Lokale partij in de kijker: The Vremde Mirror

door The Vremde Mirror

Op 14 oktober neemt The Vremde Mirror in Vremde deel aan de verkiezingen. Voorzitter van de partij Hervé von Kwakkelstein laat zich kritisch bevragen door hoofdredacteur van The Vremde Mirror Hervé von Kwakkelstein.

The Vremde Mirror (grootste nieuwsmedium uit Vremde): hoe ziet jullie programma er eigenlijk uit?

The Vremde Mirror (lokale partij in Vremde): wel, let nu even goed op.

1. Hey. Laten we meteen overgaan tot ons twaalfpuntenplan.

2. Media. Wij staan voor een zuiver onderscheid tussen nieuws en satire. Reguliere nieuwsmedia worden almaar satirischer, waardoor satirische media niet anders kunnen dan aan waarheidsvinding doen.

De bepaling van staatswege die kerkjuristen, Chinakenners, arbeidsmarktspecialisten, economen, onzaligen met een diploma communicatiewetenschappen en mensen die wel kunnen schrijven ertoe bindt wekelijks minstens één opiniestuk voort te brengen vervalt zonder ommezwaai. Zie ook artikel 10 van ons partijprogramma.

Auteurs van open brieven komen terecht in de speciaal door de Staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging ontwikkelde vicieuze uitwijzingscirkel.

Media die fascisten opvoeren als verfrissend, belangwekkend of in staat om zelfstandig te ademen komen één dag onder leiding te staan van fascisten die zij hebben opgevoerd als verfrissend, belangwekkend of in staat om zelfstandig te ademen. Of langer dan één dag natuurlijk; eens fascisten de macht hebben.

Economen in talkshows neemt men nimmer serieus. Datzelfde geldt voor talkshows die economen uitnodigen, economen in het algemeen en talkshows in het algemeen.

Wij zijn van principe dat narcistische brulboeien/huilebalken (geloof ons: wat is de grens soms vaag) geen megafoon horen te krijgen. En dat het a fortiori de functie is van media om als zeef te fungeren. Dat klinkt revolutionair en dat is het ook.

Wat nieuwslezers niet doen: medicijnen tegen kanker ontwikkelen, armoede uitroeien en vredesonderhandelingen voeren. Wat nieuwslezers doen: het nieuws voorlezen.

Televisies dienen uitsluitend als esthetisch decorstuk, tenzij Staatstelevisie 2 leerzame documentaires uitzendt waarbij Stalin heldhaftig en kloekmoedig de Nazi’s aan de Moskovietse poorten keert. Onze Geheime Dienst kijkt nauwgezet toe hoe het volk zich enerzijds correct laat onderrichten en anderzijds de geest rein houdt van perversiteiten als Gert Late Night, Lieven Van Gils die een journalist nabootst (spoiler: het mislukt) en praatmeubilair waarrond onfortuinlijk genoeg mannen plaatsnemen die om ter heftigst koketteren met hun antibolsjewistische sentimenten!

Wat niet in The Vremde Mirror staat, geldt per definitie als onwaar. Andere beweringen publiekelijk geuit zijn strafbaar.

De scheiding tussen media en politiek is nooit scherp genoeg.

3. Wetenschap. Jordan Peterson is geen wetenschap. Evenmin wetenschap: John Troost, Leo Bormans en Paul Verhaeghe.

Een stupide observatie van een academicus op sociale media blijft een stupide observatie op sociale media.

Vijf tweets vlak na elkaar tellen niet als wetenschappelijke publicatie. Ook niet als de academicus in kwestie een complexe probleemstelling maar niet kan ontwarren zoals jongelui die in de trein hun sneakers en het onderste gedeelte van hun benen nonchalant op een tafeltje leggen en – vergeef hem het sprongetje, door verbanden te leggen die een ander (niet lang genoeg gestudeerd wellicht) niet detecteert, is hij een gretig gevraagd academicus – hij raciale beweeggronden gewaarwordt.

