Neanderthalers communiceerden met elkaar via teletekst

door The Vremde Mirror

Een Brits historisch onderzoek weet het wel zeker: de belangrijkste vorm van communicatie bij de neanderthalers was teletekst. Dat staat nu te lezen op teletekstpagina 199.

teletekst3

Leven doen de neanderthalers niet meer. Maar archeologen en historici zijn helemaal gefascineerd door het volkje dat zo’n 32.000 à 34.000 jaar (een ongekende precisie zoals alleen historici die aan de dag weten te leggen) geleden voor het laatst van zich liet horen op Europese bodem. Uit archeologische vondsten in Millegem blijkt nu dat de neanderthalers niet met behulp van muurtekeningen, rooksignalen of rudimentaire vormen van verbale communicatie met elkaar in contact stonden, maar door middel van teletekst.

De oudheid van de in Millegem gevonden restanten wordt door archeologen geschat op zo’n 40.000 à 50.000 jaar (een ongekende precisie zoals alleen archeologen die aan de dag weten te leggen), maar zijn desondanks in uitermate goede staat, wat cultuurhistorici, teletekstpaginaverzamelaars en andere mensen met te veel vrije tijd die op de kap van de hardwerkende Vlaming zich bezigen met dergelijke futiliteiten* in staat stellen om meer te weten te komen over de cultuur, tradities en leefpatronen van de neanderthalers.

Het feit dat teletekst al door neanderthalers werd gebruikt en in de huidige westerse cultuur van langsom meer in vraag wordt gesteld, wijst erop dat onze communicatie alsmaar primitiever wordt, waarschuwen sociologen.

De concrete betekenis van de enkele tienduizenden jaren oude teletekstpagina’s wordt nu door deskundologen verder onderzocht. Wel kunnen ze over drie ontcijferde pagina’s al meer informatie kwijt:

– pagina 504: het betreft hier een kostbaar stuk teletekstpagina met uitslagen uit de verre voorloper van de Belgische voetbalcompetitie. Club Brugge wint met 1-0 van Tubantia Borgerhout dankzij een doelpunt van ene Timmy Simons en wordt zo voor het laatst in de clubgeschiedenis landskampioen.

– pagina 804: een zekere Jos Ghysen viert na meer dan 40 jaar werken zijn pensioen.

– pagina 805: vrouwelijke neanderthalers zijn over gans de wereld al meer dan 40 jaar slachtoffer van seksueel misbruik op het werk. Dat blijkt uit een grootschalige neanderthalerenquête.

* Karel Van Eetvelt schrijft tijdens zijn uren stiekem voor The Vremde Mirror, maar aan niemand verder vertellen.