Wat verandert er vanaf oktober?

door The Vremde Mirror

Een nieuwe maand, een rist veranderingen. Ook zo bij aanvang van deze oktobermaand in uw teergeliefde Vremde.

Rusthuiswachtlijsten

De moeder van Gerthilde zal volgens de bookmakers drie plaatsen opschuiven op de wachtlijst van het rusthuis waar ze haar laatste dagen wil slijten. Aan dit tempo zal ze haar door dokters voorspelde houdbaarheidsdatum met zeventien jaar moeten verlengen om ooit in het rusthuis te geraken.

Vergrijzing

De moeder van een kozijn langs moederszijde van Jomme van de bakker om de hoek zal op de zevende oktober niet meer 68 zijn, maar 69 worden. Er wordt verwacht dat dit voor de Vremdeling geen extra hinder zal opleveren in zijn dagelijkse doen en laten. Een eventuele uitzondering daar niet nagelaten.

Horeca

Om de horeca ‘witter’ te maken, heeft burgemeester Boer Gust subsidies uitgetrokken voor het plaatselijke bruine café waarmee het een paar potten witte verf kan kopen.

Tractors

De regels voor het berijden van een tractor worden wat strenger. Om de geluidshinder binnen de perken te houden, zullen tractors vanaf nu tot 90 kilometer per uur in de bebouwde kom mogen rijden. ‘Des te sneller ze rijden, des te minder lang het lawijt duurt,’ aldus Burgemeester Boer Gust. Tractordopen zijn ook niet langer toegelaten binnen de bebouwde kom.

Koeien

Koeien die voor 6 uur ’s morgens luider loeien dan 90 decibel, worden officieel erkend als haan.