The Vremde Mirror

De waarheid zwetst

Maand: september, 2012

Geen enkele wagen rijdt in Vremde door het rood

Vremde | In de eerste helft van 2012 is er geen enkele wagen door een rood licht gereden in Vremde. Vremde is daarmee op dat vlak het verkeersveiligste dorp van Vlaanderen. Het Ministerie van Mobiliteit vond deze exuberant goede cijfers uiterst verdacht en ging ter plekke een kijkje nemen. Daar kon het inderdaad vaststellen dat de plaatselijke automobilisten geen rode stoplichten negeren. Om het geheim van dit fenomeen te ontrafelen, heeft het Ministerie van Mobiliteit een studiegroep naar Vremde gestuurd die zal onderzoeken waarom men in dit dorp de verkeerslichten niet negeert.

Ook een peloton sociologen, psychologen, diplomalogen en andere pseudo-wetenschappers zijn naar Vremde afgezakt om te onderzoeken hoe het sociologisch en genetisch te verklaren valt waarom de Vremdeling rode lichten niet negeert. Wetenschappers vermoeden dat Vremdelingen een speciaal chromosoom hebben die hen doet stoppen voor het rood. Indien dat chromosoom wordt gevonden, zou dat niet alleen baanbrekend zijn maar het zou ook de baan veiliger maken. Chauffeurs die door het rood rijden, kunnen door een rechter dan een verplichte wijziging van het DNA-paspoort opgelegd worden waarbij het speciale chromosoom dat voor een rood licht doet stoppen aan hun DNA wordt toegevoegd.

 

Fietsers mogen rood licht negeren

Vremde | Op plaatsen waar er verkeerslichten zijn en de verkeersborden B22 en B23 zijn aangebracht, mogen fietsers het rode licht negeren. De verkeersborden hebben er uitzonderlijk voorrang op de verkeerslichten. Deze borden komen er omdat de verkeerslichten op het autoverkeer zijn afgesteld en nauwelijks rekening houden met het fietsverkeer. Een voorwaarde voor de aanwezigheid van deze verkeersborden zijn verkeerslichten. In Vremde verandert er dus niets.

Advertenties

Vremdse Zilverling grootste wereldmunt

Vremde – Beurzen | Noch de Amerikaanse Dollar noch de euro mogen zich anno 2012 de grootste wereldmunt noemen, wel de Vremdse Zilverling. De schuldencrisis begint in Europa en Amerika zo zijn tol te eisen. Dario Maghi, voorzitter van de Vremdse Centrale Bank, is tevreden over de gang van zaken maar ziet als nuchtere Vremdeling ook gevaren. ‘De sterke positie van onze munt bewijst dat we goed bezig zijn. Het wordt wel steeds moeilijker en moeilijker om ze van economisch zwakkere gebieden als Amerika en Europa af te schermen. Een economische crisis is immers nog besmettelijker dan de bof.’

De Vremdse Zilverling wordt gebruikt in een economisch stabiele regio. Deze sterke basis boezemt duidelijk vertrouwen in. Zo is het aandeel van de Vremdse Zilverling in de mondiale reserves van buitenlandse deviezen in één jaar gestegen van 0,4% naar 62,5%. Ook de koers van de Vremdse zilverling heeft in korte tijd een hoge vlucht genomen. Waar vorige week 1 Vremdse Zilverling €3,25 waard was, krijgt men vandaag voor diezelfde Vremdse Zilverling maar liefst €32,00.

Het succes van de Vremdse Zilverling is aanlokkelijk. De voorzitter van de Europese Centrale Bank denkt er nu aan om het bestaan van de euro op te heffen en de Vremdse Zilverling als Europese munt te introduceren. Daar staat Dario Maghi echter niet echt om te springen. ‘De zwakke broertjes binnen de eurozone zoals Duitsland zullen onze stabiele en sterke munt helemaal onderuit halen. We gaan onszelf niet verraden voor 30 zilverlingen. Vremdelingen kennen de Bijbel wel.’

