The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: oktober, 2014

Vremde lanceert Jongerenmeldpunt

Vremde | Jongeren rijden met scooters, ze zijn niet katholiek opgevoed en ze nemen allemaal drugs. Om dit probleem bij de wortels aan te pakken, krijgt Vremde een eigen Jongerenmeldpunt. Hier kunnen burgers andere inwoners van Vremde verklikken die jongeren schuil houden.

‘Het is echt uit de hand aan het lopen,’ vertelt Maria (77). Als ze klein zijn, zijn ze nog onschuldig. Maar voor ge het weet, begint het buiten te spelen en lawaai te maken waardoor weerloze ouderen moeite hebben om hun kruiswoordraadsel in te vullen.’

‘Het is waar wat Maria zegt. Dat drinkt, dat zuipt, dat snuift, dat ligt tot 12 uur te stinken in zijn nest, dat is ondankbaar, dat denkt dat het allemaal in de schoot geworpen krijgt, dat steekt over door het oranje. Allez, dat laatste nu nog niet meteen. Maar mochten er verkeerslichten zijn in Vremde, dat jongvolk zou het wel doen,’ laat Germaine (82) optekenen.

De vergrijzing is iets wat moet gestimuleerd worden,’ vindt Alphonse (81). ‘Het zou een objectief van het gemeentebestuur moeten zijn om de gemiddelde leeftijd in Vremde te doen stijgen naar 65 jaar. Een absolute droom is natuurlijk 75 jaar zonder dat dat moet gebeuren met importbejaarden door bijvoorbeeld een rusthuis uit een ander dorp over te kopen.’

Een jongere aangeven, gebeurt door onderstaand formulier in te vullen en af te geven op de Dienst Bevolking. Deze heeft als taak om de aanwezigheid en bepaalde activiteiten van de inwoners op het grondgebied van de gemeente te registreren. Dit kan in alle anonimiteit gebeuren. Na de aangifte gaan de ordediensten zo snel mogelijk de jongere opsporen en gevangen nemen tot hij een gevorderde leeftijd heeft bereikt.

jongerenmeldpunt2

Kiezer N-VA plast op wagens van drie schepenen

Boechout/Vremde | De plaatselijke politiek is opgeschrikt door een schrijnend geval van vandalisme. In verschillende media verscheen gisteren het bericht dat de wagens van drie schepenen overgoten zijn met een bijtend product. De dader blijkt nu een trouwe N-VA’er te zijn die geplast heeft op de wagens.

‘Met hun pro-gressieve kwezelverhaaltjes altijd,’ begint de dader die anoniem wenst te blijven zijn betoog. ‘Ik was dat beu en wilde mijn gedachte eens zeggen, zoals ik dat ook altijd doe in genuanceerde en in immer gewikte en gewogen bewoordingen op het forum van HLN.be. Maar ik voelde dat er nu meer nodig was om impact te hebben op het politieke landschap.’

‘En ik begon dan na te denken en een strijdplan uit te dokteren,’ vervolgt de man zijn verhaal. ‘Ik heb veel smakelijke concepten in de vuilbak gesmeten: een slagroomtaart smijten in het gezicht van de burgemeester is zo achterhaald en te zonde van de taart, een brief met wit poeder is zonde van de postzegels en een inhoudelijk debat aangaan doe ik al vaak genoeg op het forum van HLN.be.’

‘Maar dan kwam ik op het geniale idee om te plassen op de wagens van enkele schepenen. Mijn urine moet ik toch kwijt, of dat nu in het toilet is of op een wagen: ik word er niet armer van. Toen ben ik naar de schepenen hun woonst gereden om daar op hun wagens te plassen. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Een politieke afrekening? Ge kunt dat zo noemen, maar ik noem het een weloverwogen politieke daad van verzet. Bartje, Theo en Siegfried zullen ongetwijfeld trots op mij zijn.’

Zelden gezien dat een schijnbaar vredig ogend dorp als Boechout wordt opgeschrikt door een dergelijke politieke afrekening. De schade aan de wagens is niet min. De kiezer van N-VA die plaste op de wagens hangt als hij gevat wordt een GAS-boete boven het hoofd voor wildplassen.

