The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: september, 2018

‘Ik ben rechts-conservatief, maar wil ook propere lucht. Ben ik nu een communist?’

Onze voltallige eenmansredactie ontvangt geregeld vragen over de meest uiteenlopende kwesties. Helaas ontbreekt doorgaans de zin om te antwoorden. Dat kan beter. Daarom beantwoorden we publiekelijk de lezersvraag van Rik*.

© Wikimedia Commons

Zijn dilemma

Enerzijds beschouw ik mijzelf als rechts en ultraconservatief, anderzijds vind ik schone lucht belangrijk. Ik ben bang dat ik geen gehoor zal vinden bij mijn vrienden, zelfs niet bij Hendrik of Siegfried. Hoe vertel ik het hun zonder dat ze me een verrader vinden of – erger nog – een poco gutmensch?

In het openbaar haat ik communisten uit de grond van mijn hart en lach ik het belang van propere lucht weg. In het geniep gebruik ik weleens de fiets en tob ik op mijn kamertje over de toekomst van de planeet. Maar wat als iemand mijn ware gevoelens achterhaalt?

Ja, de angst heeft me te pakken. Denken jullie dat ik links ben? Of een communist? Doe ik me voor als mezelf of als iemand anders? Wie ben ik in feite? Laat het me snel weten.

xxx

Rik

Ons antwoord

Goed nieuws. Je bent niet per se een communist, Rik. Ook rechtse honden hebben lucht nodig om in leven te blijven.

Niettemin vergt het duidelijk moeite om je ware gevoelens te onderdrukken. Na verloop van tijd betaal je geheid er een prijs voor. Je organisme staat permanent onder druk, met een rist fysieke en mentale klachten als gevolg. Tot het onvermijdbare gebeurt: je gaat je gedragen als een lul zonder dat je het zelf gewaarwordt. Echt Rik, zo wil je niet worden.

Beter doe je eraan om een abonnement te nemen op de linkse kerk. Het zal je bevrijden, Rik. Sta op en kom ervoor uit. Het is 2018. De vrienden die je zullen laten vallen, zijn het niet waard jouw vriend te zijn. In de plaats krijg je linkse vrienden erbij. Dat klinkt walgelijk. Let nu op, linkse mensen zijn in de regel best menslievend. Reik hun de hand. Het zal meevallen, Rik. Vertrouw ons.

Alle goeds,

The Vremde Mirror

* Rik is zijn echte naam.

Politica die geen boek schrijft uitgesloten van verkiezingsdeelname

Ines (37) zou normaliter op de zeventiende plaats van CD&V in Bonheiden figureren. Helaas vergat ze domweg in aanloop naar 14 oktober een boek te schrijven. Moeilijk te geloven, maar wat kunnen wij eraan doen?

Ons in binnen- en buitenland beroemde logo, daar we geen rechtenvrije foto van Ines (37) konden vinden.

Het is toch ongehoord. Die Ines denkt eventjes het politieke bestel in Bonheiden zwierig te hertekenen zonder voor de dag te komen met een door niemand gewild pamflet, essay of boek. Waarmee ben je dan soms bezig? Met politiek?

Wat een hoogmoed. De arrogantie. Goed dat u het zegt. Dus maar wat logisch dat Ines geen kandidaat meer is. Waar gaat de mensheid heen als politici geen boeken schrijven?

Die vraag stelden we aan Rik Torfs. ‘Er zijn publicisten met een uitgesproken politieke kleur die niet op een lijst staan en er zijn …’

Sorry dat we je in de rede vallen, Rik, dit ongetwijfeld hoogstaande aforisme ten spijt, maar het is wel zo dat CD&V buiten Jabbeke niet gauw mensen rekruteert senieler dan een dode paus. Misschien eens proberen bij de jongerenafdeling van Vlaams Belang.

