The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: oktober, 2013

Monument in verval: fotoreportage

Het plakkaat op de kerk is gelukkig niet te zichtbaar, want pure desinformatie. Geen mis meer op zondag.

Het plakkaat op de kerk is gelukkig niet te zichtbaar, want pure desinformatie. Immers geen mis meer op zondag.

Vremde | Eerder berichtten we u al uitgebreid, zoals u van ons gewend bent, over de mankelieke staat van de oudste, meest monumentale, zwartepietvriendelijkste, meest racistische, intelligentste, meest robuuste, bouwvalligste en jongste kerk die nu in Vremde valt te bewonderen. Door al de hiervoor opgesomde adelbrieven die deze kerk kan voorleggen, is het niet meer dan logisch dat een sluiting van deze kerk en het aanpalende kerkhof vlak voor Halloween voor de nodige opschudding zorgt.

Na onbegaanbare onherbergzame sluipwegeltjes te hebben bewandeld, waar op elk moment een rat zijn pad kan kruisen, bereikte onze vliegende reporter het centrum van Vremde. Een centrum dat er verlaten bij lag, de rolluiken van vele huizen waren gesloten. Waarschijnlijk al mensen die het zekere voor het onzekere hebben genomen en op de vlucht zijn geslagen uit angst dat de kerk van Vremde helemaal in elkaar zou zakken. En niet geheel onterecht blijkt uit onze volgende studie.

Infografiek: wat als de kerk van Vremde instort? 

Het epicentrum van de nakende ramp is de kerk van Vremde, maar ook de nabije omgeving blijft niet gespaard van onheil.

Het epicentrum van de nakende ramp is de kerk van Vremde, maar ook de nabije omgeving blijft niet gespaard van onheil.

Behalve het aanpalende kerkhof, is dan ook het naburige dorpsschooltje niet geheel buiten schot. De klaslokalen en de speelplaats zelf volgens deze betrouwbare grafiek wel, maar de plaats waar overhaaste ouders hun kind uit hun 4×4 gooien ligt pal in de cirkel. Een drama zou het zijn moest er hen iets overkomen. Daarom krijgen de schoolgaande kinderen volgende week een week verlof. Hun schoolachterstand zou na één week egaal moeten blijven met de rest van Vlaanderen. Volgens kinderpsychologen en Prem Radakishun wordt de opgelopen leerachterstand pas na twee weken zonder les acuut. Maar, blijkt uit deze studie, vooral het financiële hart van Vremde, het plaatselijke KBC-filiaal, kan bij een instorting van de kerk ernstig getroffen worden. Gelukkig dat het weekend is, anders zouden de beurzen meteen in elkaar stuiken wanneer dit nieuws de media over de hele wereld zou halen.

Ondanks de gevaarlijke situatie in hartje Vremde en ondanks de gevaren voor lijf en leden, ging onze vliegende reporter onverschrokken verder op zijn elan. En plots stond hij dan voor de magistrale kerk, midden in het zwaar getroffen gebied. Zelfs van Rudi Vranckx geen spoor. Helaas was de kerk helemaal hermetisch afgesloten met indrukwekkend hekwerk.

Achterkant kerk. Afgesloten met indrukwekkend hekwerk.

Achterkant kerk. Afgesloten met indrukwekkend hekwerk inclusief afschrikwekkende waarschuwingen.

De kerk van Vremde die op instorten staat is in kwaliteitsmedia onderwerp nummer één. De omwonenden zijn zoveel persbelangstelling duidelijk niet gewoon. Toen onze vliegende reporter in de dorpskern van Vremde arriveerde, waren de straten troosteloos leeg. Toen hij zijn fototoestel bovenhaalde om de kerk te fotograferen, kwamen de eerste nieuwsgierige omwonenden uit hun huis van achter hun halfgesloten rolluik alwaar ze door de spleten de tot dan toe tegenvallende bedrijvigheid op straat gadesloegen. En masse moesten plots de brievenbussen geleegd worden. Verrassend genoeg waren ze al leeg. Om 10u, 10u29, 10u49 en 11u03 waren die al leeggemaakt toen er in respectievelijke volgorde een auto passeerde, er nog een auto passeerde, een fietser even stopte om een stuk kledij uit te trekken en een man die met zijn hond wandelde even stilstond om zijn dier zijn behoefte te laten doen. Op den duur moest onze vliegende reporter de nieuwsgierige buurtbewoners zelfs van zich afslaan om zijn job naar behoren te kunnen uitoefenen. Maar ondanks de moeilijke werkomstandigheden belette hem dat niet om nog volgende stilstaande beelden die niemand onberoerd laten te maken in het rampgebied.

