Meer graasgebied door overkapping Smeendijk

door The Vremde Mirror

Vremde | Jaren bakkeleit de plaatselijke politiek nu al over de moeilijk te ontwarren mobiliteitsknoop in Vremde. Met ellenlange files die steeds langer worden als gevolg. Aan deze saga lijkt nu een einde te komen. Smeendijk wordt overkapt, zodat er een snellere doorstroming van het verkeer mogelijk zal zijn.

Een automobiel zet zich op Smeendijk aan de kant om een ander gemotoriseerde vierwieler door te laten. Het komt vaker en vaker voor.

Een automobiel zet zich op Smeendijk aan de kant om een andere gemotoriseerde vierwieler door te laten. Deze schrijnende toestanden komen alsmaar vaker voor.

Menig Vremdeling zal het al wel eens meegemaakt hebben. Hij wil met zijn automobiel naar Lier en komt te Smeendijk wel zo’n halve kilometer achter een tractor te hangen. Gedisciplineerd als de Vremdeling is, laat hij zijn treurige lot gelaten over zich neerdalen. Maar dat is niet alles. Een breed tuig als een tractor verspert de weg voor het verkeer komende uit de tegenovergestelde richting dat zich noodgedwongen voor enkele tellen in de berm dient te parkeren. Niet alleen onnodig tijdsverlies, maar bovenal nefast voor de Vremdse economie.

Trieste records worden er gebroken. Met vorige week dinsdag als absolute dieptepunt toen er maar liefst vier voertuigen achter elkaar reden op Smeendijk. Boer Gust wordt al schertsend de fileburgemeester genoemd. Een situatie die met andere woorden niet meer leefbaar is. Wil Vremde haar voorsprong op de andere economieën behouden, moet er iets gebeuren.

Eerdere maatregelen zoals een tractorsuggestiestrook bleken ontoereikend te zijn om het alsmaar grotere verkeersinfarct op te lossen. Niet een groot viaduct over Smeendijk zal de oplossing bieden, dit voorstel lag nochtans lange tijd in polepositie. Ook geen weg die parallel loopt met Smeendijk om zo het verkeer aldaar te ontlasten zal soelaas bieden. Wel zal Smeendijk overkapt worden.

Een megawijs idee vindt burgemeester Boer Gust. ‘Dit alternatief zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer te Vremde. Het verkeer wordt verdeeld in tunnels voor tractor- en automobielverkeer. Zowel in de richting van Vremde als vanuit Vremde. Een revolutionair concept, gezien er in Vremde alleen maar tweevaksbanen zijn.’

Om het tekort aan in de lucht vrijgekomen CO2 ten gevolge van de overkapping op te vangen, zullen er bovenop Smeendijk koeien grazen.

‘De economie wordt er beter van,’ gaat Boer Gust verder. ‘Hoezee! Maar vooral komt er nu op Smeendijk extra graasgebied bij waardoor de melkproductie van de Vremdse koe ongekend hoge toppen zal scheren. Waarom koeien en geen tweede brandnetelpark met botulistische eenden zult u denken? Wel, om het tekort aan in de lucht vrijgekomen CO2 ten gevolge van de overkapping op te vangen, zullen er bovenop Smeendijk koeien grazen. Het behalen van de Kyotonorm moet nog een beetje een uitdaging blijven en een geloofwaardige economie stoot nu ook eenmaal CO2 uit dat het een lieve lust is. Volgens een kostelijke studie zou dit alternatief ook goed zijn voor de gezondheid van de burgers. Een leuke bijkomstigheid.’