Subsidies voor slapen in de strijd tegen stress

door The Vremde Mirror

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kan in navolging van collega Joke Schauvliege niet achterblijven in de strijd tegen stress. Per uur dat u slaapt krijgt u €25 aan subsidies.

‘Mensen slapen te weinig omdat ze druk druk zijn. Gevolg: ze krijgen stress. Door die stress gaan ze nog minder slapen. En bovendien, goede slapers zijn minder vatbaar voor stress.’

Voor minister Muyters is het zonneklaar dat een goede nachtrust van primordiaal belang is, willen we de stress uit ons leven bannen. ’25 euro maal 2.7 miljoen werkende Vlamingen maal gemiddeld 8 uur slaap per nacht, dat is, dat is, dat is inderdaad heel veel geld.’

‘Het kostenplaatje loopt aardig op, maar ik reken op niet geringe terugverdieneffecten. Werknemers zijn alerter en productiever. Er zijn minder langdurig zieken en wie in het weekend minder dan 8 uur per nacht slaapt, moet 25 euro terugstorten per uur te weinig slaap.

Wie controleert dit allemaal? ‘We leiden werklozen op tot slaaptellers. Zij zien toe of er werkelijk geslapen wordt. Ook kunnen zij onverwacht controleren op slaapmedicatie. Omdat ze hun nachtrust verstoord zien, wat niet onoverkomelijk is daar ze overdag niks te doen hebben, vangen ze een vergoeding van 25 euro voor hun nachtarbeid. We sparen kosten noch moeite.’

Een risico: mensen jagen zich op om in slaap te vallen om toch maar subsidies te krijgen met als gevolg futloosheid en stress. ‘Zij kunnen naar een slaapcoach die hen leert slapen onder druk.’

Muyters gaf alvast het goede voorbeeld. ‘Ik heb afgelopen nacht 27 uur geslapen. Doe dat maal 25 en je krijgt 675 euro. Zie, zo’n slechte rekenaar ben ik nu ook weer niet.’