Maggie De Block: ‘Aanpak ondervoeding prioriteit’

België | Kersvers Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vindt dat te veel Belgen er ondervoed uitzien. Ze noemt het aanpakken van deze schrijnende problematiek de belangrijkste uitdaging tijdens haar ministerschap. Zelf zegt ze het goede voorbeeld te willen geven.

‘Het maakt me kwaad dat ik anno 2014 nog mensen met een BMI onder de 30, ja zelfs onder de 25, zie rondlopen,’ aldus Minister De Block. ‘Het is de schandvlek op onze moderne maatschappij. Ik kan dit niet langer aanzien, daarom dat de aanpak van ondervoeding een prioriteit is en de maatregelen drastisch zullen zijn.’

‘We zijn nog concrete plannen aan het uittekenen hoe we het ondervoedingsprobleem gaan aanpakken,’ vervolgt De Block. ‘Maar dat kan op verscheidene manieren geregeld worden. Weight Watchers zal nog steeds met punten werken, maar nu is het doel om kilo’s bij te winnen. Een vitaminetaks moet mensen naar calorierijke voeding doen grijpen. Voedsel nuttigen met meer dan 50% vet per 100 gram wordt fiscaal aftrekbaar. Ook zullen er responsabiliseringscampagnes op poten worden gezet waarin wordt gewaarschuwd voor de gevaren van langer dan tien minuten sport per dag. Dat is onnodig energieverlies en uiterst nefast om een BMI van 30 of meer in stand te houden.’

Een vitaminetaks moet mensen naar calorierijke voeding doen grijpen

‘Het is belangrijk dat jongeren van kleins af aan zich terdege bewust zijn van het ondervoedingsprobleem,’ aldus de populairste politica van het land. ‘Scholen zullen een cruciale rol moeten spelen in de bewustwording, zowel in de lessen als in de praktijk. Geen water meer in de drankautomaten op school, maar alleen nog suikerrijke dranken als cola en limonade. Elke school zal ook gesommeerd worden om wekelijks een vaste snoepdag te houden en de maaltijden die scholen ’s middags serveren, zullen ook evenwichtiger zijn en uit vijf gangen bestaan: een dessert, een nagerecht, een dessert, een nagerecht en een dessert.’

‘Ook de voedingsdriehoek moet gemoderniseerd worden. Water, groenten en fruit vliegen eruit. In de plaats komen taart, chips, Luikse wafels en slagroom met een toefje aardbeienijs. Een dergelijk krachtdadig beleid is nodig om definitief komaf te maken met ondervoeding,’ vindt De Block.

De Block doet in afwachting van de uitwerking van concrete beleidsmaatregelen al een emotionele oproep aan de bevolking: ‘Eet zo veel mogelijk taart, pizza, roomijs, chocoladerepen, boterkoeken en hamburgers. Alleen zo kunnen we ondervoeding uit onze samenleving bannen.’

Oppositie snoeihard: te weinig ministers uit Vremde

Vremde/België | Michel I doet het met nul Vremdelingen op achttien ministers even slecht als de vorige regering. Her en der klinkt al de roep om het ontslag van de nieuwe regering.

Kaakslag.

Kaakslag.

‘Een totale ondervertegenwoordiging,’ briest Hervé von Kwakkelstein, senior writer van The Vremde Mirror. ‘Geen enkele minister uit Vremde, maar dan wel achttien ministers en staatssecretarissen die niet uit Vremde komen. Alle evenredigheid is hier zoek. Michel I is nog niet eens begonnen en ze is al haar geloofwaardigheid al kwijt. Het is pijnlijk om vast te stellen, maar het is niet anders.’

‘Deze regering zonder mensen uit Vremde lijkt op een foto uit de 20ste eeuw. Alle andere minderheidsgroepen uit de maatschappij zijn nochtans goed vertegenwoordigd: mensen met een BMI van 25×2, ex-bazen van UNIZO, allochtonen, burgemeesters van Brasschaat en zonen van Herman De Croo. Er zitten zelfs vier vrouwen in de nieuwe regering. Echt waar, er is blijkbaar voldoende ruimte in deze regering voor vier vrouwen, maar niet voor competente mensen uit Vremde. Dan ben je als regering alle realiteitszin kwijt,’ vindt ook Kristof Calvo van Groen.