Nicole (kleindochter van een onderwijzer in de tijd dat die stiel nog iets voorstelde, ook in de tijd dat onderwijzers ’s avonds geen artikels van Sceptr op Facebook deelden om de volgende ochtend een toets begrijpend lezen af te nemen of alle goede werken van Auguste Borms in één lesuur te ballen) zei: ‘Amai, dat had ik van Ines niet gedacht.’

Nicole heeft elf jaar in Bonheiden gewoond, daarom dat we haar reactie relevant vonden.

Carl Devos, zeg ook eens iets. ‘Maar wie denkt dat kiezers vooral met factchecks of acute uitvoerbaarheid verleid kunnen worden, moet terug naar school. Het verhaal is minstens zo belangrijk. Politiek is, in tegenstelling tot politicologie, geen master of science. Wel een mastership of arts. En 14 oktober is een formidabele exhibitie.’

Dat is het voordeel aan Carl Devos, die zegt altijd iets, ook als hij niets te zeggen heeft, daarom is hij beroepshalve opiniestukkenschrijver voor De Morgen en (als onze bronnen kloppen) in bijberoep politicoloog. Dank Carl, dit werpt een heel ander licht op de zaak.

Mariette gaat op Kris Peeters stemmen

Na een moeizame start is de campagne van Kris Peeters op dreef geraakt. Onder grote mediabelangstelling kondigde Mariette (73) aan op Kris Peeters te stemmen.

Kris Peeters, naamgenoot van Kris Peeters © Wikimedia Commons

Mariette ziet vele redenen om niet voor Kris Peeters te stemmen. ‘Je maakt je er niet populair mee, hij gedraagt zich onbetamelijk knullig en de kans dat hij burgemeester wordt is onbestaande. Maar je kunt nu heel lacherig doen over Kris: hij bedoelt het niet zo slecht als de media denken.’

Genoeg voor Mariette om Kris Peeters te steunen. ‘Ik begrijp de belangstelling alleen niet zo. Ik ga niet als enige op de lijsttrekker van het Vlaams Belang hier in Dilbeek stemmen. Ook Jeanke, Herman en Walter hebben al aangekondigd dat Kris hun steun geniet.’

Hierop dropen alle opgedaagde journalisten onder wie Ivan De Vadder ontgoocheld af. ‘Een primeur te mooi om waar te zijn. Het kan inderdaad niet. Best gênant dat ik in het tegendeel geloofde. Niettemin zoeken we verder.’

Solidariteitsactie voor de Berthoutstraat (Vremde)

De Berthoutstraat in Vremde is de enige straat op Boechouts grondgebied die zit in schijf 8, aldus Infrax. Omdat wij geen onrecht verdragen, starten wij een solidariteitsactie voor de getroffen inwoners.

Concreet

Wanneer het afschakelplan in werking treedt, zitten de bewoners van de Berthoutstraat 3 à 4 uur zonder stroom. Op het grondgebied van Boechout zijn zij de enigen.

Hoe kunt u steunen?

Materieel in de vorm van zaklampen, batterijen, kaarsen, flappen van 500 euro (dat komt altijd van pas), dekens, televisies (voor wanneer er weer elektriciteit is) en opvang tussen 17.00 en 20.00 in de maand november.

U kunt dit bericht delen. Flyers volgen later. Hang die aan uw raam.

Hebt u een beter idee om een bijdrage te leveren? Aarzel niet. De Berthoutstraat rekent op uw hulp. Zeg nee tegen dit onrecht.

Wir schaffen das!

In de Berthoutstraat wonen een honderdtal mensen. Zij zullen denkelijk andere oorden opzoeken, zij het tijdelijk, zij het definitief. Deze volksverhuizing valt niet te stoppen. Wees solidair en behandel ze met respect ondanks de culturele verschillen. Bewoners van de Berthoutstraat hebben hiervoor niet gekozen. Het zijn ook maar mensen met plannen en idealen.

