Meer dan 95% van Millegem kiest voor aanhechting bij Vremde

door The Vremde Mirror

Vremde – Millegem – Ranst | Millegem is de nieuwe speelbal in een geopolitiek conflict tussen grootmachten Vremde en Ranst. Het gehucht is in het verleden zonder enige legitimering zo goed als helemaal opgeëist door Ranst. Vremde maakte daar toen niet zo’n spel van omdat het toen andere katjes te geselen had; er voor zorgen niet opgeslokt te worden door het intussen helemaal gemarginaliseerde Boechout bijvoorbeeld.

Steeds meer Vremdelingen gaan naar de mis in Millegem, officieel op Ransts grondgebied, nu in Vremde de plaatselijke kerk al een half jaar aan het instorten is. Het steeds zich moeten verplaatsen van Vremde naar Millegem was er voor sommigen te veel aan en zij besloten zich dan maar definitief te vestigen in Millegem. Ranst zag de Vremdisering van Millegem met lede ogen aan en vreesde haar greep op Millegem te verliezen. Daarom stuurde het soldaten naar het desbetreffende gebied om de situatie aldaar onder controle te houden.

Iets wat in Vremde in het verkeerde keelgat schoot. De twist tussen Vremde en Ranst om Millegem werd zo de voorbije weken helemaal op de spits gedreven. Ranst dreigde met een wapenembargo tegen Vremde, Vremde dreigde ermee iets te vinden om ook mee te kunnen dreigen. Dat deed de politici in Ranst zodanig op hun benen beven dat het via diplomatieke wegen de angel uit het conflict probeerde te halen.

Intussen namen de inwonerS van Millegem zelf het heft in handen. Ze organiseerden afgelopen weekend een referendum. De uitslag werd omschreven als bindend en is voor de meeste politieke waarnemers, ondanks het feit dat Millegem vooral wordt bevolkt door etnische Vremdelingen, toch verrassend. 95,5 procent van de bevolking van Millegem heeft ervoor gekozen zich af te scheuren van Ranst en toe te treden tot Vremde. Dat is de uitslag na de telling van alle kiesstations (1/1).

Het was van 1936 geleden, de laatste keer dat er in Millegem een plechtige communie werd gehouden, dat er nog zo uitbundig is feestgevierd op straat.

Na de bekendmaking van de resultaten van de stembusgang kwam heel Millegem de straat op. Ze zwaaiden met de vlag van Vremde en juichten hun nieuwe leiders toe. Het was van 1936 geleden, de laatste keer dat er in Millegem een plechtige communie werd gehouden, dat er nog zo uitbundig is feestgevierd op straat. Ranst weigert de resultaten van het referendum te erkennen en dreigt met sancties. Het afsluiten van alle door landbouwvoertuigen plat gereden wegen vanuit Vremde naar Ranst is een reële mogelijkheid.

‘Slechte verliezers!’ aldus burgemeester van Vremde Boer Gust. ‘Dit is een historische beslissing! Wat iedereen al wist, is nu ook gezegd geworden. Millegem hoort bij Vremde. Bovendien en ik citeer Wikipedia: ‘Het oude grondgebied van het gehucht strekt zich uit over delen van Boechout (Vremde) en Ranst (Ranst).’ Het is Ranst dat zonder naar de stem van het volk te luisteren Millegem heeft geannexeerd. Er is nu naar de stem van het volk geluisterd. Gerechtigheid is geschied. En bovenal, eindelijk hebben we terug een kerk!’