Boze trucker zet dorp in rep en roer

Vremde | Gans het land wordt getroffen door verkeershinder ten gevolge van de algemene truckersactie. Deze truckers vinden het niet eerlijk dat Oost-Europeaanse truckers minder verdienen dan hen. Uit solidariteit met hun collega’s blokkeren ze her en der de wegen door tegen een slakkengang richting Brussel te rijden waar ze verder actie zullen voeren.

Ook Vremde blijft niet bespaard van de ellende. Omstreeks 9u45 vanmorgen verzeilde trucker Ludo op de Vremdse wegeltjes. Omwille van het tijdstip zorgde dit voor geen vertragingen van het plaatselijke verkeer. Hierom en omwille van de solidariteit die de truckers tonen met hun Oost-Europese collega’s toonden de Vremdelingen genade en lieten ze hem verder zijn boontjes doppen. Dat is ooit anders geweest. Trucker Ludo zelf is radeloos. ‘Waarom moet mij dit nu weer overkomen? Er stond vandaag een gezellig dagje Brussel gepland met de collega’s. Ik volgde vanuit Antwerpen twee collega’s en door een wegomlegging ben ik in dit boerengat verzeild geraakt. Hoe ik hier weer uit moet geraken, is een raadsel.’ Toen trucker Ludo weer vertrok, kwam hij bijna in botsing met een trucker met Roemeens kenteken. Ludo schold hem uit voor ‘sociale dumpert.’ Vermits de Roemeen geen Nederlands verstaat, escaleerde de ruzie niet en keerde de rust weder over het dorp.

Vremdse invasie in Libië afgeblazen

Benghazi – Vremde | Gisteren in de vroege avond werd de Vremdse ambassade in Benghazi aangevallen door een woedende massa Libiërs. Eén Vremdse diplomaat raakte daarbij lichtgewond. Om veiligheidsredenen en ook omwille van een platgebrande ambassade trekt Vremde al zijn diplomatiek personeel uit Libië terug.

Waarom de Vremdse ambassade werd aangevallen, is onduidelijk. Vermoedelijk hebben de Libiërs zich van gebouw vergist en wilden ze de Amerikaanse ambassade aanvalle. Helaas is het kwaad ondertussen geschied. De Libiërs gingen driest te keer. Ze brandden eerst het hele ambassadegebouw plat om het daarna te plunderen. De buit van de plunderingen was hierdoor eerder gering. Tijdens een spoedzitting van het Vremds Nationaal Congres werd er bedisseld welke diplomatieke sancties men Libië zou opleggen. Er werd geopperd om een economisch embargo op te leggen; zo zou Vremde geen Libisch woestijnzand meer invoeren wat een zeer groot verlies zou betekenen voor de lokale economie. Deze maatregel werd te drastisch bevonden.

Daarom besloot het Congres om een militaire interventie van Vremdse grondtroepen uit te voeren op Libisch grondgebied. Dat zien de Vremde Naties (VN) dan weer niet zitten. Volgens gereputeerd oorlogsjournalist Rudi Karskens valt dit makkelijk te verklaren. ‘Het Vremdse leger boezemt zo’n angst in dat burgers massaal op de vlucht zullen slaan en de vluchtelingenkampen zullen deze toeloop niet aankunnen. Het zou de instabiliteit in deze regio enkel maar vergroten.’ De beslissing van de VN is daarom niet onlogisch aldus Karskens.

