Buren Dorpsschool saboteren schoolbel

door The Vremde Mirror

Vremde | Maandag is het weer zover. 1 september. Blèrende kinderen die na twee maanden geestdodende computerspelletjes spelen weer hun brein aan de praat moeten krijgen. Tot grote ergernis van de buurtbewoners van de Dorpsschool in Vremde die uit onvrede met de start van het nieuwe schooljaar er de schoolbel hebben gesaboteerd. Ook zijn er enkele scheurtjes ontdekt in de muren van klaslokalen. De Dorpsschool zal daarom pas ten vroegste opengaan na de kerstvakantie.

De schoolbel in betere tijden. Nu is ze gesaboteerd en moet ze hersteld worden. Dat kan duren tot na de kerstvakantie.

De schoolbel in betere tijden. Nu is ze gesaboteerd en moet ze hersteld worden. Deze herstellingswerken kunnen duren tot na de kerstvakantie.

Het belooft een moeilijk begin te worden van het nieuwe schooljaar in Vremde. De plaatselijke belhamels zullen hun ouders nog wat langer kunnen terroriseren in plaats van de hiervoor rijkelijk betaalde meesters en juffen van de Dorpsschool, die tot en met januari technisch werkloos zullen moeten toekijken hoe de toekomstige elite van Vremde haar eigen IQ verder doet kelderen.

De sabotage van de schoolbel raakt de Dorpsschool in de diepste lagen van haar ziel. Een schoolbel is voor een school het fundament waar niet aan getornd mag worden. Maar geen heilige huisjes zijn nog veilig. ‘Een sluiting was onafwendbaar,’ vertelt een diepbedroefde directeur Jozef Schoofs. ‘Zonder schoolbel kan een school niet naar behoren functioneren, laat staan dat de veiligheid nog gegarandeerd zou kunnen worden.’

Dat de sabotage moet gesitueerd worden in het verzuurdeburenmilieu wordt alsmaar duidelijker. ‘Kinderen moeten horen te weten wanneer ze een school kiezen met buurtbewoners dat ze dan wat stiller moeten zijn,’ zo getuigt een verzuurde buur die de sabotage opeist maar niet bij naam wenst genoemd te worden. ‘Er zijn scholen genoeg in andere buurten. Dat ze die dan kiezen. Kiezen voor de Dorpsschool is een verhaal rechten, maar ook van plichten. Stil zijn bijvoorbeeld.’

‘Wij zijn helemaal niet onverdraagzaam,’ benadrukt de anonieme buur. ‘We kunnen alleen niet tegen spelende kinderen. We hebben onze eisen al lang kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur. Maar wat doen die? Noppes. Door het heft in eigen handen te nemen, kunnen we zeker nog tot januari kruiswoordraadsels en cryptogrammen invullen zonder door brullende vlegels en krijsende poppemiekes gestoord te worden.’

‘We zijn helemaal niet onverdraagzaam. We kunnen alleen niet tegen spelende kinderen.’

Hoe enkele overijverige buren de schoolbel buiten werking hebben gesteld, blijft tot op heden een mysterie. De draconische veiligheidsmaatregelen rond een kwetsbare plaats als de Dorpsschool blijken nu in ieder geval onvoldoende te zijn geweest. Volgens anonieme bronnen stond de poort gewoon open. Dat doet het vermoeden rijzen dat er medewerking is geweest van binnenuit wat het allemaal des te pijnlijker maakt.

Maar volgens kwatongen zou de gesaboteerde schoolbel niet de ware reden van de sluiting zijn. Er zijn scheurtjes ontdekt in de muren van klaslokalen. De oppositie eist om dit alles nu een onafhankelijke onderzoekscommissie. ‘Die scheurtjes waren er al in 1421 bij de bouw van de school en behoren tot het historisch erfgoed van de Dorpsschool. Deze historische relicten hebben zich de jongste tijd alleen nog iets duidelijker gemanifesteerd wat alleen maar toe te juichen valt,’ snoert directeur Schoofs alle criticasters de mond.