Om een opinie te vormen doen wij louter beroep op de wetenschap. Zo komen wij tot zo accuraat denkbare opvattingen en inzichten. Dat zeggen wij niet, dat is wetenschappelijk bewezen.*

* Als het ons goed uitkomt tenminste.**

** Wij mogen dat, wij zijn politicus.

4. Literatuur. Jordan Peterson is geen literatuur. Evenmin literatuur: Marnix Peeters, Dimitri Verhulst en de columns van Sven Ornelis.

Om ons vrouwelijk kiesvee niet hoogst per ongeluk te schofferen, zijn wij over volgende dramaturgen opinieloos: Griet Op de Beeck.

Kijk daar, de brandstapel smeult na. Wie nu weer die het beletselteken heeft gehanteerd?

Een auteur die te veel adjectieven gebruikt kan niet schrijven. Een auteur die zich niet bedient van adjectieven meent te kunnen schrijven. Een auteur die juist voldoende adjectieven gebruikt kan misschien schrijven. Een sportjournalist kan niet schrijven.

Iedere Vremdse burger dient te lezen en kan hierover op elk moment worden bevraagd: Das Kapital, Het Communistisch Manifest en De Filosofie van Torfs in 140 tekens. Zie ook artikel 12.

Verboden boeken: De Goelag Archipel, Hart voor een Vrije Markt en poëziebundels.

Wat stiftgedichten betreft: zie ook artikel 7, tweede alinea.

© Enea Punt

5. Onderwijs. Leerkrachten wier verplichte of facultatieve leeslijst Dirk Bracke bevat, worden om evidente redenen per direct uit hun ambt ontzet.

Leerkrachten die hun leven beklagen worden overgeheveld naar de redactie van The Vremde Mirror, afdeling corresponderen met in hun wiek geschoten leerkrachten.

Mensen die klagen over het schandalige zeg gerust weerzinwekkende feit dat leraren zo veel vakantie hebben, worden verplicht een dag les te geven aan Joey (9), Kelly-Nelly (10) en Hellebrandt (9).

Gewoon praktisch even tussendoor: het hoofddoekendebatseizoen is gisteren afgelopen.

Om de Vremdse jeugd weerbaar te maken en reeds op jeugdige leeftijd voor te bereiden op de ontstellende matheid van het volwassenenbestaan, dient elk kind tussen 3 en 12 wekelijks een opiniestuk van Carl Devos uit het hoofd te leren en voor te dragen, hierbij ondersteund door Voice Male.

Korfbal, netbal en trefbal zijn geen sporten.

Het brein van Sven Ornelis bevat te weinig kenmerkende elementen om bruikbaar te zijn voor een dissectie van het brein.

Het curriculum dan. Op maandag en dinsdag staan genderstudies op het programma. Op woensdag en donderdag de volgende vakken: nazi’s van op 10 meter afstand herkennen, nazi’s van op 20 meter afstand herkennen, mama en papa serieus nemen die kleurboeken voor volwassenen kopen voor henzelf, taboes verzinnen en taboes doorbreken. Vrijdag bestaat het aanbod louter uit keuzevakken: Oudhoogduits, nazi’s van op 40 meter afstand herkennen, nazi’s van op 80 meter afstand herkennen, nazi’s op familiefeest herkennen en geen opiniestuk schrijven. Het examen van dat laatste vak verloopt schriftelijk.

6. Woordetiquette. Burgers die volgende termen onironisch bezigen worden geofferd op het altaar van de linkse kerk: politiek-correct, politieke correctheid, poco en afgeleide vormen, @torfsrik, deugmens, deugpronken, gutmensch, oikofobie, zelfhaat, we, mogen, niets, meer, zeggen, alhier, concullega en fatsoensridder. De lijst wordt op permanente basis aangevuld. Voor trouwe abonnees van Doorbraak, Sceptr en ’t Pallieterke is de lijst uitgebreider dankzij begrippen als leugenpers, propaganda en fake news.