Schokkende brief met enige praktische mededelingen.

Schokkende brief met enkele praktische mededelingen.

De kerk in al haar pracht, praal en magistraliteit. Geniet ervan, nu het nog kan!

De kerk in al haar pracht, praal en magistraliteit. Geniet ervan nu het nog kan!

Zelfs Jezus begint sip te kijken. Niet onlogisch, hij staat binnen de dodelijke cirkel.

Zelfs Jezus begint sip te kijken. Logisch, hij staat binnen de dodelijke cirkel.
Groen is niet altijd milieubewust.

Groen is niet altijd milieubewust.

Met gevaar voor zijn eigen leven wist onze vliegende reporter toch nog een foto te maken van het bedreigde kerkhof.

Met gevaar voor zijn eigen leven wist onze vliegende reporter toch nog een foto te maken van het bedreigde kerkhof. Daarbij is er geen brokstuk op zijn hoofd gekomen. Meer nog, hij liet zich niet kennen door een haag van meer dan twee meter hoog wat dit prachtige plaatje opleverde.

Op het fotograferen van kerkhoven die niet mogen betreed worden, staan vooralsnog geen GAS-boetes.

Op het fotograferen van kerkhoven die niet betreden mogen worden, staan vooralsnog geen GAS-boetes.

Escalatie dorpswoede door sluiting kerk

Vremde | Het gaat niet goed met de kerk van Vremde. Deze religieuze wolkenkrabber staat volgens mensen die denken dat ze het kunnen weten op instorten. Hier kan u live volgen of de kerk van Vremde nog recht staat. En mensen die beslissingen moeten nemen, luisteren naar de mensen die denken dat ze het kunnen weten. Bijgevolg is de kerk ontoegankelijk gemaakt voor het grote publiek.

Een kaakslag voor het Vremdse toerisme, het zou naar schatting een duizendtal Japanse toeristen per dag minder ontvangen ten voordele van grote concurrenten Brugge en Bokrijk. Volgens een anonieme bron zouden achter de sluiting van de Vremdse kerk verenigingen zitten die de belangen verdedigen van Bokrijk en Brugge om zo extra toeristen over de vloer te krijgen.

Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. De beelden van de stilstaande kerkklok staan bij de ganse wereldbevolking – of toch dat deel dat over internet beschikt en elke dag hongerig naar kwaliteitsnieuws The Vremde Mirror bezoekt – nog op het netvlies gebrand. Het hele openbare dorpsleven lag toen voor een lange tijd lam. Een eeuwig litteken bij de Vremdse bevolking. Dat trauma is nog niet helemaal verwerkt of de Vremdse bevolking moet alweer de volgende mokerslag verwerken: de sluiting van de Sint-Jan in d’Oliekerk.

De opeenstapeling van pech drijft de bevolking tot blinde woede. Zo erg zelfs dat de VN-blauwhelmen hun gevechten tegen de Zwarte Pieten hebben stopgezet en nu oprukken richting Vremde alwaar de situatie zo geëscaleerd is dat de plaatselijke veldwachter de dorpsbewoners niet meer kalm kan houden. Mensen zijn verweesd, trekken de haren uit en weten met hun tijd geen blijf. Sommige dorpsbewoners denken er zelfs aan om de mis te gaan volgen over de grenzen, in Millegem, Wommelgem of ja zelfs in Boechout. Om u maar aan te tonen hoe schrijnend de toestand is en hoe groot de wanhoop onder de bevolking is.

Maar het hardst getroffen is misschien wel de gehele Vremdse industrie, ook wel de kerkfabriek genoemd. Het lijkt meer en meer op een sociaal bloedbad uit te draaien. Maar liefst zes mensen zijn nu voor onbepaalde tijd technisch werkloos. Uit onvrede met de gang van zaken, wilden de vakbonden gisteren staken en de toegang tot de kerk blokkeren. Helaas voor hen was er iemand hen al voor geweest

Eerste openbare telefooncel voor Vremde

Vremde | Op de Dorpsplaats in Vremde komt voor het einde van dit jaar nog een eerste openbare telefooncel te staan. ‘Wederom zet Vremde onder mijn bewind een stapje in de richting van een moderne metropool,’ juicht burgemeester Boer Gust.