‘Je mag mij als halve Vremdeling beschouwen,’ pareert kersvers staatssecretaris voor Asiel & Migratie en Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken (N-VA) de kritiek. ‘Ik heb ooit nog gezegd dat alle vremdelingen in dit land welkom zijn zolang ze maar opkrassen. Dat schept toch een band.’

Wat als ebola België nooit bereikt?

Er is een kans van 60% dat ebola tegen eind oktober niet naar België komt. Met dit onrustwekkende feit wordt in de media nauwelijks tot geen rekening gehouden. Daarom een handleiding voor dit horrorscenario: wat als ebola België nooit bereikt?

– Dan zijn alle voorbereidingen voor niets geweest en is het zinvol om ons zowel op mentaal als organisatorisch vlak voor te bereiden op het feit dat alle voorbereidingen voor niets zullen geweest zijn zodoende echte rampscenario’s te voorkomen.

– Dan hoeft u niet te panikeren. U kan nog altijd de griep krijgen. Tip: inentingen zijn dan wel uit den boze.

– Dan heeft u die voorraad popcorn voor niets gekocht.

– Dan gaat u ook volgend jaar nog belastingen moeten betalen. Tenzij u ambtenaar bent en sterft van verveling op uw werk of in een comateuze slaap sukkelt.

– Dan hoeft er niemand in quarantaine. In het geval van Karel Van Eetvelt is dat best betreurenswaardig.

– Dan kunnen we het nog altijd importeren. Het is maar de vraag of de regeringsonderhandelaars die al een half jaar in de laatste rechte lijn zijn hier een prioriteit van hebben gemaakt.

– Dan hopen apothekers dat u ter compensatie een dodelijke ziekte krijgt die wel met medicijnen kan bestreden worden.

– Dan worden uw tickets terugbetaald.

– Dan is de kans groot dat u na oktober ook nog uw plaats moet afstaan in de bus aan mensen die zich voordoen als bejaarde. Uitzondering: tenzij u zelf een bejaarde bent natuurlijk.

– Dan is er gelukkig nog altijd IS om panisch angstig over te doen.

Onze buitenlandreporter bezoekt … Boechout

Boechout | De goed geïnformeerde Vremdeling heeft er vast al wel eens van gehoord: Boechout. Maar wat het juist is, was tot vandaag in de nevelen der duisternis gehuld. Dat kan The Vremde Mirror niet zomaar laten gebeuren en dus werd op haar redactie per loting beslist welke reporter met gevaar voor lijf en leden naar Boechout moest trekken. Een verslag van uw speciale correspondent in Boechout, Miel Blaffetuur.

Foto van een nederig stulpje te Boechout. Moet van een rijke familie zijn.

Foto van een nederig stulpje te Boechout. Moet van een rijke familie zijn.

Wat hier volgt is het onthutsende relaas van een volbloed Vremdeling die zijn eerste stappen op Boechouts grondgebied zet. Een grote stap voor een mens, een nog grotere stap voor de mensheid.

09u05 Ik nader de grens met Boechout. Mijn hart klopt als nooit tevoren, de adrenaline giert door mijn keel en waarschijnlijk ga ik ebola krijgen. Vrienden, familie en kennissen wuiven me uit. Ik wuif terug omdat het protocol dat vereist. De Vremds-Boechoutse grens overschrijden is een sprong in het onbekende. Bibberend en bevend, gehuld in een camouflagepak en met een felblauwe helm op het hoofd, zet ik mijn leven op het spel. Ik denk aan de buurman die hoopt mij niet meer weer te zien omdat hij mij nog 1500 euro verschuldigd is, de buurvrouw die mezelf een huwelijk heeft gekost en mijn vier koeien, twee geiten en negen kippen.

Mijn eerste stappen op Boechouts grondgebied gebeuren zonder noemenswaardige problemen. Het gevaar van de fietser komende uit tegenovergestelde richting verijdel ik netjes door preventief in de beek te springen. De man kijkt me eens raar aan, maar ik heb toch maar mooi elk contact kunnen vermijden.