Getuigenis

Onze hoofdredacteur Hervé von Kwakkelstein woont toevallig in de Berthoutstraat. ‘Er heerst een gevoel van machteloosheid onder de bewoners. Er is radeloosheid. Woede. Waarom wij en niet die rijke stinkerds uit de Speelhofweg? Mensen willen een toekomst opbouwen en dan dit.’

Lokale verkiezingen in Boechout afgelast: ‘Geen last van transmigranten’

De inwoners van Boechout-Vremde hoeven op 14 oktober niet te stemmen. ‘De overlast van transmigranten is beperkt, om niet te zeggen onbestaande,’ aldus burgemeester Koen T’Sijen (Pro).

Boechout, een onderdeel van Vremde.

Zonder transmigrantendebat zijn verkiezingen maar een schijnvertoning, weet iedereen. Alle partijen in Boechout-Vremde hebben daarom besloten geen stembusgang te houden op 14 oktober. ‘Om de democratie niet uit te hollen.’

Oppositiepartij N-VA uit niettemin felle kritiek. ‘Het had nooit zover mogen komen. Het gemeentebestuur kon in deze legislatuur een autosnelweg door Boechout aanleggen met een snelwegparking. Of overlast met transmigranten veinzen, zoals men elders doet. Dit soort onkunde bewijst de noodzaak aan verandering. Helaas, dat gaat nu niet, bij gebrek aan verkiezingsthema.’

Burgemeester T’Sijen verdedigt zich. ‘Het is niet zo dat transmigranten met duizenden en duizenden ons land overspoelen. Je moet geluk hebben dat ze je grondgebied vinden. Dan waren verkiezingen gerechtvaardigd. Ik zal noodgedwongen burgervader blijven de komende zes jaar. Het is niet anders.’

Voorman van The Vremde Mirror (lokale partij) Hervé von Kwakkelstein schrijft op het Vremdse nieuwsmedium The Vremde Mirror het volgende: ‘Zonde dat wij ons hele partijprogramma voor niets hebben gemaakt. We dachten eraan heisa te creëren rond een islamschool waarvoor geen aanvraag is ingediend. Maar ja, wie is er zo onbeschaamd?’

Lokale partij in de kijker: The Vremde Mirror

Op 14 oktober neemt The Vremde Mirror in Vremde deel aan de verkiezingen. Voorzitter van de partij Hervé von Kwakkelstein laat zich kritisch bevragen door hoofdredacteur van The Vremde Mirror Hervé von Kwakkelstein.

The Vremde Mirror (grootste nieuwsmedium uit Vremde): hoe ziet jullie programma er eigenlijk uit?

The Vremde Mirror (lokale partij in Vremde): wel, let nu even goed op.

1. Hey. Laten we meteen overgaan tot ons twaalfpuntenplan.

2. Media. Wij staan voor een zuiver onderscheid tussen nieuws en satire. Reguliere nieuwsmedia worden almaar satirischer, waardoor satirische media niet anders kunnen dan aan waarheidsvinding doen.

De bepaling van staatswege die kerkjuristen, Chinakenners, arbeidsmarktspecialisten, economen, onzaligen met een diploma communicatiewetenschappen en mensen die wel kunnen schrijven ertoe bindt wekelijks minstens één opiniestuk voort te brengen vervalt zonder ommezwaai. Zie ook artikel 10 van ons partijprogramma.

Auteurs van open brieven komen terecht in de speciaal door de Staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging ontwikkelde vicieuze uitwijzingscirkel.

Media die fascisten opvoeren als verfrissend, belangwekkend of in staat om zelfstandig te ademen komen één dag onder leiding te staan van fascisten die zij hebben opgevoerd als verfrissend, belangwekkend of in staat om zelfstandig te ademen. Of langer dan één dag natuurlijk; eens fascisten de macht hebben.

Economen in talkshows neemt men nimmer serieus. Datzelfde geldt voor talkshows die economen uitnodigen, economen in het algemeen en talkshows in het algemeen.

