Oppositie snoeihard: te weinig ministers uit Vremde

door The Vremde Mirror

Vremde/België | Michel I doet het met nul Vremdelingen op achttien ministers even slecht als de vorige regering. Her en der klinkt al de roep om het ontslag van de nieuwe regering.

Kaakslag.

Kaakslag.

‘Een totale ondervertegenwoordiging,’ briest Hervé von Kwakkelstein, senior writer van The Vremde Mirror. ‘Geen enkele minister uit Vremde, maar dan wel achttien ministers en staatssecretarissen die niet uit Vremde komen. Alle evenredigheid is hier zoek. Michel I is nog niet eens begonnen en ze is al haar geloofwaardigheid al kwijt. Het is pijnlijk om vast te stellen, maar het is niet anders.’

‘Deze regering zonder mensen uit Vremde lijkt op een foto uit de 20ste eeuw. Alle andere minderheidsgroepen uit de maatschappij zijn nochtans goed vertegenwoordigd: mensen met een BMI van 25×2, ex-bazen van UNIZO, allochtonen, burgemeesters van Brasschaat en zonen van Herman De Croo. Er zitten zelfs vier vrouwen in de nieuwe regering. Echt waar, er is blijkbaar voldoende ruimte in deze regering voor vier vrouwen, maar niet voor competente mensen uit Vremde. Dan ben je als regering alle realiteitszin kwijt,’ vindt ook Kristof Calvo van Groen.

‘Je mag mij als halve Vremdeling beschouwen,’ pareert kersvers staatssecretaris voor Asiel & Migratie en Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken (N-VA) de kritiek. ‘Ik heb ooit nog gezegd dat alle vremdelingen in dit land welkom zijn zolang ze maar opkrassen. Dat schept toch een band.’