The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: augustus, 2014

Zeven dingen die niet veranderen vanaf 1 september

Universum | Er verandert zoals gewoonlijk heel wat vanaf 1 september. Gelukkig blijft er ook heel wat hetzelfde. Wij zetten de zeven belangrijkste dingen die exact hetzelfde blijven graag voor u even op een rijtje.

meervantzelfde

1. U wordt tot in den treurnis geterroriseerd door nietszeggende lijstjesartikels. Dit blijft zo vanaf 1 september.

2. Die ongekende minzaamheid van buschauffeurs van De Lijn die zelfs depressieve mensen spontaan zin doet krijgen in het leven. Verandert niet vanaf 1 september.

3. De dagen blijven even lang. Bij benadering 24 uur. Niet anders vanaf 1 september.

4. Wanneer u Vremde binnen rijdt, rijdt u deze negorij tegelijkertijd ook weer buiten. Dit geldt nog steeds vanaf 1 september.

5. Zogezegd objectieve politicologen mogen in de traditionele media via slaapverwekkende analyses hun politieke mening verspreiden verpakt als de objectieve waarheid, want ze komt uit de mond van een academicus. Iets wat niet verandert vanaf 1 september.

6. Het is de schuld van de Marokkanen. Een ongeschreven wet die van kracht blijft vanaf 1 september.

7. De artikels die verschijnen op The Vremde Mirror bevatten aan het eind steeds een pakkende pointe die lang blijft nazinderen. Ook zo vanaf 1 september.

De Berkenlaanwatcher (2)

Vremde | Vorige week vertelden we u al over de treurige lotgevallen van Jules Berken, de dorpsdichter van Vremde levende in de 17de eeuw naar wie de Berkenlaan genoemd is. Nu u deze noodzakelijke achtergrond kent, is het tijd om naar het heden te kijken. Wat gebeurt er zoal in een weekje Berkenlaan?

Fenomenaal zicht op het straatnaambordje van de Berkenlaan.

Dit blijft een fenomenaal zicht op het straatnaambordje van de Berkenlaan.

Maandag

Er voltrok zich maandagmorgen geen moord waarbij het bloed alle kanten opspatte, waarover de kranten dagenlang zouden berichten en waardoor de getormenteerde blik van Walter Van Steenbrugghe in alle tv-praatbarakken te bewonderen zou zijn. Een uniek gegeven. Hoewel dat ook weer genuanceerd dient te worden. Er gebeuren wel vaker geen moorden in de Berkenlaan.

Dinsdag

De voormiddag stond in het teken van het verwerken van de moord die er niet is gebeurd op maandag. Omdat zoiets toch een heel ingrijpend iets is en op emotioneel vlak verregaande gevolgen kan hebben, dient dit met de nodige omzichtigheid te gebeuren. Om die reden stond in de namiddag het verwerken van de verwerkingsfase centraal. Opdat iedere inwoner van de Berkenlaan deze moord die niet heeft plaatsgevonden een plaatsje kan geven in zijn leven.

Woensdag

Een man fietste van de ene kant van de Berkenlaan helemaal naar de andere kant zonder te pauzeren. Een fenomenaal exploot. ‘Ik heb Bordeaux-Parijs als voorbereiding gedaan op deze monsterrit. De eerste helft wist ik dus dat ik in de benen had, de tweede helft werd doorbijten,’ vertelt de 44-jarige Gilbert Van Avermaet die aan uithoudingssport een nieuwe dimensie heeft gegeven.

Donderdag

De Berkenlaan werd op donderdag opgeschrikt door een bij momenten grimmige betoging. Buurtbewoners eisen dat hun straat moskeevrij blijft en zijn bezorgd om hun privacy, het landelijke karakter van Vremde en de drugs die er gedeald worden. ‘Er mag dan wel geen sprake zijn van de bouw van een moskee,’ vertelt een preventief betogende bewoner. ‘Maar het zou zomaar kunnen dat er wel ooit sprake van zou kunnen zijn.’