Wij zijn van principe dat narcistische brulboeien/huilebalken (geloof ons: wat is de grens soms vaag) geen megafoon horen te krijgen. En dat het a fortiori de functie is van media om als zeef te fungeren. Dat klinkt revolutionair en dat is het ook.

Wat nieuwslezers niet doen: medicijnen tegen kanker ontwikkelen, armoede uitroeien en vredesonderhandelingen voeren. Wat nieuwslezers doen: het nieuws voorlezen.

Televisies dienen uitsluitend als esthetisch decorstuk, tenzij Staatstelevisie 2 leerzame documentaires uitzendt waarbij Stalin heldhaftig en kloekmoedig de Nazi’s aan de Moskovietse poorten keert. Onze Geheime Dienst kijkt nauwgezet toe hoe het volk zich enerzijds correct laat onderrichten en anderzijds de geest rein houdt van perversiteiten als Gert Late Night, Lieven Van Gils die een journalist nabootst (spoiler: het mislukt) en praatmeubilair waarrond onfortuinlijk genoeg mannen plaatsnemen die om ter heftigst koketteren met hun antibolsjewistische sentimenten!

Wat niet in The Vremde Mirror staat, geldt per definitie als onwaar. Andere beweringen publiekelijk geuit zijn strafbaar.

De scheiding tussen media en politiek is nooit scherp genoeg.

3. Wetenschap. Jordan Peterson is geen wetenschap. Evenmin wetenschap: John Troost, Leo Bormans en Paul Verhaeghe.

Een stupide observatie van een academicus op sociale media blijft een stupide observatie op sociale media.

Vijf tweets vlak na elkaar tellen niet als wetenschappelijke publicatie. Ook niet als de academicus in kwestie een complexe probleemstelling maar niet kan ontwarren zoals jongelui die in de trein hun sneakers en het onderste gedeelte van hun benen nonchalant op een tafeltje leggen en – vergeef hem het sprongetje, door verbanden te leggen die een ander (niet lang genoeg gestudeerd wellicht) niet detecteert, is hij een gretig gevraagd academicus – hij raciale beweeggronden gewaarwordt.

Om een opinie te vormen doen wij louter beroep op de wetenschap. Zo komen wij tot zo accuraat denkbare opvattingen en inzichten. Dat zeggen wij niet, dat is wetenschappelijk bewezen.*

* Als het ons goed uitkomt tenminste.**

** Wij mogen dat, wij zijn politicus.

4. Literatuur. Jordan Peterson is geen literatuur. Evenmin literatuur: Marnix Peeters, Dimitri Verhulst en de columns van Sven Ornelis.

Om ons vrouwelijk kiesvee niet hoogst per ongeluk te schofferen, zijn wij over volgende dramaturgen opinieloos: Griet Op de Beeck.

Kijk daar, de brandstapel smeult na. Wie nu weer die het beletselteken heeft gehanteerd?

Een auteur die te veel adjectieven gebruikt kan niet schrijven. Een auteur die zich niet bedient van adjectieven meent te kunnen schrijven. Een auteur die juist voldoende adjectieven gebruikt kan misschien schrijven. Een sportjournalist kan niet schrijven.

Iedere Vremdse burger dient te lezen en kan hierover op elk moment worden bevraagd: Das Kapital, Het Communistisch Manifest en De Filosofie van Torfs in 140 tekens. Zie ook artikel 12.

Verboden boeken: De Goelag Archipel, Hart voor een Vrije Markt en poëziebundels.

Wat stiftgedichten betreft: zie ook artikel 7, tweede alinea.

© Enea Punt

5. Onderwijs. Leerkrachten wier verplichte of facultatieve leeslijst Dirk Bracke bevat, worden om evidente redenen per direct uit hun ambt ontzet.

Leerkrachten die hun leven beklagen worden overgeheveld naar de redactie van The Vremde Mirror, afdeling corresponderen met in hun wiek geschoten leerkrachten.

