The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: augustus, 2014

Bushalte ontdekt in de Witte Wijk

Vremde | Eerdere onheilstijdingen bleken niet uit de lucht gegrepen. Er is wel degelijk iets ontdekt in Vremde. In de Witte Wijk stootte een moedige ontdekkingsreiziger op een bushalte. Het zou om een administratieve blunder gaan. Het verklaart wel meteen waarom er zo veel mensen uit de Witte Wijk zelfstandig de weg naar het dorp vinden. De bushalte zou met gerichte bombardementen zo snel mogelijk onschadelijk worden gemaakt

Er is een bushalte ontdekt in de Witte Wijk. Zo zou ze eruitzien volgens de ontdekkingsreizigers.

Exclusief beeldmateriaal van de bushalte in de Witte Wijk.

Het was de ervaren ontdekkingsreiziger Hubert Dansercour die de schrikwekkende vondst deed. ‘De meest onherbergzame plekjes zoek ik het eerst op. Ik heb al op de top van de Mount Everest gestaan, ik heb rondgezworven op de noordpool en ik heb Gaza bezocht. Maar dat is allemaal niets vergeleken met mijn succesvolle expeditie naar de Witte Wijk.’

‘Ik werd op voorhand door mensen die het gebied een beetje kennen gewaarschuwd voor de afschuwelijke taferelen die ik er zou kunnen aantreffen,’ vervolgt Dansercour zijn verhaal. ‘Ik had me dus op alles voorbereid. Mammoeten, driekoppige hangbuikzwijnen, Karl Vannieuwkerke, het paneel van de Rechtvaardige Rechters, ja zelfs op een lachende Geert Bourgeois. Maar een bushalte, dat tart werkelijk alle verbeelding. Het moet de meest akelige ontdekking zijn geweest in mijn leven.’

‘Ik ben van opleiding ook antropoloog,’ legt Dansercour uit. ‘Daarom heb ik ook proberen contact te leggen met de plaatselijke inboorlingen. Evident was dat niet. Ze bleken noch te kunnen schrijven, noch te kunnen praten en ze stonken ook nog eens geweldig uit hun bek. Dus via allerhande handgebaren maakte de plaatselijke bevolking me duidelijk dat deze bushalte nog steeds in gebruik is.’

‘Dit verklaart veel,’ aldus schepen van verkeer Rudi Goyvaerts. ‘Het dorp van Vremde wordt de jongste tijd overspoeld door bewoners van de Witte Wijk. Tot nog toe hadden we geen idee hoe ze daar zelfstandig zouden geraken. Maar dat er een bushalte is verklaart veel. En van buschauffeurs van De Lijn kan je ook niet meteen verwachten dat ze een verschil zouden zien tussen mensen uit de Witte Wijk en de rest van de normale samenleving.’

In het centrum van Vremde deelt men de vreugde dat er aan de toestroom van Witte Wijkelingen nu een einde komt. ‘Niet gemakkelijk om te communiceren met die mensen,’ vertelt Paul (49). ‘Die communiceren nog met gebarentaal en rooksignalen, hoewel wij hier al lang zijn overgeschakeld op gesproken taal en postduiven. Maar ja, ge moogt daar niet mee lachen hé. Die mensen kunnen daar ook niks aan doen.’

Ook voor de bewoners van de Witte Wijk is het een grote opluchting dat hun bushalte wordt ontmanteld. Eenmaal in het dorp moeten ze ook altijd weer een bus nemen naar huis. Een bus in de juiste richting.

Vremde voert eigen tijdrekening in

Vremde | Vanaf 31 december 2014 voert Vremde een eigen tijdrekening in. De klok zal er vanaf dan linksom draaien in plaats van rechtsom. Op oudejaarsavond zal 23u59 zo 23u58 worden. Dit heeft als gevolg dat het volgende nieuwjaarsfeest in Vremde zal gevierd worden in de nacht van 1 januari 2014 op 31 december 2013. Vremde voert zo een correctie door op de huidige gang van zaken.

