The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: februari, 2020

Geen karikaturen van antisemieten op Aalst Carnaval

John (44) wilde verkleed als antisemiet naar Aalst Carnaval. Niet naar de zin van Aalsts burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) die alle karikaturen van antisemieten weert op Aalst Carnaval. ‘Aalst Carnaval moet een veilige haven zijn voor antisemieten.’

Dendermondenaar John wilde verkleed als antisemiet naar Aalst Carnaval gaan door zich in een ajuinenpak te murwen. ‘Aalst is een buitenbeentje. Hier wordt er nog gelachen met alles zonder dat het op enige manier grappig is.’

Aalsts burgemeester D’Haese pikt dit niet. ‘Dit is een regelrechte provocatie die het hart van alle Aalstenaars doorboort. Een vreemde komt ons uitlachen op ons eigen feest. Veel Aalstenaars zouden zich beledigd voelen. Dat kan niet de bedoeling zijn van dit fijne volksfeest. We mogen met alles lachen op Aalst Carnaval, ja, maar Aalst Carnaval is te kostbaar om te laten bezoedelen door een onverlaat die ons in een kwaad daglicht wil stellen.’

D’Haese is werkelijk furieus: ‘Met Aalstenaars lachen is het gemakkelijkste wat er is. Schop naar boven, in plaats van naar onderen als je kunt en durft. Aalst Carnaval is een veilige haven voor antisemieten. En van die traditie blijven ze af.’

Toch geeft John niet op. ‘Ik heb nog wel een paar subtielere ideetjes in verband met een praalwagen.’

Meerderheid gevonden om oppositie te voeren

Een emotionele Koen Geens (CD&V) in De Zevende Dag. ‘Ik heb een meerderheid gevonden om in de oppositie te zitten en beschouw mijn koninklijke opdracht dan ook als volbracht.’

Weinigen gaven Geens veel kans toen hij aan zijn opdracht begon. Maar kijk, ruim een week verder en hij heeft alle partijen op Open VLD en Kristof Calvo na zover gekregen in de oppositie plaats te nemen.

Politicoloog Carl Devos is verbaasd. ‘De eensgezindheid die Geens op korte tijd wist te smeden, is ronduit bewonderenswaardig. Een staaltje staatsmanschap dat niet alleen mij doet terugdenken aan Jean-Luc Dehaene. Dat Geens niet de nieuwe premier wordt, is temeer een bewijs van zijn edelmoedigheid.’

Ook opinieproducent Geert Noels zwaait met tonnen lof. ‘Een zeldzaam voorbeeld van daadkrachtig leiderschap. Geens oversteeg de verschillen tussen de partijen en kwam tot een synthese in een project dat alle politieke krachten verenigt. Exact wat België nodig heeft.’

Geens noemt al het eerbetoon potsierlijk. ‘Het ging eigenlijk eenvoudiger dan gedacht. Het zijn de partijen met op kop de mijne die in ’s lands belang de wil toonden om hun verantwoordelijkheid samen en zonder elkaar te bedriegen te ontlopen. Dat kan ik niet genoeg benadrukken.’

Open VLD belooft om snel een interne slachtpartij te organiseren. Dan weten we wie de nieuwe premier van ons land wordt.

België wendt overhaaste regeringsvorming af

De opluchting is groot. Een crisis afgewend. De verkiezingen zijn lang genoeg verleden tijd om te mogen concluderen dat de Belgische politici succesvol alles in het werk stellen om de regeringsformatie niet onbesuisd te laten verlopen.

© Wikimedia Commons

‘Er zijn meerdere redenen voor deze behoedzame regeringsformatie,’ aldus PS-voorzitter Paul Magnette. ‘Er is de druk van extreemlinks en extreemrechts. We kunnen het niet maken te falen en zo de burgers nog harder te ontgoochelen. De verstandhouding tussen de Vlaamse en de Waalse politici leent zich ook tot een niet te voortvarende formatie. En we zijn gezegend met een generatie toppolitici die de verantwoordelijkheidszin altijd laat zegevieren.’

Dat beaamt N-VA-voorzitter Bart De Wever. ‘Het is verleidelijk om snel iets concreets op papier te zetten. Laten we rustig bekijken waartoe we ons verbinden. Dat zijn we de kiezer verschuldigd. Het kan niet de bedoeling zijn dat de mensen een nog grotere afkeer krijgen van de politiek.’