Een vluggertje met de burgemeester

Boechout – Kalifornia | In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen organiseerde The Vremde Mirror deze namiddag een speeddate met zijn burgemeester. We huurden hiervoor de sterjournalist van de VRT Sam De Bruyn in die het hele gebeuren in goede banen moest leiden. Zelfs cameraploegen van de VRT waren van de partij om beelden te schieten van dit politiek belangwekkende evenement. Zij zullen dit uitzenden op 12 oktober, slechts twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De opkomst was gering, maar toch ook talrijk gezien het warme weer voor de tijd van het jaar. Burgers uit Boechout en Vremde stelden om beurten vragen en kregen antwoorden van hun burgervader. De ene keer kreeg hij de prangende vraag voorgeschoteld of de terreinen van de plaatselijke petanqueclub niet overdekt konden worden, een andere keer werd de bezorgdheid uitgedrukt over de betaalbaarheid van huisvesting in de gemeente en nog een andere keer moest de burgemeester zijn plannen voor de dorpskom van Vremde uit de doeken doen. Dit laatste interesseert u natuurlijk het meest. Zo wil burgemeester T’Sijen de Reigersmolenstraat heraanleggen, de vergunning daarvoor is trouwens al ingediend. Daarnaast zal de Vremdse dorpskern helemaal in een nieuw jasje gestoken worden. Volgens de burgemeester zal het huidige verhoogde ‘fietspad’ parkeergelegenheid worden en voor de fietsers zullen er fietssuggestiestroken komen. Het dorpspleintje zal ook een flinke opknapbeurt krijgen. Tot slot heeft hij de intentie om de Wommelgemsesteenweg van een apart fietspad te voorzien. Wordt in ieder geval vervolgd…

De Grote Verkiezingsbordentelling (2)

Wegens overweldigend succes konden we niet anders dan een tweede Grote Verkiezingsbordentelling houden in Vremde. De vorige telling vond nu toch al zo’n tien dagen geleden plaats. In tegenstelling tot opiniepeilingen is deze telling uiterst accuraat en wel betrouwbaar. Edoch we zijn niet onfeilbaar. De foutenmarge van deze telling is 4,17%.

Voor we overstelpt worden met klachtenmails en andere brieven met wit poeder in willen we vermelden dat deze foto slechts ter illustratie is omdat we hier toch de helft van alle politieke partijen in Boechout-Vremde in één beeld hebben. Dit gezegd zijnde moeten we wel stellen dat u hier de helft van alle verkiezingsborden van Open VLD in geheel Vremde ziet.

Net over de dorpsgrenzen heen zagen we dergelijke carnavaleske taferelen. Dit blijft Vremde gelukkig bespaard. Vremde is dan ook een beschaafd dorp.

Maar u wilt natuurlijk de cijfers weten. Er zijn ten opzichte van tien dagen geleden maar liefst 21 verkiezingsborden bijgekomen. In totaal versieren 48 verkiezingsborden het Vremdese landschap. De topdrie is ongewijzigd gebleven. Pro Boechout-Vremde staat eerste en wordt op de hielen gezeten door Gemeentebelangen. N-VA blijft derde. We zien wel een opvallende opmars van Groen die van 0 naar 6 verkiezingsborden stijgt. Ook N-VA heeft er zes bijgezet. Zij stijgen van 4 naar 10 en naderen ietwat op de eerste twee.

De naakte cijfers:

 • Pro Boechout-Vremde 16
 • Gemeentebelangen 14
 • N-VA 10
 • Groen-Gangmaker 6
 • Open VLD 2
 • CD&V 0

Relatieve cijfers in een professionele grafiek

We zien toch enkele verschuivingen ten opzichte van de telling op 3 september. Procentueel maken Pro Boechout-Vremde en Gemeentebelangen een duik hoewel ze wel op één en twee blijven staan. Dat Groen en N-VA een extra tandje hebben bijgezet, is hier de hoofdoorzaak van. Doordat de Grote Verkiezingsbordentelling geen rekening houdt met de twee algemene aanplakborden in Vremde, blijft CD&V op 0 steken. Er zijn voor de rest van hen geen verkiezingsborden of verkiezingsaffiches in het straatbeeld te vinden. Blijft dat zo of zal er nog een ongenadig slotoffensief van hen volgen? Dat verneemt u hier begin oktober…