De kerkklok zal vanaf heden tegenwijzerzin

De wijzers van de kerkklok zullen vanaf 31 december 2014 linksom draaien. Volgens prognoses van exacte wetenschappers zal het zo over 20 jaar weer 1994 zijn.

‘De huidige tijdrekening loopt te ver vooruit voor Vremde,’ vertelt burgemeester Koen T’Sijen. ‘Een correctie is hoogst noodzakelijk. Hoewel de middeleeuwen er nog maar net begonnen zijn, geeft de kalender in Vremde al 2014 aan. De klok in tegenovergestelde richting laten lopen is de meest logische beslissing die kan genomen worden om deze scheefgetrokken realiteit te herstellen.’

Dat er sprake is van een verstoord evenwicht is wel duidelijk. Volgens wetenschappers is het in Vremde eigenlijk nog maar 1125. De pittoreske brandstapel op het dorpspleintje, de angst voor alles wat naar nieuw en onbekend ruikt, de karrensporen die de belangrijkste verkeersassen moeten voorstellen, de miserabele verbindingen met de rest van de buitenwereld en de verheerlijking van conservatieve normen en waarden die totaal achterhaald zijn in de 21ste eeuw kunnen niet anders dan doen vermoeden dat men in Vremde niet in 2014 leeft.

Het is niet uniek dat de tijd gecorrigeerd wordt. Sinds 1972 is er maar liefst 25 keer een schrikkelseconde ingevoerd. Dat dit een aanslag vormt het bioritme van mens en natuur behoeft geen extra uitleg. Toch is dit klein bier in vergelijking met de tijdswijziging in Vremde. Zo kunnen mensen over 20 jaar in Vremde weer ongegeneerd naar 2 Unlimited luisteren. Dat dit op mondiaal vlak gevolgen zal hebben, is zonneklaar. Het is maar de vraag hoe verstrekkend deze zullen zijn en in welke mate ze de broze geopolitieke evenwichten in gevaar zullen brengen.

 

Iraanse boycot zaait onrust bij hostiekwekers

Vremde | Iran dreigt met een boycot van westerse voedingswaren. Een streep door de rekening van de hostiekwekers. De Vremdse hosties worden door deze boycot mogelijk niet geplukt.

De paus bekijkt aandacht een hostie. Van Vremdse makelij.

De paus bekijkt aandachtig een hostie. Aan de kleur te zien duidelijk van Vremdse makelij.

De tijdelijke sluiting van de kerk in Vremde gecombineerd met de boycot door Iran van Europese voedingsmiddelen zorgt ervoor dat het een barslecht jaar is voor de Vremdse hostiekwekers. ‘We verliezen grip op de markt,’ vertelt hostiekweker Raf. ‘De kerk van Vremde was een belangrijke afzetmarkt, die we nu kwijt zijn. Het belang van een stevige lokale verankering is nauwelijks in woorden uit te drukken. Zo zijn we kunnen uitgroeien tot een wereldspeler.’

‘Deze situatie mag niet te lang aanslepen of we zijn onze koppositie kwijt,’ waarschuwt Raf. ‘De concurrentie uit andere gebieden, vaak Oost-Europese landen, is moordend. Goedkope importhosties uit Polen en Tsjechië veroveren de markt. Zij kennen niet de volle smaak die de ambachtelijk gekweekte hosties uit Vremde wel hebben. Bovendien zijn onze hosties geheel conform de traditie niet glutenvrij en bevatten ze Omega 3-vetzuren.’

‘De heroriëntering van de afzetmarkten verloopt eerder stroef,’ geeft Raf toe. ‘We proberen nu voet aan de grond te krijgen in China en Saoedi-Arabië. Maar daar bekijken ze ons vooralsnog vies wanneer we onze hosties aanprijzen.’

