The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: februari, 2020

Coronapatiënt overlijdt in auto-ongeluk

In Hoeselt kwam Anne-Marie (34) gisteravond om in een auto-ongeluk. Ze week uit voor een tegenligger die dronken achter het stuur zat en belandde tegen een boom. Bij de autopsie bleek ze besmet te zijn met het coronavirus.

Anne-Marie klaagde volgens haar familie eergisteren over een valling en lichte koorts. Maar gisteren voelde ze zich oké en is ze gewoon gaan werken.

Voor toogviroloog Geert Noels het bewijs dat het coronavirus veel dodelijker is dan ons wordt voorgehouden. ‘Als Anne-Marie had geweten dat ze het coronavirus had, werd ze in quarantaine geplaatst en was ze niet gaan werken. Dan had ze nog een lang leven voor zich.’

Noels doet daarom een pakkende oproep: ‘Spring massaal in je wagen en ga je testen in het ziekenhuis op het coronavirus. Het kan je leven redden.’

De lokale politie meldde dat de baan na een halfuur gelukkig al werd vrijgemaakt, zodat de hinder voor het autoverkeer beperkt bleef.

Gesprek over iets anders dan coronavirus vond nooit plaats

Al twee dagen beheerst de hallucinante getuigenis van een vrouw die de voorbije week een gesprek aanknoopte met een vriendin zonder het over het coronavirus te hebben alle media. Na grondig speurwerk van onze redactie blijken zowel de vrouw als de vriendin niet te bestaan.

Hoe onze redactie te werk ging

Wij lazen zoals elke ochtend de kranten uit middelmatige interesse. Vervolgens kwamen wij de getuigenis van een vrouw tegen die een gesprek had met haar vriendin over iets anders dan het coronavirus.

Onze interesse natuurlijk gewekt. Als het nieuws te ongeloofwaardig is om waar te zijn, is het doorgaans onwaar. We trokken die conclusie niet meteen, aangezien zulke grove beschuldiging de integriteit van vele journalisten schaadt en gestaafd moet worden met onweerlegbare feiten.

Om onze vermoedens te bewijzen, voerden we op onze redactie duizend gesprekken. In geen van die conversaties viel het woord ‘coronavirus’ niet.

Maar we wilden meer. En dus belden we de auteur van het oorspronkelijke stuk, een zekere Marcus, op. Op zijn stuk hebben de kranten zich gebaseerd en we vroegen hem of deze twee vrouwen bestaan.

Zijn antwoord bevestigde onze vermoedens: ‘Nee, zij bestaan natuurlijk niet. Ik schrijf voor een satirische website. En dan voer ik wel vaker denkbeeldige personages op. Dit voorval toont aan hoe snel we alles geloven, vooral wat we willen geloven. Wie droomt er niet van een gesprek te voeren dat niet over het coronavirus gaat?’

Daarom concluderen wij dat er afgelopen week, toch niet tot het tegendeel bewezen is, nooit een gesprek heeft plaatsgevonden dat niet over het coronavirus gaat.

Wederwoord

De verschillende media erkennen dat we bewezen hebben dat de omschreven vrouwen niet bestaan, maar niet dat het gesprek niet plaatsvond. Ze eisen een rectificatie.

Rectificatie 

Bovenstaande factcheck bevat mogelijk onjuistheden. We gingen er te gemakkelijk van uit dat dit gesprek nooit heeft plaatsgevonden omdat de twee gesprekspartners verzonnen blijken. Wij suggereerden zo alle dimensies te kennen en vergaten de optie van een bovenzinnelijke realiteit die geen boodschap heeft aan tijd en ruimte waarbinnen conversaties over het coronavirus mogelijk zijn zonder gesprekspartners open te laten. Voor deze onvergefelijke slordigheid bieden wij onze excuses aan.

Toon (34) vindt op Twitter Aalst Carnaval marginaal en op Facebook Joden lange tenen hebben

Toon (34) neemt geen onvoorwaardelijke positie in als het over Aalst Carnaval gaat. ‘Het is een complex debat waarbij de context doorslaggevend is. Daarom ben ik op Facebook voor Aalst Carnaval en op Twitter tegen.’