Litouwse trucker opgeknoopt op dorpspleintje

Vremde | Dinsdagnamiddag omstreeks 14u45 reed er zich wederom een Litouwse trucker vast op een landweg te Vremde die deze weg per ongeluk was ingeslagen. Moderne oriëntatiemiddelen als GPS zijn hiervan de boosdoener. Het is al de derde keer in anderhalve maand tijd dat een dergelijk tafereel zich afspeelt op Vremdse grond. De plaatselijke bevolking was het dan ook meer dan beu. Een tiental Vremdelingen gooiden zich op de vreemdeling die het verkeer danig in de war bracht en lynchten hem. De veldwachter wilde nog ingrijpen door de Litouwse trucker met één pistoolschot af te knallen om zijn lijden niet te lang te laten duren, maar kwam hopeloos te laat.

De frustraties omwille van het zware vrachtverkeer zaten bij de dorpsbewoners duidelijk hoog. Boer Gust die toevallig passeerde, droeg ook zijn steentje bij: “Die Litouwse truckers verstoren hier de rust. Mijn kalkoenen zijn uit zichzelf al stressgevoelig en wanneer ze dan een vrachtwagen met Litouws kenteken zien, is het hek helemaal van de dam. Ik heb de vreemdeling dan ook laten kennismaken met mijn riek op een paar onprettige plekken.” Nadat de Litouwer vakkundig afgemaakt werd, werden zijn overblijfselen naar het dorpsplein vervoerd waar hij onder luid gejuich opgeknoopt werd. Nadat deze daad verricht werd, keerde de rust weder over het dorp.

 

Aantal spoorlopers in Vremde stabiel

Vremde | Steeds meer nemen mensen een binnenweg langs een spoorweg of vinden jongelui het stoer om zichzelf te laten fotograferen op een spoorweg om er daarna op één of ander sociaal medium mee te pronken. Volgens spoorwegnetbeheerder Infrabel brengt dit veel spoorhinder teweeg. Zo zou er dagelijks 3,5 uur vertraging zijn door spoorlopers. Dat is toch zo’n volle 0,04% van alle dagelijkse treinvertragingen. Volgens recent onderzoek van Infrabel blijkt Vremde het enige dorp te zijn waar het aantal vertragingen door spoorlopers niet in stijgende lijn is en dus stabiel blijft. Ook de koeien van Boer Gust blijven in het gareel en hebben in Vremde geen hinder van het treinverkeer veroorzaakt. Boer Gust: “Er zijn vorig jaar wel eens een paar koeien van mij ontsnapt die het treinverkeer lichtjes gehinderd hebben, maar zo ben ik ook eens in de Walen geweest.”

Vrije Tribune: een ‘vremde’ historie

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en in het licht daarvan hebben we onszelf een Vrije Tribune gegund. In tijden van gemeenteraadsverkiezingen duiken er niet alleen hoogst vermakelijke verkiezingsspotjes op, ook worden er talloze beloften gemaakt die nooit uitgevoerd worden en waar zelfs de kabouters hun hand voor zouden omdraaien.

Sociale Media en initiatieven als De Vragende Partij verhogen de interactie tussen bevolking en plaatselijke beleidsmakers en doen nadenken over het lokale beleid. Dat kan enkel maar toegejuicht worden. Althans voor wie er toegang tot heeft. Ook The Vremde Mirror denkt graag na; ondanks het feit dat het op de redactie dan ferm kraakt. Zeker over Vremde. De gemeente Boechout-Vremde bestaat voor zo’n 20% uit Vremdelingen. Het heeft soms heel wat voeten in de aarde alvorens er in Vremde verwezenlijkt wordt wat er is beloofd. Ja maar, de Vremdesesteenweg is toch ferm onder handen genomen. En daar zijn we blij om, maar dit is de enige rechtstreekse verbindingsweg vanuit Vremde naar Boechout. Het mocht misschien ook wel eens. Het vorige fietspad (een naam is slechts een naam) was het geliefde oefenparcours voor koorddansers.