‘Er is altijd veel vertrouwen geweest dat we niet overhaast een regering zouden vormen. Een groot onderling vertrouwen ook. We houden elkaar goed in evenwicht om niet op één, twee, drie tot een regering te komen. En het doet deugd dat dit vertrouwen niet beschaamd wordt en we de verschillen overstijgen ten bate van het algemeen belang.’

Politicoloog Carl Devos wil niet te euforisch klinken. ‘Een indruk is maar een indruk. Voor hetzelfde geld hebben we volgende week een regering. En wat dan?’

Coens: ‘Onze eigen koers varen bij het achterna hollen van N-VA’

De voorzitter van CD&V Joachim Coens is glashelder. ‘CD&V is een heel andere partij dan N-VA. N-VA probeert een kopie te zijn van Vlaams Belang. CD&V wil een kopie van N-VA zijn.’

© Wikimedia Commons

Coens vindt dat zijn partij onterecht wordt zwartgemaakt. ‘Natuurlijk zijn wij N-VA niet. Dat is een karikatuur. Wij bewaren onze echtheid echt wel. Wij varen onze eigen koers bij het achterna hollen van N-VA.’

‘Concreet. Wij hollen N-VA niet onbezonnen na. Wij hollen N-VA altijd heel trouw na. Die puurheid wanneer het ons uitkomt onderscheidt ons van de andere partijen. Wij zijn loyaal aan onze idealen zo variabel als de vier jaargetijden.’

Coens concludeert: ‘Heb ik dat goed gezegd, Bart?’

‘Kun je de eerste zin wijzigen? Daar zei ik dat mijn partij onterecht wordt zwartgemaakt. Dat moet ‘terecht’ zijn. Dankjewel.’

Trump verliest geloof in mensheid bij herverkiezing

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview verkondigd dat hij zijn geloof in de mensheid verliest indien hij aan een tweede ambtstermijn als president mag beginnen.

© Wikimedia Commons

De belofte van Trump doet heel wat stof opwaaien. Bijgevolg komt Trump niet terug op zijn uitspraak. ‘Wat een dom volk ben je als je mij zou herverkiezen. Ik handel als een kleuter, ik denk als een kleuter, ik converseer als een kleuter.’

Volgens Amerika-correspondent Björn Soenens kan dit de belediging te veel zijn. ‘De Amerikanen zijn gehecht aan hun president en die zomaar voor schut zetten kan Trump de verkiezingsoverwinning kosten.’

‘Wat weet die idioot ervan. Als een stompzinnige kleuter als president datgene is wat de mensen willen, mag ik toch mijn geloof in de mensheid verliezen? Ik kom met alles weg: liegen, twitteren als mijn zesjarig neefje zonder remmingen, mensen tegen elkaar opzetten, onbekwaamheid… De mensheid moet maar eens bij zichzelf te rade gaan wat dat zegt mocht ik het opnieuw tot president van Amerika schoppen.

Trump houdt wel een slag om de arm. ‘Het zou niet de eerste keer dat ik mijn belofte niet nakom.’

Bart (40) wil tot 67 werken als hij wordt betaald om mensen te bevelen dat ze langer moeten werken

Het lijkt Bart (40) een heerlijke job. Lekker badinerend twitteren dat mensen tot hun 67 moeten werken omdat anders de kassa niet klopt, en hiervoor vorstelijk vergoed worden. ‘Zo houd ik werken ook vol tot mijn 67 jaar.’

© Wikimedia Commons

Bart is arbeider en ziet na een heupoperatie een carrièreswitch wel zitten. ‘Als je job is om anderen aan te manen tot hun 67 te werken, heb je het echt voor mekaar. Helaas is die job nu louter uitsluitend weggelegd voor arbeidsmarktexperts, ivorentoreneconomen en parlementairen met een chauffeur. Waarom niet eens voor havenarbeiders, chauffeurs of zorgpersoneel?’

Bart denkt dat hij uitmuntend zou zijn in de job. ‘Luister maar. Ik zou zeggen dat de pensioenen niet meer betaalbaar zijn door de vergrijzing. Dat we allemaal langer moeten werken, dat er geen alternatief is en dat de mensen die een alternatief voorstellen dat gericht is op het verhogen van de menselijke waardigheid aan krankzinnigheid lijden. Dat mensen die niet werken parasieten zijn. Dat mensen die ziek zijn door hun job bijna zeker niet echt ziek zijn. Dat we grote vermogens ontmoedigen te ondernemen wanneer ze een beetje belastingen moeten betalen. Goed wetende dat 20% van de meest vermogende gezinnen 61,2% van het landelijke vermogen bevat, tegenover 0,2% voor 20% van de armste gezinnen. De 200.000 mensen die minder dan 11 euro per uur verdienen voor de onmenselijkste jobs in hun gezicht uitlachen. O, wat heb ik er zin in.’

