The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: november, 2012

Paardentram verhoogt bereikbaarheid Vremde

Antwerpen – Vremde | Na lang aandringen van het Vremdse gemeentebestuur bij hogere instanties heeft het toch kunnen bekomen wat het al een lange tijd wilde. Er komt een paardentram die Vremde met Boechout verbindt.

Het dossier van de paardentram ligt al een kleine eeuw op tafel van het Ministerie van Verkeer. Het was lange tijd in de vergetelheid geraakt hoewel alle nodige vergunningen in orde bleken te zijn. Maar door budgetproblemen bleef het dossier in de koelkast liggen. Het kersverse Vremdse gemeentebestuur pikte dit niet langer en legde het ijzersterke dossier weer op tafel. Vlaams Minister van Verkeer Hilde Crevits (CD&V) moest toegeven dat er geen enkele bezwaren zijn om de aanleg van een paardentram tegen te houden.

Vriend en vijand geven het toe. Dit is een eerste ferme pluim die kersvers burgemeester Boer Gust op zijn hoed mag steken. Hij stelt dan ook met trots de concrete plannen voor. ‘De tram tussen Antwerpen en Boechout zal worden doorgetrokken tot in Vremde. Mensen zullen vanuit Vremde naar Boechout kunnen door middel van een paardentram. In Boechout kunnen ze indien gewenst overstappen om met een gewone tram naar Antwerpen te trekken.’ Als daar tenminste nog plaats in is, voegde Boer Gust er met een knipoog aan toe.

“De Vremdesesteenweg zal moeten heraangelegd worden.”

De aanleg van een paardentram zal onder andere inhouden dat de pas heraangelegde Vremdesesteenweg aan een grondige hernieuwing toe is. Het vorige bestuur in Vremde wordt verweten geen rekening te hebben gehouden met het dossier van de paardentram en het bewust onder de mat te hebben geveegd. De Vremdesesteenweg zal nu worden heraangelegd in functie van de paardentram die het verkeer tussen Vremde en Boechout zal moeten vergemakkelijken.

Burgemeester Boer Gust: “Dat we investeren in een paardentram bewijst dat Vremde niet leeft in de negentiende eeuw, maar een modern dorp is dat meegaat met zijn tijd.”

Voor burgemeester Boer Gust is de investering meer dan de moeite waard. ‘De paardentram is het vervoermiddel van de toekomst. Vremde is als het ware een pioniersdorp op dat vlak. Dat we investeren in een paardentram bewijst dat Vremde niet leeft in de negentiende eeuw, maar een modern dorp is dat meegaat met zijn tijd.’

GAS-boete voor carbonnen fietsen

Vremde | Het gemeentebestuur heeft een verbod op haar grondgebied uitgevaardigd voor fietsen in carbon. Wie zich met een carbonnen fiets in de straten van Vremde waagt, wordt een GAS-boete opgelegd.

Burgemeester Boer Gust is blij dat het gebruik van een carbonnen fiets eindelijk op legitieme wijze kan gesanctioneerd worden. ‘Er komen steeds meer klachten over mensen die met fietsen in carbon door de straten scheren. Zij rijden bij momenten sneller dan iemand die zich voortbeweegt met paard en koets wat tot onverantwoorde inhaalmanoeuvres leidt. Niet alleen kan er worden opgebotst tegen een weggebruiker komende uit tegenovergestelde richting, ook is de kans reëel dat het paard in paniek op hol slaat.’

Cyriel Van Klauwaert: “Het stalen ros is in verval geraakt.”

Schepen van Verkeer en Sport Cyriel Van Klauwaert licht de maatregel toe. ‘De flandrien is een uitstervend ras. De fiets in carbon is een belangrijke oorzaak daarvan. Het stalen ros is in verval geraakt. Dergelijk licht materiaal is verfoeilijk. Zo is er niets meer aan fietsen en wordt de fiets een veel te democratisch vervoermiddel. We moeten het probleem bij de bron aanpakken. Door de carbonnen fiets uit het straatbeeld te bannen, zal de loden fiets, de echte fiets, weer aan terrein winnen. Een coureur is pas de naam coureur waardig wanneer hij zich op een loden of stalen vehikel voortschrijdt.’

