Vremde bouwt gevangenis in Antwerpen

door The Vremde Mirror

Vremde – Antwerpen | Door de alsmaar toenemende mobiliteit in deze moderne tijden verzeilen er meer en meer buitendorpers – of erger nog – buitenstedelingen in Vremde. Meestal per ongeluk door een verkeerde afslag te hebben genomen. Ter zake doet dat niet, want het kwaad is intussen maar mooi geschied. Deze nieuwaangekomenen brengen niet alleen hun kwalijke gewoontes en tradities mee, zij zorgen ook voor overlast en onrust in de Vremdse gelederen.

De oppositie onder leiding van Filip Dewitte (Vremds Belang) sprak al dreigende taal. ‘Wij en onze achterban plannen een manifestatie door de Vremdse straten als het huidige gemeentebestuur de problematiek van het uitschot uit omliggende gemeenten niet aanpakt. Dat frequent storend gedrag hoort thuis in hun moederdorp of moederstad. Niet in een vredelievend, warm en nimmer rancuneus dorp als Vremde. Vremdelingen baas in eigen dorp!’

Burgemeester Boer Gust is nu gezwicht onder de druk van de oppositie. Al wil hij dat zelf zo niet gezegd hebben. ‘De bouw van een gevangenis in Antwerpen stond al lang op het programma, maar mijn voorganger liep daar om electorale redenen nooit mee te koop. Dat zorgt voor een perceptiebreuk. Want redenen zijn er genoeg om mensen uit Antwerpen te viseren. Ze kunnen niet eens fatsoenlijk klappen en met hun racistische, intolerante en haatdragende gedachten vervuilen zij de Vremdse volksaard die als kern het progressieve gedachtegoed in zich draagt. Vorig jaar hebben de Vremdse ordetroepen maar liefst twaalf Antwerpenaren die voet hebben gezet op Vremdse bodem laten ontsnappen, daarmee vul je een halve cel in Vorst.’

Vorig jaar hebben de Vremdse ordetroepen maar liefst twaalf Antwerpenaren laten ontsnappen, daarmee vul je een halve cel in Vorst

Maar sust Boer Gust: ‘Mijn progressieve tweekoppige achterban hoeft niet te vrezen. We noemen het een eenzijdig uitwisselingsproject waardoor de stigmatisatie langs onze kant toch nog een positieve connotatie krijgt.’