Coens: ‘Niet in een regering stappen zonder CD&V’

door The Vremde Mirror

Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V klonk voorzitter Joachim Coens erg strijdvaardig. ‘Wij stappen niet in een regering zonder CD&V.’

© Wikimedia Commons

Op nieuwjaarsrecepties spreekt men de eigen achterban toe, die men wil motiveren om altijd-dezelfde-flyers in brievenbussen te droppen. Men hanteert een scherpere toon, men hoeft niet te wetenschappelijk correct doen. Zo gaat dat.

Coens maakte het wel echt bont in zijn speech die hij opende met het inzicht dat hij een stabiele regering wil. De CD&V’ers waren hier nog niet van bekomen of hij lanceerde alweer een drietrapsraket. ‘We moeten naar de mensen luisteren, de politiek moet de problemen van de mensen oplossen, de zorgen van de mensen zijn onze zorgen.’

Coens zweepte het publiek nog wat op met oneliners als ‘We zullen dinsdag aan het staatshoofd meegeven wat onze bevindingen zijn. Het is belangrijk om vooruitgang te boeken.’ Het euforisch gevoel dat er op dat moment in de zaal heerste, valt in geen taal te beschrijven. Begrijpe wie begrijpen kan dat CD&V het zo slecht doet in de peilingen.

Maar er was ook plaats voor bezinning. Stil werd het toen Coens de getuigenis van een vrouw aanhaalde die hem aanklampte en zei: ‘Meneer Coens, ik wil een politiek die niet staart naar de eigen navel, maar luistert met het hart én naar de mensen.’

En zo ging het maar door. Niet te verwonderen dat er uit de zaal menigvuldig applaus opsteeg. Onder meer toen Coens pleitte voor een positief project dat de de mensen dicht bij elkaar brengt. Coens bracht zijn achterban pas echt in trance toen hij zich een tweede maal ferm uitsprak over de regeringsvorming. ‘Wij stappen niet in een regering zonder CD&V.’

Maakt hij die beloftes waar? Onmogelijk zo te zeggen. Spreekt ontegenzeggelijk in zijn voordeel dat hij in het slot van zijn speech opriep om op zijn rekening drank en hoeren te laten aanrukken, hetgeen ook terstond gebeurde.