Gebruik van elektrische fiets verdient levenslange dorpsban

Ook het rijk van de elektrische fiets lijkt in Vremde al over te zijn. De Vremdse gemeenteraad is zich nog aan het buigen over de sanctie die opgelegd moet worden aan mensen die zich verplaatsen op een elektrische fiets. Burgemeester Boer Gust en zijn aanhang vinden dat mensen met een elektrische fiets de brandstapel verdienen. Andere gemeenteraadsleden dan weer vinden dat een levenslange dorpsban genoeg is.

Begroting Vremde in orde

Vremde | Na moeizame onderhandelingen heeft Vremde zijn begroting op orde gekregen. Al heeft burgemeester Boer Gust daar wel zijn sterkste staaltjes staatsmanschap voor moeten bovenhalen.

Om de begroting voor 2013 op orde te krijgen, moest er maar liefst €1266,47 gevonden worden. Het bleek een helse klus te zijn om dit niet onaardige bedrag te vinden. De onderhandelingen werden omstreeks 6u40 vanochtend beëindigd. Burgemeester Boer Gust stuurde een tweet de wereld in met het bericht dat Europa op beide oren kan slapen nu Vremde zijn begroting op orde heeft gebracht. De Japanse beurzen stegen meteen met 12% na dit geruststellende nieuws. Volgens waarnemers komt het opstellen van de begroting geen dag te vroeg. Aanstaande vrijdag vindt er een Europese Top plaats en burgemeester Boer Gust zou daar te veel gezichtsverlies lijden indien Vremde tegen dan geen begroting zou hebben.

“De helse klus om €1266,47 te vinden voor de begroting 2013 is volbracht.”

Wat behelst deze begroting nu concreet? De btw op brood zal verhoogd worden. Om de koopkracht te behouden, zal de plaatselijke middenstand de broodprijs niet mogen doen stijgen. De Vremdse ondernemers zullen dit dus uit eigen zak moeten betalen. Deze maatregel zou op jaarbasis maar liefst 750 euro moeten opleveren. Een tweede maatregel houdt in dat kerkgangers gesommeerd worden om tijdens de bedelronde in elke mis €0,25 meer te geven dan anders. Dit bedrag dat extra wordt opgehaald, zal naar de gemeentekas gaan. Dit zou meer dan €500 in het laatje brengen.

Burgemeester Boer Gust is blij dat de koopkracht behouden is gebleven. ‘Het was een penibele evenwichtsoefening om het niet onaardige bedrag van €1266,47 te vinden. Maar we zijn erin geslaagd! Bovendien hebben we niet aan de index moeten morrelen om de begroting in evenwicht te krijgen. Op korte termijn bespaart dit ons een invasie van vakbonden en een golf van stakingen wat de Vremdse economie enkel maar ten goede komt.’

Econoom Miki Mauss: “Het gemeentebestuur gijzelt de plaatselijke middenstand.”

De plaatselijke econoom Miki Mauss is niet onder de indruk. ‘De Vremdse bejaarden worden door deze maatregel getroffen. Dit is weer een kaakslag voor deze groep. Maar bovenal en vooral gijzelt het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Boer Gust hier de middenstand. Een btw-verhoging moet worden verhaald op de gewone burger, niet op de arme middenstander.’

Binnen 200 jaar spreken we allemaal Plat Vremds

Vremde | Volgens een recent taalkundige studie zal geheel Vlaanderen binnen 200 jaar Plat Vremds spreken. Volgens de Neerlandici Johan Taeldeman en Reinhilde Vandekerckhove is dit het meest relevante onderzoek dat er op linguïstisch gebied de jongste eeuw is gevoerd.

Tot op heden hoeven artikels in het Plat Vremds enkel in The Vremde Mirror niet ondertiteld worden. Daar lijkt op termijn verandering in te komen. De vermaarde Neerlandici Johan Taeldeman en Reinhilde Vandekerckhove onderzoeken evoluties in taal en kwamen tot de ietwat verrassende conclusie dat het Plat Vremds een potentiële wereldtaal is. Taeldeman legt uit. ‘Het Nederlands in Vlaanderen en de variant ervan in Nederland groeien alsmaar uit elkaar. Vlamingen gaan zich steeds meer terugplooien op de oervariant. De variant in  Vlaanderen die het meest Vlaams klinkt, is zonder enige twijfel het Plat Vremds. Het Plat Vremds benadert die versie niet alleen het meest. Het is in feite zelfs een verbeterde versie van het Oervlaams.’