Moeten we nu massaal hosties gaan eten? Het antwoord is ja. Raf rekent erop dat de plaatselijke consument in plaats van een peer nu eens een hostie extra eet. ‘Er hangen vele mooie ronde hosties aan de bomen. Het zou zonde zijn deze gewoon maar te laten hangen.’

Dat moet je Dirk geen twee keer zeggen. Hij komt met zijn vrouw Magda bij hostiekweker Raf een zak hosties kopen. ‘Daar kom ik maar een week mee toe, want ik eet vier hosties per dag,’ vertelt Dirk. ‘Nu met die Iraniërs hun strapatsen ga ik zes hosties per dag eten. Ik let er altijd op dat ik Vremdse hosties koop. Normaal gezien gaan we daarvoor naar de supermarkt, maar ik zei tegen mijn vrouw dat ik nu speciaal langs de hostiekweker zelf wilde gaan om die mensen een extra duwtje in de rug te geven.’

 

Kerkhaan gepikt door de Walen

Vremde | De opmerkzame Vremdeling zal het al wel opgevallen zijn. De kerk wordt niet langer opgefleurd door een haan. Deze is niet weggehaald uit veiligheidsmaatregelen om hem tijdens de herstellingswerkzaamheden niet te beschadigen, noch uit angst dat hij gepikt zou worden, wel is hij verdwenen omdat hij al gepikt is.

De Walen zijn weg met de windhaan. Om dit in de toekomst te vermijden zal er in de toekomst een koe op de kerk komen.

De Walen zijn weg met de windhaan. Om dit in de toekomst te vermijden zal er een koe op de kerk komen. Past beter bij het landelijke karakter van Vremde.

De twee dieven deden zich voor als herstellers van de kerk en maakten van de verwarring gebruik om er met de kerkhaan vandoor te gaan. Iemand die de misdaad zag gebeuren, was Ronny (56). Hij ging de twee dieven nog achterna, maar kon met zijn gammele omafiets de bestelwagen die richting Boechout reed niet volgen. Nog buiten adem geeft hij de feiten weer. ‘Ge zag duidelijk dat het Walen waren. Allez, ’t waren geen bruin mannen deze keer. Ook geen ‘zwetten’ zelfs. Dus dan kunnen het niet anders dan Walen geweest zijn. Het is ook altijd iets met die mannen. Bartje mag het hebben.’

Om dit voorval te duiden, is er politicoloog Carl Devos. ‘Ik schreef het enkele weken geleden al: de kerkhaan van Vremde kan wel eens een struikelblok worden in de federale regeringsonderhandelingen. Het is erg provocerend om een Waalse haan op een Vlaamse kerktoren te zetten. Zeker in politiek niet onverdachte tijden. De Waalse onderhandelaars willen niet met borrelnootjes van de onderhandelingstafel gaan, want zo lijden ze onherstelbaar gezichtsverlies bij de Waalse kiezer. De kerkhaan van Vremde overhevelen naar Wallonië is meer dan een symbool, het is een zeer precaire kwestie en het is niet moeilijk om te voorspellen dat dit niet zonder gevolgen zal zijn voor het verdere verloop van de onderhandelingen.’

Ondanks het emotioneel zware verlies, blijft men in Vremde niet bij de pakken zitten. In plaats van een haan komt er nu een koe op de kerktoren. Een haan is niet Vremds genoeg. Een koe daarentegen belichaamt de traditionele normen en waarden waar de Vremdeling zich mee wil associëren en past beter bij het landelijke karakter van Vremde.

Mogelijk geval van iets ontdekt

Vremde | De kans bestaat dat het niet onmogelijk is dat het zou kunnen dat er een mogelijk geval van iets is ontdekt in Vremde. Het zou ook kunnen van niet.

De bevolking in Vremde wordt getroffen door een beklemmende angst. Er is een mogelijk geval van iets ontdekt.

Onder de bevolking in Vremde heerst er een beklemmende angst. Er is een mogelijk geval van iets ontdekt.