‘We hopen toch zo’n één gesprek per dag te kunnen registeren,’ zegt het telecommunicatiebedrijf Vrase dat instaat voor deze technologische revolutie. ‘Voor de rest is het toch vooral een proefproject. Als de bilan positief is, kan er een tweede telefooncel bij komen en eventueel gaan we zelfs over tot het aanleggen van telefoonverbindingen voor de inwoners van Vremde zelf. Maar dat is niet meer dan verre toekomstmuziek.’

De komst van de telefooncel is bij vele inwoners in het verkeerde keelgat geschoten. Er wordt gevreesd voor vergeldingsacties op de telefooncel die daarom de eerste weken onder politiebegeleiding op Vremds grondgebied zal staan. ‘Dat is een object van de duivel heeft meneer pastoor verteld,’ zegt Hortense (74). ‘Ik ga er toch sowieso met een wijde boog omheen. Als er al stemmen uit zo’n telefoon kunnen komen, een mens mag er niet aan denken wat nog allemaal dan.’

‘Het is te veel ineens,’ weet Basiel (84) te vertellen. Eerst de postduif, dan de gele briefkaart en nu die teledinges. Dat zijn drie revoluties die ik in heel mijn leven zou meegemaakt hebben. Meer kan een mens echt niet dragen.’

Burgmeester Boer Gust maant zijn inwoners aan tot kalmte. ‘De telefoon is een wonderbaarlijk object. Je kan door een cijfercode te draaien mensen spreken en horen die niet op spreek- en hoorafstand staan. De Vremdeling staat nogal sceptisch tegenover dit nieuwe technische hoogstandje, maar dat is geheel onterecht. Hij zal de technologische vernieuwingen toch moeten omarmen. Anders lopen we te veel achterstand op tegenover buurdorpen waar zelfs de fax al geïntroduceerd is.’

Dubbelinterview: Burgemeester Boer Gust versus Filip Dewitte

Het lijkt alsof het gisteren was, maar vandaag is het exact één jaar geleden: de memorabele gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Na een hete verkiezingscampagne met een spannende verkiezingsbordentelling trok huidig burgemeester Boer Gust verrassend het laken naar zich toe. Via gewiekst onderhandelen wist hij en niet Wouter De Cabooter (KVLV) of Filip Dewitte (VB) de burgemeesterssjerp te bemachtigen. De eerste is uit ontgoocheling naar Boechout verhuisd alwaar hij in een minder lastig politiek klimaat zijn politieke carrière tracht te herlanceren, de laatste voert hevig oppositie tegen – we gebruiken zijn woorden – het wanbeleid van het kabinet onder Boer Gust. Die laatste laat het dan niet na om fel in het verweer te gaan en Dewitte op zijn nummer te zetten. Ter gelegenheid van het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen één jaar achter ons liggen, brachten wij deze twee kemphanen samen voor een dubbelinterview.

Laten we beginnen met u meneer de burgemeester. Hoeveel geeft u uzelf op tien voor uw eerste jaar als burgemeester van Vlaanderens meest roemrijke dorp?

BG: Een 10. Maar op 20 wel maar een 18.  Een mens kan nooit bescheiden genoeg zijn. Zo zijn boeren nu eenmaal.

FDW: Laat me niet lachen. Wat heeft u gepresteerd? Niets. Oh jawel, toch iets. De toestroom van immigranten uit omliggende gemeenten is fel toegenomen. In het eerste jaar van uw legislatuur zijn er maar liefst 3 immigranten bijgekomen. Dat is maar liefst een stijging van 50% tegenover het jaar voordien. De hoogste immigratiecijfers in Europa zijn dat en toch doet u alsof er niets aan de hand is.

BG: Dat zijn gevolgen van de wijdverspreide mondialisering. Dat is een fenomeen dat we niet kunnen tegenhouden. Dat weet u even goed als ik.

FDW: Die mondialisering valt wel tegen te houden. Laat inwijkelingen een ster dragen, brand hen een kenteken in de huid, verplicht ze een hoofddoek te dragen en voer dan een hoofddoekenverbod in. Mogelijkheden genoeg om immigranten het leven zuur te maken.