Toen haar micro eindelijk werkte, trad Vandekerckhove haar collega daar helemaal in bij en was ze niet meer te stoppen. ‘Ondanks zijn diepe wortelen is het Plat Vremds een levendige taal. Het is een simpele taal met duidelijke klanken. De sprekers ervan zijn ook zeer verstaanbaar, als je de taal onder de knie hebt tenminste. Het is kortom niet alleen een taal met veel overlevingskansen maar ook met een pak expansiemogelijkheden.’

Taeldeman onderkent het belang van het Plat Vremds. ‘Het Plat Vremds heeft invloeden van het Antwaarps, het Liers, het Eulegoems, het Boechouts, het Eggerzeels, het Ransts, het Wommelgems, het Borsbeeks, het Hagenbroeks en het Millegems. Daarnaast heeft het ook de typische eigen kenmerken wat het Plat Vremds meer maakt dan een simpel samenraapsel van omringende dialecten.’

Vandekerckhove durft zelfs verder te gaan. ‘We moeten onze eerdere studies over het Plat Vremds in vraag durven stellen. Zijn we er wel zeker van dat het Plat Vremds beïnvloed wordt door omringende dialecten? Misschien moeten we wel stellen dat het het Plat Vremds is dat zijn omringende dialecten beïnvloedt.’

Vandekerckhove: “Elke taal en dialect zijn gelijkwaardig. Ze zijn allen even ondergeschikt aan het Plat Vremds.”

De conclusie van Vandekerkhove is duidelijk. ‘Elke taal heeft intrinsiek dezelfde kwaliteiten. Dialecten en talen mogen dan al wel gelijkwaardig zijn. Het Plat Vremds is de uitzondering die de regel bevestigt. Het is zo’n superieur dialect dat het alle andere dialecten en talen naar de kroon steekt. Taal is een compromis van dialecten. Door de connectie met vele andere dialecten heeft het Plat Vremds een onverwoestbare basis. Het is niet de vraag of, maar wanneer het Plat Vremds aan expansie toe is. Vlaanderen en Nederland veroveren, is slechts een opstapje om binnen onafzienbare tijd een nieuwe wereldtaal te vormen.’

The Vremde Mirror neemt Knack over

Vremde | Het is al een tijdje onrustig in het Vlaamse medialandschap. Deze instabiele periode bereikt nu haar absolute kookpunt. The Vremde Mirror neemt Knack over.

In een algemene bestuursvergadering bijgewoond door de voltallige redactie en het management van The Vremde Mirror is men unaniem tot een besluit gekomen. Knack wordt eigendom van The Vremde Mirror. Hoeveel geld erop tafel is gelegd, blijft een goed bewaard geheim. Volgens een vooraanstaande anonieme bron zou Knack zelf met geld over de brug zijn gekomen om zich te laten overnemen door The Vremde Mirror. En dit alles omdat de sfeer op de redactie van Knack zo onderkoeld zou zijn. Dat de keuze dan viel op The Vremde Mirror om door overgenomen te worden, is niet verwonderlijk. Dit kwaliteitsmedium wordt alom geprezen voor haar goede sfeer op de werkvloer.

Hoofdredacteur van The Vremde Mirror Kurt von Stoff beseft grote risico’s te nemen. ‘We moeten durven investeren in de toekomst. We zien de overname van Knack op korte termijn vooral als investering in de breedte. Zo kunnen we in tegenstelling tot de kwaliteitskranten ook relevant nieuws brengen in komkommertijd. Tegelijkertijd beseffen we maar al te goed dat de Knack-redactie onervaren groentjes zijn die nog heel wat hebben te leren. Vooral hun interviewtechnieken zijn nog voor verbetering vatbaar. We rekenen op een aanpassingsperiode van zo’n twee jaar waarbij ze met hun ogen kunnen stelen van de ervaren rotten die schrijven voor The Vremde Mirror.’

Is von Stoff dan niet bang dat de aangeworven Knackredactie de sfeer bij The Vremde Mirror zal verzieken? ‘Nee, helemaal niet. Eén voorwaarde om bij The Vremde Mirror te komen werken, is dat de nieuwbakken redactieleden op hun eerste werkdag een gegidste wandeling door Vremde maken. De gids passeert dan onder meer langs het dorpspleintje met zijn pittoreske brandstapel en iets verderop zal men ook stil blijven staan bij de gretig gebruikte guillotine. Dat blijkt al jaren een goede hint te zijn.’