Vrijdag

Een bewoner van de Berkenlaan is niet besmet met ebola. Hij kreeg lichte koorts nadat hij drie dagen voordien boodschappen had gedaan in het centrum van Vremde. De man werd in quarantaine geplaatst, maar loos alarm bleek achteraf. ‘Het had wel gekund met die stijgende mondialisering,’ vertelt een inwoner van de Berkenlaan. ‘Steeds meer mensen uit de straat trekken naar het dorp zonder zich te laten vaccineren, laat staan dat ze nog een mondmasker dragen.’

Buren Dorpsschool saboteren schoolbel

Vremde | Maandag is het weer zover. 1 september. Blèrende kinderen die na twee maanden geestdodende computerspelletjes spelen weer hun brein aan de praat moeten krijgen. Tot grote ergernis van de buurtbewoners van de Dorpsschool in Vremde die uit onvrede met de start van het nieuwe schooljaar er de schoolbel hebben gesaboteerd. Ook zijn er enkele scheurtjes ontdekt in de muren van klaslokalen. De Dorpsschool zal daarom pas ten vroegste opengaan na de kerstvakantie.

De schoolbel in betere tijden. Nu is ze gesaboteerd en moet ze hersteld worden. Dat kan duren tot na de kerstvakantie.

De schoolbel in betere tijden. Nu is ze gesaboteerd en moet ze hersteld worden. Deze herstellingswerken kunnen duren tot na de kerstvakantie.

Het belooft een moeilijk begin te worden van het nieuwe schooljaar in Vremde. De plaatselijke belhamels zullen hun ouders nog wat langer kunnen terroriseren in plaats van de hiervoor rijkelijk betaalde meesters en juffen van de Dorpsschool, die tot en met januari technisch werkloos zullen moeten toekijken hoe de toekomstige elite van Vremde haar eigen IQ verder doet kelderen.

De sabotage van de schoolbel raakt de Dorpsschool in de diepste lagen van haar ziel. Een schoolbel is voor een school het fundament waar niet aan getornd mag worden. Maar geen heilige huisjes zijn nog veilig. ‘Een sluiting was onafwendbaar,’ vertelt een diepbedroefde directeur Jozef Schoofs. ‘Zonder schoolbel kan een school niet naar behoren functioneren, laat staan dat de veiligheid nog gegarandeerd zou kunnen worden.’

Dat de sabotage moet gesitueerd worden in het verzuurdeburenmilieu wordt alsmaar duidelijker. ‘Kinderen moeten horen te weten wanneer ze een school kiezen met buurtbewoners dat ze dan wat stiller moeten zijn,’ zo getuigt een verzuurde buur die de sabotage opeist maar niet bij naam wenst genoemd te worden. ‘Er zijn scholen genoeg in andere buurten. Dat ze die dan kiezen. Kiezen voor de Dorpsschool is een verhaal rechten, maar ook van plichten. Stil zijn bijvoorbeeld.’

‘Wij zijn helemaal niet onverdraagzaam,’ benadrukt de anonieme buur. ‘We kunnen alleen niet tegen spelende kinderen. We hebben onze eisen al lang kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur. Maar wat doen die? Noppes. Door het heft in eigen handen te nemen, kunnen we zeker nog tot januari kruiswoordraadsels en cryptogrammen invullen zonder door brullende vlegels en krijsende poppemiekes gestoord te worden.’

‘We zijn helemaal niet onverdraagzaam. We kunnen alleen niet tegen spelende kinderen.’

Hoe enkele overijverige buren de schoolbel buiten werking hebben gesteld, blijft tot op heden een mysterie. De draconische veiligheidsmaatregelen rond een kwetsbare plaats als de Dorpsschool blijken nu in ieder geval onvoldoende te zijn geweest. Volgens anonieme bronnen stond de poort gewoon open. Dat doet het vermoeden rijzen dat er medewerking is geweest van binnenuit wat het allemaal des te pijnlijker maakt.