Vremde wordt gegijzeld door angst. Dat er mogelijk een geval van iets is ontdekt, is nog nooit gebeurd sinds het begin van de waarnemingen. Zelfs de oudste bewoners van het dorp hebben een crisis als deze nog nooit meegemaakt. Omdat deze situatie zo uitzonderlijk is, moet elk verdacht signaal aan de bevoegde instanties overgemaakt worden die vervolgens een crisiscel in werking laten treden die de hulpdiensten verwittigen die dan ter plaatse komen om vast te stellen of er een mogelijk geval van iets is ontdekt.

De voorzorgsmaatregelen zijn niet min. Alle ramen en deuren moeten gesloten worden gehouden, wie zich toch op straat begeeft moet een mondmasker dragen, de vlaggen worden veiligheidshalve halfstok gehangen, fasen 1, 2, 3 en 5,75 van het Rampenplan worden afgekondigd, elk persoon moet drie jodiumtabletten per dag slikken en een fluovestje dragen, wie zijn handen wil wassen moet die eerst ontsmetten om het water niet vuil te maken, Geert Bourgeois wordt uit vakantie gehaald, kinderen onder de twaalf jaar moeten in bubbeltjesplastiek worden gewikkeld en homo’s met hun verschrikkelijke ziektes worden op de brandstapel gegooid net als Boechoutenaren van de derde generatie en bio rijstkoeken etende linkse culturo’s.

Zo zijn Jana’s (17) onderbenen al geamputeerd. ‘Ik was voor mijn herexamen wiskundeoefeningen aan het maken. Na lang zwoegen en zuchten op die verdomde matrices kon ik opgelucht ademhalen eindelijk iets onder de knie te hebben. Mijn moeder sloeg helemaal door toen ze dat hoorde, bracht me naar het ziekenhuis en daar hebben ze meteen mijn onderbenen geamputeerd.’

Deze preventieve acties zijn broodnodig om te vermijden dat iets zich verder zou verspreiden. Aan de grensposten van Vremde worden om diezelfde reden ridders uitvoeriger dan anders gecontroleerd voor het geval zij iets in hun schild zouden voeren.

 

Vroeger was alles beter: 49 redenen

Vroeger was alles beter. U gelooft ons niet? Welaan dan: 49 redenen (één voor elke inwoner van Vremde).

Vroeger was alles beter. Of zoiets.

Vroeger was alles beter. Of zoiets.

1. Willy’s & Marjetten waren nog waar ze hoorden. Op tv.

2. Geen stress tijdens het eten dat Instagram plots dienst zou weigeren.

3. Ouders waren verstandig genoeg om hun hun kinderen niet Bo-Johnny, Fabindy of Divainchéliënne te noemen.

4. Vremde was nog onafhankelijk.

5. Wat is het verschil tussen een jood en een pizza?

Een jood is iemand die het joodse geloof aanhangt en een pizza is een Italiaans gerecht dat bestaat uit een bodem van deeg belegd met kaas, tomaten, olijven, champignons, groenten en vlees en wordt doorgaans gebakken in een oven.

Vroeger kon zoiets allemaal gezegd worden.

6. ‘Mensen wisten nog wat oorlog is.’

7. Buschauffeurs vertoonden hersenactiviteit.

8. Kids waren kinderen, dagdagelijks was gewoon elke dag en ik heb zoiets van was een reden om in het cachot te belanden.