De soms stiefmoederlijke behandeling van Boechout ten aanzien van Vremde is niet nieuw en is historisch te bepalen. We nemen u graag mee even terug in de tijd. In 1686 annexeerde de gemeente Boechout al grond bij Vremde. Zelfs buurgemeente Hove was niet veilig. Daarna kwamen er talloze belastingkwesties en in de tijd van Napoleon was een ‘fusie’ nakende. Dat kon toen worden voorkomen. In 1860 was er sprake van een spoorweg door Vremde. Een spoorweg, jawel. De moderniteit van een trein deed haar intrede in Vremde toen niet. In 1906 wilde men een ‘deftige veloweg’ aan leggen tussen Boechout en Vremde. Anno 2012 ligt hij er. En dan nog gezwegen over het verhaal van busdiensten in Vremde. De Heemkundige Kring ‘het Speelhof’ heeft daar al uitvoerig over geschreven. Dat sinds 1 september de busdienst weer aangepast is en beperkter is geworden, vertelden we u hier al eens. Het ontstaan van de fusiegemeente Boechout-Vremde in 1977 deed nog meer beslissingsmacht naar Boechout verschuiven. Hoewel het aantal inwoners in Vremde in stijgende lijn is, zijn er enkel de hoogst essentiële handelaars te vinden. Hier en daar wordt het woord ‘eilandgevoel’ zelfs in de mond genomen…

Ook de herstellingswerken van de Broechemsesteenweg en de Berthoutstraat hebben een tijdje op zich laten wachten. In 1954 was er een akkoord om de wegen her aan te leggen. Het was een halve eeuw wachten eer er daadwerkelijk een heraanleg kwam. Een mens dacht op den duur met weemoed terug aan de goede berijdbaarheid van Romeinse heirbanen. Bovendien ontwaren we hier een constante. Zoekt u mee? De Broechemsesteenweg werd vernieuwd in 1999-2000. Wat stond er op het programma in 2000? Gemeenteraadsverkiezingen. De Berthoutstraat kreeg zijn broodnodige oplapbeurt in 2005-2006. Wat stond erin 2006 op het programma? Toch geen gemeenteraadsverkiezingen zeker. De werken aan de Vremdesesteenweg vonden plaats in 2011-2012. Wat staat er in oktober 2012 op het programma? Zucht. Uiteraard toeval. We zijn nu al benieuwd naar welke (eeuwenoude) belofte er in Vremde in 2017 – 2018 zal uitgevoerd worden. De Vremdese dorpskern is dringend aan een opfrissing toe. Wanneer mensen het in Vremde hebben over het Juragebergte dat bekend staat om zijn grillige heuvels, hebben ze het niet over dat Franse gebergte maar wel over het fietspad in de dorpskern. Je kan er alles op doen behalve fietsen en wandelen. Door de straten in de dorpskern aan beide kanten een gele lik verf te geven die zijn beste tijd op sommige plaatsen al heeft gehad en er de naam fietssuggestiestrook aan te geven, verzeker je de veiligheid van de trage weggebruiker niet. Hopelijk komt die opfrissing van de dorpskom er gauw. Dat we nu al reikhalzend uitkijken naar 2017 en 2018. Moeder, waren het elk jaar maar gemeenteraadsverkiezingen.

De voltallige redactie van The Vremde Mirror

Oh ja: vermits wij een democratisch medium zijn, krijgt iedereen na goedkeuring van de redactie een mogelijkheid tot wederwoord of publicatie van een andere ‘vremde’ gedachte.