Maar volgens kwatongen zou de gesaboteerde schoolbel niet de ware reden van de sluiting zijn. Er zijn scheurtjes ontdekt in de muren van klaslokalen. De oppositie eist om dit alles nu een onafhankelijke onderzoekscommissie. ‘Die scheurtjes waren er al in 1421 bij de bouw van de school en behoren tot het historisch erfgoed van de Dorpsschool. Deze historische relicten hebben zich de jongste tijd alleen nog iets duidelijker gemanifesteerd wat alleen maar toe te juichen valt,’ snoert directeur Schoofs alle criticasters de mond.

 

Vremde krijgt schepen voor Bekrompenheid

Vremde | De Vremdse onafhankelijkheidsstrijders hebben een belangrijke slag binnengehaald. Vremde krijgt een eigen schepen voor Bekrompenheid. Volgens internationale waarnemers is dit een eerste stap richting verregaande autonomie.

‘De splitsing van B-H-V (de parochie Boechout-Hove-Vremde) lijkt nog niet meteen voor morgen, maar dit is een verwezenlijking waar we trots op mogen zijn,’ vertelt separatist Filip Dewitte van het Vremds Belang. ‘Doordat Bekrompenheid wordt overgeheveld van Boechout naar Vremde zullen vanaf nu ook de belangrijkste beslissingen in Vremde genomen worden.’

‘Een politieke aardverschuiving,’ zo noemt politicoloog Carl Devos het. ‘Bekrompenheid is een niet te onderschatten bevoegdheid. Zowat de hele gemeentepolitiek valt hiernaar af te leiden. Zijn er plannen om huizen in woonzones te bouwen, dan staan buurtcomités op hun achterste poten. Wordt het centrum in een nieuw jasje gestoken, dan is het kot te klein. Blijft de dorpskern zoals ze is, dan is ze lelijk, asgrauw en moet er iets aan gedaan worden. Moet een boer 10 centimeter van zijn wei met twee koeien op inleveren omdat er een straat heraangelegd wordt, procederen maar. Een bushalte in de Witte Wijk? Het einde van de wereld*, protesteren maar.’

‘Dit zijn allemaal brandjes die de nieuwbakken schepen van Bekrompenheid zal mogen blussen,’ gaat Devos verder. ‘In zijn handen zal de sleutel liggen voor heel wat heetgebakerde politieke kwesties, want het zal zijn taak zijn om de klachten van plaatselijke inboorlingen te behandelen. Door gehoor te geven aan hun grieven kan hij in één beweging ook de plannen van het Boechoutse gemeentebestuur van de tafel vegen. Waarom Eurocommissaris worden als je de kans krijgt om een functie met oh zo veel meer macht uit te oefenen?’

‘Het behoeft geen twijfel dat dit de lokale politiek extra zal kruiden,’ concludeert Devos. ‘Wie de nieuwe schepen van Bekrompenheid zal worden is nog niet duidelijk, maar het leeuwendeel van de lokale mandatarissen zijn ook maar boeren met een plastron aan. Niet ondenkbaar dat de nieuwe schepen, wanneer ie een knoop moet doorhakken, met een tractorwiel of een koe al te paaien zal zijn.’

* Technisch gezien is de Witte Wijk ook het einde van de wereld, maar ‘het einde van de wereld’ wordt hier in figuurlijke zin gebruikt.

 

Drugs in Vremde getest op rioolwater

Vremde | De Universiteit van Antwerpen gaat volgende week in Vremde alle drugs testen op rioolwater. Uit eerdere testen in Lier bleek dat er opvallend veel rioolwater zat in drugs. Een gevaarlijke evolutie volgens toxicologen die willen uitzoeken of dit voor het hele land geldt.

Een brandje in een cannabisplantage wordt geblust met rioolwater. Gevaarlijk volgens toxicologen.

Een brandje in een cannabisplantage wordt geblust met rioolwater. Gevaarlijk volgens toxicologen.

