Saoedi-Arabië schort handelsrelaties met België op

door The Vremde Mirror

Saoedi-Arabië zet per direct alle handelsrelaties en investeringen in België stop. De Saoedi’s vrezen voor onherstelbare imagoschade nu gebleken is dat België niet alleen een land is waar vrouwen met de wagen mogen rijden en holebi’s niet gestenigd worden, maar ook een broeihaard voor terrorisme.

Door de handelsrelaties met België op te schorten, hoopt Saoedi-Arabië haar imago op te poetsen.

Door de handelsrelaties met België op te schorten, hoopt Saoedi-Arabië haar imago op te poetsen.

Weinig omfloerste bewoordingen te vinden in de persmededeling van het Saoedische regime. ‘België is een failed state dat gans de regio vergiftigt. Extremisten blazen er verzamelen en daarna de boel in buurlanden op. Toch blijft de internationale gemeenschap ijzingwekkend stil als het gaat over mogelijke sancties.’

Dit kan zo niet langer beseffen de Saoedi’s. ‘Saoedi-Arabië is daarom het eerste land dat de handelsrelaties met België opschort. Dat doet pijn. België was een loyale partner die ons regelmatig van wapens voorzag. Het meest zullen we de handelsmissies met de plaatselijke amateurtoneelvereniging verkleed als hoogwaardigheidsbekleders missen, dat was altijd zeer geestig.’

Saoedi-Arabië stuurt nog niet aan op een totale vernietiging van deze as van het kwaad, maar sluit het ook niet uit. ‘België is een totaal ongeorganiseerd land met meer regeringen dan inwoners dat desondanks weigerachtig blijft tegenover de structuur van een dictatuur. Een land waar films van Jan Verheyen een half miljoen bezoekers lokken en waar diezelfde bezoekers niet eens onder elektronisch toezicht worden geplaatst. Een land dat met andere woorden ook nog eens lacht met de mensenrechten.’

Om dat te bewijzen legt Saoedi-Arabië tot slot nog één keer de vinger op de wonde. ‘België financiert het internationaal terrorisme door handelsrelaties te onderhouden met dubieuze landen die fundamentalistische boodschappen prediken. We kunnen dit niet langer tolereren.’