‘Antisemitisme is een kwalijk spook dat al eeuwen door Europa waart en in Aalst weer een gezicht heeft gekregen,’ schrijft Toon op Twitter. ‘Het gebruik van de stereotiepe kenmerken zoals de pijpenkrullen, haakneuzen en volle zakken geld is de geschiedenis indachtig nooit onschuldig. En dat heet dan een gezellig volksfeest. Hoe achterlijk kun je zijn?’

Op Facebook klinkt Toon anders: ‘Wat mogen we nog wel??!!?? Als een nagemaakte Jodenster al stigmatiserend is? Pfff. We lachen met iedereen en zeker met al wie lange tenen heeft. Daar is Aalst Carnaval bekend voor. Lang leve Aalst Carnaval.’

‘De waarheid ligt zoals steeds ergens in het midden,’ motiveert Toon zijn keuze. ‘Als je niet snapt dat context allesbepalend is, kan ik je niet helpen.’

Wat Toon op LinkedIn gaat doen, weet hij nog niet. ‘Ik denk eraan om me voor te doen als rijke Jood met veel geld en dubieuze connecties. En wie weet vind ik zo wel die vet betaalde droomjob waarbij ik regeringsmandatarissen in Europa en de VS naar de tering manipuleer.’

Wij kregen de vraag niet om een voorwoord in het boek van een fascist te schrijven: dit is dus niet ons antwoord

Aangezien wij tot op heden nog nooit de vraag kregen om het voorwoord in het boek van een fascist te schrijven (Ergens doen we iets correct, maar wat?), kunnen we dus ook niet het volgende antwoord formuleren. Het zij zo.

 

Onze klantendienst heeft uw verzoek goed ontvangen en besliste hierop u twee maanden aan het lijntje te houden. Een daad van sierlijke welvoeglijkheid vergeleken met – de eerste zaak die ons fluks te binnen schiet – het gooien van Zwan-worstjes naar kinderen.

Helaas kunnen wij uw voorwoord niet schrijven. Omdat wij van mening zijn dat je maar op één manier lager kunt vallen dan gevraagd worden om het voorwoord van een boek van een fascist te schrijven: dat ook doen.

Het schijnt dat niet alleen wij benaderd zijn. Maarten Boudry had het van op zijn troon vernoemd naar Etienne Vermeersch zo druk met het rondbazuinen van theorieën dat verkrachters migranten zijn en vice versa dat hij nauwelijks tijd had om zijn column in De Morgen, NRC en die tweeëndertig andere bladen te schrijven dat het voorwoord van uw boek er op jammerlijke wijze bij inschoot. Walter De Donder maakte het wat te bont naar uw maatstaven. Vergat pardoes dat u van het schoon racisme bent! En Carl Devos. En Carl Devos. En Carl Devos. God hebbe zijn geweten.

In alle openhartigheid bewonderen wij uw brutaliteit. Dat u denkt dat wij de laatste stap van uw legitimatieproces zullen voltooien door aan uw boekje mee te werken. Als u echt durft: probeer het eens bij een journalist. Haha. Veel succes met uw zoektocht. Je moet echt wel geil van glorie zijn en het zelfrespect hebben van Inge Van Meensel in de buurt van Kim Clijsters om uw verzoek ernstig te nemen.

De dwazeverzoekendienst van The Vremde Mirror

Geen karikaturen van antisemieten op Aalst Carnaval

John (44) wilde verkleed als antisemiet naar Aalst Carnaval. Niet naar de zin van Aalsts burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) die alle karikaturen van antisemieten weert op Aalst Carnaval. ‘Aalst Carnaval moet een veilige haven zijn voor antisemieten.’

Dendermondenaar John wilde verkleed als antisemiet naar Aalst Carnaval gaan door zich in een ajuinenpak te murwen. ‘Aalst is een buitenbeentje. Hier wordt er nog gelachen met alles zonder dat het op enige manier grappig is.’

Aalsts burgemeester D’Haese pikt dit niet. ‘Dit is een regelrechte provocatie die het hart van alle Aalstenaars doorboort. Een vreemde komt ons uitlachen op ons eigen feest. Veel Aalstenaars zouden zich beledigd voelen. Dat kan niet de bedoeling zijn van dit fijne volksfeest. We mogen met alles lachen op Aalst Carnaval, ja, maar Aalst Carnaval is te kostbaar om te laten bezoedelen door een onverlaat die ons in een kwaad daglicht wil stellen.’