‘En dit allemaal natuurlijk omdat ik bezorgd ben voor de mensen die het echt nodig hebben. Hahahaha, ik verheug me nu al. Salariswagentje, het driedubbele loon van nu, geen fysieke ongemakken, in Terzake zitten wanneer ik maar wil. O, ik zou spijt hebben dat ik op pensioen moet.’

Bart zal als man-met-een-comfortabele-en-een-goed-betaalde-job-die-mensen-vertelt-dat-ze-langer-moeten-werken-om-de-subsidies-voor-multinationals-betaalbaar-te-houden wel opiniestukken moeten schrijven en naar recepties van Voka gaan. ‘Geen enkele job is perfect. Dat neem ik er dan maar bij.’

Publiek MIA’s voortaan politiek benoemd

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil de MIA’s professionaliseren. Te beginnen bij het publiek. ‘Dat wordt vanaf 2021 door de Vlaamse regering benoemd.’

© Wikimedia Commons

‘De avond van de MIA’s valt en staat bij de interactie tussen de uitreikers van de prijzen en de toeschouwers. Dat klinkt minder evident dan het lijkt,’ weet Jambon.

‘De uitreiker van de prijzen, bijvoorbeeld een belangrijk minister, komt het podium op en wordt onherroepelijk getrakteerd op een oorverdovend applaus waaruit meteen zijn populariteit blijkt. Nog voor hij een woord kan zeggen, weer applaus. En wanneer hij na uitvoerig handengeklap de prijs kan uitreiken aan de winnende artiest wordt er weerom luid geapplaudisseerd voor de gulle gever. Dat is een beetje het stramien van de avond.’

‘Dat verliep in het verleden niet altijd even vlekkeloos. Sommige toeschouwers waren niet altijd even gedisciplineerd. Erg jammer voor zo’n prachtige avond. Een politieke selectieprocedure stelt ons in staat de juiste mensen te vinden die op de juiste momenten in een juist ritme en met een juist volume applaudisseren.’

Vlaams minister-president Jan Jambon veegt zo de beslissing van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon van tafel om de MIA’s voortaan zonder publiek te laten doorgaan.

Belgen trekken naar stembus om nieuwe eindeloze regeringsformatie te kiezen

De regeringsformatie is gevallen. ‘Alle scenario’s zijn veelvuldig de revue gepasseerd. Het begint een beetje saai te worden. Daarom moeten nieuwe verkiezingen een langere, duurzamere regeringsformatie mogelijk maken,’ aldus het Paleis in een communiqué.

België heeft een traditie van lange regeringsformaties, maar de huidige stuikt al in elkaar na acht maanden. Nieuwe verkiezingen moeten nu een regeringsvorming faciliteren die gemakkelijk twee jaar meegaat, hopelijk zelfs de volgende verkiezingen in 2024 haalt.

‘De kiezer heeft de kaarten erg moeilijk geschud met het oog op een ellendig lange regeringsformatie,’ weet politicoloog Carl Devos. ‘Eigenlijk zijn er maar twee opties. PS met N-VA of PS zonder N-VA. Met als gevolg dat er bitter weinig formules zijn om rond te werken. Dat men de regeringsformatie zo lang heeft volgehouden, getuigt van veel wil om er niets van te bakken en respect voor de kiezer.’

Journalist Rik Van Cauwelaert vult aan: ‘Er is veel tijd verloren. Door het geringe aantal formules kon men van bij het begin weten dat een eindeloze regeringsformatie zo goed als onmogelijk was. Ik deel de analyse van Carl Devos niet helemaal. Dit is je reinste kiezersbedrog: men doet alsof men de formatie tot het einde der tijden kan rekken, maar men weet heel goed dat dit niet zo is.’

Van Cauwelaert ziet het niet alleen somber in. ‘Door te gaan voor nieuwe verkiezingen, laten onze politici hun verantwoordelijkheidszin zegevieren. Het risico op een regering door statistisch toeval werd te groot. En waar zouden we dan staan?