Mensen die klagen over het schandalige zeg gerust weerzinwekkende feit dat leraren zo veel vakantie hebben, worden verplicht een dag les te geven aan Joey (9), Kelly-Nelly (10) en Hellebrandt (9).

Gewoon praktisch even tussendoor: het hoofddoekendebatseizoen is gisteren afgelopen.

Om de Vremdse jeugd weerbaar te maken en reeds op jeugdige leeftijd voor te bereiden op de ontstellende matheid van het volwassenenbestaan, dient elk kind tussen 3 en 12 wekelijks een opiniestuk van Carl Devos uit het hoofd te leren en voor te dragen, hierbij ondersteund door Voice Male.

Korfbal, netbal en trefbal zijn geen sporten.

Het brein van Sven Ornelis bevat te weinig kenmerkende elementen om bruikbaar te zijn voor een dissectie van het brein.

Het curriculum dan. Op maandag en dinsdag staan genderstudies op het programma. Op woensdag en donderdag de volgende vakken: nazi’s van op 10 meter afstand herkennen, nazi’s van op 20 meter afstand herkennen, mama en papa serieus nemen die kleurboeken voor volwassenen kopen voor henzelf, taboes verzinnen en taboes doorbreken. Vrijdag bestaat het aanbod louter uit keuzevakken: Oudhoogduits, nazi’s van op 40 meter afstand herkennen, nazi’s van op 80 meter afstand herkennen, nazi’s op familiefeest herkennen en geen opiniestuk schrijven. Het examen van dat laatste vak verloopt schriftelijk.

6. Woordetiquette. Burgers die volgende termen onironisch bezigen worden geofferd op het altaar van de linkse kerk: politiek-correct, politieke correctheid, poco en afgeleide vormen, @torfsrik, deugmens, deugpronken, gutmensch, oikofobie, zelfhaat, we, mogen, niets, meer, zeggen, alhier, concullega en fatsoensridder. De lijst wordt op permanente basis aangevuld. Voor trouwe abonnees van Doorbraak, Sceptr en ’t Pallieterke is de lijst uitgebreider dankzij begrippen als leugenpers, propaganda en fake news.

Sanctie voor het misbruik van de Verlichting: een elektrische schok van 240 Voltaire.

Een politicus wordt geacht steeds genuanceerd en nooit impulsief te communiceren. Zeg nee tegen slogans!

Kritiek op Venezuela mag, zij het alleen op de Venezolaanse oppositie.

7. Elektrische fietsen. De minimumleeftijd voor bezit van een elektrische fiets bedraagt 50 jaar. De maximumleeftijd ook.

Laat ons duidelijk zijn, wij pleiten niet voor de herinvoering van de doodstraf. Indien dit echter wel gebeurt, dient de ter dood veroordeelde vastgebonden op een speed pedelec te worden losgelaten op de fietsostrade tussen Mortsel en Berchem waarbij (belangrijk) uit tegengestelde richting een peloton in testosteron gebronzeerde would-be Sagans van 45 jaar op hem of haar afstormen. Vanwege het snelst en het zekerst.

8. Lieden in de creatieve sector worden correct betaald en behandeld. Sorry, we mogen ons ook een keer laten gaan.

9. Mobiliteit. Fietsers die niet links stemmen moeten hun vehikel aan de Staat afstaan tot de volgende verkiezingen zich aandienen dat zij links stemmen. Linkse mensen met een hond (klinkt hypothetisch, maar we zijn liever volledig) dienen te kiezen: hond of fiets. Alles begint bij een minimum aan orde en overzicht in het straatbeeld, nietwaar?

Mensen geboren in het jaar 1992 of later mogen tot hun dood en desnoods later ook gebruikmaken van een Go Pass.

Drukknoppen zijn voorbestemd functioneler te wezen dan een overdraagplaats van handbacteriën.