9. Roger De Vlaeminck vocht nog tegen dinosaurussen.

10. Mensen waren bekommerd om de toekomst van hun kinderen. Zo bouwden ze kerncentra… Nee laat maar.

11. Nordic walkers werden opgeknoopt of – nog erger – werden naar Geel gestuurd.

12. Gisteren was het weekend. (klassieker)

13. Het brood van gisteren was nog vers. (variant op klassieker)

14. E-mails bleven niet onbeantwoord.

15. Er verschenen geen artikels in de krant met in de titel ‘Twitter lacht met’.

16. Urbanus was geestig en niet het karikatuur van een verzuurde bange blanke man.

17. Je kreeg niet constant de vraag of iets glutenvrij is. JA DIT ARTIKEL IS GLUTENVRIJ!

18. CAPS LOCK moest nog uitgevonden worden.

19. Snelwandelen was een ziekte en geen atletiekdiscipline.

20. U had dit niet gelezen.

21. De Hoogduitse klankverschuiving had nog niet plaatsgevonden.

22. De patatten waren goedkoper. In de tijd van de Belgische frank was alles goedkoper.

23. Inwoners van Vremde moesten het Albertkanaal niet over om in Schoten te geraken.

24. Bastille maakte nog geen muziek.

25. In de Reigersmolenstraat lagen er nog kasseien.

26. Het massapercentage waterstof in de kern van de zon bedraagt amper 35,5%. Dat is ooit het dubbele geweest.

27. Het getal 27 had nog geen imagoprobleem bij de gewone man in de straat. Nu wordt het te vaak met 3³ geassocieerd waardoor het moet opboksen tegen allerhande moeilijk uit te roeien vooroordelen en hierdoor vaak uit de gratie valt.

28. Het voetbal is niet meer wat het geweest is.

29. Het was sociaal aanvaard om je kind Adolf te noemen.

30. Het internet stond nog niet vol onzin.

31. IS was gewoon de derde persoon enkelvoud van het onregelmatige werkwoord ‘zijn’.

32. Onbekenden begroeten elkaar zelden wanneer ze elkaars pad kruisen. Vroeger was dat eigenlijk niet veel anders, maar dat past nu even niet in het verhaal.

33. Mensen waren bekommerd om de toekomst van hun kinderen. Zo vonden ze de ligfiets uit.

34. Mia Doornaert schreef geen columns.

35. Mieke (84) wandelde lang geleden eens van het Centraal Station in Antwerpen naar de Grote Markt zonder overvallen te worden. ‘Nu moet ge dat zonder een bus pepperspray in uw handtas niet proberen. En dan nog. Want met die bruin mannen is het altijd iets.’

36. Op de trein voerden mensen gesprekken met elkaar. Een gesprek voeren gebeurt doordat één persoon zijn mond opent en klanken produceert, waarna één of meerdere andere personen zich aangesproken voelen door deze klankproducties en hier op inspelen door op hun beurt klanken te produceren. Er ontstaat interactie. De persoon die als eerste zijn mond opent, voelt dan vaak de noodzaak om dat nog eens te doen. Wanneer beide personen stoppen met dit proces is onbepaald. Dat kan al na enkele seconden zijn. Dat kan pas na enkele uren zijn. Een dergelijke mondelinge conversatie wordt ook wel eens een gesprek genoemd.

In plaats van gebiologeerd bezig te zijn met mobiele snufjes werden er vroeger op de trein gesprekken gevoerd.

In plaats van gebiologeerd bezig te zijn met mobiele snufjes werden er vroeger op de trein uitvoerige gesprekken gevoerd.

37. Wielrenners hulden zich nog in dit shirt.

brooklyn

38. De sprekende klok was bereikbaar op 1200 in plaats van op het gecompliceerde 078-05.12.00.

40. Mensen konden moeiteloos tot 40 tellen.

41. Het was makkelijker fietsen. Want de aarde was plat.

42. Mensen waren bekommerd om de toekomst van hun kinderen. Zo warmden ze de aarde op.

43. Pieter Aspe, Marnix Peeters en Kristien Hemmerechts schreven nog geen boeken.

44. Francesco Casagrande, Juan Alberto Pérez Cuapio en Steve De Wolf fietsten nog.

45. De jeugd van tegenwoordig is lui, tam, vadsig, weet niet meer wat werken is, krijgt alles in de schoot geworpen, is ondankbaar en komt als het kan voor 12u haar bed niet uit. Vroeger was dat al om 11u45.