D’Haese is werkelijk furieus: ‘Met Aalstenaars lachen is het gemakkelijkste wat er is. Schop naar boven, in plaats van naar onderen als je kunt en durft. Aalst Carnaval is een veilige haven voor antisemieten. En van die traditie blijven ze af.’

Toch geeft John niet op. ‘Ik heb nog wel een paar subtielere ideetjes in verband met een praalwagen.’

Meerderheid gevonden om oppositie te voeren

Een emotionele Koen Geens (CD&V) in De Zevende Dag. ‘Ik heb een meerderheid gevonden om in de oppositie te zitten en beschouw mijn koninklijke opdracht dan ook als volbracht.’

Weinigen gaven Geens veel kans toen hij aan zijn opdracht begon. Maar kijk, ruim een week verder en hij heeft alle partijen op Open VLD en Kristof Calvo na zover gekregen in de oppositie plaats te nemen.

Politicoloog Carl Devos is verbaasd. ‘De eensgezindheid die Geens op korte tijd wist te smeden, is ronduit bewonderenswaardig. Een staaltje staatsmanschap dat niet alleen mij doet terugdenken aan Jean-Luc Dehaene. Dat Geens niet de nieuwe premier wordt, is temeer een bewijs van zijn edelmoedigheid.’

Ook opinieproducent Geert Noels zwaait met tonnen lof. ‘Een zeldzaam voorbeeld van daadkrachtig leiderschap. Geens oversteeg de verschillen tussen de partijen en kwam tot een synthese in een project dat alle politieke krachten verenigt. Exact wat België nodig heeft.’

Geens noemt al het eerbetoon potsierlijk. ‘Het ging eigenlijk eenvoudiger dan gedacht. Het zijn de partijen met op kop de mijne die in ’s lands belang de wil toonden om hun verantwoordelijkheid samen en zonder elkaar te bedriegen te ontlopen. Dat kan ik niet genoeg benadrukken.’

Open VLD belooft om snel een interne slachtpartij te organiseren. Dan weten we wie de nieuwe premier van ons land wordt.

België wendt overhaaste regeringsvorming af

De opluchting is groot. Een crisis afgewend. De verkiezingen zijn lang genoeg verleden tijd om te mogen concluderen dat de Belgische politici succesvol alles in het werk stellen om de regeringsformatie niet onbesuisd te laten verlopen.

© Wikimedia Commons

‘Er zijn meerdere redenen voor deze behoedzame regeringsformatie,’ aldus PS-voorzitter Paul Magnette. ‘Er is de druk van extreemlinks en extreemrechts. We kunnen het niet maken te falen en zo de burgers nog harder te ontgoochelen. De verstandhouding tussen de Vlaamse en de Waalse politici leent zich ook tot een niet te voortvarende formatie. En we zijn gezegend met een generatie toppolitici die de verantwoordelijkheidszin altijd laat zegevieren.’

Dat beaamt N-VA-voorzitter Bart De Wever. ‘Het is verleidelijk om snel iets concreets op papier te zetten. Laten we rustig bekijken waartoe we ons verbinden. Dat zijn we de kiezer verschuldigd. Het kan niet de bedoeling zijn dat de mensen een nog grotere afkeer krijgen van de politiek.’

‘Er is altijd veel vertrouwen geweest dat we niet overhaast een regering zouden vormen. Een groot onderling vertrouwen ook. We houden elkaar goed in evenwicht om niet op één, twee, drie tot een regering te komen. En het doet deugd dat dit vertrouwen niet beschaamd wordt en we de verschillen overstijgen ten bate van het algemeen belang.’

Politicoloog Carl Devos wil niet te euforisch klinken. ‘Een indruk is maar een indruk. Voor hetzelfde geld hebben we volgende week een regering. En wat dan?’

Coens: ‘Onze eigen koers varen bij het achterna hollen van N-VA’

De voorzitter van CD&V Joachim Coens is glashelder. ‘CD&V is een heel andere partij dan N-VA. N-VA probeert een kopie te zijn van Vlaams Belang. CD&V wil een kopie van N-VA zijn.’

© Wikimedia Commons

Coens vindt dat zijn partij onterecht wordt zwartgemaakt. ‘Natuurlijk zijn wij N-VA niet. Dat is een karikatuur. Wij bewaren onze echtheid echt wel. Wij varen onze eigen koers bij het achterna hollen van N-VA.’

