van uren

Vremde – Boechout | Al jarenlang ligt er tussen Vremde en het verkeersparadijs Mortsel een lap grond genaamd Boechout. Wanneer de Vremdeling zich richting de markt van Mortsel begeeft of zich aan een citytrip naar Antwerpen waagt, dient hij telkens zich op Boechoutse grond te begeven, met gevaar voor lijf en leden. Daar komt nu verandering in, Vremds burgemeester Boer Gust wil Boechout annexeren en zo het Vremdse rijk uitbreiden.

Uit angst voor de Vremdse inval worden er in Boechout draconische veiligheidsmaatregelen genomen.

Uit angst voor de Vremdse inval worden er in Boechout draconische veiligheidsmaatregelen genomen.

‘De logistieke voorbereidingen om Boechout in te palmen, zijn bijna volbracht,’ vertelt Boer Gust. ‘Onze boeren bestormen straks met riek en hooivork Boechout. Het exacte uur gaan we niet mededelen, om het verrassingseffect voor de Boechoutenaar des te groter te maken. Nadat het voetvolk haar werk heeft gedaan, belegeren we met een colonne tractors het gemeentehuis, roepen Viva la revolucion! en sjotten het huidige gemeentebestuur buiten.’

Het draaiboek lijkt alvast helemaal klaar. Maar is dit nu allemaal echt nodig? ‘De Vremdeling moet met een gerust hart naar Mortsel markt kunnen trekken,’ vindt Boer Gust. ‘Velen blijven thuis, omdat ze door de uitheemse gebieden van Boechout moeten trekken. Door van Boechout Vremds grondgebied te maken, wordt die vrees ongegrond.’

‘We mogen dit momentum ook niet verliezen,’ stipt burgemeester Boer Gust aan. ‘Nu praatjesmakers met hun belerende vingertje als Guy Verhofstadt in Kiev zitten om daar op de kap van andermans leed stemmen te ronselen, is het ideale moment om een opstand op poten te zetten aangebroken.’

‘Nu praatjesmakers met hun belerende vingertje als Guy Verhofstadt in Kiev zitten om daar op de kap van andermans leed stemmen te ronselen, is het ideale moment om een opstand op poten te zetten aangebroken.’

Het ziet er naar uit dat burgemeester van Boechout Koen T’ Sijen nu voor zijn job mag vrezen. Al heeft burgemeester Boer Gust al laten verstaan mededogen te hebben voor Boechoutenaren die geen sporen van verzet vertonen. ‘We zoeken ook nog een paar mensen die kunnen lezen en schrijven om voor klerk te spelen. De Boechoutse oppositie in gedachten komt een mens dan al snel uit bij de huidige burgemeester aldaar om zich van deze rol te kwijten.’

T’ Sijen is zijn collega erg dankbaar dat hij nu de kans krijgt om tot klerk te promoveren. ‘Zolang de vertramming van de Antwerpse rand niet in het gedrang komt tenminste.’

Diaken Keersmaekers: ‘Internet sluiten op zondag’

Vremde | De Vremdeling gaat steeds minder naar de mis. Diaken Jan Keersmaekers denkt daar nu iets op gevonden te hebben. Hij pleit ervoor om ’s zondags het internet te sluiten zodat de Vremdeling zich te pletter gaat vervelen en uit arren moede weer een misviering in het Boechoutse gaat bijwonen.

Een dergelijk voorstel vraagt om een woordje uitleg. Onze vliegende reporter trof de diaken aan toen hij zijn volle gewicht aan het gebruiken was om de kerk van Vremde, die zoals u allen weet op het puntje van instorten staat, recht te duwen. ‘De kerk was eerst naar rechts aan het overhellen, maar door mijn gewicht in de schaal te gooien, was ze plots naar de andere kant aan het overhellen. Maar ik ben dan ook opgeleid tot burgerlijk ingenieur, niet tot kerkelijk ingenieur,’ verklaart de diaken dit akkefietje.