46. Er was minder geschiedenis, meer toekomst.

47. De historische, socio-culturele en constitutionele betekenis van het getal 50 werd naar waarde geschat.

48. Teletekst was het medium van de toekomst.

49. NIEUWSMEDIA GOTEN NIET ELKE ONBENULLIGHEID IN EEN ONNOZEL NIETSZEGGEND LIJSTJE

‘Mijn pop-upkerncentrale’ komt naar Vremde

Vremde | VTM wil op een originele manier iets doen aan de winterse stroomtekorten en lanceert daarom in september ‘Mijn pop-upkerncentrale’ met alleen maar deelnemers afkomstig uit Vremde. De winnaar van ‘Mijn pop-upkerncentrale’ krijgt geen reusachtige geldsom deze keer, maar wel komende winter een kerncentrale in zijn eigen achtertuin.

Een kerncentrale in de eigen achtertuin. Je moet al gek zijn om het niet te willen.

Een kerncentrale in je eigen achtertuin. Je moet al gek zijn om het niet te willen.

De locatie van ‘Mijn pop-upkerncentrale’ dit jaar is Vremde. ‘We zochten een dorp waar het draagvlak voor kernenergie groot is,’ zegt men bij VTM. ‘Tijdens de vorige Kamerverkiezingen stemde 45% van de inwoners in Vremde op N-VA. Dat impliceert dat – elke kiezer weet immers op wat ie stemt – 45% van de Vremdelingen niets tegen een kerncentrale in zijn eigen achtertuin heeft.’

‘De deelnemers aan ‘Mijn pop-upkerncentrale’ zijn alle inwoners van Vremde die op N-VA hebben gestemd,’ aldus VTM. ‘Deze hebben allen een oproepingsbrief in de brievenbus gekregen, waarin ze worden aangemaand om mee te doen aan ‘Mijn pop-upkerncentrale’ op straffe van een gevangenisstraf bij afwezigheid. Linkse hippies laten we met rust. Zij hoeven niet het slachtoffer te zijn van kortzichtig en conservatief stemgedrag.’

‘We moeten de consequenties van ons stemgedrag maar dragen,’ zegt N-VA-stemmer en deelnemer aan ‘Mijn pop-upkerncentrale’ Johan (47). ‘Jammer van mijn moestuintje dat met de eventuele bouw van een kerncentrale in mijn achtertuin verdwijnt, maar ik hoef deze winter niet ver op vakantie te gaan. Ik kan elke dag een kernuitstap maken.’ De jongste deelneemster is Shania (18): ‘Ik stemde N-VA omdat ik de verkiezingen zeker wilde winnen. Dat dit een consequentie is, had ik nu toch niet verwacht. Maar zo groot zal zo’n kerncentrale nu ook niet zijn.’

Het concept van ‘Mijn pop-upkerncentrale’ is simpel. De N-VA-kiezer in Vremde die als beste de proeven doorstaat, wint een pop-upkerncentrale in zijn achtertuin. De uitdagingen zijn niet mals: een citytrip naar Tsjernobyl organiseren, een gescheurde kernreactor weer aan elkaar lijmen enkel met behulp van Pritt, vissen kweken met drie poten en vier koppen, energiebeleid voeren met oogkleppen op en kinderen in Congolese uraniummijnen afbeulen voor minder dan een hongerloon.

‘De opnames zijn al even bezig. We mogen eigenlijk niet te veel vertellen, maar de eerste aflevering bestaat onder andere uit een sabotageopdracht in de kerncentrale van Doel,’ licht VTM al een tipje van de sluier op.

 

Vremde zwaar verdeeld over nieuwe tekst ‘Onze Vader’

Vremde | Het ‘Onze Vader’ krijgt een nieuwe tekst. Althans dat hebben Belgische en Nederlandse bisschoppen beslist. In Vremde stuit dit op zo’n hevig protest dat er morgen in allerijl een referendum wordt gehouden waarin de nieuwe tekst al dan niet verworpen zal worden.

Het Vremdse straatbeeld wordt geteisterd door opruiende leuzes.

Het Vremdse straatbeeld wordt geteisterd door opruiende leuzen.

