Lokale partij in de kijker: Vremds Belang

door The Vremde Mirror

Lachen geblazen. Behalve The Vremde Mirror is er op 14 oktober nog een tweede partij die denkt kans te maken op de absolute meerderheid in Vremde, het lieflijke oord alwaar onze maatschappelijke zetel gevestigd is. Onze concurrentie, maar dat wil niet zeggen dat wij niet in alle sportiviteit objectief kunnen berichten over deze snertpartij. Excuseert u ons, de waarheid heeft haar rechten.

Voor wat mag de reeds te veelvuldig aangehaalde debielenassociatie genaamd Vremds Belang wel staan? God mag het weten, arme God zeggen wij als ketters. Aangezien wij ons ver van mistige propaganda houden voor welke politieke doeleinden ook, lieten we het na de vraag te stellen aan lijsttrekker Mon Blaffetuur.

Blaffetuur is de uitdager van Onze Leider Hervé von Kwakkelstein, die consciëntieus alle andere artikels op dit medium schrijft, redigeert en publiceert. Onze Leider heeft geen kind aan dit tragisch figuur. In die optiek hoeven we ons nimmer te beroepen op niet nader genoemde en wat pijnlijke details uit Blaffetuurs privéleven, maar wensen wij hem veel moed en snel een nieuw lief.

Kijk, u kunt daar lacherig over doen. Een liefdesbreuk met een 28-jarige schone, ook als ze uit Lier komt, kan zwaar psychisch leed berokkenen. Zeker als u weet dat zij achter zijn rug zich kirrend van jolijt en menigmaal liet naaien door een collega-politicus wiens identiteit wij logischerwijs geheimhouden. Wij zijn immers Dag Allemaal niet.

Het brengt ons onherroepelijk bij de kwestie of Blaffetuur emotioneel stabiel genoeg is om Vremde te leiden. Zijn ideeën en voorstellen laten alvast het ergste vermoeden. Zo wil hij een algeheel fietsverbod. Oké, daar valt iets voor te zeggen. Voorts belooft hij een annexatie van Millegem. Onrealistisch uiteraard, het non-proliferatieverdrag indachtig.

Welke stompzinnigheden produceert hij nog? Aha, in heel Vremde een aparte rijstrook voor tractors. Dat is nu in 85% van de Vremdese straten het geval, dus waarom daar in die buitensporige mate op hameren? Profileringsdrang, het valt op geen andere wijze te duiden. Nu goed, mag je van zwakzinnigen meer verwachten?

(Geen laster, gewoon tussendoor: wist u dat Blaffetuur gewoonlijk meer dan driekwart van zijn tijd resideert in de Goedehoopstraat in Antwerpen? Hij heeft er wel zijn flat tot en met 14 oktober verhuurd, maar of hij daarmee ineens een echte Vremdenaar is?)

Omdat wij op 14 oktober Vremds Belang een faire kans gunnen, hebben wij hun meest haalbare ideeën opgesomd zodoende we zwegen over hun plannen om holebi’s zoals in de periode steentijd-2012 weer op de brandstapel te gooien, verfoeilijke zedeloosheden en grove baldadigheden als lezen (uitgezonderd ’t Pallieterke, columns van Rik Torfs en tweets van Dries Van Langenhove), muziek beluisteren (uitgezonderd de Romeo’s en Willy Sommers) en seks met dieren (uitgezonderd varkens, geiten en schapen) streng te bestraffen en mensen met voorouders uit Boechout uit te wijzen naar Boechout. U ziet, wij zijn de kwaadsten niet. Wij niet.

Conclusie na dit journalistiek onthullende werk: Vremds Belang is een clubje vol idioten die onnozelheden op politiek niveau wensen te faciliteren. Bepaald geen uniek concept, doch kunt u op 14 oktober een daad verrichten die neutraal beschouwd van naastenliefde en een aanwezig IQ getuigt. Stem op The Vremde Mirror!