Het is één van de grootste problemen waardoor de actieve welvaartsstaat bedreigd wordt. Drugs die sporen bevatten van rioolwater. Om deze kwestie beter in kaart te brengen, zullen toxicologen van de Universiteit van Antwerpen volgende week naar Vremde afzakken en er alle drugs op rioolwater testen.

‘Rioolwater in drugs is een onderschat probleem,’ stelt toxicoloog van de UA Ben Motoon. ‘Om de drugs een verfrissende toets te geven, wordt er vaak rioolwater aan toegevoegd. Maar we staan te weinig stil bij de gevaren ervan. In rioolwater kan shampoo zitten, maar het kan ook sporen bevatten van vervallen Fristi en urine van N-VA’ers.’

Zijn collega Bart Ammon treedt hem hierin bij. ‘We doen al enkele jaren onderzoek naar rioolwater in drugs. En de resultaten worden schrijnender met de jaren. Drugs zouden kwaliteitsproducten moeten zijn die zonder gevaren kunnen geconsumeerd worden, maar dat is momenteel geenszins het geval. Daarom dat de overheid in samenwerking met de UA een sensibiliseringscampagne lanceert waarin voor de gevaren van rioolwater wordt gewaarschuwd: ‘Drugs zonder rioolwater zijn ook lekker.’

‘Drugs zonder rioolwater zijn ook lekker’

Elke Vremdeling wordt daarom opgeroepen om volgende week met zijn drugs naar de turnzaal van de Dorpsschool te gaan. Die drugs zullen daar dan door een team van deskundologen van de Universiteit van Antwerpen aan rioolwatertests onderworpen worden. Ook kan u er terecht voor gratis advies van universitaire geschoolden die u graag zullen uitleggen waar u best op let wanneer u wat coke, heroïne of LSD koopt.

Ouders hoeven niet ongerust te zijn: de turnlessen komen hierdoor niet in gevaar.

Geen inplanting van woonerf, wel bouw asielcentrum

Vremde | Buurtbewoners kunnen opgelucht ademhalen. Op de plaats waar vroeger patattenboer Dillen gevestigd was, komt er geen woonerf. De projectontwikkelaar heeft zijn wilde plannen gewijzigd en wil er nu een asielcentrum neerpoten. Een asielcentrum zou in de buurt voor minder overlast zorgen dan 18 op elkaar gepropte woningen.

Plaats van delict.

Vremde zal opgefleurd worden door een asielcentrum. Past beter bij het landelijke karakter dan 18 op elkaar gepropte woningen.

Geen woonerf, maar een asielcentrum. Het is de verrassende wending in de saga rond de sloop van de boerderij van de vroegere patattenboer Dillen die gelegen is aan de Wommelgemsesteenweg en achter de appartementsblokken in de Boomkensstraat.

Een projectontwikkelaar wilde er aanvankelijk 18 woningen bouwen. Buurtbewoners uit de Berkenlaan en de Wommelgemsesteenweg vonden de inplanting van het woonerf maar niets. Hevige buurtprotesten bleven niet uit. Vremde zou zo onleefbaar worden. Zwaarwichtige termen als ‘rampzalig’, ‘een aanslag op ons privéleven’ en ‘dat ik dat nog moet meemaken op mijn oude dag’ werden niet geschuwd. Een belangrijke kritiek was ook dat er te weinig parkeermogelijkheden zouden zijn.

Maar de projectontwikkelaar blijkt de kwaadste nog niet te zijn. Hij laat vanwege de protesten zijn oorspronkelijke plannen om een woonerf neer te poten varen en gaat er in de plaats een asielcentrum uit de grond stampen. Voor de buurtbewoners moet dit ongetwijfeld een belangrijke overwinning zijn in de strijd om hun buurt leefbaar te houden. Hun bekommernis om kwalitatief en duurzaam te kunnen samenwonen, is zo in één klap helemaal van de baan geveegd.