De belangrijkste wijziging in de nieuwe tekst van het ‘Onze Vader’ is dat het woord bekoring zal vervangen worden door het woord beproeving. Tegenstanders van de huidige versie werpen op dat bekoring een te positieve connotatie kent en dat beproeving een correctere vertaling is van het Latijnse ‘tentatio’. Voorstanders vragen zich dan weer af wat er mis is met een woord als bekoring.

Zelden is een dorp zo verscheurd als Vremde nu door deze gevoelige kwestie. Een dag zonder het ‘Onze Vader’ opzeggen, is immers een dag niet geleefd. Enerzijds is er het dichtbevolkte centrum dat het terrein is van de traditionalisten. Zij willen niet dat er geraakt wordt aan het woord bekoring en worden omringd door meer progressieve krachten wonende in de periferie van Vremde. Zij staan voor vernieuwing en vinden dat na jarenlange hegemonie van bekoring het tijd is dat beproeving de kans krijgt om zich te bewijzen.

Ook is er een grote tweespalt merkbaar tussen bewoners van dezelfde straten. Vooral de Weverstraat, de Wommelgemsesteenweg en de Berthoutstraat worden getroffen door een interne verdeeldheid. ‘Als ik te weten kom dat er één van mijn buren voor beproeving gaat stemmen hé, het zal zijn beste dag niet zijn,’ vertelt José (79) uit de Weverstraat die haar deegrol al klaarliggen heeft.

Het centrum van Vremde wordt bevolkt door de traditionalisten die koste wat het kost de oude tekst van het 'Onze Vader' willen blijven behouden. De periferie wordt bevolkt door progressieve krachten die niet bang zijn van vernieuwing.

Het centrum van Vremde (gearceerd) wordt bevolkt door de traditionalisten die koste wat het kost de oude tekst van het ‘Onze Vader’ willen blijven behouden. In de periferie wonen veeleer progressieve krachten die niet bang zijn van een beetje vernieuwing.

‘De toestand escaleerde,’ vertelt burgemeester Koen T’Sijen. ‘Extremistische bejaarden gebruikten wandelstokken om voorstanders van de nieuwe tekst te doen struikelen waarna deze fundamentalistische godsdienstfanatici met hun wandelstok de gevallen progressievelingen ook nog eens extra verwondden. De progressievelingen op hun beurt begonnen het centrum van Vremde met bakfietsen te barricaderen. We moesten dus wel ingrijpen om de gemoederen te bedaren. Op een spoedbijeenkomst is er beslist dat er in een referendum zal uitgemaakt worden welke ‘Onze Vader’ er in Vremde zal gehanteerd worden. Er is een staakt-het-vuren tot de uitslag van het referendum bekend is. Daarna zien we wel weer.’

Volgens de laatste opiniepeilingen zijn de conservatievelingen ruim aan het winnen. Maar zo blijkt ook uit dezelfde opiniepeiling is 30% van de Vremdelingen nog onbeslist. Hun stem kan morgen de doorslag geven.

 

Uitbraak van Moederdag zorgwekkend

Vremde | Vremde wordt geteisterd door een uitbraak van Moederdag. Ook in nabije gemeenten in het Antwerpse zijn er al enkele gevallen van dit vermetele virus bekend. Moederdag is erg besmettelijk en gaat over van moeder op moeder. Wetenschappers zijn nog druk in de weer om er een vaccin tegen te vinden. Positief is dat het virus niet dodelijk is, maar het kan voor mannen en kinderen wel erg enerverend zijn.

Een vrouw waar ze hoort. Achter het fornuis.

Een moeder waar ze hoort. Achter het fornuis.

Ook vorig jaar brak er een geval van Moederdag uit op 15 augustus. Moeders verwachten plots ontbijt op bed, weigeren te koken en lijden aan geheugenverlies, want vragen om de haverklap welke dag het is. Bemerkt u een van deze symptomen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een arts. Snelle opvolging bespoedigt het genezingsproces. Quarantaine is slechts voorbestemd voor de allerzwaarste gevallen.

