Repatriëring uit Boechout voortaan niet meer gratis

door The Vremde Mirror

Vremde – Boechout | De contouren van de impact van de besparingsgolf worden zo stilaan zichtbaar. Vremdelingen die in Boechout verzeild geraken, zullen vanaf heden zelf voor de repatriëringskosten moeten opdraaien. Dat was voorheen niet het geval. Ook de broodnodige psychologische bijstand en andere medische hulp die deze mensen nodig hebben, zal niet meer terugbetaald worden door de Sociale Zekerheid.

Het gemeentehuis van Boechout. Een bouwwerk dat menig Vremdeling in zijn leven nooit hoopt te zien.

Het gemeentehuis van Boechout. Een bouwwerk dat menig Vremdeling in zijn leven nooit hoopt te zien.

Inwoners van Vremde die in Boechout op de één of andere dwaze manier belanden zijn zo al slachtoffer genoeg. In een warm Vlaanderen neemt de gemeenschap zowel de repatriëringskosten als de psychologische bijstand van deze arme stakkers op zich. Solidariteit met grote S. Dat was de ideologie achter het vorige beleid dat nu helemaal wordt teruggedraaid.

De standaardprocedure zat nochtans vernuftig in elkaar. Telkenmale er een melding binnenkwam van een Vremdeling die in Boechout werd opgemerkt, steeg er in Vremde een zeppelin op richting de plaats van het onheil alwaar de ongelukkige zo snel mogelijk weer werd overgebracht naar veiligere oorden. Zoiets moest snel gaan. Elke minuut extra in contact zijn met Boechout levert extra psychologische en fysieke schade op. Niet zelden werd de in Boechout verzeilde Vremdeling nog eerst een maand in quarantaine geplaatst op de Pietingbaan om andere bewoners niet te besmetten met zijn opgedane Boechoutse ideeën.

Nu zal de Vremdeling zijn eigen boontjes mogen doppen, want zo’n repatriëring kost stukken van mensen. ‘Gratis bestaat niet,’ licht Vlaams Minister-President Geert Bourgeois (N-VA) deze maatregel toe. ‘Het wordt steeds moeilijker om én de exorbitante bonussen van CEO’s te blijven betalen én de privéreisjes van parlementsleden én de kaviaar met champagne die Bart Tommelein elke middag in de cafetaria van het Vlaams Parlement naar binnen schrokt én de repatriëring van Vremdelingen uit Boechout. Dan is dat laatste schrappen een weloverwogen keuze. Het moet maar eens gedaan zijn met dit pamperbeleid.’

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) tikt Bourgeois op de vingers. ‘De regering-Bourgeois is vooral een regering voor de gegoede middenklasse en weigert om te kijken naar diegenen die de hulp het hardst kunnen gebruiken. Er is niemand die vrijwillig op Boechoutse bodem terechtkomt. Het zijn ook veeleer de zwakkeren in de samenleving die zich al eens op het scheve pad begeven en zo in Boechout belanden. Niet alleen mag men deze mensen niet als een baksteen laten vallen, geen inspanning mag te veel zijn om hen tegen deze maligne Boechoutse invloeden te beschermen.’