The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Broechemsesteenweg krijgt verkeersplateau van 2,6 km

Vremde | Wanneer mensen in hun automobiel zitten, staan ze ofwel in de file ofwel rijden ze te snel. Het eerste gebeurt niet zo vaak op de Broechemsesteenweg, het tweede al iets vaker. Dat zal binnen de kortste keren voltooid verleden tijd zijn, nu de Broechemsesteenweg in zijn geheel door één verkeersplateau zal bedekt worden.

Nu de Broechemsesteenweg omgevormd wordt tot één groot verkeersplateau is er voor onafhankelijke verkeersdrempels geen plaats meer.

Nu de Broechemsesteenweg omgevormd wordt tot één groot verkeersplateau is er voor onafhankelijke verkeersdrempels als deze geen plaats meer.

Met zijn ontzaglijke lengte van 2600 meter is de Broechemsesteenweg een monster dat automobilisten graag zo snel mogelijk overbrugd hebben. Deze afstand tegen 80 km/uur afleggen of tegen 50 km/uur kan algauw een minuut tijdswinst opleveren. Een minuut! Daar kun je één minuut iets anders mee doen zoals teletekstpagina’s 581 en 582 lezen, voor het rode licht staan of deze zin dertien à veertien keer herlezen.

En binnen deze tijdspanne kan u binnenkort ook gepeperde boetes betalen die u op de Broechemsesteenweg heeft verzameld. Schepen van Verkeer Rudi Goyvaerts (Pro) legt uit: ‘De komende maanden gaan we verspreid over verschillende fases de Broechemsesteenweg omvormen tot één grote verkeersdrempel, die begint aan het kruispunt met de Boomkensstraat en de Wommelgemsesteenweg en eindigt aan de rotonde waar ook de Ranstsesteenweg en de Van den Nestlaan op uitkomen.’

‘Automobilisten denken wanneer ze een verkeersdrempel oprijden deze algauw weer af te rijden om vervolgens het gaspedaal weer in te kunnen duwen,’ vervolgt Goyvaerts. ‘Dat zal nu geenszins het geval zijn, waardoor er een soort verrassingseffect wordt gecreëerd dat automobilisten over een lengte van 2600 meter trager moet doen rijden.’

De aanleg van een verkeersdrempel van 2,6 kilometer is natuurlijk een stevige hap uit het budget. Maar daarvoor heeft Goyvaerts een oplossing in petto: ‘We gaan de verkeersborden die aangeven dat er maximaal 50 km/uur of 70 km/uur mag gereden worden niet verwijderen, hoewel de maximumsnelheid op een verkeersplateau wel maar 30 km/uur is. We verwachten dat zo’n verkeersplateau al na twee weken een winstgevende onderneming is.’

Bouw ondergrondse tractorparkeergarage goedgekeurd

Vremde | De plannen omtrent de vernieuwde dorpskern van Vremde worden alsmaar concreter. Op nadrukkelijke vraag van de buurtbewoners komt er in het dorp van Vremde een ondergrondse tractorparkeergarage. Dit moet de beperkte parkeercapaciteiten in de rest van Vremde opvangen.

Zo ziet een gewone ondergrondse parkeergarage eruit. Vremde krijgt nu een ondergrondse tractorparkeergarage. Uniek in Vlaanderen.

Zo ziet een gewone ondergrondse parkeergarage eruit. Vremde krijgt nu een ondergrondse tractorparkeergarage. Uniek in Vlaanderen.

Het waren twee bewogen weken. Met gisteravond als absoluut culminatiepunt, toen de politie zelfs met helikopters een klopjacht moest inzetten op twee guerrillastrijders uit Vremde die met hooivork en riek aan het oprukken waren richting Boechout om daar een spoor van vernieling te zaaien. Hun belangrijkste eisen: de bouw van een ondergrondse tractorparkeergarage in het dorp van Vremde en een sudoku in het gemeenteblad.

‘Aan die laatste eis, kan ik niet tegemoet komen,’ vertelt burgemeester Koen T’Sijen (Pro). ‘Als het gemeenteblad nog volumineuzer wordt, dan zullen de distributiekosten ervan stijgen met een gat in de begroting als gevolg. Ik hoop de inwoners van Vremde te kunnen sussen met de bouw van een ondergrondse tractorparkeergarage. Een kleine hap uit het budget, maar als het een volksopstand en vandalisme tegen gemotoriseerde karretjes van partijgenoten kan voorkomen, is dit geen verloren investering.’

De roep om de bouw van een ondergrondse tractorparkeergarage klonk niet alleen bij enkele guerrillastrijders, maar in het hele dorp alsmaar luider, zo luid dat zelfs het gemeentebestuur is moeten zwichten. ‘Zo krijgt die dorpskernvernieuwing toch nog een positief kantje. Het is al erg genoeg dat er op en top authentiek Vremds erfgoed zal moeten sneuvelen, zoals de losliggende stoeptegels in het dorp die daar al sinds de Frans-Pruisische Oorlog in nog steeds dezelfde staat liggen. Mijn grootvader – en na hem al zijn kleinkinderen – heeft zijn voet eens omgeslagen op zo’n stoeptegel, drie weken werkonbekwaam! Dat is toch altijd pijnlijk wanneer zulk stukje historie zal moeten sneuvelen. Maar ja, de jeugd van tegenwoordig hé, geen historisch besef meer,’ aldus een geprikkelde Jozefine (87).

Waar exact de ondergrondse tractorparkeergarage zal gebouwd worden, is intussen ook al geweten: vlak onder de kerk. Is de vloer van de kerk hiervoor voldoende geïsoleerd? Nee, met het grote voordeel als gevolg dat het ondergrondse geronk van tractoren het gebrabbel en gewauwel (geneuzel zoals u wilt) van de man achter het altaar zal overstijgen zodoende misgangers hier geen last meer van hebben. Een unieke troef die kerken uit dorpen in de nabije omgeving niet kennen.