Knack-redacteur: “Eindelijk zullen we in een professionele werkomgeving kunnen functioneren.”

Eén redacteur van Knack die anoniem wenst te blijven, is duidelijk. ‘Eindelijk zullen we in een professionele werkomgeving kunnen functioneren.’ Ook een andere Knack-redacteur ziet dit als een promotie. ‘We zullen weer ongebonden aan journalistiek mogen doen zonder daarbij de waarheid geweld te moeten aandoen. Dit is de natte droom van elke journalist.’

 

Obama van Vremde origine

Vremde – Witte Huis | Over de roots van Amerikaans president Barack Obama wordt her en der twijfel gezaaid. Zelf schept Obama daar nu voorgoed duidelijkheid in. ‘Ik ben een Vremdeling.’

Barack Obama riep zijn medestanders en de pers op naar het Amerikaanse Chicago te komen waar hij hen zou toespreken. In een weergaloze speech maakte hij duidelijk niet echt een Amerikaan te zijn, maar een Vremdeling. ‘Het zal misschien inslaan als een bom, maar ik kan mijn roots niet langer verloochenen. Ik heb Vremds bloed.’

Obama kan zijn bewondering en respect voor Vremde niet onder stoelen en banken steken. ‘We negeren deze grootmacht al te vaak. De president van de VS heeft dan wel een Witte Huis, Vremde heeft een hele Witte Wijk. In alles overtreffen ze ons. Ik heb er geleerd hoe in een wit huis te wonen. Het is dankzij mijn Vremde afkomst dat ik nu een goed president van Amerika ben en kan zijn.’ Tegelijkertijd had Obama in de marge ook nog te melden zijn presidentschap van Amerika met vier jaar te mogen verlengen. Maar die mededeling vervaagde in het niets door de schokgolf van emoties die zijn eerdere bekentenis onmiddellijk bij alle toehoorders teweegbracht.

“De president van de VS heeft dan wel een Witte Huis, Vremde heeft een hele Witte Wijk.”

Obama ontkent wel in Vremde te zijn geboren. Een waarheidscommissie moet nu uitzoeken of Obama de waarheid spreekt en of hij president van Amerika mag blijven. Republikeins tegenstander Mitt Romney beschuldigt Obama in ieder geval ervan te hebben geknoeid met zijn whereabouts bij zijn geboorte. ‘Obama wist natuurlijk ook meteen hoe laat het was toen hij zag dat hij in Vremde was geboren. Om iets te betekenen in de gemeentepolitiek van Vremde moet je al van goede huize zijn. Obama besefte zelf maar al te goed niet capabel genoeg te zijn om het tot schepen, laat staan tot burgemeester van Vremde te schoppen. In Amerika is het een pak gemakkelijker om als onbekwaam iemand een politicus van betekenis te worden. Zie maar naar mij. De emigratie van Obama naar de VS gebeurde dus louter om politieke en opportunistische redenen.’

De conclusie van Romney is dan ook hard. ‘Eigenlijk is Obama niet meer dan een gebuisde Vremdeling die op een ander pocht met zijn superioriteit die hij verworven heeft op genetische basis door in Vremde te zijn geboren. Zo lacht hij in feite ook nog eens schaamteloos met de domheid van de inheemse bevolking waarover hij de baas mag spelen.’

Massale opkomst voor handtekeningenbeurs

Vremde | In Vremde wordt van 31 oktober tot en met 11 november de eerste handtekeningenbeurs in Vlaanderen gehouden. Dit evenement blijkt een schot in de roos te zijn. De bezoekersaantallen swingen de pan uit.

Organisator Joris Geerts van deze eerste handtekeningenbeurs is een tevreden man. ‘We hadden zo’n 12 000 bezoekers verwacht. Zeker niet meer gezien het feit dat deze handtekeningenbeurs pas begint ergens midden in de herfstvakantie. Zoals het er nu naar uitziet zullen we de kaap van 120 000 bezoekers ronden. Dit overtreft alle verwachtingen. Het is zowat een vijftigvoud van het aantal inwoners in Vremde.’

Het programma is om van te smullen. Publiekslieveling Boer Gust zal dagelijks signeren op alle plaatsen waar u dat maar wenst. De wachttijden voor hem durven oplopen tot zes uur. Ook de handtekeningen van frontman van het Vremds Belang Filip Dewitte kunnen op aardig wat belangstelling rekenen. De rij voor kunstenaar Jean Macabre is uiterst beperkt. ‘Ik wil nochtans ook haatmails signeren,’ zucht hij.

