Vremdse invasie in Libië afgeblazen

door The Vremde Mirror

Benghazi – Vremde | Gisteren in de vroege avond werd de Vremdse ambassade in Benghazi aangevallen door een woedende massa Libiërs. Eén Vremdse diplomaat raakte daarbij lichtgewond. Om veiligheidsredenen en ook omwille van een platgebrande ambassade trekt Vremde al zijn diplomatiek personeel uit Libië terug.

Waarom de Vremdse ambassade werd aangevallen, is onduidelijk. Vermoedelijk hebben de Libiërs zich van gebouw vergist en wilden ze de Amerikaanse ambassade aanvalle. Helaas is het kwaad ondertussen geschied. De Libiërs gingen driest te keer. Ze brandden eerst het hele ambassadegebouw plat om het daarna te plunderen. De buit van de plunderingen was hierdoor eerder gering. Tijdens een spoedzitting van het Vremds Nationaal Congres werd er bedisseld welke diplomatieke sancties men Libië zou opleggen. Er werd geopperd om een economisch embargo op te leggen; zo zou Vremde geen Libisch woestijnzand meer invoeren wat een zeer groot verlies zou betekenen voor de lokale economie. Deze maatregel werd te drastisch bevonden.

Daarom besloot het Congres om een militaire interventie van Vremdse grondtroepen uit te voeren op Libisch grondgebied. Dat zien de Vremde Naties (VN) dan weer niet zitten. Volgens gereputeerd oorlogsjournalist Rudi Karskens valt dit makkelijk te verklaren. ‘Het Vremdse leger boezemt zo’n angst in dat burgers massaal op de vlucht zullen slaan en de vluchtelingenkampen zullen deze toeloop niet aankunnen. Het zou de instabiliteit in deze regio enkel maar vergroten.’ De beslissing van de VN is daarom niet onlogisch aldus Karskens.