Niets met mobiliteit te maken, maar we willen het toch zeggen. Racisten zonder Iraanse vriendin worden uitgestoten naar Boechout. Racisten met een Iraanse vriendin mogen blijven, uitsluitend als ze hun Iraanse vriendin niet als alibi gebruiken om hun racisme te vergoelijken.

10. Ter uitroeiing van pedanterieën. De benamingen van bepaalde beroepsgroepen zijn oubollig en worden om die reden gepreciseerd. Regiojournalisten, online redacteurs en sportjournalisten kunnen daarom vanaf heden rekenen op de titel van pr-jongen.

Zie ook artikels 2-9 en 11-12.

11. Het leger. Mensen die met veel kabaal verkondigen dat ze in het leger gaan, worden naar Noord-Korea uitgewezen en dienen hun belofte gedurende een periode van twaalf jaar aldaar waar te maken.

Voorstanders van de dienstplicht tekenen zoals de wet bepaalt present op de cursus Hoogwaardig Lummelen. De cursus bestaat uit zestien delen. In de eerste acht delen wordt vooruitgeblikt op de laatste acht delen. In de laatste acht delen wordt teruggeblikt op de eerste acht delen.

Mensen die dwepen met uniformen verdienen ons wantrouwen, uw wantrouwen. Voor uniformen van Het Rode Leger geldt een uitzondering.

Mensen die dwepen met wapens verdienen ons wantrouwen, uw wantrouwen. Voor wapens van Het Rode Leger geldt een uitzondering.

12. De communisten. Wie Rik Torfs bang maakt voor communisten ontvangt een gratis partijkaart.

Wij achten het overkomelijk dat mensen hokjes gebruiken om de wereld van een zeker overzicht te voorzien, maar de overmatige consequenties hieraan verbonden verwerpen wij. Elke mens is gelijk.

Behalve Onze Leider. Leve Onze Leider.

The Vremde Mirror (grootste nieuwsmedium uit Vremde): zeer interessant, dank voor de toelichting en veel succes bij de komende verkiezingen.

Genuanceerde niet-opruiende tweet Francken bedoeld als grap

Het verweer van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken kan zowel zijn eigen achterban als de oppositie niet overtuigen. ‘Mijn tweet was als een grap bedoeld,’ verdedigt hij zich.

© Wikimedia Commons

In de bewuste tweet wekte Francken de indruk dat niet alle transmigranten aan vreselijke ziekten lijden zoals cholera, builenpest en buiktyfus.

Ongewoon doordacht voor Francken, die na de felle kritiek op hem de verrechtsing van het discours laakte. ‘Het is nooit genoeg. Ik ken een transmigrant zonder buiktyfus. Maar dat mag je niet meer zeggen of je bent een deugmens. Ik ben die doorgeslagen politieke niet-correctheid spuugzat.’

‘Francken vertolkt onze standpunten en klinkt minder aangebrand dan Renaat Landuyt of Louis Tobback. Wat blijft er dan nog over van je geloofwaardigheid?’ vroeg voorzitter van sp.a John Crombez zich af.

Ook de achterban van Francken reageerde scherp. ‘Een schaapje met wolventanden. Hij heeft ons altijd voor de gek gehouden. Francken lijkt toch een hart te bezitten.’

Hierop krabbelde Francken terug. ‘Een overtrokken analyse. Ik som heel veel ziekten niet op zoals polio, mazelen en vlektyfus. Of moet ik echt alles uitleggen? Ik meende het niet dat niet alle transmigranten verschrikkelijk besmettelijk ziek zijn. Iedereen kent mij toch? Ik wilde schofferen, kleineren en ontmenselijken. Uiteraard. Retweet als je vindt dat alle transmigranten aids hebben.’

Desondanks verwijderde Francken na een uur zijn tweet: ‘Te veel misverstanden. Geen prioriteit. Verwijderd.’

Anne-Fleur (29) stemt op 14 oktober lokaal

‘Ja, ik stem op 14 oktober lokaal. Ik wel. We zouden dat allemaal moeten doen, maar ja. Niet iedereen is even begaan met de aarde als ik natuurlijk,’ vertelt Anne-Fleur (29).