‘Er komt steeds minder volk naar de mis,’ stipt diaken Keersmaekers aan. ‘Een te betreuren evolutie. Dat zeg ik niet alleen uit sympathie voor de kerk, maar ook uit egocentrische overwegingen. Doordat de Vremdeling zich steeds meer en meer inlaat met heidense en dus verwerpelijke zaken als het internet, verliest hij zijn geloof. Hij zit zich vrijblijvend te vermaken op godslasterlijke krochten van het internet.’

‘En dat terwijl hij in de mis hoort te zitten,’ vervolgt de diaken zijn betoog. ‘De Vremdeling is zonder het te weten helemaal het pad kwijt. Daarom moet hij geholpen worden. Wanneer we het internet ’s zondags sluiten, zal de Vremdeling weer tot inkeer komen, weer zin aan zijn leven moeten geven en weer de weg naar de kerk vinden, waar ik dan met mijn eigengereide bevlogen retoriek mijn nimmer langdradige of slaapverwekkende homilie op hem afvuur.’

De diaken citeert tot slot nog Jezus om zijn standpunt kracht bij te zetten: ‘De woorden van het internet zijn dolkstoten, wat de diaken zegt, brengt genezing.’

Vremde schrapt letter v en heet vanaf nu Remde

Remde | Het gaat niet goed met de letter ‘v’. Behalve dat ze nu al een tijdje pas de 22ste plaats bekleedt in het alfabet, en dat op amper 26 deelnemers, wordt ze door allerlei politieke groeperingen gerecupereerd in aanloop van de schoonmoeder aller verkiezingen.

Ellende. In de meerjarenbegroting was er geen geld voorzien om de blauwe verf te bekostigen om de letter v te overschilderen.

Ellende. In de meerjarenbegroting was er geen geld voorzien om de blauwe verf te bekostigen om de letter v op de twee richtingbordjes met Vremde op te overschilderen.

Een situatie die onhoudbaar is. Dat beseft men ook in Remde, het vroegere Vremde, waar men wel heel draconische maatregelen neemt. ‘De letter ‘v’ heeft haar beste tijd gehad*,’ vertelt Remds burgemeester Boer Gust. ‘Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Nu de letter ‘v’ zich al begint te prostitueren ten dienste van politieke partijen, is de tijd van gaan helemaal gekomen. Nefast voor het onbezoedelde landelijke karakter van een gemeente als de onze. Daarom dat ik unaniem in mijn eentje heb besloten de letter ‘v’ uit het alfabet schrappen.’

Een maatregel die op veel protest stuit. ‘Onherstelbare imagoschade als we nu niet meteen zouden ingegrepen hebben,’ verdedigt burgemeester Boer Gust zich. ‘De eerste letter van de dorpsnaam, dat zegt alles over uw dorp. Als die letter dan onlosmakelijk verbonden is met allerlei perverse zaken, is het beter om ze uit het alfabet te schrappen. De inwoners van ons dorp kunnen nu eindelijk weer zonder schaamte alle letters van de naam van hun dorp uitspreken.’

‘Ik had toch een emotionele band met de letter ‘v’,’ vertelt Ictor (81). ‘Ik leef hier nu al zo lang en als ze dan de dorpsnaam wijzigen, dan snijden ze toch een stukje in uw hart.’ Niet alleen is de boycot van de letter ‘v’ emotioneel een klap. Het is bovendien ook een aderlating voor de begroting van Remde, want logistiek zal de maatregel heel wat geld kosten. De witte ‘v’ op de twee richtingbordjes waarop de naam van Vremde prijkt, zal immers in het blauw overschilderd moeten worden.

* Om uw leescomfort te bevorderen, hebben we bij The Remde Mirror de letter ‘v’ telkens wel neergepend waar Remdelingen ze in dit artikel niet uitspraken.