‘Al de euvels waar de buurtbewoners om jammerden, zijn uit de wereld geholpen,’ vertelt een zichtbaar opgeluchte burgemeester Koen T’Sijen (Pro). ‘Zij kunnen tevreden zijn en weer rustig achter hun gordijnen de bewegingen op straat gadeslaan. Dit is een eerbaar compromis voor de hele buurt. Een pittoresk asielcentrum in het centrum van het dorp past inderdaad beter bij het landelijke karakter van Vremde dan een woonerf. Ook geen parkeerproblemen zo.’

 

 

Kruisteken in kerk maken verboden

Vremde | Wanneer de kerk in Vremde over enkele lichtjaren hersteld is, zal er geen godsdienst meer mogen beleden worden. Religieuze uitingen brengen de neutraliteit van een kerk in gevaar.

Godsdienst wordt taboe in de kerk van Vremde.

Godsdienst wordt taboe in de kerk van Vremde.

Mensen zijn rationele wezens, daarom belijden ze een godsdienst die gebaseerd is op een boek dat eeuwen en eeuwen geleden is neergepend door een paar lieden die klaar en helder wat te veel aan de hallucinogene paddenstoelen hebben gezeten en daarom ook projecteren diezelfde mensen wat er in dat boek staat op de 21ste eeuw en laten hun leven door wat hersenspinsels van dit stel grapjurken bepalen.

Maar dat zal dan niet meer in de kerk van Vremde zijn. Mensen mogen nog wel godsdienst belijden. Iedereen is zo vrij om zich zo veel mogelijk van zijn of haar eigen vrijheid te beroven als ie maar wil. Dat zal dan wel thuis moeten gebeuren. Het is te provocerend om in een kerk een bepaalde godsdienst te belijden, dat impliceert immers dat er geen plaats is voor andere godsdiensten. Door de neutraliteit van de kerk te bewaren, kan niemand zich gekwetst, bedreigd, beledigd, in zijn eer gekrenkt, getergd, benadeeld, geviseerd, aangevallen, achtergesteld of gebelgd voelen.

Een kruisteken maken, Christusbeelden, Bijbels, paternosters, biechtstoelen, hosties en altaren zullen in de kerk van Vremde door hun religieuze connotatie verboden worden. Priesters wordt de toegang ontzegd vanwege hun voorliefde voor jonge jongens. Kunnen om die reden bezwaarlijk neutraal genoemd worden. Analoog zullen ook homo’s, hetero’s en mensen die een regenboog-T-shirt dragen niet meer welkom zijn in de kerk. Brrrrr, een geaardheid hebben, je moet het ook maar durven. En mensen met een huidskleur, die komen er al helemaal niet meer in.

De plaatselijke bevolking reageert ontzet op dit alles. Men vreest dat Vremde de massale toeloop van Zwitsers niet zal aankunnen.

De Berkenlaanwatcher

Vremde | Elk weekend krijgt u hier vanaf nu de wildste avonturen te lezen die er de afgelopen week zijn gebeurd in de Berkenlaan. In mondainere kringen beter gekend als de Avenue des Bouleaux. Vandaag de eerste episode.

Fenomenaal zicht op het straatnaambordje van de Berkenlaan.

Fenomenaal zicht op het straatnaambordje van de Berkenlaan.

De Berkenlaan. Het paradijs op aarde. Zonder de Berkenlaan was Gods schepping niet compleet geweest. Mensen komen dan ook van heinde en verre om er een romantische wandeling te maken, om er van de feeërieke omgeving te genieten of om de architecturale hoogstandjes te bewonderen. De Berkenlaan heeft met andere woorden voor elk wat wils. Maar het zijn slechts de happy few die er zich kunnen huisvesten.

De Berkenlaan is zoals de naam al doet vermoeden genoemd naar Jules Berken, dorpsdichter van Vremde in de 17de eeuw. Maar vooral bekend van de magische woorden die iedere rechtgeaarde Vremdeling uit het hoofd kan citeren: ‘Tussen broom en daad staan in het woordenboek zo veel woorden dat het onbegonnen werk is om ze te tellen.’