Doe nu onze zo representatief mogelijke stemtest!

‘Ik probeer zo vaak mogelijk lokaal te stemmen. Dat lukt niet altijd, maar in oktober nu wel. Het is als mens onze morele plicht om lokaal te stemmen. Think globally, act locally.’

Anne-Fleur somt op waarom ze het belangrijk vindt lokaal te stemmen. ‘Noem me idealistisch en bevlogen, maar door lokaal te stemmen verander je de lokale economie en de sociale cohesie ten goede. Ook op tal van andere vlakken kun je het verschil maken: milieu, verkeersveiligheid en gelijke kansen. Politici hoeven minder ver te reizen voor huisbezoeken. En mijn papa zit in de lokale politiek. Go papa!’

Toch stuit Anne-Fleur op onbegrip. ‘Jammer. Het is allemaal gewoonte. Later kijken we beschaamd terug op deze tijd: hoe komt het dat we niet altijd lokaal hebben gestemd? In afwachting rest er mij niets anders dan mijn geweten te volgen en lokaal te stemmen.’

Stijn (30) ondergaat de obsessie van zijn vriendin. ‘Je wordt haast gedwongen hetzelfde te doen.’

De vader van Anne-Fleur komt op voor Vlaams Belang in Laakdal.

Campagne wil mensen met andere mening bespreekbaar maken

Naar het idee van Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) lanceert de Vlaamse regering een campagne die lieden met een andere mening bespreekbaar moet maken.

© Wikimedia Commons

‘Een geweldig initiatief,’ meent Theo Francken. ‘Dat de bloedhonden die iedereen die ook maar dweept met nazi’s gelijkstellen met nazi’s leren wat verdraagzaamheid is.’

Het idee komt van partijgenote Annick De Ridder. ‘Veel te vaak zie ik op sociale media ronduit boertig gedrag dat ik denk: voer nu eens een beschaafde discussie als volwassen mensen onder elkaar.’

Francken beaamt. ‘Emotionele, ongecontroleerde reacties verzieken het publieke debat. Denk na alvorens je te uiten. Dan hoef je geen tweets te verwijderen wanneer die voor misverstanden zorgen. Nog gezwegen van mensen die de bal spelen. We zijn toch groot genoeg om de man te spelen?’

Niet iedereen acht het de taak van de Vlaamse regering om meningen in goede banen te leiden. Voor die mensen heeft De Ridder een boodschap. ‘Pak uw pillekes dutskes en ga elders de rat uithangen. Er is niemand geïnteresseerd in jullie hersenscheten.’

Pol vond Jan Fabre altijd al een zak: zo zie je maar

Pol (59) is niet verrast dat Jan Fabre zich bezondigde aan grensoverschrijdend gedrag. ‘Ik heb hem altijd al een zak gevonden. En een viespeuk. Maar ja, niet willen luisteren.’

‘Je zag dat toch zo aankomen. Aan wat? Ik mocht hem niet.’

Pol preciseert. ‘Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb Fabre altijd een glad en luguber mannetje gevonden vanaf het eerste moment dat ik hem op televisie zag. Een viespeuk. Een geile bok die zijn machtspositie misbruikt. Een man die vrouwen als onderdanige schepsels aanziet. Maar ja, mij niet serieus willen nemen. Kijk nu.’

‘De misbruikte vrouwen hebben nu niet te klagen,’ vindt Pol. ‘Hadden ze maar naar mij moeten luisteren. Ik had hen met plezier persoonlijk ontvangen en hun de patronen leren herkennen van seksueel misbruik.’

‘Niettemin huiver ik van een publieke schandpaal,’ bekent Pol. ‘Anderzijds, medelijden is ook ongepast. Weet je wat ik het ergste vind? Het schuldbesef lijkt bij Fabre volstrekt afwezig.’