Toeristenplaag in Vremde: bewoners weggejaagd

Vremde | Nu het toeristisch zomerseizoen ten einde is, maakt ook Vremde de balans op van de vakantiemaanden. Het aantal toeristen dat Vremde in de zomermaanden wist te vinden, is maar liefst verviervoudigd ten opzichte van 2011. Volgens Toerisme Vlaanderen bezochten maar liefst 32 toeristen Vremde. En niet alleen wielertoeristen. De kwakkelzomer lijkt hiervan de meest plausibele oorzaak te zijn. Mensen toeren noodgedwongen meer met hun auto waarin het doorgaans droog is, rijden vervolgens verkeerd, belanden in wegomleggingen en verzeilen zo in Vremde. En als echt alles mee zit, vinden ze er nog een parkeerplaats ook; soms ook wel gracht genoemd.

Dagjestoeristen die Vremde bezocht hebben, prijzen de pittoreskheid, de authenticiteit, de gastvrijheid van de plaatselijke inboorlingen en het feit dat al het erfgoed en andere monumenten op een zakdoek liggen. De Vremdese horeca was zeer in de wolken met de overweldigende golf van het ongebreideld consumerende ras, in de volksmond ook wel toeristen genoemd.

Toch lijkt een Toeristische Dienst er in Vremde vooralsnog niet te komen. De plaatselijke bevolking is minder opgezet met de toeristenplaag. Deze dagjestoeristen aanzien Vremde als een soort Bokrijk maar dan één waar geen inkom hoeft betaald te worden. Zij leven met het vooroordeel dat Vremde een openluchtmuseum is en denken overal binnen te mogen zonder te kloppen of – bij de modernere gebouwen – te bellen. Enkele Vremdelingen zijn zo al weggejaagd. Het is maar een kwestie van tijd dat zij zullen overmand worden door een verpletterende heimwee en willen terugkeren naar hun heimat. Ook boer Gust maakte al kennis met het fenomeen toerisme. “Die vermetele uitheemse boeren dachten even mijn koeien te mogen melken zonder dat ik er bij ben.” (Vrij vertaald naar: Die vermetele vremde boere dachte effe maajn koeie te meuge melke zǿnder dakik erbaaj zèn.) Gelukkig stond mijn riek binnen handbereik aldus boer Gust.

De Grote Verkiezingsbordentelling

Vremde | Over een dag of 40 is het zover. Dan mag menig Vremdeling zijn oordeel vellen over het huidige gemeentebeleid in het stemhokje. Dat hij doordacht zal stemmen, behoeft geen twijfel. Zoals het een modern dorp als Vremde betaamt, wordt er elektronisch gestemd. Om te kijken of de verkiezingskoorts in Vremde leeft, heeft The Vremde Mirror zijn vliegende reporter op pad gestuurd met de opdracht het aantal verkiezingsborden en verkiezingsaffiches te tellen. Hij kreeg ook de taak mee om hier enkele gewichtige conclusies aan vast te knopen.

Uit onze rondtocht is gebleken dat er maar liefst 27 verkiezingsborden prijken in het Vremdese landschap en dat verdeeld over drie partijen. Om het onderzoek statistisch relevant en geloofwaardig te maken, is de foutenmarge een kommagetal: 4,67%.

De naakte cijfers:

 • Pro Boechout-Vremde 12
 • Gemeentebelangen 11
 • N-VA 4
 • CD&V 0
 • Open VLD 0
 • Groen-Gangmaker 0

Relatieve cijfers in een professionele grafiek: 

Uit de cijfers blijkt dat Gemeentebelangen en Pro Boechout-Vremde niet hebben stilgezeten. Er valt op te merken dat 6 van de 11 affiches of borden van Gemeentebelangen op de rekening staan van de plaatselijke fruitboer op hun lijst. Pro Boechout-Vremde, de ploeg van de burgemeester, heeft er dan weer voor gekozen om overal uit te pakken met hetzelfde ontwerp van affiche of plakkaat. Zouden CD&V, Open VLD en Groen beseffen dat er niet enkel in Boechout stemmen vallen te ronselen of volgt er nog een ongenadig slotoffensief van hen? Wordt vervolgd…