De band met Boechout moet duidelijk nog groeien. Tot ik een wulps ogend huppelkutje (Joëlle Milquet moest zo maar eens meelezen) wijf met dikke tetten tegenkom, zoiets breekt altijd het ijs. Ik steek mijn waardering niet onder stoelen of banken, mijn handen evenmin. De deerne gaat achter me aan met een deegrol. Waarschijnlijk had ik mijn handen voor mijn afreis toch nog eens moeten wassen na de koeienmest uit de stallen te hebben verwijderd. Maar je merkt toch dat je in een heel andere cultuur bent terechtgekomen: één waar wijven zich niet zomaar laten bepotelen, laat staan dat ze hun benen automatisch openen wanneer een man hen dat beveelt. In Vremde is zoiets nochtans heel gewoon. Maar dat onderscheidt het progressieve Vremde van het preutse Boechout, waar duidelijk nog een moeilijk uit te roeien conservatief-kleinburgerlijke moraal heerst.

Ondertussen ben ik nog wel de benen van onder mijn lijf aan het hollen. Ze snauwt me in haar achtervolgingsrace toe dat ze zoiets alleen toelaat wanneer het Sfinx is, dat ze dan gewillig de matras is van heel Boechout en omstreken. Sfinx? Het wijf met dikke tetten praat in raadselen en blijkt moeilijk te doorgronden. Gelukkig heb ik altijd een 24-delige encyclopedie in mijn achterzak voor noodgevallen als deze. Deze zegt over Sfinx: ‘Vrouw met leeuwenlichaam; ondoorgrondelijk iemand.’ Het wijf met dikke tetten is een ondoorgrondelijk iemand, wat ze zelf nu te kennen geeft en in dat geval doet ze het met iedereen. Ik versta hieruit dat ik moet blijven proberen, de dreigende deegrol doet me van gedachte veranderen.

Ik hol als een gek tot ik zie dat ze de achtervolging heeft opgegeven. Geen idee waar ik intussen ben beland. De lucht ruikt er naar beerput met basilicum en een toefje slagroom. Ik moet echt al in de diepste krochten van Boechout zitten. De vorige zin leest het best met een onheilspellend muziekje op de achtergrond. Liefst niet van Hannelore Bedert, u moet met die griezeligheid nu ook niet overdrijven.

technische fiche

Ik kan niet meer terug. Ik overwin mijn schroom en spreek een toevallige passant aan, die daar ook nog eens geheel toevallig zichzelf is en niet iemand anders. Om te laten zien dat ik mij aanpas aan de plaatselijke bevolking en om niet te laten opvallen dat ik een exoot ben, spreek ik hem aan in het Papiamento. Hij kijkt me eens raar aan en ik meen hieruit op te maken dat hij me niet verstaat. Ik probeer nu in gebarentaal. Dat gaat al iets beter, maar is communicatief gezien nog altijd een even grote voltreffer als elk interview met Kevin Pauwels. Tot slot probeer ik het nog in het Hannelore Bederts, waarop de man prompt op de vlucht slaat. De janker. In al zijn razernij negeert hij het rode licht en wordt aangereden door een aftandse Trabant die besluit om door te rijden aangezien de man toch niet meer te redden valt.

Een slimme beslissing, de man was waarschijnlijk een hardwerkende Vlaming die onderweg was om de economie draaiende te houden. Hij vermijdt zo onnodig tijdsverlies en een reprimande van Karel Van Eetvelt die nu gewoon verder in zijn ivoren torentje de subsidies kan tellen die UNIZO opstrijkt. Ik wandel verder, probeer niet in de plas bloed te stappen en luk daar met de nodige moeite in. Even verderop sta ik voor een bareel zonder tolhuis. Wat een gekkigheid, ik vraag in het Plat Vremds aan een lokale inboorling de bedoeling hiervan. Hij kijkt me eens raar aan en mompelt iets onverstaanbaars, maar ik vang iets met rijp, Broeders en Alexianen op. Boechout zit vol sfinxen, dat is nu wel duidelijk. Terwijl ik me dat bedenk, voltrekt er zich aan de andere kant van de bareel een schrikwekkend tafereel. Een groot lang ijzeren voertuig raast voorbij. Ik besluit in de graskant te duiken die er niet is.