Dus voor Vremdelingen hier de hemel, voor vreemdelingen hier de hel is de ideale maatschappij die de belangrijkste oppositiepartij in Vremde propageert?

FDW: Maak er maar een karikatuur van, meneertje van de regimepers. Wij worden doodgezwegen in uw blad en nu gaat u ons nog eens belachelijk maken ook.

U kan nochtans nu uw ding zeggen.

FDW: Wel, laat ik dan van de gelegenheid gebruik maken een genuanceerd beeld te schetsen van waar wij voor staan. Eigen Vremdelingen eerst!

BG: En daarmee zijn alle problemen die er volgens u zijn van de baan?

FDW: Nee, voer bijvoorbeeld een Vremds paspoort in. Iets waar het huidige gemeentebestuur erg weigerachtig tegenover staat. Iedereen die geen Vremds paspoort aanvaardt, tekent hiermee zijn terugkeercontract.

BG: U weet ook wel dat dat erg veel paperassen met zich meebrengt. Onverantwoord in deze economisch barre tijden dat de administratie moet afgeslankt worden.

FDW: Oké, ik heb het begrepen. Maar dan heb ik nog een veel goedkoper alternatief in petto.

Filip Dewitte: “Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om van mezelf een genuanceerd beeld te schetsen. Eigen Vremdelingen eerst!”

Wat stelt u dan voor meneer Dewitte?

FDW: Wel, laat ze met een dobbelsteen gooien. Gooien ze 1,2,3,4 of 5, dan vliegen ze buiten. Gooien ze 6, dan mogen ze nog eens gooien.

BG: Ik zal een studie bestellen die de haalbaarheid van dit voorstel verder zal onderzoeken. Het laten overvliegen van dobbelstenen uit een ander dorp zal zeker niet evident worden.

Vanwaar die haat bij u meneer Dewitte voor buitendorpers?

FDW: De vermenging van Wommelgemenaren, Boechoutenaren of Millegemenaren met Vremdelingen leidt niet tot een multiculturele, maar een multicriminele samenleving. Dat komt ons werk hier afpakken, kraakt villa’s in de banlieues van Vremde en zorgt voor langere wachtrijen bij de bakker. Vooral de inwijkelingen uit Boechout met hun patserige wagens maken het hier te bont.

U klinkt vrij boechoutofoob.

FDW: Wel, als dit al boechoutofoob is, dan is boechoutofobie een plicht. De tweede en derde generatie Boechoutenaren integreren zich slechter dan de eerste generatie. Het is een pijnlijke maar rake vaststelling.

BG: Ik ben blij dat de verhoudingen met onze buurdorpen best in orde zijn. U kan zelf zien hoe gespannen ze zouden zijn indien meneer Dewitte aan het roer van Vremde zou staan.

FDW: Ik reis nog liever naar Namibië dan naar Boechout.

Dat is genoteerd. Maar nu toch nog iets over het nieuwe Vremdse bewind. Wat is het volgende beleidsdoel?

BG: Mijn burgemeesterschap zou pas helemaal geslaagd zijn als ik de maximumsnelheid van tractors in de bebouwde kom zou kunnen opdrijven. Nu mag daar maar 90 km/uur gereden worden, 120 zou ideaal zijn.

FDW: Ik ruik hier belangenvermenging. U cumuleert nog steeds uw boer zijn en het burgemeesterschap. Wanneer gaat u nog eens keuzes maken?

Burgemeester Boer Gust: “Maximumsnelheid tractors in bebouwde kom opdrijven van 90 naar 120 is belangrijke maatregel”

Wij stellen hier de vragen meneer Dewitte. Ja burgemeester, wanneer gaat u nu eens keuzes maken?

BG: Mijn burgemeesterschap belet me niet om nog een goede boer te zijn. Ik zie hier geen problemen.

FDW: In plaats van uw eigen belangengroepen te verdedigen, zou u beter niet uw verkiezingsbeloften nakomen? Ik meen me een dure eed van u te herinneren dat u B-H-V, de parochie Boechout-Hove-Vremde, ging splitsen. Nog altijd niks van in huis gekomen. Geld van die arme parochiaan stroomt naar Boechout en Hove. Priesters moeten over de drie dorpen gedeeld worden. Een schande gewoonweg.

BG: Oh, ik zie dat het tijd is om mijn koeien te gaan melken. Tot de volgende!

(En weg was burgemeester Boer Gust)