Scheurtjes Doel 3 erkend als werelderfgoed

door The Vremde Mirror

De UNESCO heeft de scheurtjes in de kernreactor van Doel 3 eindelijk erkend als werelderfgoed. Tegenstanders vrezen nu dat het desolate karakter van het dorpje Doel in gevaar komt door de verwachte toeloop van hoofdzakelijk Japanse toeristen.

Zeer de vraag of Doel de massa Japanse toeristen zal kunnen opvangen.

Zeer de vraag of Doel de massa Japanse toeristen zal kunnen opvangen.

Het is op aandringen van Electrabel dat de scheurtjes in de kernreactor van Doel 3 op de werelderfgoedlijst zijn terechtgekomen. ‘Er is altijd wel druk van buitenaf om de scheurtjes te dichten. Dat kost handenvol geld. Nu kunnen we gewoon laten begaan.’

De federale regering trekt zes miljoen euro uit om de scheurtjes in stand te houden, te restaureren wanneer nodig. ‘Een bedrag dat we met plezier ophoesten,’ vertelt Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). ‘De scheurtjes zijn de metafoor voor de geschiedenis van een heel land. De communautaire breuklijnen, de politieke versplintering, het ondoordachte energiebeleid. Het is niet meer dan logisch dat ze na al die jaren een beschermde status genieten.’

Ook de UNESCO is lovend en ziet nog tal van andere redenen om de scheurtjes van Doel 3 op de werelderfgoedlijst te plaatsen. ‘Doel 3 vertegenwoordigt de best bewaarde scheurtjes in een Europese kernreactor sinds Tsjernobyl. Het is niet alleen erfgoed met een uniek, maar ook met een historisch waardevol karakter dat uitnodigt tot introspectie. De scheurtjes geven blijk van hoe krampachtig mensen soms het verleden niet kunnen loslaten, sterker nog er hun toekomst in zoeken, ondanks alle gevaren en noodlottige consequenties van dien. Die boodschap mag niet verloren gaan.’

De scheurtjes in de kernreactor van Doel 3 zijn elke dag tussen 10u en 17u vrij te bezichtigen. Uitgezonderd op zon- en feestdagen.