Deze drommen mensen die naar Vremde trekken, zorgen wel voor organisatorische probleempjes. De toegangsweg naar Vremde zit al een week volledig geblokkeerd. Daarom wordt er de bezoekers van de handtekeningenbeurs aangeraden om vanuit het dichtstbijzijnde vissersdorp dat bekend staat om haar uitgebreide parking te voet te gaan naar Vremde. Ondanks deze niet geringe wandelafstand hebben de bezoekers deze voettocht er voor over. Het indrukwekkende programma zit daar zeker voor iets tussen. Ook kampt Vremde met een opvangprobleem. Hoewel de plaatselijke Bed & Breakfast haar best doet door haar opvangcapaciteit tot acht plaatsen per nacht op te drijven, moeten velen in tentjes verblijven aan de ingang van de plaatselijke parochiezaal waar dit massa-evenement wordt gehouden.

Joris Geerts: “Door enkel een handtekeningensessie te houden, verschijnen er veel minder baggerboeken van mensen die niet eens weten wat ze hebben laten schrijven.”

Organisator Joris Geerts is in de wolken. ‘Terwijl elders handtekeningsessies georganiseerd worden in combinatie met een boekenverkoop, dachten wij dat dit efficiënter kon. We moesten terug naar de basis. Er verschijnen zo veel minder baggerboeken op de markt van bekende mensen die niet eens weten wat ze laten schrijven hebben. Uiteindelijk is het toch maar om die handtekening te doen.’

Controverse door nieuwste kunstproject Jean Macabre

Vremde | De dorpszot en naar eigen zeggen dorpskunstenaar Jean Macabre heeft voor de nodige deining gezorgd in Vremde. In het plaatselijke gemeentehuis gooide hij met kakkerlakken in het teken van zijn nieuwste kunstproject. Dit is niet in goede aarde gevallen bij het gemeentebestuur en de verenigingen die zich inzetten voor het dierenwelzijn.

Jean Macabre is zeker niet onbesproken. Eerder liet hij al een halve ton ajuinen op het dorpsplein van Vremde rotten en zei dat het hedendaagse kunst was. De buurtbewoners waren daar toch niet zo van overtuigd en ze verjoegen hem al smijtende met ajuinen weg. Omdat hij geen ruchtbaarheid aan dit incident wilde geven, is hij er toen niet mee naar de politie gestapt. De Vremdelingen zijn vergevingsgezinde mensen en Macabre mocht zich weer in Vremde vestigen.

Dat wilde niet zeggen dat Macabre ermee ophield zich te verlagen tot hedendaagse kunst. In zijn volgende project liet hij houtwormen los op de pasgebouwde moderne houten kapel. Volgens hardnekkige geruchten was dit uit wraak omdat hij als vertegenwoordiger van de hedendaagse kunst niet mocht meebouwen aan deze houten kapel. Macabre heeft dit zelf altijd met klem ontkend. Naar eigen zeggen was het een kunstproject om het verval van de katholieke kerk aan te tonen. Het kwaad was intussen geschied, de in een moderne architectuur ontworpen houten kapel is in een halve maand opgevreten door de houtwormen.

Jean Macabre: “Ik heb intussen al meer dan 20 000 haatmails gekregen en ik heb niet eens een computer.”

Na zich sindsdien een tijdje te hebben koest gehouden, liet Macabre gisteren weer van zich horen. In het gemeentehuis van Vremde gooide Macabre met kakkerlakken. Volgens burgemeester Boer Gust is dit niet meer dan een nieuwe pesterij van Macabre. ‘We hebben hem onlangs een vergunning geweigerd om op het dorpsplein een nieuw kunstproject uit de doeken te doen. We wilden de rust in het dorp bewaren, zeker na de vorige conflicten die zijn kunstprojecten hebben veroorzaakt. Dit heeft hij duidelijk niet kunnen verkroppen.’ Een dergelijke dierenmishandeling kunnen wij ook niet tolereren aldus Boer Gust.

De kunstenaar-dorpszot staat nog steeds achter zijn project ondanks de controverse en vindt het gooien van kakkerlakken heel kunstzinnig. ‘De mensen begrijpen mij en mijn artistiek talent niet,’ zucht Macabre. ‘Ik heb intussen al meer dan 20 000 haatmails gekregen en ik heb niet eens een computer.’