‘Concreet. Wij hollen N-VA niet onbezonnen na. Wij hollen N-VA altijd heel trouw na. Die puurheid wanneer het ons uitkomt onderscheidt ons van de andere partijen. Wij zijn loyaal aan onze idealen zo variabel als de vier jaargetijden.’

Coens concludeert: ‘Heb ik dat goed gezegd, Bart?’

‘Kun je de eerste zin wijzigen? Daar zei ik dat mijn partij onterecht wordt zwartgemaakt. Dat moet ‘terecht’ zijn. Dankjewel.’

Trump verliest geloof in mensheid bij herverkiezing

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview verkondigd dat hij zijn geloof in de mensheid verliest indien hij aan een tweede ambtstermijn als president mag beginnen.

© Wikimedia Commons

De belofte van Trump doet heel wat stof opwaaien. Bijgevolg komt Trump niet terug op zijn uitspraak. ‘Wat een dom volk ben je als je mij zou herverkiezen. Ik handel als een kleuter, ik denk als een kleuter, ik converseer als een kleuter.’

Volgens Amerika-correspondent Björn Soenens kan dit de belediging te veel zijn. ‘De Amerikanen zijn gehecht aan hun president en die zomaar voor schut zetten kan Trump de verkiezingsoverwinning kosten.’

‘Wat weet die idioot ervan. Als een stompzinnige kleuter als president datgene is wat de mensen willen, mag ik toch mijn geloof in de mensheid verliezen? Ik kom met alles weg: liegen, twitteren als mijn zesjarig neefje zonder remmingen, mensen tegen elkaar opzetten, onbekwaamheid… De mensheid moet maar eens bij zichzelf te rade gaan wat dat zegt mocht ik het opnieuw tot president van Amerika schoppen.

Trump houdt wel een slag om de arm. ‘Het zou niet de eerste keer dat ik mijn belofte niet nakom.’

Bart (40) wil tot 67 werken als hij wordt betaald om mensen te bevelen dat ze langer moeten werken

Het lijkt Bart (40) een heerlijke job. Lekker badinerend twitteren dat mensen tot hun 67 moeten werken omdat anders de kassa niet klopt, en hiervoor vorstelijk vergoed worden. ‘Zo houd ik werken ook vol tot mijn 67 jaar.’

© Wikimedia Commons

Bart is arbeider en ziet na een heupoperatie een carrièreswitch wel zitten. ‘Als je job is om anderen aan te manen tot hun 67 te werken, heb je het echt voor mekaar. Helaas is die job nu louter uitsluitend weggelegd voor arbeidsmarktexperts, ivorentoreneconomen en parlementairen met een chauffeur. Waarom niet eens voor havenarbeiders, chauffeurs of zorgpersoneel?’

Bart denkt dat hij uitmuntend zou zijn in de job. ‘Luister maar. Ik zou zeggen dat de pensioenen niet meer betaalbaar zijn door de vergrijzing. Dat we allemaal langer moeten werken, dat er geen alternatief is en dat de mensen die een alternatief voorstellen dat gericht is op het verhogen van de menselijke waardigheid aan krankzinnigheid lijden. Dat mensen die niet werken parasieten zijn. Dat mensen die ziek zijn door hun job bijna zeker niet echt ziek zijn. Dat we grote vermogens ontmoedigen te ondernemen wanneer ze een beetje belastingen moeten betalen. Goed wetende dat 20% van de meest vermogende gezinnen 61,2% van het landelijke vermogen bevat, tegenover 0,2% voor 20% van de armste gezinnen. De 200.000 mensen die minder dan 11 euro per uur verdienen voor de onmenselijkste jobs in hun gezicht uitlachen. O, wat heb ik er zin in.’

‘En dit allemaal natuurlijk omdat ik bezorgd ben voor de mensen die het echt nodig hebben. Hahahaha, ik verheug me nu al. Salariswagentje, het driedubbele loon van nu, geen fysieke ongemakken, in Terzake zitten wanneer ik maar wil. O, ik zou spijt hebben dat ik op pensioen moet.’

Bart zal als man-met-een-comfortabele-en-een-goed-betaalde-job-die-mensen-vertelt-dat-ze-langer-moeten-werken-om-de-subsidies-voor-multinationals-betaalbaar-te-houden wel opiniestukken moeten schrijven en naar recepties van Voka gaan. ‘Geen enkele job is perfect. Dat neem ik er dan maar bij.’