De bareel gaat open. Het normale verkeer in Boechout bestaande uit voetgangers, foorwagens en fietsers zonder werkend licht kruist de sporen. Helemaal onder de indruk van dit wonderbaarlijke fenomeen verplaats ik me verder door Boechout. En wat zie ik daar? Een kerk zonder stellingen. Ik barst uit in een onbedaarlijk lachen. Kerken zonder stellingen zijn zo 19de eeuw. Wat een achterlijk boerengat toch. En dit moet dan het belangrijkste kruispunt van Boechout voorstellen, alwaar verkeerslichten staan die moeten dateren van voor de uitvinding van de elektriciteit en geplaveid is met kasseien waar Tom Boonen een omweg voor maakt. Niet geheel onlogisch, een Lamborghini is nu niet meteen de wagen die het meest geschikt is om over kasseien mee te scheuren.

De ontdekking van de dag krijg ik dan nog te verwerken. Stoot ik daar ineens op een molen, die verdacht hard lijkt op de molen die al sinds jaar en dag vermist is in de Reigersmolenstraat. Hij heeft wieken en is hoger dan de gemiddelde Vlaamse koterij. De dieven! Een onverhoopte primeur die mijn ster aan het journalistieke firmament alleen maar helderder zal doen glinsteren. Promotie naar ’t Pallieterke kan nu niet lang meer uitblijven. Alleen mijn ph-waarde nog wat doen zakken, maar dat mag dankzij de vernieuwingsoperatie bij De Morgen geen probleem vormen.

Dit land heeft meer Zwalm nodig. Helaas werk ik niet voor de Toeristische Dienst van de Gemeente Zwalm zodoende een geniale promotiecampagne die ervoor zal zorgen dat de Zwalmstreek definitief de Vlaamse Ardennen in de marginaliteit verdrukt nooit het licht zal zien. De Zwalm heeft behalve een potentie aan geniale slogans nog wel meer in petto: de graaiende handen van Bruno Tuybens, de Molenberg en de idyllische Stampkotbeek.

Niet dat zalm tot mijn lievelingsgerechten behoort, maar ik begin al wel honger te krijgen. Uit angst voor de gebrekkige hygiëne in gemeenten in de Zuidrand van Antwerpen en ebola besluit ik die oprukkende honger dan maar te negeren en de weg naar huis te zoeken. Geen evidente klus omdat in Vremde moderne navigatiesystemen als kompassen nog moeten uitgevonden worden. Een wetenschappelijke handelsmissie naar Zonnedorp moet de nodige knowhow opleveren en daar verandering in brengen.

De gotische glascontainers.  Vremdes belangrijkste toeristische trekpleisters.

De gotische glascontainers. Vremdes belangrijkste toeristische trekpleisters.

Knowhow is het vijfde lelijkste woord dat in het Plat Vremds is ingeburgerd geraakt. Na kosten-batenanalyse, moderniteit, Boechout en core business. Terwijl ik ondertussen weer naar huis dool, merk ik dat ik al gewend ben geraakt aan de indringende geur van beerput met basilicum en een toefje slagroom. Aan de afwezigheid van gotische glascontainers in de nabije omgeving geraak ik maar niet geacclimatiseerd. Het is me een raadsel hoe levende wezens toch meerwaarde kunnen geven aan hun bestaan zonder.

Nu ik er toch ben, kan ik het even vragen aan een Boechoutse passant. Is leven in een dorp zonder gotische glascontainers psychisch wel te volharden? De man negeert zorgvuldig mijn vraag en begint de weg uit te leggen. Ik versta hem wonderwel. Ook hij heeft het weer over die Broeders Alexianen, figuren waarvan klaarblijkelijk heel Boechout in de ban van is. Eerste straat links en dan naar rechts tot aan de lichten, daar op de hoek moet je zijn. Maar ik laat me niet leiden door doorzichtige afleidingsmanoeuvres en herhaal mijn vraag. De man zucht zichtbaar getergd en ik voel dat hij gaat breken, dat er een emotioneel relaas gaat volgen. Hij neemt een klein toestelletje, drukt op de cijfertoetsen, houdt het aan zijn rechteroor en begint er tegen te praten. Dan moet je de absolute mentale labiliteit wel nabij zijn.