Maar ook andere geniale en soms zelfs pakkende oneliners van hem zitten in het collectieve geheugen gegrift. ‘Een spel petanque duurt hoogst uitzonderlijk 90 minuten en aan het eind wint er nooit een Duitser.’ Dat was logisch, vermits Duitsers worst vreten en bier drinken en dus geen tijd hadden om petanque te spelen. Maar het zijn alleen genieën die zulke zinnen kunnen bedenken.

Geroemd werd hij ook om volgende uitspraak: ‘Je hebt twee soorten mensen in Boechout. Mensen die in de Broeders Alexianen zitten. En mensen die daar nog komen te zitten.’ Zijn liefde voor Vremde was onvoorwaardelijk. Hij zwoer op zijn communicantenzieltje dat hij nooit naar Boechout zou verhuizen. Ook niet als er een enorme hoeveelheid dukaten op tafel werden gegooid.

‘Je hebt twee soorten mensen in Boechout. Mensen die in de Broeders Alexianen zitten. En mensen die daar nog komen te zitten.’

Maar Jules Berken bleek niet om te kunnen gaan met de roem en verhuisde naar Boechout. Berken verbleef er enkele jaren, maar de heimwee knaagde steeds harder en harder. Hij was tien jaar ingeweken in Boechout toen hij dacht dat in Vremde de gemoederen intussen wel bedaard waren zodoende hij zijn geboortegrond kon bezoeken. Maar het was nog te vroeg, hij had amper drie stappen gezet op Vremds grondgebied en hij werd al gevangen genomen. Niet veel later smeulde er in Vremde een brandstapel na.

Zelfs in de zeventiende eeuw deed Jules Berken al gevleugelde, actuele uitspraken.

Zelfs in de zeventiende eeuw deed Jules Berken al gevleugelde, actuele uitspraken.

Een droef einde voor een man die zo veel betekend heeft voor zijn dorp. Nadien is hij ook in de vergetelheid gesukkeld. Nu leeft Jules Berken nog verder in naam ‘Berkenlaan’ en ook in een tatoeage op het lijf van voetballer Steven Defour: ‘Wat Jules Berken deed, kan ik beter.’

Met de tijd helen de wonden, ook landverraders kunnen dan op een beetje goodwill rekenen. De meeste Vremdelingen hebben zich intussen verzoend met de gedachte dat de tol van de roem Jules Berken fataal werd. Daarom blijft hij voor menig Vremdeling de grootste taalvirtuoos die Vremde ooit gekend heeft, kent en zal kennen.

Repatriëring uit Boechout voortaan niet meer gratis

Vremde – Boechout | De contouren van de impact van de besparingsgolf worden zo stilaan zichtbaar. Vremdelingen die in Boechout verzeild geraken, zullen vanaf heden zelf voor de repatriëringskosten moeten opdraaien. Dat was voorheen niet het geval. Ook de broodnodige psychologische bijstand en andere medische hulp die deze mensen nodig hebben, zal niet meer terugbetaald worden door de Sociale Zekerheid.

Het gemeentehuis van Boechout. Een bouwwerk dat menig Vremdeling in zijn leven nooit hoopt te zien.

Het gemeentehuis van Boechout. Een bouwwerk dat menig Vremdeling in zijn leven nooit hoopt te zien.

Inwoners van Vremde die in Boechout op de één of andere dwaze manier belanden zijn zo al slachtoffer genoeg. In een warm Vlaanderen neemt de gemeenschap zowel de repatriëringskosten als de psychologische bijstand van deze arme stakkers op zich. Solidariteit met grote S. Dat was de ideologie achter het vorige beleid dat nu helemaal wordt teruggedraaid.

De standaardprocedure zat nochtans vernuftig in elkaar. Telkenmale er een melding binnenkwam van een Vremdeling die in Boechout werd opgemerkt, steeg er in Vremde een zeppelin op richting de plaats van het onheil alwaar de ongelukkige zo snel mogelijk weer werd overgebracht naar veiligere oorden. Zoiets moest snel gaan. Elke minuut extra in contact zijn met Boechout levert extra psychologische en fysieke schade op. Niet zelden werd de in Boechout verzeilde Vremdeling nog eerst een maand in quarantaine geplaatst op de Pietingbaan om andere bewoners niet te besmetten met zijn opgedane Boechoutse ideeën.

