Dubbelinterview: Burgemeester Boer Gust versus Filip Dewitte

door The Vremde Mirror

Het lijkt alsof het gisteren was, maar vandaag is het exact één jaar geleden: de memorabele gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Na een hete verkiezingscampagne met een spannende verkiezingsbordentelling trok huidig burgemeester Boer Gust verrassend het laken naar zich toe. Via gewiekst onderhandelen wist hij en niet Wouter De Cabooter (KVLV) of Filip Dewitte (VB) de burgemeesterssjerp te bemachtigen. De eerste is uit ontgoocheling naar Boechout verhuisd alwaar hij in een minder lastig politiek klimaat zijn politieke carrière tracht te herlanceren, de laatste voert hevig oppositie tegen – we gebruiken zijn woorden – het wanbeleid van het kabinet onder Boer Gust. Die laatste laat het dan niet na om fel in het verweer te gaan en Dewitte op zijn nummer te zetten. Ter gelegenheid van het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen één jaar achter ons liggen, brachten wij deze twee kemphanen samen voor een dubbelinterview.

Laten we beginnen met u meneer de burgemeester. Hoeveel geeft u uzelf op tien voor uw eerste jaar als burgemeester van Vlaanderens meest roemrijke dorp?

BG: Een 10. Maar op 20 wel maar een 18.  Een mens kan nooit bescheiden genoeg zijn. Zo zijn boeren nu eenmaal.

FDW: Laat me niet lachen. Wat heeft u gepresteerd? Niets. Oh jawel, toch iets. De toestroom van immigranten uit omliggende gemeenten is fel toegenomen. In het eerste jaar van uw legislatuur zijn er maar liefst 3 immigranten bijgekomen. Dat is maar liefst een stijging van 50% tegenover het jaar voordien. De hoogste immigratiecijfers in Europa zijn dat en toch doet u alsof er niets aan de hand is.

BG: Dat zijn gevolgen van de wijdverspreide mondialisering. Dat is een fenomeen dat we niet kunnen tegenhouden. Dat weet u even goed als ik.

FDW: Die mondialisering valt wel tegen te houden. Laat inwijkelingen een ster dragen, brand hen een kenteken in de huid, verplicht ze een hoofddoek te dragen en voer dan een hoofddoekenverbod in. Mogelijkheden genoeg om immigranten het leven zuur te maken.

Dus voor Vremdelingen hier de hemel, voor vreemdelingen hier de hel is de ideale maatschappij die de belangrijkste oppositiepartij in Vremde propageert?

FDW: Maak er maar een karikatuur van, meneertje van de regimepers. Wij worden doodgezwegen in uw blad en nu gaat u ons nog eens belachelijk maken ook.

U kan nochtans nu uw ding zeggen.

FDW: Wel, laat ik dan van de gelegenheid gebruik maken een genuanceerd beeld te schetsen van waar wij voor staan. Eigen Vremdelingen eerst!

BG: En daarmee zijn alle problemen die er volgens u zijn van de baan?

FDW: Nee, voer bijvoorbeeld een Vremds paspoort in. Iets waar het huidige gemeentebestuur erg weigerachtig tegenover staat. Iedereen die geen Vremds paspoort aanvaardt, tekent hiermee zijn terugkeercontract.

BG: U weet ook wel dat dat erg veel paperassen met zich meebrengt. Onverantwoord in deze economisch barre tijden dat de administratie moet afgeslankt worden.

FDW: Oké, ik heb het begrepen. Maar dan heb ik nog een veel goedkoper alternatief in petto.

Filip Dewitte: “Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om van mezelf een genuanceerd beeld te schetsen. Eigen Vremdelingen eerst!”

Wat stelt u dan voor meneer Dewitte?

FDW: Wel, laat ze met een dobbelsteen gooien. Gooien ze 1,2,3,4 of 5, dan vliegen ze buiten. Gooien ze 6, dan mogen ze nog eens gooien.

BG: Ik zal een studie bestellen die de haalbaarheid van dit voorstel verder zal onderzoeken. Het laten overvliegen van dobbelstenen uit een ander dorp zal zeker niet evident worden.

Vanwaar die haat bij u meneer Dewitte voor buitendorpers?

FDW: De vermenging van Wommelgemenaren, Boechoutenaren of Millegemenaren met Vremdelingen leidt niet tot een multiculturele, maar een multicriminele samenleving. Dat komt ons werk hier afpakken, kraakt villa’s in de banlieues van Vremde en zorgt voor langere wachtrijen bij de bakker. Vooral de inwijkelingen uit Boechout met hun patserige wagens maken het hier te bont.

U klinkt vrij boechoutofoob.

FDW: Wel, als dit al boechoutofoob is, dan is boechoutofobie een plicht. De tweede en derde generatie Boechoutenaren integreren zich slechter dan de eerste generatie. Het is een pijnlijke maar rake vaststelling.

BG: Ik ben blij dat de verhoudingen met onze buurdorpen best in orde zijn. U kan zelf zien hoe gespannen ze zouden zijn indien meneer Dewitte aan het roer van Vremde zou staan.

FDW: Ik reis nog liever naar Namibië dan naar Boechout.

Dat is genoteerd. Maar nu toch nog iets over het nieuwe Vremdse bewind. Wat is het volgende beleidsdoel?

BG: Mijn burgemeesterschap zou pas helemaal geslaagd zijn als ik de maximumsnelheid van tractors in de bebouwde kom zou kunnen opdrijven. Nu mag daar maar 90 km/uur gereden worden, 120 zou ideaal zijn.

FDW: Ik ruik hier belangenvermenging. U cumuleert nog steeds uw boer zijn en het burgemeesterschap. Wanneer gaat u nog eens keuzes maken?

Burgemeester Boer Gust: “Maximumsnelheid tractors in bebouwde kom opdrijven van 90 naar 120 is belangrijke maatregel”

Wij stellen hier de vragen meneer Dewitte. Ja burgemeester, wanneer gaat u nu eens keuzes maken?

BG: Mijn burgemeesterschap belet me niet om nog een goede boer te zijn. Ik zie hier geen problemen.

FDW: In plaats van uw eigen belangengroepen te verdedigen, zou u beter niet uw verkiezingsbeloften nakomen? Ik meen me een dure eed van u te herinneren dat u B-H-V, de parochie Boechout-Hove-Vremde, ging splitsen. Nog altijd niks van in huis gekomen. Geld van die arme parochiaan stroomt naar Boechout en Hove. Priesters moeten over de drie dorpen gedeeld worden. Een schande gewoonweg.

BG: Oh, ik zie dat het tijd is om mijn koeien te gaan melken. Tot de volgende!

(En weg was burgemeester Boer Gust)