11u20 Ik word in een ziekenwagen geleid. Het duurt niet lang eer de ambulance waarin ik vertoef een oprit oprijdt. Ik meen een bordje te ontwaren met Broeders Alexianen op. Een verrassingsact? Een verzamelplaats van gotische glascontainers? Ik weet het niet. Maar de kans is klein dat ik voor het middageten thuis zal zijn.

Elk cliché is toch ergens een waarheid als een koe

Na regen komt zonneschijn, denkt een in overgesubsidieerde bakfiets rondhuppelende linkse culturo uit Zurenborg wel eens op een blauwe maandag. Dat staat in schril contrast met dat luie PS-profitariaat uit de grijze arbeiderswijken van Marcinelle, dat de indringende geur van verroest staal maar moeilijk uit haar bij Spullenhulp verkregen kledij kan krijgen. Zij missen duidelijk het luisterend oor van een mental coach die hen na wat mentaal oplapwerk de nodige drive geeft om hen er een lap op te doen geven en grensverleggende uitdagingen aan te gaan, ook in de winters die toch niet meer zijn wat ze geweest zijn. Een kopje koffie kan er dan altijd in, zeker bij workaholics voor wie het vroeg dag is. In tegenstelling tot de jeugd van tegenwoordig dat studeert op de kap van de hardwerkende Vlaming en tot twaalf uur in haar nest ligt te stinken in Hotel Mama, waar ze leeft als God in Frankrijk. En dat terwijl mama ongetwijfeld twee dingen tegelijk aan het doen is omdat ze een vrouw is. Dat u met volle teugen aan het genieten bent van deze mustread wordt onherroepelijk gevolgd door een serieuze domper op de feestvreugde: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan en de tijd van gaan is gekomen, want aan alle mooie liedjes komt een eind. Maar vergeet niet, na regen komt zonneschijn.

Verkeersregels krijgen louter protocollaire functie

Vremde | De verkeersregels krijgen in Vremde een louter protocollaire functie. Dit houdt in dat het bestaan van verkeersregels wordt gedoogd, maar ze kunnen desgewenst ook rustig genegeerd worden zonder het risico te lopen beboet te worden. In de praktijk verandert er dus niets.

Een verkeersheuvel in de Lindelei. Een perfect lanceerplatform om tijdig aan 120 km/uur te geraken.

Een verkeersheuvel in de Lindelei. Een perfect lanceerplatform om tijdig op te trekken tot 120 km/uur.

‘We willen de verkeersregels niet helemaal afschaffen, omdat het toch ook een stukje traditie is,’ vertelt burgemeester Koen T’Sijen (Pro). ‘Daarom dat ze vanaf heden in Vremde louter protocollair zijn. De verkeersregels mogen opgevolgd worden, maar niemand is daartoe verplicht en ze zijn absoluut niet bindend. Daarnaast zullen verkeersborden beschermd erfgoed worden en op die manier ook een belangrijke toeristische trekpleister zijn voor Vremde.’

‘Weet u nog toen automobilisten voorrang aan fietsers gaven die van rechts komen? Dat waren pas tijden,’ mijmert burgemeester T’Sijen. ‘Maar we leven nu eenmaal in een snel veranderende wereld en moeten mee met onze tijd. Toch moeten de mooie en dierbare herinneringen blijven gekoesterd worden.’

De gemeente Boechout biedt automobilisten nu een gratis cursus aan: ‘Hoe omgaan met louter protocollaire verkeersregels?’ Een handige gids waarin enkele uit het leven gegrepen verkeerssituaties treffend worden beschreven, die net als vroeger onbestraft blijven edoch nu wel binnen een wettelijk kader:

– Wanneer u van de Vremdesesteenweg of de Reigersmolenstraat komt en het doorlopende fietspad van de Berthoutstraat moet kruisen, geef dan een extra dot gas. U hoeft zich niet in te houden. De fietser gaat als hij heel alert is vol in de remmen, in het andere geval kunnen hij of beter gezegd zijn nabestaanden uw gedeukte karretje betalen. Indien uw wagen niet geschonden is, rijd dan gewoon door. Die fietser laat u maar rustig liggen. Het vuilnis wordt toch elke donderdag sowieso opgehaald en de fietser zal ook nog beboet worden voor sluikstorten.