Sanctie voor het misbruik van de Verlichting: een elektrische schok van 240 Voltaire.

Een politicus wordt geacht steeds genuanceerd en nooit impulsief te communiceren. Zeg nee tegen slogans!

Kritiek op Venezuela mag, zij het alleen op de Venezolaanse oppositie.

7. Elektrische fietsen. De minimumleeftijd voor bezit van een elektrische fiets bedraagt 50 jaar. De maximumleeftijd ook.

Laat ons duidelijk zijn, wij pleiten niet voor de herinvoering van de doodstraf. Indien dit echter wel gebeurt, dient de ter dood veroordeelde vastgebonden op een speed pedelec te worden losgelaten op de fietsostrade tussen Mortsel en Berchem waarbij (belangrijk) uit tegengestelde richting een peloton in testosteron gebronzeerde would-be Sagans van 45 jaar op hem of haar afstormen. Vanwege het snelst en het zekerst.

8. Lieden in de creatieve sector worden correct betaald en behandeld. Sorry, we mogen ons ook een keer laten gaan.

9. Mobiliteit. Fietsers die niet links stemmen moeten hun vehikel aan de Staat afstaan tot de volgende verkiezingen zich aandienen dat zij links stemmen. Linkse mensen met een hond (klinkt hypothetisch, maar we zijn liever volledig) dienen te kiezen: hond of fiets. Alles begint bij een minimum aan orde en overzicht in het straatbeeld, nietwaar?

Mensen geboren in het jaar 1992 of later mogen tot hun dood en desnoods later ook gebruikmaken van een Go Pass.

Drukknoppen zijn voorbestemd functioneler te wezen dan een overdraagplaats van handbacteriën.

Niets met mobiliteit te maken, maar we willen het toch zeggen. Racisten zonder Iraanse vriendin worden uitgestoten naar Boechout. Racisten met een Iraanse vriendin mogen blijven, uitsluitend als ze hun Iraanse vriendin niet als alibi gebruiken om hun racisme te vergoelijken.

10. Ter uitroeiing van pedanterieën. De benamingen van bepaalde beroepsgroepen zijn oubollig en worden om die reden gepreciseerd. Regiojournalisten, online redacteurs en sportjournalisten kunnen daarom vanaf heden rekenen op de titel van pr-jongen.

Zie ook artikels 2-9 en 11-12.

11. Het leger. Mensen die met veel kabaal verkondigen dat ze in het leger gaan, worden naar Noord-Korea uitgewezen en dienen hun belofte gedurende een periode van twaalf jaar aldaar waar te maken.

Voorstanders van de dienstplicht tekenen zoals de wet bepaalt present op de cursus Hoogwaardig Lummelen. De cursus bestaat uit zestien delen. In de eerste acht delen wordt vooruitgeblikt op de laatste acht delen. In de laatste acht delen wordt teruggeblikt op de eerste acht delen.

Mensen die dwepen met uniformen verdienen ons wantrouwen, uw wantrouwen. Voor uniformen van Het Rode Leger geldt een uitzondering.

Mensen die dwepen met wapens verdienen ons wantrouwen, uw wantrouwen. Voor wapens van Het Rode Leger geldt een uitzondering.

12. De communisten. Wie Rik Torfs bang maakt voor communisten ontvangt een gratis partijkaart.

Wij achten het overkomelijk dat mensen hokjes gebruiken om de wereld van een zeker overzicht te voorzien, maar de overmatige consequenties hieraan verbonden verwerpen wij. Elke mens is gelijk.

Behalve Onze Leider. Leve Onze Leider.

The Vremde Mirror (grootste nieuwsmedium uit Vremde): zeer interessant, dank voor de toelichting en veel succes bij de komende verkiezingen.