Dorpsschool Vremde fuseert met KU Leuven

door The Vremde Mirror

Vremde – Leuven | De besparingen in het onderwijs worden door iedereen gevoeld. Maar het zwaarst van alle getroffenen is zonder twijfel de Dorpsschool in Vremde. Zij wordt nu ertoe gedwongen om te fuseren met de KU Leuven.

Hyperbeveiligd.

Binnenkort verbonden met de KU Leuven.

‘Hoe kunnen wij nu de kwaliteit van ons onderwijs blijven garanderen als wij ons moeten verlagen tot het niveau van een boerenuniversiteit als de KU Leuven?’ jammert directeur van de Dorpsschool Jozef Schoofs. ‘Een universiteit is een log vehikel met te veel studenten, te veel onderzoekers en al zeker met te veel koffiezuipende proffen. Hierdoor gaat ons koffiezetapparaat nog meer overbelast geraken dan nu al het geval is.’

Ook op organisatorisch vlak zijn de gevolgen niet min. Leerkrachten in het eerste leerjaar zullen uitgewisseld worden met professoren Nederlandse literatuur. Verwacht wordt dat hendiadys, amfibrachys en onomatopoësis de eerste drie woorden zijn die leerlingen in het eerste leerjaar zullen leren schrijven, terwijl universiteitsstudenten de gelaagdheid in de literaire thriller ‘Ik lees maan roos vis’ zullen moeten onderzoeken. En van kleuterjuffen wordt verwacht dat ze nu ook economie geven.

Verwacht wordt dat hendiadys, amfibrachys en onomatopoësis de eerste drie woorden zijn die leerlingen in het eerste leerjaar zullen leren schrijven, terwijl universiteitsstudenten de gelaagdheid in de literaire thriller ‘Ik lees maan roos vis’ zullen moeten onderzoeken.

‘Dat laatste is niet onlogisch,’ geeft Schoofs toe. ‘Er heeft nog nooit iemand die langer dan drie jaar economie heeft gestudeerd een juiste economische voorspelling gedaan, misschien moet het met mensen die het niet gestudeerd hebben wel eens lukken. Maar kan je verwachten van een prof die vastroest in zijn ivoren toren en daar door de in het zwart werkende poetsvrouw om de drie maanden afgestoft wordt dat hij nu balorige snotneuzen en krijsende juffrouwkes in het eerste leerjaar gaat leren schrijven? Of dat hij op een pedagogische manier met kleuters kan omgaan?’

Rector van de KU Leuven Rik Torfs ziet dit als een opportuniteit. ‘Het hoger onderwijs is zoals het wilde kapitalisme. Iedereen mag meedoen, en de verliezers zijn op voorhand gekend. Een universiteit moet haar blik verruimen. Door te fuseren met de Dorpsschool van Vremde krijgt ze eindelijk de kans toe te kijken hoe gerenommeerde onderwijsinstellingen te werk gaan.’