– Is uw oprit te klein? Aarzel dan niet om uw vervuilende en fiscaal aftrekbare bedrijfswagen op het fietspad te parkeren. Beschadiging van persoonlijke eigendommen is nog steeds vandalisme, laat het dus zeker niet na om een morele schadevergoeding te eisen wanneer een fietser een kras op uw wagen veroorzaakt.

– Banen waar 120 km/uur echt een minimumsnelheid is: Wommelgemsesteenweg (de bordjes met maximum 70 zijn echt verwarrend, gelukkig laat 99% van de automobilisten nu al zich hier niet door vangen), Lindelei, Vremdesesteenweg, Berkenlaan en Smeendijk.

Pontonbrug maakt verkeer over Molenbeek mogelijk

Vremde | Gisterennamiddag zijn de eerste voorbereidingen getroffen om een pontonbrug over de Molenbeek aan te leggen om verkeer over deze waterloop mogelijk te maken. De VRT is vergeten cameraploegen en Tijs Mauroo te sturen om dit unieke moment waarbij een aanzet wordt gegeven om het noorden en het zuiden van Vremde met elkaar te herenigen in beeld te brengen.

Er is een pontonbrug over de Molenbeek gelegd. Zo worden Noord en Zuid verbonden.

Plaats waar de Pontonbrug komt. Zo worden Noord en Zuid met elkaar verbonden.

De Molenbeek doorklieft sinds jaar en dag Vremde. Enerzijds is er het welvarende noorden, anderzijds het arme zuiden. Door de ontoegankelijkheid komen mensen uit de ene regio zelden tot nooit in de andere regio. Dat verandert nu wel heel drastisch dankzij de aanleg van een pontonbrug.

‘We hebben de pontonbrug op de meest toegankelijke plaats gelegd. (zie kaart) Zo is de drempel voor noorderlingen en zuiderlingen uiterst miniem om toenadering tot elkaar te zoeken,’ weet burgemeester Koen T’Sijen (Pro) te vertellen.

Toch is niet iedereen even gelukkig met deze pontonbrug. Filip Dewitte (Vremds Belang) vreest voor een massale toeloop van luie armoezaaiers uit het zuiden naar het noorden. ‘Op kap van de hardwerkende belastingbetaler uit het noorden er komen profiteren van de welvaart waar ze zelf geen rooie duit toe hebben bijgedragen, dat kunnen ze wel. Maar zelf de handen uit de mouwen steken, vergeet het maar. Die pontonbrug is weer zo’n links multiculti-idee dat verkocht wordt als een economische noodzaak, maar in feite niet meer is dan een verdoken solidariteitsmechanisme waar het eigen volk weer voor zal kunnen opdraaien.’

De bouw van de pontonbrug over de Molenbeek is in ieder geval een emotioneel moment. Na de luchtbrug tussen de Lindelei en de Witte Wijk en de brug op de vrijdag na Hemelvaartsdag, is het pas de eerste brug die gemaakt wordt in Vremde.

De pontonbrug die de gemeente heeft besteld is 800 meter lang. Verwacht wordt dat ze daarom niet in de lengte, maar in de breedte over de Molenbeek zal gelegd worden.

 

Opinie: Maatregelen afschakelplan ontoereikend

Een vraag die ook u zich stelt: wat met de straatverlichting van de Boechoutveldweg bij een nakend stroomtekort?

Beeld van de Boechoutveldweg 's nachts zonder straatverlichting

Beelden van de Boechoutveldweg ’s nachts zonder straatverlichting

Het hullen in volledige duisternis van deze belangrijke verkeersader zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op het aantal kop-staartaanrijdingen in ons dorp, alsook op de nachtrust van enkele zeldzame vogelsoorten.

Voorlopig heeft het gemeentebestuur alleen voor de donderdagen een oplossing gevonden, mits een vage overeenkomst met een kleine zelfstandige.

De generator van Chicken Boy Jan heeft echter maar twee priezen! Daarvan zal er één ongetwijfeld opgeëist worden door de Vremdese senioren met hun elektrische fietsen.

Sorry, rauwe kip is voor ons geen optie. En fietsende Vremdese senioren zijn zelden geneigd een duimbreed toe te geven. T’Sijen zal daar schoon staan schilderen met zijn stekker van de Boechoutveldweg.

– Triphone Vendredisoir