‘Moeders moeten te allen tijde hun plaats kennen,’ vindt diaken Jan Keersmaekers die een duidelijke boodschap heeft voor alle vrouwen in Vremde. ‘Verloochen uw huishoudelijke taken niet. Een moeder moet altijd beschikbaar zijn om zonder morren de man op zijn wenken te bedienen. Bovendien zijn moeders ook maar vrouwen. En zoals het in de Bijbel staat: ‘De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.’

‘De symptomen van het Moederdagvirus zitten al langer verweven in de samenleving,’ vervolgt Keersmaekers zijn betoog. ‘De mondigheid van vrouwen is me eerder al opgevallen. Ze beginnen te denken dat ze gelijkwaardig zijn aan de man. Dat is een kwalijke evolutie. Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken en het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Dat zeg ik niet, dat staat zo in de Bijbel.’

Paus Franciscus steunt het pleidooi van Keersmaekers. ‘Moederdag zet de wereld werkelijk op zijn kop. Koken, strijken en boodschappen doen, dat behoeft geen complimenten en felicitaties. Dat is de evidentie zelve voor een moeder. Vrouwen zouden dankbaar moeten zijn dat ze zich door hun moederschap nuttig kunnen maken.’

Ondanks alle onheilstijdingen wordt verwacht dat het virus morgen is uitgewerkt. Tot dan is verhoogde waakzaamheid geboden.

 

Wielertoerist betrapt op rijden op het fietspad

Vremde | Er is in Vremde een wielertoerist betrapt op rijden op het fietspad. Het tragische voorval speelde zich afgelopen zondag af, maar komt nu pas aan het licht.

Een wielertoerist poseert provocatief op een fietspad. Er worden steeds meer van deze delicten de jongste tijd vastgesteld.

Een wielertoerist poseert provocatief op een fietspad. Er worden de jongste tijd steeds meer van deze delicten vastgesteld.

Een ooggetuige die wenst anoniem te blijven uit angst voor represailles beschrijft deze schrikwekkende gebeurtenis. ‘Het was nog vrij vroeg op de zondag en zoals gewoonlijk ga ik dan met mijn hond in het park wandelen. Toen ik dat verliet langs de kant van de Broechemsesteenweg zag ik daar ineens een man in lycra pakje en op een carbonnen fiets scheuren over het fietspad. Nadat ik van de eerste schok bekomen was, heb ik meteen de politie gebeld.’

Een politiecombi, al drie dagen verdwaald in Vremde en naarstig op zoek naar de nooduitgang, die toevallig die zondagochtend op patrouille was, kon meteen ingrijpen en betrapte de balorige wielertoerist op heterdaad even verderop, nog steeds op hetzelfde fietspad aan het rijden richting Broechem. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau en na ondervraging onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten.

De bewoners van de Broechemsesteenweg reageren geschokt en eisen harde actie van de politiek. ‘Nu is iedereen met de schrik vrijgekomen. Maar niet onrealistisch dat er de volgende keer gewonden vallen. Of misschien wel doden,’ doet een omwonende zijn verhaal. ”t Is altijd iets met die Marokkanen!’ voegt een andere buurtbewoner daar nog fijntjes aan toe.

De wielertoerist is nu voor twee jaar geschorst. ‘Geheel terecht,’ vindt Geoffrey die ’s zondags al eens zijn carbonnen ros met elektronisch schakelsysteem en onzichtbare ingebouwde motor bestijgt. ‘Ze zouden de mensen die zich hullen in de gedaante van wielertoerist en met hun leven en dat van anderen spelen door zich op dunne koersbandjes op Vlaamse fietspaden te begeven levenslang moeten schorsen. Zo’n onverantwoord gedrag is nefast voor de algemene perceptie van de wielertoerist. Zulke nestbevuilers moeten er daarom liever vandaag nog dan morgen zonder dralen uit.’