Diaken Keersmaekers: ‘Internet sluiten op zondag’

door The Vremde Mirror

Vremde | De Vremdeling gaat steeds minder naar de mis. Diaken Jan Keersmaekers denkt daar nu iets op gevonden te hebben. Hij pleit ervoor om ’s zondags het internet te sluiten zodat de Vremdeling zich te pletter gaat vervelen en uit arren moede weer een misviering in het Boechoutse gaat bijwonen.

Een dergelijk voorstel vraagt om een woordje uitleg. Onze vliegende reporter trof de diaken aan toen hij zijn volle gewicht aan het gebruiken was om de kerk van Vremde, die zoals u allen weet op het puntje van instorten staat, recht te duwen. ‘De kerk was eerst naar rechts aan het overhellen, maar door mijn gewicht in de schaal te gooien, was ze plots naar de andere kant aan het overhellen. Maar ik ben dan ook opgeleid tot burgerlijk ingenieur, niet tot kerkelijk ingenieur,’ verklaart de diaken dit akkefietje.

‘Er komt steeds minder volk naar de mis,’ stipt diaken Keersmaekers aan. ‘Een te betreuren evolutie. Dat zeg ik niet alleen uit sympathie voor de kerk, maar ook uit egocentrische overwegingen. Doordat de Vremdeling zich steeds meer en meer inlaat met heidense en dus verwerpelijke zaken als het internet, verliest hij zijn geloof. Hij zit zich vrijblijvend te vermaken op godslasterlijke krochten van het internet.’

‘En dat terwijl hij in de mis hoort te zitten,’ vervolgt de diaken zijn betoog. ‘De Vremdeling is zonder het te weten helemaal het pad kwijt. Daarom moet hij geholpen worden. Wanneer we het internet ’s zondags sluiten, zal de Vremdeling weer tot inkeer komen, weer zin aan zijn leven moeten geven en weer de weg naar de kerk vinden, waar ik dan met mijn eigengereide bevlogen retoriek mijn nimmer langdradige of slaapverwekkende homilie op hem afvuur.’

De diaken citeert tot slot nog Jezus om zijn standpunt kracht bij te zetten: ‘De woorden van het internet zijn dolkstoten, wat de diaken zegt, brengt genezing.’