Nu zal de Vremdeling zijn eigen boontjes mogen doppen, want zo’n repatriëring kost stukken van mensen. ‘Gratis bestaat niet,’ licht Vlaams Minister-President Geert Bourgeois (N-VA) deze maatregel toe. ‘Het wordt steeds moeilijker om én de exorbitante bonussen van CEO’s te blijven betalen én de privéreisjes van parlementsleden én de kaviaar met champagne die Bart Tommelein elke middag in de cafetaria van het Vlaams Parlement naar binnen schrokt én de repatriëring van Vremdelingen uit Boechout. Dan is dat laatste schrappen een weloverwogen keuze. Het moet maar eens gedaan zijn met dit pamperbeleid.’

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) tikt Bourgeois op de vingers. ‘De regering-Bourgeois is vooral een regering voor de gegoede middenklasse en weigert om te kijken naar diegenen die de hulp het hardst kunnen gebruiken. Er is niemand die vrijwillig op Boechoutse bodem terechtkomt. Het zijn ook veeleer de zwakkeren in de samenleving die zich al eens op het scheve pad begeven en zo in Boechout belanden. Niet alleen mag men deze mensen niet als een baksteen laten vallen, geen inspanning mag te veel zijn om hen tegen deze maligne Boechoutse invloeden te beschermen.’

 

Sharia op tournee in Vremde

Vremde | In het weekend van 30 en 31 augustus maakt Sharia een tournee door Vremde. Geen enkele straat zal hierbij overgeslagen worden. Een verlengd verblijf is niet uitgesloten.

Sharia komt op tournee

Sharia komt naar Vremde. Het is de bedoeling om de Vremdeling zo te laten kennismaken met andere culturen.

Sharia probeert al langer voet aan de grond te krijgen in West-Europa. Haar meest fervente supportersclub genaamd Sharia4Belgium spaart kosten noch moeite om hun lieveling te lanceren. ‘We hopen uit de grond van ons hart dat Sharia hier kan blijven en wij met haar. Vremde wordt zo een belangrijke uitvalsbasis om de rest van Europa te laten kennismaken met Sharia,’ aldus Fouad, voorzitter van de fanclub.

De komst van Sharia is volgens vele Vremdelingen het culturele hoogtepunt van het jaar. ‘Ik heb daar al veel over gehoord in het nieuws. Het zal een grote eer zijn die hier te mogen ontvangen,’ vertelt Luc (54).

Toch zijn er enkele vervelende voorwaarden aan de komst van Sharia verbonden. Zo zullen Vremdelingen die dat weekend alcohol nuttigen gestenigd worden en vrouwen die zich ongesluierd op straat begeven gemarteld. Dat is contractueel bepaald met de fanclub van Sharia.

Dat vindt Karel (41) niet erg. ‘Er komen niet elke dag wulpse Arabische vrouwen over de vloer. Dan moet een mens al eens water bij de euhm … wijn doen.’

Luc: ‘Naar het schijnt loopt die gesluierd in een boerka rond. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Maar ze draagt dan toch al geen hoofddoek. Dat is ook al iets.’

Karel: ‘Allez, tiens. Dat wist ik niet. En die komt toch uit Saoedi-Aradingeskes. En daar kan het, heb ik mij laten vertellen, toch warm worden. Ach ja, zo een boerka dragen bij temperaturen hoger dan 30°C, wie zou dat nu niet vrijwillig doen?’

Bij de fanclub van Sharia, het zogenaamde Sharia4Belgium, zitten enkele warmbloedige types. Dat weet ook burgemeester Koen T’Sijen. ‘Zolang wij ons aan hun voorwaarden houden, zal het hele weekend rustig en ordentelijk verlopen. Dat hebben ze me plechtig beloofd.’